До яких операцій можна віднести зустрічні закупки, компенсаційні операції, поставки на комплектацію?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До яких операцій можна віднести зустрічні закупки, компенсаційні операції, поставки на комплектацію?Ú а) комерційних операцій обміну

б) експортних операцій

в) імпортних операцій

г) бартерних операцій

5.Охарактеризуйте зміст відзивного акредитиву при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності:

а) доручення продавця своєму банку отримати від покупця проти товарних документів гроші і перерахувати їх продавцеві;

б) уповноважений чи будь-який третій банк на прохання банку, який відкрив акредитив, поряд з останнім бере на себе відповідальність за платіж за акредитивом при виконанні експортером усіх необхідних умов;

в) протягом встановленого строку не може бути відкликаний чи змінений без згоди на те експортера, на користь якого він відкритий;

Ú г) доручення продавця своєму банку отримати від покупця гроші і перерахувати їх продавцеві, яке у будь-якій момент може бути анульоване чи змінене як за вказівкою імпортера, так і самостійно його банком;

Оберіть торгове обмеження, яке відповідає такій характеристиці: кількісне обмеження товарів визначених категорій, дозволених для ввезення в країну; його мета – зберегти постійний курс іноземної валюти, захистити місцевих виробників і не допустити зростання безробіття.

а) ембарго;

Ú б) квота;

в) тариф;

г) валютний контроль;

Які з угод відповідають формі договору між: посередником та експортером, у якому посередник виступає виключно з метою зведення сторін?

а) Брокерська угода.

б) Агентська угода.

в) Комісійний договір.

г) Угода про надання права на продаж.

Хто із згаданих економістів є автором теорії міжнародної вартості?

а) Дж. Ст. Міль.

б) Е. Хекшер.

в) Ер. Торренс.

г) А. Сміт.

Коли застосовуються нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

а) У випадках порушення суб'єктом ЗЕД правових та регулювальних норм

б) У випадках, коли відсутня валютна заборгованість країни.

в) За існування вільної торгівлі.

г) За участі у митному союзі.

10.Найбільш популярний метод нетарифного регулювання - це:

а) Імпортні квоти.

б) Експортні ліцензії.

в) Система "вимоги змішування".

г) Система міжнародних стандартів.

11.Визначення "кількісне обмеження обсягів іноземної продукції" характеризується поняттям:

а) Імпортна квота.

б) Імпортна ліцензія.

в) Система "вимоги змішування".

г) Експортна квота.

12.Яке з наведених визначень відповідає поняттю "експортна квота "?

а) Кількісне обмеження обсягів експортованої продукції.

. б) Дозвіл на вивезення товарів.

в) Дозвіл на ввезення товарів.

г) Дозвіл на ввезення та вивезення товарів.

Що з переліченого відноситься до технічних бар'єрів?

а) Система сертифікації.

. б) Система ліцензування.

в) Система контингентування

г) Система квотування.

14.Прямі субсидії держави - це:

а) Нетарифні заходи регулювання.

. б) Тарифні заходи регулювання.

в) Кількісні методи регулювання

г) Технічні бар'єри.

Який із перелічених показників відноситься до показників результативності зовнішньоекономічних зв'язків?

а) Зовнішньоторговельний оборот на душу населення.

. б) Зовнішньоторговельний оборот.

в) Квота зовнішньоторговельного обороту

г) Товарна структура експорту.

16.Що входить до поняття "глобальні квоти"?

а) Квоти, що встановлюються щодо товару без зазначення конкретних країн.

. б) Квоти, що встановлюються щодо товару з визначенням групи країн

в) Квоти, що встановлюються щодо товару з визначенням конкретної країни

г) Квоти, що встановлюються щодо товару з визначенням конкретного регіону

Яка з наведених форм належить як до квот, так і до ліцензії?

а) Індивідуальна форма.

б) Глобальна форма.

в) Генеральна форма.

г) Групова форма

18.Дозвіл на експорт (імпорт) товару впродовж: певного часу з визначенням його загального обсягу - це:

а) Відкрита ліцензія.

б) Генеральна ліцензія

в) Індивідуальна квота.

г) Разова ліцензія

Який із наведених способів поділу ліцензії базується на неціновій основі?

а) Розподіл ліцензії за методом витрат.

б) Аукціон на конкурентній основі

в) Система певної переваги

г) Залежно від кількості виробничих потужностей

Який з перелічених показників відбиває обсяги зовнішньоекономічних відносин?

а) Зовнішньоторговельний оборот

б) Темпи приросту зовнішньоторговельного обороту.

в) Експортна квота.

г) Імпортна квота.

Яку роль на сучасному етапі виконує держава щодо впровадження експортної політики?

а) Розробку основ селективного розвитку виробничо-експортного потенціалу, регулювання експортних операцій.

б) Застосування процедур держзамовлення і держконтракту, регулювання експорту за рахунок встановлення мінімальних цін..

в) Макроекономічний перерозподіл інвестицій за пріоритетними напрямками державного фінансування.

г) Стримування процесу реалізації товарів на зовнішньому ринку

Якими є пріоритетні напрями державної політики в Україні стосовно імпорту на сучасному етапі?

а) Стимулювання конкурентного середовища на внутрішньому ринку

б) Структурна перебудова імпорту

в) Поступове розширення селективного імпорту дефіцитної сировини з країн, що розвиваються

г) Посилення ролі тарифних заходів регулювання імпорту

Який державний орган видає ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій?

а) Міністерство економіки України

б) Міністерство фінансів України

в) Державна митна служба України

г) Національний банк України

24.До технічних бар'єрів відноситься:

а) Сертифікація імпорту

б) Державна монополія на зовнішню торгівлю

в) Адміністративні імпортні формальності

г) Система квотування

Що із переліченого може бути як складовою частиною процесу нетарифного регулювання, так і інструментом державного регулювання?

а) Ліцензії.

б) Квоти.

в) Контингенти.

г) Вимоги національного законодавства

Який орган встановлює і змінює ставки ввізного мита на під акцизи і товари ?

а) Верховна Рада України.

б) Кабінет Міністрів України

в) Міністерство економіки України.

г) Державна митна служба України

Які з наведених характеристик товару насамперед враховуються в аналізі експортних можливостей?

а) Новизна, патентна чистота, відповідність стандартам якості країни-імпортера, надійність, безпечність, екологічність.

б) Ціна, собівартість, дизайн, гарантійне обслуговування

в) Етап життєвого циклу товарів, обсяг виробництва.

г) Ціна, якість товару, можливості виробництва, простота використання

Хто зацікавлений в зниженні курсу національної грошової одиниці?

а) Експортери.

б) Імпортери.

в) Іноземні інвестори.

г) Іноземні споживачі

Якими є основні види експортної товарної політики?

а) Концентрична, горизонтальна, конгломератна.

б) Концентрична і горизонтальна.

в) Конгломератна.

г) Стратегічна і конгломератна

Які з наведених суб'єктів господарювання є торговельними посередниками?

а) Суб'єкти, які є юридично та економічно незалежними від виробника або від споживача продукції.

б) Дочірні підприємства.

в) Філії транснаціональних корпорацій

г) Торговельні представництва за кордоном

 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ СПРАВИ»

Яку із перелічених категорій вважаються туристами згідно рекомендацій ВТО?

а) екіпажі літаків та суден, які прибувають в країну та використовують засоби розміщення країни перебування

б) учасників подорожі транспортним засобом (потягом, автобусом тощо), які проїжджають через країну без зупинки.;

в) особи, які прибувають з метою навчання на строк понад шість місяців

г) учасники наукових експедицій

2. До статичних факторів, що впливають на розвиток туризму, належать:

а) природно-географічні

б) соціально-економічні

в) демографічні

Г) політико-правові

3. Основним виконавчим органом в галузі туризму в Україні є …

а) Державна туристична адміністрація

б) Державна служба туризму і курортів

в) Державне агентство України з туризму і курортів

г) Міністерство культури і туризму

У якому році і де була прийнята Хартія туризму?

а) Рим, 1963 р.

б) Софія, 1985 р.

в) Акапулько, 1982 р

г) Гаага, 1989 р.

Коли була створена Всесвітня туристична організація : UNWTO

а) 15 вересня 1995 р.;

б) 17 вересня 1985 р.

в) 27 вересня 1975 р

г) 2 січня 1975 р.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.025 с.)