Гігієнічна оцінка якості питної води. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гігієнічна оцінка якості питної води. 

1. Для скороченого аналізу води відібрали 3 л води з місця, з якого планується відбір води для потреб водоспоживання. Час транспортування води з місця водозабору до лабораторії становив 1 год., температура води в часі транспортування 4оС. Органолептичні властивості води визначали протягом 3 год після відбору. Які порушення мали місце при відборі проб води?

А. Відібрано недостатню кількість води

В. Невірно обрано місце відбору води на аналіз

С. Порушені правила транспортування води в лабораторію

D. Порушені строки дослідження органолептичних властивостей води

Е. Порушень не виявлено

2. При проведенні практичного заняття зі студентами медико-профілактичного факультету з розділу “Гігієна води і водопостачання населених місць” на тему: “Лабораторне дослідження питної води” були доставлені проби води з місцевого шахтного колодязя селища П. Яким приладом згідно гігієнічних вимог правильно було відібрати воду з вказаного джерела?

А. Барометром

В. Аспіратором

С. Батометром

D. Насосом

Е. Бутирометром

3. Для скороченого аналізу води відібрали 3 л води з місця, з якого планується відбір води для потреб водоспоживання. Час транспортування води з місця водозабору до лабораторії становив 8 год. Температура води в часі транспортування 16оС. Органолептичні властивості води визначали протягом 30 хв після відбору. Які порушення мали місце при відборі проб води?

А. Відібрано недостатню кількість води

В. Невірно обрано місце відбору води на аналіз

С. Порушені правила транспортування води в лабораторію

D. Порушені строки дослідження органолептичних властивостей води

Е. Порушень не виявлено

4. Для скороченого аналізу води відібрали 1 л води з місця, з якого планується відбір води для потреб водоспоживання. Час транспортування води з місця водозабору до лабораторії становив 3 год., температура води в часі транспортування 6оС. Органолептичні властивості води визначали протягом 1 год після відбору. Які порушення мали місце при відборі проб води?

А. Відібрано недостатню кількість води

В. Невірно обрано місце відбору води на аналіз

С. Порушені правила транспортування води в лабораторію

D. Порушені строки дослідження органолептичних властивостей води

Е. Порушень не виявлено

5. Для повного аналізу води відібрали 10 л води нижче місця, з якого планується відбір води для потреб водоспоживання. Час транспортування води з місця водозабору до лабораторії становив 2 год., температура води в часі транспортування 4оС. Органолептичні властивості води визначали протягом 10 хв після відбору. Які порушення мали місце при відборі проб води?

А. Відібрано недостатню кількість води

В. Невірно обрано місце відбору води на аналіз

С. Порушені правила транспортування води в лабораторію

D. Порушені строки дослідження органолептичних властивостей води

Е. Порушень не виявлено

6. Для повного аналізу води відібрали 10 л води з місця, з якого планується відбір води для потреб водоспоживання. Час транспортування води з місця водозабору до лабораторії становив 2 год. температура води в часі транспортування 10оС. Органолептичні властивості води визначали протягом 3 год після відбору. Які порушення мали місце при відборі проб води?

А. Відібрано недостатню кількість води

В. Невірно обрано місце відбору води на аналіз

С. Порушені правила транспортування води в лабораторію

D. Порушені строки дослідження органолептичних властивостей води

Е. Порушень не виявлено

7. Проводиться плановий контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог при експлуатації централізованого господарсько-питного водопостачання населення з поверхневого джерела. Паралельно відібрано проби води у контрольному пункті водокористування для визначення азотовмісних сполук з метою попередження можливого надходження забруднювачів. Оскільки в день відбору води не було можливості провести лабораторний аналіз проби законсервували. Який консервант при цьому використано?

А. Азотну кислоту

В. Соляну кислоту

С. Гіпосульфіт

D. Сірчану кислоту

Е. Щавлеву кислоту

8. Відбір проби води із водопровідної колонки у літній період для повного аналізу з обов’язковим визначенням твердості здійснювався у такій послідовності: відібрано 5 л води, визначено температуру і рН, вода охолоджена до температури +4˚С, упродовж 2-х годин була доставлена до санітарно-хімічної лабораторії районної СЕС. У зв’язку з тим, що дослідження води з об’єктивних причин не було проведено у день відбору проби, лаборант внесла консервант (хлороформ). Що може негативно вплинути на результат дослідження твердості даної проби води?

А. Об’єм проби

В. Час транспортування

С. Температура води при транспортуванні

D. Внесення консерванту

Е. Відтермінування дослідження води

9. Для водоспоживання використовують воду із запахом 0 балів, колірністю – 20о, прозорістю – 32 см, каламутністю – 0,7 мг/дм3. Дайте гігієнічну оцінку органолептичним властивостям води.

А. Збільшена каламутність

В. Знижена прозорість

С. Рівень всіх показників відповідає гігієнічним нормативам

D. Підвищена колірність

Е. Інтенсивність стороннього запаху перевищує допустимий рівень

10. Для водоспоживання використовують воду загальне мікробне число (ЗМЧ) якої 250, індекс БГКП – 2, число кишкових гельмінтів – 0, число патогенних кишкових найпростіших – 0. Дайте гігієнічну оцінку показникам епідемічної безпеки води.

А. Рівень показників відповідає гігієнічним нормативам

В. Збільшено ЗМЧ

С. Збільшений індекс БГКП

D. Збільшено число кишкових гельмінтів

Е. Збільшений вміст патогенних кишкових найпростіших

11. Для водоспоживання використовують воду із запахом 1 бал, колірністю – 15о, прозорістю – 25 см, каламутністю – 1,8 мг/дм3. Дайте гігієнічну оцінку органолептичним властивостям води.

А. Рівень всіх показників відповідає гігієнічним нормативам

В. Знижена прозорість

С. Збільшена каламутність

D. Підвищена колірність

Е. Інтенсивність стороннього запаху перевищує допустимий рівень

12. Для водоспоживання використовують воду загальне мікробне число (ЗМЧ) якої 35, індекс БГКП – 1, число кишкових гельмінтів – 3, число патогенних кишкових найпростіших – 0. Дайте гігієнічну оцінку показникам епідемічної безпеки води.

А. Рівень показників відповідає гігієнічним нормативам

В. Збільшено ЗМЧ

С. Збільшений індекс БГКП

D. Збільшено число кишкових гельмінтів

Е. Збільшений вміст патогенних кишкових найпростіших

13. Для водоспоживання використовують воду загальне мікробне число (ЗМЧ) якої 85, індекс БГКП – 3, число кишкових гельмінтів – 0, число патогенних кишкових найпростіших – 0. Дайте гігієнічну оцінку показникам епідемічної безпеки води.

А.* *Рівень показників відповідає гігієнічним нормативам

В. Збільшено ЗМЧ

С. Збільшений індекс БГКП

D. Збільшено число кишкових гельмінтів

Е. Збільшений вміст патогенних кишкових найпростіших

14. Для водоспоживання використовують воду із запахом 1 бал, колірністю – 40о, прозорістю – 30 см, каламутністю – 0,2 мг/дм3. Дайте гігієнічну оцінку органолептичним властивостям води.

А. Рівень всіх показників відповідає гігієнічним нормативам

В. Знижена прозорість

С. Збільшена каламутність

D. **Підвищена колірність

Е. Інтенсивність стороннього запаху перевищує допустимий рівень

15. У пробах води з шахтного колодязя м. П. виявлено наявність солей заліза, хлориди, сульфати. До якої групи показників згідно СанПіН належать ці сполуки?

А. Санітарно-токсикологічних

В. Органолептичних властивостей

С. Епідеміологічної безпеки

D. безпечності хімічного складу

Е. Загально-санітарних

16. Для водоспоживання використовують воду із запахом 2 бали, колірністю – 10о, прозорістю – 15 см, каламутністю – 1,3 мг/дм3. Дайте гігієнічну оцінку органолептичним властивостям води.

А. Рівень всіх показників відповідає гігієнічним нормативам

В.**Знижена прозорість

С. Збільшена каламутність

D. Підвищена колірність

Е. Інтенсивність стороннього запаху перевищує допустимий рівень

17. Для водоспоживання використовують воду загальне мікробне число (ЗМЧ) якої 90, індекс БГКП – 2, число кишкових гельмінтів – 0, число патогенних кишкових найпростіших – 5. Дайте гігієнічну оцінку показникам епідемічної безпеки води.

А. Рівень показників відповідає гігієнічним нормативам

В. Збільшено ЗМЧ

С. Збільшений індекс БГКП

D. Збільшено число кишкових гельмінтів

Е. *Збільшений вміст патогенних кишкових найпростіших

18. В лабораторію райСЕС відправлені проби з ріки С. для санітарно-гігієнічного аналізу. Виявлено наявність у воді всієї триади азотмістних сполук у високих концентраціях. Про забруднення води якого походження це свідчить?

А. Постійне органічне

В. Свіже органічне

С. Давнє органічне

D. Свіже бактеріальне

Е. Постійне мінеральне

19. Для водоспоживання використовують воду із запахом 3 бали, колірністю – 20о, прозорістю – 40 см, каламутністю – 0,4 мг/дм3. Дайте гігієнічну оцінку органолептичним властивостям води.

А. Рівень всіх показників відповідає гігієнічним нормативам

В. Знижена прозорість

С. Збільшена каламутність

D. Підвищена колірність

Е. Інтенсивність стороннього запаху перевищує допустимий рівень

20. Для водоспоживання використовують воду загальне мікробне число (ЗМЧ) якої 50, індекс БГКП – 15, число кишкових гельмінтів – 0, число патогенних кишкових найпростіших – 0. Дайте гігієнічну оцінку показникам епідемічної безпеки води.

А. Рівень показників відповідає гігієнічним нормативам

В. Збільшено ЗМЧ

С. Збільшений індекс БГКП

D. Збільшено число кишкових гельмінтів

Е. Збільшений вміст патогенних кишкових найпростіших

21. При лабораторному дослідженні органолептичних властивостей питної води з шахтного колодязя громадського користування встановлено: запах – 2 бали, присмак – 2 бали, колірність за хромово-кобальтовою шкалою – 30˚, каламутність – 1,5 мг/дм3, залізо – 0,8 мг/дм3. За яким з показників порушені вимоги до якості колодязної води?

А. Запахом

В. Присмаком

С. Колірністю

D. Каламутністю

Е. Вмістом заліза

22. При дослідженні питної води встановлено, що вміст заліза, міді та цинку знаходиться на рівні ГДК. За якою ознакою лімітується вміст даних показників у питній воді?

А. Загально-санітарною

В. Санітарно-токсикологічною

С. Органолептичною

D. Міграційно-водною

Е. Фітоакумуляційною

23. Для виключення фекального забруднення води із місцевого вододжерела постало питання вибору найбільш інформативного показника. Визначення якого показника доцільно використати з даною метою?

А. Азоту нітратів

В. Азоту нітритів

С. Колі-титру

D. Хлоридів

Е. Окисності

24. При визначенні епідемічної безпеки води було виявлено перевищення індексу БГПК. Який показник в першу чергу необхідно визначити на етапі ідентифікації колоній?

А. ЗМЧ

В. Число патогенних мікроорганізмів

С. Число термостабільних кишкових паличок

D. Число коліфагів

Е. Число патогенних кишкових найпростіших

25. У досліджуваному зразку води виявлено вміст заліза на рівні 0,2 мг/дм3, фтору – 1,5 мг/дм3, мінералізація загальна – 950 мг/дм3, твердість загальна – 6,0 мг·екв/дм3. Який метод кондиціювання слід використати для її покращення?

А. Знезалізнення

В. Фторування

С. Знезараження

D. Опріснення

Е. Пом’якшення

26. Для контролю якості води з річки, яку передбачається використати для господарсько-питних потреб лікарні, слід відібрати проби для аналізу. Яким приладом це можна зробити?

А. Анемометром

В. Барометром

С. Батометром

D. Лактоденсиметром

Е. Бутирометром

27. Під час весняної повені був затоплений шахтний колодязь громадсь­кого користування. З метою відновлення водокористування виникла не­обхідність виключити фекальне забруднення вододжерела. Який показник найбільш інформативний у вирішенні цього питання?

А. Вміст аміаку

В. Вміст нітратів

С. Вміст хлоридів

D. Колі титр

Е. Окисність

28. При відборі проб води для повторного аналізу необхідно провести замір температури. У який проміжок часу це слід зробити, год?

А. 24

В. 12

С. 6

D. 2

Е. Під час відбору

29. При дослідженні зразка питної води було виявлено одночасне збільшення вмісту у воді азотвмісних сполук і хлоридів. Про який характер забруднення це свідчить?

А. Промисловими стоками

В. Нафтопродуктами

С. Продуктами мінерального походження

D. Продуктами фекального походження

Е. Продуктами рослинного походження

30. При дослідженні зразка питної води виявлено збільшення вмісту лише азотовмісних сполук у 10 раз порівняно із стандартом. Про який характер забруднення води це свідчить?

А. Нафтопродуктами

В. Стоками тваринницьких ферм

С. Продуктами мінерального походження

D. Продуктами фекального походження

Е. Продуктами рослинного походження

31. Під час оцінки аналізу питної води виникла потреба виключити органічний характер забруднення води. За яким показником це слід зробити?

А. Запах

В. Окисність

С. БПК

D. Хлориди

Е. Нітрати

32. Для скороченого санітарно-гігієнічного аналізу треба відібрати воду. Яка кількість води (л) для цього потрібна?

А. 0,5

В. 1,0

С. 2,0

D. 3,0

Е. 5,0

33. При дослідженні води зі ставка встановлено, що її окисність вдвічі більша від нормативної. Про що це свідчить?Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 266; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.27.215 (0.059 с.)