В. латентний період і швидкість зоро-слухомоторної реакції 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В. латентний період і швидкість зоро-слухомоторної реакціїС. Статичну витривалість

D. М’язову силу

Е. Швидкість переробки зорової інформації

11. При оцінці параметрів виробничого шуму встановлено, що упродовж робочої зміни рівень звуку безперервно змінюється. Дайте часову характеристику шуму.

А. Постійний

В. Нестабільний

С. Коливний у часі

D. Імпульсний

Е. Переривчастий

12. При оцінці параметрів виробничого шуму визначено, що частота коливань звукової хвилі становить 700 Гц. Яка частотна характеристика даного шуму?

А. Низькочастотний

В. Малочастотний

С. Середньочастотний

D. Високочастотний

Е. Надвисокочастотний

 

13. При оцінці параметрів виробничого шуму визначено, що частота коливань звукової хвилі становить 200 Гц. Яка частотна характеристика даного шуму?

А. Низькочастотний

В. Малочастотний

С. Середньочастотний

D. Високочастотний

Е. Надвисокочастотний

14. При проведенні періодичного медичного огляду осіб, що працюють за умови дії інтенсивного шуму, потрібно оцінити стан слухового аналізатора. Яким методом проводиться дане дослідження?

А. Хронорефлексометрії

В. тремометрії

С. Ергографії

D. Тональної аудіометрії

Е. Спектральної аудіографії

15. При роботі обладнання в таблеточному цеху створюються коливання пружного середовища частотою 12 Гц. До яких видів коливань вони відносяться?

А. Інфразвуку

В. Звуків низької частоти

С. Звуків середньої частоти

D. Звуків високої частоти

Е. Ультразвуку

16. Під час випробовування нового верстату виявлено, що він генерує механічні коливання, зокрема частотою 10 Гц, з постійною зміною віброшвидкості. Як у даному випадку можна класифікувати вібрацію, генеровану приладом?

А. Низькочастотна коливна

В. Низькочастотна імпульсна

С. Високочастотна імпульсна

D. Високочастотна коливна

Е. Високочастотна непостійна

17. Під час випробування нового пристрою виявлено, що він генерує звукові коливання, зокрема, частотою 10 Гц, рівень яких змінюється менше ніж на 5 дБ/хв. До якої частини спектру за наведеними характеристиками вони належать?

А. Низькочастотний постійний ультразвук

В. Високочастотний тональний ультразвук

С. Постійний інфразвук

D. Тональний інфразвук

Е. Імпульсний інфразвук

18. Під час випробування нового пристрою виявлено, що він генерує звукові коливання, зокрема, частотою 10 Гц, рівень яких змінюється більше ніж на 15 дБ/хв. До якої частини спектру за наведеними характеристиками вони належать?

А. Низькочастотний постійний ультразвук

В. Високочастотний тональний ультразвук

С. Постійний інфразвук

D. Тональний інфразвук

Е. Імпульсний інфразвук

19. При проведенні періодичного медичного огляду працівника, що обслуговує магнітну установку (вік 53 роки, стаж роботи 15 років) виявлено ознаки вегетативного поліневриту, вікову пресбіопію (далекозорість), хронічний холецистит. З анамнезу встановлено, що за останній рік перехворів на гострий бронхіт вірусної етіології, який ускладнився пневмонією. Яким чином потрібно вирішити наступне працевлаштування робітника?

А. Робота по обслуговуванні магнітної установки протипоказана

 

20. Монтажник телецентру працює по регулюванню сигналу на телескопічну антену 50 % робочого часу в зоні електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону 15 МГц, яке коливається в межах, що перевищує ГДР в 10 разів. До якого класу слід віднести його умови праці?

Е. Шкідливого ІV ступеня

21. Під час профогляду працівника радіолокаційної станції виявлено брадикардію, гіпотонію, катаракту очей. Який шкідливий фактор виробничого середовища міг спричинити ці зміни в організмі?

С. ЕМП надвисокої частоти

22. При проведенні паспортизації робочих місць встановлено, що на робочому місці працівника має місце перевищення рівня ЕМП надвисокої частоти. На які симптоми слід звернути увагу лікарю при профогляді працівника?

А. Брадикардію, гіпотонію, катаракту очей

23. У працівника, що обслуговує поршневі компресори, під час виконання роботи відмічаються зміни з боку нервової системи, тахікардія, екстрасистолія, тахіпное, головокружіння, дискоординація рухів. При розслідуванні цього випадку виявлено, що негативний вплив мали акустичні коливання частотою 8-10 Гц. Яка професійна шкідливість була виявлена в даному випадку?

D. Інфразвук

 

24. У робітниці ткацького цеху досліджували стійкість органу слуху до впливу інтенсивного шуму за допомогою проби Пейзера. Було виявлено перевищення порогу чутності за провідністю повітряного телефону на 8 дБ, кісткового на 0 дБ. Як оцінюється стійкість органу слуху у робітниці?

F. Схильни й

 

25. При розслідуванні випадків професійної захворюваності працівників радіолокаційної станції виявлено, що негативний вплив на стан здоров’я працюючих спричиняли електромагнітні коливання надвисокої частоти. Які частоти електромагнітних коливань були зафіксовані в даному випадку?

Е. 30 ГГц – 300 ГГц

26. При вивченні умов праці на одній з дільниць механоскладального цеху, де робота проводиться стоячи, на постійних робочих місцях проводились заміри рівнів шуму: на висоті 1,5 м від підлоги при увімкненні 2/3 технологічного обладнання у найбільш характерному режимі роботи за умови виключення вентиляційних пристроїв. Що може негативно вплинути на результати гігієнічної оцінки на даному виробництві?

Е. Виключення виробничої вентиляції

27. У працюючих в шахті забійників при плановому профілактичному медичному огляді виявлено порушення трофіки, ангіоспазм, зниження всіх видів шкірної чутливості в дистальних частинах рук. Яка професійна шкідливість могла бути причиною таких симптомів?

С. Вібрація

27. *У сталеварів, що працюють у приміщенні біля киснево–конверторного цеху, де діє потужний компресор, відмічаються астено–вегетативні ознаки, порушення дихання, закладання та тиск у вухах, головний біль, тремор кінцівок, відчуття загальної втоми. Які чинники виробничого середовища у першу чергу підлягають корекції для профілактики вказаних явищ?

A. Інфразвук

B. Електромагнітні поля

C. Дискомфортний мікроклімат нагрівного типу

D. Пил

E. Підвищена загазованість повітря окисом вуглецю

28. *На робочому місці загартувальника деталей проводились вимірювання напруженості електричної та магнітної складових електромагнітного поля, що створюється ВЧ-генераторною установкою, яка розташована на відстані 3 м. В якій зоні опромінення знаходиться робоче місце загартувальника?

A. Індукції.

B. Хвильові.

C. Інтерференції.

D. Відчуження..

E. Реверберації.

29. *У комп’ютерному залі науково-дослідного сектору політехнічного інституту робочі місця лаборантів-операторів розташовані біля передніх панелей моніторів. Під впливом електромагнітних хвиль надвисокої частоти оператори знаходяться цілий робочий день. Особливу небезпеку являє дія електромагнітних хвиль вказаного діапазону частот у великих інтенсивностях на:

A. Зоровий аналізатор.

B. Слуховий аналізатор.

C. Тактильну чутливість.

D. Нюховий аналізатор.

E. Больову чутливість.

30. *Праця токаря супроводжується тривалим, протягом зміни, широкосмуговим інтенсивним мінливим, що часом перевищує ГДК, шумом. Медоглядом виявлено ранні ознаки професійного захворювання – шумової хвороби. Де знаходиться ця межа інтенсивності шуму в дБ, перевищення якої призводить за даних обставин до приглухуватості?

A. 80 дБ.

B. 40 дБ.

C. 60 дБ.

D. 100 дБ.

E. 130 дБ.

31. *При проведенні чергового медогляду обрубника ливарного цеху, зі стажем роботи 7 років, на підставі скарг і об’єктивного обстеження встановлено діагноз: вібраційна хвороба І стадії, від дії локальної вібрації. За допомогою якого приладу можна об’єктивно дослідити ступінь шкідливого впливу вібрації на організм обрубника литва?

A. Вимірювача вібраційної чутливості.

32. *На робочому місці випробувача авіаційних двигунів зареєстровано аеродинамічний шум на рівні 102 дБА. Який з профілактичних заходів є найбільш дієвим у даному випадку?

A. Застосування активних глушників

33. *Студент Н. проводить оцінку рівня шуму в цеху холодного штампування. За допомогою якого приладу він проводить це гігієнічне дослідження?

A. Шумовібромір

34. *В приміщенні вальцувального цеху Одеського канатного заводу проводиться оцінка напруженості електромагнітного поля. Яке обладнання і конструкції можуть бути додатковим джерелом ЕМП у виробничому приміщенні?

A. Вентиляційні споруди, системи водопостачання, каналі

B. зації, електропостачання

35. *Робітник ковальського цеху підприємства звернувся до лікаря зі скаргами на погіршення слуху, підвищену втомлюваність, головну біль. Проведена тональна аудіографія. Аудіограма характерна для сенситивної глухуватості. Які профілактичні заходи рекомендується застосувати?

A. застосовувати антифони

36. *Робітник цвяхового цеху 35 років, стаж у даному виробництві 10 років, працює в умовах високочастотного інтенсивного шуму, на черговому періодичному огляді виставлено діагноз: “Професійна приглухуватість”. Що є підставою для такого діагнозу?

A. Дані аудіометрії

B.

37. *Шліфувальник механічного цеху працює ручною шліфувальною машиною. Рівень переривчастої локальної вібрації, яка діє на робітника при цьому, перевищує допустиме за санітарними нормами значення на 3 дБ. Який із названих заходів повинен виконати роботодавець у першу чергу для профілактики вібраційної хвороби?

A. Розробити режим праці та відпочинку.

 

38. *В лікарню звернувся хворий зі скаргами на порушення больової та тактильної чутливості, біль в кінцевих фалангах пальців, що виникає після роботи. На підприємстві йому доводиться працювати з механічними приладами. Яку патологію треба запідозрити в цьому випадку?

A. Вібраційна хвороба

 

39. *На робочому місці штампувальниці (робота, що не потребує розумового напруження та слухового контролю) лаборант у ході вимірювання рівня шуму з використанням шумоміру “Шум-1М” одержав такі дані: за шкалою А та характеристикою “Повільно” спостерігається коливання рівня шуму в межах 78–85 дБА, за шкалою А середній рівень шуму становить 81,5 дБА, за шкалою С середній рівень шуму складає 79 дБА, за шкалою “Імпульс” максимальний рівень шуму становить 87 дБА. Визначити часові та частотні характеристики шуму та установити чи перевищує він гранично допустимий рівень (ГДР).

A. Непостійний, середньочастотний, перевищує ГДР

 

40. *По характеру змін загальної інтенсивності на протязі часу для людини найбільш шкідливий шум:

A. Імпульсний

 

41. *На державних іспитах студент доводив екзаменатору, що рівень шуму нормується у ватах. Вірною відповіддю є:

A. У децибелах

 

42. *Рівень шуму на робочому місці становить 121 дБа. Який психофізіологічний ефект є найбільш можливим у працюючих?

A. Ризик отримання акустичної травми

 

Література

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / Підручник. – К.: Здоров’я, 1999. – 694 с.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За загальною ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 472 с.

3. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни. Підручник / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – 552 с.

4. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з загальної гігієни з екологією для студентів ІІІ – ІV курсів медичного факультету. Частина ІV "Гігієна праці. Радіаційна гігієна" /Під загальною ред. зав. кафедри загальної гігієни з екологією д.м.н. професора В.І. Федоренко. – Львів, 2001. – 84 с.

5. Гігієна праці. /За ред. А.М. Шевченка, К.: Вища школа, 1995. – 583 с.


Т.1. - Е – (Літ. 2, ст. 279)

Т.2. - D – (Літ. 1, ст. 487-490)

Т.3. - D – (Літ. 2, ст. 259-260)

Т.4. - А – (Літ. 2, ст. 260-261)

Т.5. - А – (Літ. 2, ст. 266-267)

Т.6. - С – (Літ. 2, ст. 474)

Т.7. - D – (Літ. 2, ст. 260)

Т.8. - Е – (Літ. 2, ст. 250)

Т.9. - В – (Літ. 2, ст. 331-332)

Т.10. - С – (Літ. 2, ст. 260)

Т.11. - С – (Літ. 2, ст. 259)

Т.12. - А – (Літ. 2, ст. 259)

Т.13. - D – (Літ. 2, ст. 264-265)

Т.14. - А – (Літ. 2, ст. 260-261)

Т.15. - А – (Літ. 2, ст. 267)

Т.16. - С – (Літ. 2, ст. 267)

Т.17. - D – (Літ. 2, ст. 260)

Т.18. - А – (Літ. 1, ст. 472-473)

Т.19. - Е – (Літ. 4, ст. 23)

Т.20. - С – (Літ. 1, ст. 472-475)

Т.21. - А – (Літ. 1, ст. 472-473)

Т.22. - D – (Літ. 1, ст. 486-487)

Т.23. - D – (Літ. 2, ст. 265-266)

Т.24. - Е – (Літ. 1, ст. 472)

Т.25. - Е – (Літ. 2, ст. 262)

Т.26. - С – (Літ. 1, ст. 487-489)

Т.27. - А – (Літ. 1, ст. 486-487)

Т.28. - А – (Літ. 5, ст. 124-125)

Т.29. - А – (Літ. 1, ст. 472-473)

Т.30. - А – (Літ. 2, ст. 265)

Т.31. - А – (Літ. 2, ст. 272-273)

Т.32. - А – (Літ. 1, ст. 484-485)

Т.33. - А – (Літ. 2, ст. 260-261)

Т.34. - А – (Лекційний матеріал)

Т.35. - А – (Літ. 1, ст. 484)

Т.36. - А – (Літ. 2, ст. 264)

Т.37. - А – (Літ. 1, ст. 489-490)

Т.38. - А – (Літ. 1, ст. 488-489)

Т.39. - А – (Літ. 2, ст. 259-260)

Т.40. - А – (Літ. 1, ст. 480-481)

Т.41. - А – (Літ. 2, ст. 259)

Т.42. - А – (Літ. 1, ст. 481-482)


 

 

4.4 Облік, реєстрація та розслідування випадків професійних захворювань, отруєнь і нещасних випадків на виробництві. Організація і проведення медичних оглядів робітників

1. Цеховим терапевтом медсанчастини машинобудівного комбінату планується проведення періодичного медогляду працюючих осіб в умовах впливу вібрації. До складу медкомісії включено невропатолога та терапевта. Який ще спеціаліст обов’язково має бути включений до складу медкомісії?

А. Хірург

В. Отоляринголог

С. Окуліст

D. Психіатр

Е. Онколог

2. Для проведення періодичного медогляду паяльщиків цеху складання автоприладів, де вміст свинцю у повітрі коливається від 0,04 до 0,09 мг/м3 упродовж зміни (середньозмінна ГДК свинцю – 0,005 мг/м3), створено медичну комісію, до складу якої включено терапевта, невропатолога, стоматолога. Який спеціаліст ще може бути включений до складу медкомісії за показаннями?

А. Травмотолог

В. Отоляринголог

С. Психіатр

D. Хірург

Е. Гінеколог

3. Цеховим терапевтом медсанчастини машинобудівного комбінату планується проведення періодичного медогляду осіб працюючих в умовах дії інтенсивного шуму.до складу медкомісії вклчено терапевта та отоларинголога. Який спеціаліст ще має бути обов’язково включений до складу медкомісії?

А. Окуліст

В. Стоматолог

С. Психіатр

D. Невропатолог

Е. Хірург

4. Після одержання повідомлення про нещасний випадок на виробництві власником підприємства було призначено комісію для розслідування. Яка впродовж 5 діб з моменту події обстежила місце нещасного випадку, опитала очевидців, вивчила умови праці і засоби виробництва, розробила заходи профілактики, оформила акт результатів розслідування. Яке порушення допустила комісія при розслідуванні нещасного випадку?

А. Порушила терміни розслідування

В. Опитала очевидців

С. Вивчила умови праці і засоби виробництва

D. Розробила заходи профілактики

Е. Оформила акт розслідування

5. При дослідженні ознак професійної приглухуватості у робітника компресорного цеху було встановлено наявність кохлеарного невриту з легким ступенем зниження слуху, шепітна мова сприймалася ним на відстані до 4 м, зниження слуху на звуковій частоті 4000 Гц досягало 60 дБ. Який ступінь професійної приглухуватості у обстежеуваного робітника?

А. І ступінь

В. ІІ ступінь

С. ІІІ ступінь

D. ІV ступінь

Е. V ступінь

захисту

6. У робітника підприємства по виготовленню органічного скла при проведенні періодичного огляду виявлено зміни периферичної крові, тромбоцитопенію, анемію та лейкопенію. Обстежуваний скаржиться на часті кровотечі ясен та носа. При вивченні умов праці на даному виробництві виявлено наступні шкідливі виробничі чинники, з якими контактував робітник: фенол, бензол, ацетон, метиловий спирт, фтористоводнева кислота. Який з виробничих чинників найвірогідніше міг обумовити даний патологічний стан?

А. Фенол

В. Бензол

С. Ацетон

D. Метиловий спирт

Е. Фтористоводнева кислота

7. Робітник заводу по виробництву фарб скаржиться на неприємний смак у роті, переймоподібні болі в животі, закрепи. Об’єктивно: шкіра обличчя блідо сіруватого кольору, слизова оболонка щік сіро-голубого забарвлення, по краю ясен біля передніх зубів – червоно-сіра смужка. При лабораторному дослідженні в крові виявлено анемію, підвищений вміст білірубіну, в сечі – підвищений вміст порфірину. Який чинник виробничого середовища найбільш ймовірно міг спричинити дані прояви?

А. Свинець

В. ртуть

С. бензол

D. марганець

Е. Чотирихлористий вуглець

8. До медсанчастини нафтопереробного заводу поступив робітник із симптомами: запаморочення, нудота, серцебиття, біль у горлі, порушення свідомості. Попередній діагноз – гостре отруєння парами бензину. Після підтвердження діагнозу завідувач відділення профпатології обласної лікарні повинен направити повідомлення за місцем праці потерпілого. В який термін це слід зробити?

А. 6 годин

В. 10 годин

С. 12 годин

D. 1 доба

Е. 3 доби

9. Лікувально-профілактичним заходом організовується проведення періодичного медичного огляду працівників радіолокаційної станції. До складу медичної комісії включено терапевта і невропатолога. Який ще спеціаліст обов’язково повинен бути включений до складу медкомісії?

А. Офтальмолог

В. Психіатр

С. Отоларинголог

D. Дерматолог

Е. Алерголог

10. При проведенні профілактичного медичного огляду 18 річного працівника перед прийомом на роботу, пов’язану з обслуговуванням джерела іонізуючого випромінювання, встановлено, що обстежуваний перехворів 6 місяців тому на вірусний гепатит А, у минулому році переніс тонзилектомію, гострота зору – 0,3-0,4, місяць тому лікувався амбулаторно з приводу гнійного отиту. Яким чином слід вирішити питання працевлаштування робітника?

А. Можна працювати

В. Можна працювати через рік після перенесення ВГА

С. Можна працювати через 3 міс після завершення курсу амбулаторного лікування

D. Не можна працювати за віком

Е. Не можна працювати за станом здоров’я

11. Під час заготовки лісу вальники-мотористи піддаються дії локальної вібрації. З якою періодичністю робітники даної спеціальності повинні проходити медичні огляди?

А. 1 раз в місяць

В. 1 раз в квартал

С. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз в рік

Е. 1 раз в 2 роки

12. Санепідслужба району, в якому розташована вугільна шахта, отримавши повідомлення про випадок хронічного професійного захворювання шахтаря на пневмоконіоз, зобов’язала директора шахти організувати і провести розслідування. В який термін це повинно відбутися?

А. 1 доба

В. 3 доби

С. 5 діб

D. 6 діб

Е. 7 діб

13. У відділення профпатолгії поступило троє пацієнтів, що працюють у ливарному цеху автобусного заводу із діагнозом свинцева хронічна інтоксикація. Як лікар-профпатолог повинен кваліфікувати даний випадок?

А. Гостре профзахворювання

В. Хронічне профзахворювання

С. Групове хронічне профзахворювання

D. Нещасний випадок

Е. Гостре профотруєння

14. У відділення реанімації обласної клінічної лікарні поступають пацієнти, які отримали хімічні опіки після вибуху на заводі по виробництву аміачної селітри. В який термін лікарня повинна інформувати зацікавлені інстанції про даний випадок?

А. 1 доба

В. 2 доби

С. 3 доби

D. 5 діб

Е. 7 діб

15. У неврологічне відділення клінічної лікарні госпіталізовано хворого зі скаргами на порушення ходи, вимушений сміх. Об’єктивно: маскоподібне обличчя, гіпертонус м’язів. З анамнезу відомо, що хворий тривалий час працював на різних об’єктах хімічної промисловості. Для з’ясування провідного етіологічного фактора захворювання необхідно більш детально вивчити анамнестичні дані. На що слід зробити акцент при цьому?

А. Чи мав місце контакт із свинцем

В. Чи мав місце контакт з ртуттю

С. Чи мав місце контакт з марганцем

D. Чи зазнавав впливу ЕМП

Е. Чи зазнавав впливу виробничої вібрації

16. При оцінці ступеня втрати слуху у робітника пресувального цеху було встановлено, що значення втрати слуху на розмовних частотах становить 25 дБ. Який ступінь втрати слуху у робітника має місце в даному випадку?

А. Легкий

В. Помірний

С. Значний

D. Надзвичайно важкий

Е. Перші ознаки впливу шуму

17. *Робітник К. оформився на роботу, пройшов медичний профілактичний огляд, результат якого дозволив йому працювати в умовах даного виробництва. Визначте вид медичного профілактичного огляду, який застосований в даній ситуації.

A. Попередній

B. Цільовий

C. Плановий

D. Періодичний

E. Поточний

18. *Цільові медичні огляди проводяться для:

A. Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень і т.ін.)

B. Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу

C. Періодичного обстеження певних контингентів працівників

D. Направлення на МСЕК

E. Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження

19. *Періодичні медичні огляди проводяться для:

A. Періодичного обстеження певних контингентів працівників

B. Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу

C. Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень і т.і.)

D. Направлення на МСЕК

E. Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження

20. *Попередні медичні огляди проводяться для:

A. Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу

B. Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень і т.ін.)

C. Періодичного обстеження певних контингентів працівників

D. Для встановлення групи інвалідності

E. Для направлення до санаторно-курортних лікувальних закладів

21. *На хімічному комбінаті для проведення періодичних медичних оглядів робітників, які контактують зі ртуттю, повинна бути сформована бригада лікарів. Лікар якого фаху є основною особою, відповідальною за безпосереднє проведення медичного огляду у даному випадку?

A. Невропатолог

B. Терапевт

C. Оторіноларінголог

D. Гінеколог

E. Дерматолог

22. *На підприємстві, де виробляється свинцевий сурік, формується бригада лікарів-спеціалістів для проведення періодичного медичного огляду. Який з лікарів повинен бути обов’язково у складі бригади?

A. Невропатолог.

B. Гінеколог.

C. Психіатр.

D. Дерматолог.

E. Отоляринголог.

 

 

Література

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / Підручник. – К.: Здоров’я, 1999. – 694 с.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За загальною ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 472 с.

3. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни. Підручник / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – 552 с.

4. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з загальної гігієни з екологією для студентів ІІІ – ІV курсів медичного факультету. Частина ІV "Гігієна праці. Радіаційна гігієна" /Під загальною ред. зав. кафедри загальної гігієни з екологією д.м.н. професора В.І. Федоренко. – Львів, 2001. – 84 с.

5. Гігієна праці. /За ред. А.М. Шевченка, К.: Вища школа, 1995. – 583 с.


Т.1. - В – (Літ. 5, ст.187-188, лекційний матеріал)

Т.2. - С – (Літ. 5, ст. 294, лекційний матеріал)

Т.3. – D – (Літ. 5, ст. 199, лекційний матеріал)

Т.4. – А – (Літ. 2, ст. 322-328)

Т.5. - В – (Літ. 2, ст. 265)

Т.6. - В – (Літ. 1, ст. 511-512)

Т.7. - А – (Літ. 1, ст. 503-505)

Т.8. - В – (Літ. 2, ст. 322-328)

Т.9. - А – (Літ. 5, ст. 144-145, лекційний матеріал)

Т.10. - Е – (лекційний матеріал)

Т.11. - D – (Літ. 1, ст. 538)

Т.12. - Е – (Літ. 2, ст. 322-328)

Т.13. - С – (Літ. 2, ст. 322-323)

Т.14. - А – (Літ. 2, ст. 322-328)

Т.15. - С – (Літ. 1, ст. 508)

Т.16. - В – (Літ. 2, ст. 265-266)

Т.17. - А – (Літ. 2, ст. 319-320)

Т.18. - А – (Літ. 5, ст. 411-415)

Т.19. - А – (Літ. 2, ст. 319-320)

Т.20. - А – (Літ. 2, ст. 319-320)

Т.21. - А – (лекційний матеріал)

Т.22. - А – (Літ. 5, ст. 294, лекційний матеріал)


 

 

4.5 Токсикологічна та гігієнічна оцінка пестицидів та агрохімікатів.

1. При оцінці мутагенних властивостей пестициду встановлено, що препарат індукує генні і хромосомні мутації у всіх тест-об’єктів, у тому числі ссавців. Визначте клас небезпеки пестициду.

А. І

В. ІІ

С. ІІІ

D. IV

Е. V

2. При проведенні токсикологічної оцінки пестициду встановлено, що коефіцієнт кумуляції складає 4. Вкажіть групу речовин, до якої належить даний препарат.

А. Надкумулятивних

В. Вираженої кумуляції

С. Помірно вираженої кумуляції

D. Слабо вираженої кумуляції

Е. Некумулятивних

3. При оцінці параметрів токсичності пестициду встановлено, що LD50 при введенні у шлунок складає 300 мг/кг. до яких речовин за ступенем небезпечності належить даний препарат?

А. Надзвичайно небезпечних

В. Небезпечних

С. Помірно небезпечних

D. Малонебезпечних

Е. Нетоксичних

4. При визначенні тератогенних властивостей пестициду встановлено, що препарат є сильним тератогеном для тварин. Визначте клас небезпеки пестициду.

А. І

В. ІІ

С. ІІІ

D. IV

Е. V

5. У працівника пункту хімізації “Провесінь”, який упродовж останніх 5 років займається протравлюванням насіння, спостерігається парез верхніх кінцівок. Яка група пестицидів могла найімовірніше обумовити дану патологію?

А. Хлорорганічні

В. Фосфорорганічні

С. Нітропохідні фенолу

D. Хлорпохідні фенолу

Е. Похідні сечовини та гуанідину

6. При токсиколого-гігієнічній оцінці пестициду встановлено, що період піврозпаду у грунті триває 1-2 роки. До якої групи речовин за ступенем стійкості належить даний препарат?

А. Дуже стійких

В. Стійких

С. Помірно стійких

D. Малостійких

Е. Нестійких

7. Для боротьби з тарганами на харчоблоці лікарні використовували карбофос. До якої групи отрутохімікатів за призначенням він відноситься?

А. Зооциди

В. Гербіциди

С. Акарициди

D. Нематоциди

Е. Інсектициди

8. У зв’язку з ураженням сільськогосподарських угідь слимаками виникла потреба їх обробки хімічними засобами боротьби зі шкідниками та хворобами. Який вид отрутохімікатів слід використати в цьому випадку?

А. Гербіциди

В. Арборіциди

С. Фунгіциди

D. Лимациди

Е. Інсектициди

9. При проведенні хронічного експерименту було встановлено підпорогову дозу пестициду на рівні 4 мг/кг маси тіла тварини, коефіцієнт запасу 100. Яка ДДД пестициду (мг/кг)?

А. 400

В. 40

С. 4

D. 0,4

Е. 0,04

10. Через кілька днів після проведення передпосівного знезараження насіння у робітника виникли ознаки функціональних змін у центральній нервовій системі. З’явилися симптоми вираженої прогресуючої астенізації, тремор кінцівок, стоматит, на яснах - синювата смуга, виникли диспептичні явища. Яка з використаних хімічних сполук найбільш імовірно призвела до отруєння?

А. Хлорорганічні сполуки

В. Фосфорорганічні сполуки

С. Ртутьорганічні сполуки

D. Мідьвмісні сполуки

Е. Миш’яковмісні сполуки

11. При обробці капусти в сільському господарстві використовувався фосфорорганічний препарат з коефіцієнтом кумуляції 5. До якої групи речовин за ступенем кумуляції належить препарат?

А. Надкумуляції

В. Вираженої кумуляції

С. Помірної кумуляції

D. Слабкої кумуляції

Е. Незначної кумуляції

12. При токсикологічній оцінці нового пестициду твердої форми встановлено, що ЛД50 становить 600 мг/кг, ЛД50 при нанесенні на шкіру 1100 мг/кг, ЛК50 у повітрі виробничої зони – 55000 мг/м3, Кк – 6. Подразнюючої, канцерогенної та алергенної дії не виявлено. Вкажіть клас небезпечності пестициду.

А. 1

В. 2

С. 3

D. 4

Е. 5

13. В одному із фермерських господарств, яке спеціалізується на садівництві, виникла необхідність боротьби зі збудниками грибкових захворювань дерев. Які з пестицидів необхідно використати з цією метою?

А. Акарициди

В. Гербіциди

С. Інсектициди

D. Фунгіциди

Е. Репеленти

14. Після обробки капусти карбофосом на сільськогосподарському лані в однієї з робітниць з’явилися ознаки функціонального порушення з боку ЦНС, серцево-судинної та м’язової систем. Який механізм токсичної дії даного пестициду?

А. Блокада SH-груп білків

В. Порушення процесів фосфорилювання

С. Пригнічення активності холінестерази

D. Пригнічення активності метгемоглобінредуктази

Е. Порушення процесів перекисного окислення ліпідів

15. Працівник складу для зберігання сильнодіючих отруйних речовин, у якому виявлено ряд суттєвих порушень зберігання пестицидів та агрохімікатів, госпіталізований до терапевтичного відділення ЦРЛ зі скаргами на біль у животі, нудоту, блювання, пронос, болі у кінцівках. При об’єктивному обстеженні – дерматит відкритих ділянок шкіри. Яка з речовин, що зберігається на даному об’єкті, найвірогідніше зумовила вказані симптоми?

А. Фосфорорганічні пестициди

В. Хлорорганічні пестициди

С. Ртутьорганічні пестициди

D. Похідні сечовини і гуанідину

Е. Синтетичні піретроїди

16. Після протравки насіння ртутьорганічною сполукою (гранозан), у робітника з’явились порушення серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту. Які зміни біохімічних показників крові характерні для клініки отруєння даним пестицидом?

А. Зв’язування SH-груп білків

В. Пригнічення активності холінестерази

С. Порушення процесів перекисного окислення ліпідів

D. Порушення процесів фосфорилювання

Е. Пригнічення активності метгемоглобінредуктази

17. На спортивній базі, яка знаходиться в сосновому лісі виникла необхідність застосувати препарат для відлякування комах. Які препарати доцільно використовувати в даному випадку?

А. Акарициди

В. Інсектициди

С. Репеленти

D. Овоциди

Е. Зооциди

18. При проведенні попереднього медичного огляду, працівника 18-річного віку, який влаштовується на роботу, пов’язану з контактом з пестицидами, встановлено, що обстежуваному 6 місяців тому проведено апендектомію. Упродовж минулого року він тричі хворів на ГРВІ. На даний час, внаслідок побутової травми, має забійну гематому лівого колінного суглоба. В анамнезі – набряк Квінке. Яким чином потрібно вирішити питання працевлаштування робітника?

А. Може працювати на даному виробництві

В. Може працювати на даному виробництві після апендектомії

С. Може працювати після завершення курсу лікування з приводу гематоми

D. Забороняється працювати за віком

Е. Забороняється працювати за станом здоров’я

Література

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / Підручник. – К.: Здоров’я, 1999. – 694 с.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За загальною ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 472 с.

3. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни. Підручник / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – 552 с.

4. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з загальної гігієни з екологією для студентів ІІІ – ІV курсів медичного факультету. Частина ІV "Гігієна праці. Радіаційна гігієна" /Під загальною ред. зав. кафедри загальної гігієни з екологією д.м.н. професора В.І. Федоренко. – Львів, 2001. – 84 с.

5. Гігієна праці. /За ред. А.М. Шевченка, К.: Вища школа, 1995. – 583 с.

 


Т.1. - А – (Літ. 4, ст. 56-59)

Т.2. - С – (Літ. 3, ст. 343)

Т.3. - С – (Літ. 4, ст. 56-57)

Т.4. - В – (Літ. 4, ст. 56-58)

Т.5. - В – (Літ. 1, ст. 521)

Т.6. - А – (Літ. 3, ст. 343)

Т.7. - Е – (Літ. 1, ст 519-520)

Т.8. - D – (Літ. 1, ст. 519-520)

– (Літ. 5, ст. 301)

Т.9. - Е – (Літ. 3, ст. 341)

Т.10. - С – (Літ. 1, ст. 521-522)

Т.11. - С – (Літ. 3, ст. 343)

Т.12. - D – (Літ. 4, ст. 56-57)

Т.13. - D – (Літ. 1, ст. 519-520)

Т.14. - С – (Літ. 1, ст. 521-522)

Т.15. - В – (Літ. 1, ст. 521)

– (Літ. 5, ст. 306)

Т.16. - А – (Літ. 1, ст. 521-522)

Т.17. - С – (Літ. 1, ст. 519-520)

Т.18. - Е – (Літ. 5, ст. 556-560)


 

4.6 Гігієнічні аспекти роботи медсанчастини промислового підприємства та цехового терапевта. Облік і аналіз захворюваності робітників.

 

1. У ковальсько-пресовому цеху, де напружена фізична праця поєднується з несприятливими метеорологічними умовами (температура 40-50оС, відносна вологість 30%),а також має місце інтенсивне теплове випромінювання біля відкритих завантажувальних отворів нагрівальних печей, один з робітників втратив свідомість. Об’єктивно: блідість обличчя, волога шкіра, рясне потовиділення, поверхневе дихання 50 на хв., пульс 100 уд./хв. малого наповнення, температура тіла 38,8оС. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

А. Тепловий удар

В. Сонячний удар

С. Судомна хвороба

D. Перевтома

Е. Пустельна хвороба

2. При визначенні параметрів мікроклімату у мартенівському цеху металургійного комбінату встановлено, що температура повітря становить 30 ˚С, відносна вологість 25%, швидкість руху повітря 2 м/сек. Який вид тепловіддачі є провідним за даних мікрокліматичних умов?

А. Кондукція

В. Випаровування

С. Конвекція

D. Випромінювання

Е. Блокування

3. Робітник холодильного цеху м’ясокомбінату працює за наступних умов: температура оточуючих поверхонь -24˚С, температура повітря -18˚С, відносна вологість 60 %, швидкість руху повітря 0,1 м/с. який шлях тепловіддачі частково блокується у робітника за вказаних умов?

А. Потовиділення

В. Конвекційний

С. Радіаційний

D. Конвекційний і радіаційний

Е. Кондукційний

4. Під час прибирання бродильних приміщень пивоварного заводу, працівники почали скаржитись на відчуття тиску у скронях, головний біль, шум у вухах, серцебиття, задишку, а у деяких з’явились ознаки психічного збудження. Яка речовина може обумовити даний патологічний стан?

А. Хлор

В. Вуглекислий газ

С. Сірководень

D. Аміак

Е. Окиси азоту

5. При визначенні мікрокліматичних та інших параметрів у приміщенні для зігрівання робітників, які працюють з віброінструментами на відкритому повітрі у холодну пору року отримано наступні результати: температура – 15˚С, відносна вологість – 50 %, швидкість руху повітря – 0,3 м/с, концентрація СО2 – 0,1 %, рівень шуму – 40 дБА. Який з показників потребує корекції?

А. Температура

В. Відноста вологість

С. Швидкість руху повітря

D. Концентрація СО2

Е. Рівень шуму

 

Література

Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / Підручник. – К.: Здоров’я, 1999. – 694 с.

Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За загальною ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 472 с.

Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни. Підручник / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – 552 с.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з загальної гігієни з екологією для студентів ІІІ – ІV курсів медичного факультету. Частина ІV "Гігієна праці. Радіаційна гігієна" /Під загальною ред. зав. кафедри загальної гігієни з екологією д.м.н. професора В.І. Федоренко. – Львів, 2001. – 84 с.

Гігієна праці. /За ред. А.М. Шевченка, К.: Вища школа, 1995. – 583 с.


Т.1. - А – (Літ. 1, ст. 108-110)

Т.2. - В – (Літ. 2, ст. 6-8)

Т.3. - А – (Літ. 2, ст. 6-8)

Т.4. - В – (Літ. 2, ст. 59-60)

Т.5. - А – (Літ. 5, ст.185-186)Радіаційна гігієна.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 606; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.191 (0.31 с.)