Е. Провести заходи для рівномірного опалення приміщення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Е. Провести заходи для рівномірного опалення приміщення39. Вміст мікроорганізмів і речовин-анестетиків у повітрі операційної, що обладнана системою витяжної вентиляції, перевищує гігієнічні норми у 2-3 рази. Запропонуйте яким чином необхідно покращити якість повітряного середовища операційної.

А. Обладнати припливно-витяжну вентиляцію з переважанням припливу

В. Обладнати припливну вентиляцію

С. Обладнати припливно-витяжною вентиляцією з переважанням витяжки

D. Посилити ефективність витяжної вентиляції

Е. Впровадити кондиціювання повітря з бактеріальним фільтром

40. Загальна площа палати для дітей до одного року становить 16 м2.На яку максимальну кількість ліжок може бути розрахована ця палата?

А. 5

В. 4

С. З

D. 2

Е. 1

41. На земельній ділянці лікарні 20% площі зайнято будівлями, 65% зеленими насадженнями і 15% припадає на господарський двір, проїзди та доріжки. В який спосіб необхідно покращити планування лікарняної ділянки?

А. Збільшити відсоток озеленення

В. Зменшити відсоток озеленення

С. Збільшити відсоток забудови

D. Зменшити відсоток забудови

Е. Винести господарський двір за межі лікарняної ділянки

42. Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щоденно контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи, зокрема, фенолфталеїнову пробу. Що вияв­ляють за допомогою цієї проби?

А. Залишки крові

В. Залишки миючих засобів

С. Стрептококи

D. Стафілококи

Е. Загальне мікробне обсіменіння

43. Для контролю якості передстерилізаційної обробки медичного інструментарію на повноту відмивання виробів від крові та лужних компонентів миючих засобів застосовують ряд проб, зокрема: фенолфталеїнову, ортотолуїдинову, азопірамову, бензидинову, бензоат натрієву. Яка з перелічених проб є чутливою при виявленні слідів крові і водночас безпечною для медичного персоналу та оточуючого середовища?

А. Фенолфталеїнова

В. Бензидинова

С. Азопірамова

D. Ортотолуїдинова

Е. Бензоат натрієва

44. Акушерське відділення розташоване у триповерховій будівлі. На першому поверсі – відділення фізіології вагітності, на другому – обсерваційне відділення, на третьому - відділення патології вагітності. Якого перепланування вимагає акушерське відділення?

А. Розташування обсерваційного відділення на 2 поверсі

В. Розташування обсерваційного відділення на третьому поверсі

С. Розташування відділення фізіології вагітності на третьому поверсі

D. Розташування обсерваційного відділення на першому поверсі

Е. Розташування відділення патології вагітності на першому поверсі

45. При розгляді проекту інфекційного відділення лікарні встановлено, що: площа санпропускника з роздягальнею становить 6 м2, ванної і душу – 10 м2, вбиральні – 6 м2, приміщення для тимчасового зберігання інфікованої білизни – 3 м2, приміщення для миття і стерилізації столового посуду – 10 м2. Площа яких приміщень не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Санпропускника з роздягальнею

В. Ванної і душу

С. вбиральні

D. Для тимчасового зберігання інфікованої білизни

Е. Для миття і стерилізації столового посуду

46. При санітарно-гігієнічному обстеженні лікарняної палати встановлено: температура повітря – 20˚С, швидкість руху повітря – 0,55 м/с, вміст СО2 – 0,4‰, окисність – 6,0 мг/м3, відносна вологість – 60 %. За рахунок яких заходів можна покращити санітарно-гігієнічні умови перебування хворих у палаті?

А. Підвищити температуру повітря

В. знизити температуру повітря

С. Зменшити швидкість руху повітря

D. Зменшити окисність повітря

Е. Збільшити відносну вологість повітря

47. При організації операційного блоку, який обслуговує хірургічне відділення по 60 ліжок, 2 операційні обладнані трьома хірургічними столами кожна. Операційні використовуються для проведення планових та ургентних операцій. Дайте рекомендації щодо обладнання операційних з метою профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій.

А. Зменшити кількість столів в операційній до 1

В. зменшити кількіть столів в опрераційній до 2

С. Збільшити кількість столів в операційній до 4

D. Збільшити кількість столів до 5

Е. Залишити кількість столів незмінною

48. У приймальне відділення акушерського стаціонару поступила родильниця, у якої під час огляду виявлено висипку, катаральні явища та підвищення температури тіла до 38˚С. У яке відділення слід скерувати дану пацієнтку?

А. Патології вагітності

В. Пологове фізіологічне

С. Післяпологове фізіологічне

D. Обсерваційне

Е. Карантинне

49. При санітарно-гігієнічному дослідженні умов дотримання санітарного режиму лікарні визначено: провітрювання кімнат проводиться за графіком 4 рази на добу по 10 хв; вологе прибирання - 1 раз на день з використанням мийних та дезінфікуючих засобів; прибиральний інвентар маркований і використовується за призначенням. Генеральне прибирання в кімнатах проводиться щомісяця, а в перев’язочних – щотижня. який з елементів потребує корекції?

А. Режим провітрювання

В. Правила щоденного прибирання

С. Терміни генерального прибирання палат

D. Терміни генерального прибирання перев’язочних

Е. Умови користування прибиральним інвентарем

50. В інфекційному відділенні лікарні на 20 ліжок облаштована одна палатна сеція, до складу якої входять 4-вмісні палати, площею 28 м2, 2-ліжкові бокси, площею 27 м2 та 1-ліжкові бокси площею 22 м2. Які заходи сприятимуть оптимізації умов перебування хворих у відділенні?

А. Збільшення кількості палатних секцій

В. Збільшення площі 4-ліжкових палат

С. Організація 4-ліжкових боксів

D. Збільшення площі 2-ліжкових боксів

Е. Збільшення площі 1-ліжкових боксів

51. В інфекційному відділенні лікарні на 40 ліжок облаштована одна палатна сеція, до складу якої входять 4-х місні палати, площею 32 м2, 2-ліжкові бокси, площею 27 м2 та 1-ліжкові бокси площею 22 м2. Які заходи сприятимуть оптимізації умов перебування хворих у відділенні?

А. Збільшення кількості палатних секцій

В. Збільшення площі 4-ліжкових палат

С. Організація 4-ліжкових боксів

D. Збільшення 2-ліжкових боксів

Е. Збільшення 1-ліжкових боксів

52. У приймальне відділення інфекційної лікарні поступив пацієнт з попереднім діагнозом холера. Де потрібно розмістити хворого?

А. В окремій палаті

В. В ізоляторі

С. У напівбоксі

D. У боксі

Е. У боксованій палаті

53. При санітарно-гігієнічній експертизі будівельного проекту лікарні загального типу на 100 ліжок встановлено, що площа земельної ділянки лікарні на одне ліжко становить 200 м2, процент забудови ділянки 25%, процент озеленення 65%, площа садово-паркової зони 25 м2 на ліжко, санітарні розриви між палатними корпусами - 25 м. Який з вказаних показників потребує корекції?

А. Площа земельної ділянки на одне ліжко

В. Процент забудови ділянки
С. Процент озеленення
D. Площа садово-паркової зони
Е. Санітарні розриви між корпусами

54. Дослідження фізико-хімічних показників у палаті інтенсивної терапії показало, що температура повітря становить 22˚С, відносна вологість – 60 %, швидкість руху повітря – 0,2 м/с, біхроматна окислюваність повітря – 9 мг О23, вміст золотистого стафілококу – 4 кол /м3. За яким з перелічених показників необхідно покращити мікроклімат палати інтенсивної терапії?

А. Температурою

В. Вологістю
С. Швидкістю руху повітря
D. Окислюваністю
Е. Вмістом золотистого стафілококу

55. При контролі за дотриманням термінів реалізації швидко псувних продуктів на харчоблоці центральної районної лікарні було встановлено, що продукти зберігаються при температурі 0-6˚С, при чому морожене м’ясо зберігається 2 доби, варена ковбаса – 1 добу, морожена риба – 1 добу, сметана – 2,5 доби, масло вершкове – 12 діб. Для якого з перелічених продуктів порушені терміни зберігання?

А. Мороженого м’яса
В. Вареної ковбаси
С. Мороженої риби
D. Сметани
Е. Масла вершкового

56. При контролі за режимом миття посуду в буфетному відділенні соматичного стаціонару було встановлено: перший етап включає усунення залишків їжі щіткою, другий – миття посуду у першому гнізді мийної ванни при температурі води 50˚С з додаванням тринатрійфосфату з розрахунку 5 г препарату на 1 л води, третій етап – дезінфекція посуду у другому гнізді ванни 0,5 % розчином хлораміну протягом 30 хв, четвертий етап – ополіскування посуду у гарячій проточній воді при температурі 65˚С, п’ятий етап – просушування посуду у сушильній шафі. На якому з етапів порушені гігієнічні вимоги до режиму миття посуду?

А. І
В. ІІ
С. ІІІ
D. IV
Е. V

57. В одному з районних центрів було заплановано будівництво лікувально-профілактичного закладу потужністю 400 ліжок. Якою повинна бути площа (м2) ділянки на одне ліжко при такій потужності лікарні?

А. 60

В. 80

С. 90

D. 100

Е. 150

58. Проектом реконструкції центральної районної лікарні передбачається будівництво шкірно-венерологічного та онкологічного відділень. Яка система видалення відходів буде відповідати гігієнічним вимогам?

A. Збирання у герметичні ємності з наступним спалюванням у спеціальній установці на території лікарні

B. Роздільний вивіз спеціальним транспортом на полігон побутових відходів

C. Утилізація на сміттєспалювальному заводі

D. Попереднє знезаражування 5% розчином хлорного вапна та поховання на полігоні побутових відходів (звалищі)

E. Сумісне видалення з загальнолікарняними твердими відходами

 

59. *У перев’язочній хірургічного відділення до початку роботи було визначено загальне бактеріальне забруднення повітря. Яким повинен бути показник загального мікробного числа в данному випадку?

A. До 500

B. До 1000

C. До 2000

D. До 300

E. До 1500

60. *На земельній ділянці лікарні при змішаній системі будівництва виділяють головний корпус, поліклінику, акушерсько-гінекологічний корпус, інфекційний корпус, харчоблок, господарські будівлі, паталогоанатомічний корпус, лікарняний сад зі смугою зелених насаджень. Яким повинен бути максимальний відсоток забудови лікарняної ділянки?

A. 15%

B. 20%

C. 35%

D. 10%

E. 25%

61. *Земельна ділянка централізованої лікарні має прямокутну форму розміром 200х300 м. По фасаду ділянки розташований лікувальний корпус, в центрі - лікарняний сад, в глибині території - господарські будови. На якій мінімальній відстані від межі ділянки повинен розташовуватися лікувальний корпус?

A. 30 м

B. 20 м

C. 15 м

D. 50 м

E. 25 м

62. *Сприятливий лікувально-охоронний режим, ефективну профілактику внутрішньолікарняних інфекцій, доступність у використанні хворими лікарняного парку забезпечує система забудови лікарень:

A. Децентралізована

B. Централізована

C. Блокова

D. Полублокова

E. Вільна

63. *Однопалатна секція в терапевтичних відділеннях проектується на:

A. 25- 30 ліжок

B. 60

C. 50

D. Не регламентується

E. Регламентується тільки в міських лікарнях

64. *Одним з методів специфічної профілактики внутрішньолікарняних інфекцій є:

A. Термінова імунопрофілактика

B. Ізоляція секцій

C. Раціональне розташування відділень

D. Зонування лікарняної ділянки

E. Санітарно-протиепідемічні заходи

65. *В операційній хірургічного відділення проведена ампутація гомілки хворому з гангреною. Яким чином утилізуються відходи операційно-акушерського походження в лікарнях?

A. спалюються в спеціальних печах

B. вивозяться на смітники твердих побутових відходів

C. вивозяться на спеціально відведені місця на цвинтарях

D. закопуються на території лікарні

E. подрібнюються і скидаються в каналізацію

66. *У населеному пункті для будівництва дільничної лікарні на 100 ліжок пропонується декілька земельних ділянок різної площі. Яку мінімальну площу повинна мати земельна ділянка для розміщення лікарні такої потужності?

A. 2 га

B. 1 га

C. 3 га

D. 4 га

E. 5 га

67. *При розслідуванні випадку спалаху внутрішньолікарняної інфекції у дитячому відділенні проведено дослідження медперсоналу на носійство стафілококової інфекції. При посіві методом розведення встановлено, що ступінь обсіменіння становить 100, 250, 500, 750 і 1000 КУО. При якій кількості КУО персонал вважається носієм?

A. 1000 КУО

B. 100 КУО

C. 250 КУО

D. 500 КУО

E. 750 КУО

68. *При санітарній експертизі проекту інфекційної лікарні було установлено, що основними архітектурно-планувальними приміщеннями є бокси і напівбокси. Відсутністю якого елементу напівбокс відрізняється від боксу?

A. Входу з вулиці

B. Палати

C. Санітарного вузла

D. Шлюзу

E. Входу з відділення

69. *При лабораторному дослідженні якості повітряного середовища палати для хворих влітку було встановлено, що бактеріальне обсіменіння – 4000 клітин/м3, гемолітичного стрептококу – 25 КУО/м3, вміст вуглекислого газу – 0,1%. Оцінити ступінь чистоти повітря.

A. Задовільно чистий

B. Дуже чистий

C. Чистий

D. Забруднений

E. Дуже забруднений

70. *При санітарному обстеженні опікового відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 28 м2. Яка мінімальна площа палат повинна бути у цьому відділенні?

A. 40 м2

B. 16 м2

C. 20 м2

D. 28 м2

E. 52 м2

75. *Відносна вологість повітря в терапевтичній палаті відповідає гігієнічній нормі. Вкажіть оптимальну величину.

A. 30 - 60 %

B. 30 - 70 %

C. 30 - 80 %

D. 20 - 40 %

E. 20 - 50 %

76. *У приміщенні стоматологічної поліклініки для роботи з амальгамами вміст парів ртуті в повітрі склав 0,008 мг/м3. Роботи проводяться у витяжній шафі, вентиляційна система справна. Режим демеркуризації дотримується. Які речовини ви б рекомендували використовувати для демеркуризации забруднених поверхонь?

A. 20% розчин хлористого заліза

B. 0,5% розчин роданіда амонію

C. 10% розчин хлорного вапна

D. 40% оцтова кислота

E. 70% етиловий спирт

77. *Спеціалізовані лікарні потужністю більше 1000 ліжок для довготривалого перебування хворих слід розташовувати в приміських зонах по можливості в зелених масивах на відстані від сельбищних територій не менше (м):

A. 1000

B. 500

C. 300

D. 100

E. 50

78. *Смітники для лікарняного сміття і побутових відходів встановлюються на спеціальних площадках з водонепроникним покриттям. Відстань до палатних та лікувально-діагностичних корпусів повинна бути не менше (м)

A. 25

B. 30

C. 35

D. 40

E. 50

79. *З метою забезпечення поточного саннагляду на належному рівні у великій клінічній лікарні була введена ставка лікаря гігієніста та трьох лаборантів. Визначаючи обсяг роботи цей лікар дав вказівку лаборантам про те, що при проведенні систематичних гігієнічних досліджень повітряного середовища палат не обов'язковим є дослідження:

A. Вмісту чадного газу

B. Параметрів мікроклімату

C. Вмісту вуглекислого газу

D. Повітря на мікробне забруднення

E. Змивів з рук хворих і персоналу, з одягу, меблів на наявність і ступінь забруднення кишковою паличкою

80. *Площа 4-ліжкової палати терапевтичного відділення становить 28 м2. Чи відповідає це гігієнічним вимогам?

A. Відповідає для всіх лікарень

B. Не відповідає

C. Відповідає для міських лікарень

D. Відповідає для сільських лікарень

E. Не відповідає тільки для лікарень з централізованою системою забудови

 

 

Література

1. Никберг И.И. Гигиена больниц. – К.: Здоровье, 1993. – 264 с.

2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / Підручник. – Київ: Здоров’я, 1999. – 694 с.

3. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 472 с.

 


Т.1. - А – (Літ. 3, ст. 348)

Т.2. - А – (Літ. 3, ст. 346)

Т.3. - Е – (Літ. 3, ст. 364-365)

Т.4. - Е – (Літ. 3, ст.386)

Т.5. - В – (Літ. 2, ст. 621)

Т.6. - В – (Літ. 3, ст. 348)

Т.7. - А – (Літ. 3, ст.345)

Т.8. - D – (Літ. 3, ст. 346-347)

Т.9. - А – (Літ. 3, ст. 360)

Т.10. - А – (Літ. 1, ст. 111)

Т.11. - В – (Літ. 3, ст. 356)

Т.12. - С – (Літ. 3, ст. 348-349)

Т.13. - А – (Літ. 3, ст. 346-347)

Т.14. - Е – (Літ. 3, ст. 360)

Т.15. - Е – (Літ. 3, ст. 348-349)

Т.16. - В – (Літ. 2, ст. 89)

Т.17. - А – (Літ. 3, ст. 347-349)

Т.18. - В – (Літ. 3, ст. 363-366)

Т.19. - А – (Літ. 3, ст. 389)

Т.20. - D – (Літ. 3, ст. 360)

Т.21. - D – (Літ. 3, ст. 356)

Т.22. - D – (Літ. 3, ст. 391)

Т.23. - С – (Літ. 3, ст. 356)

Т.24. - D – (Літ. 3, ст. 355)

Т.25. - D – (Літ. 3, ст. 348)

Т.26. - С – (Літ. 3, ст. 355)

Т.27. - С – (Літ. 3, ст. 346)

Т.28. - С – (Літ. 3, ст. 344-347)

Т.29. - С – (Літ. 3, ст. 348)

Т.30. - D – (Літ. 3, ст. 346)

Т.31. - Е – (Літ. 3, ст. 356)

Т.32. - А – (Літ. 3, ст. 350-353)

Т.33. - В – (Літ. 3, ст. 348)

Т.34. - В – (Літ. 3, ст. 346)

Т.35. - С – (Літ. 3, ст. 346-347)

Т.36. - А – (Літ. 3, ст. 344-345)

Т.37. - В – (Літ. 2, ст. 620)

– (Літ. 3, ст. 65-66)

Т.38. - Е – (Літ. 3, ст. 15)

Т.39. - Е – (Літ. 2, ст. 636)

Т.40. - D – (Літ. 3, ст. 356)

Т.41. - D – (Літ. 3, ст. 349)

Т.42. - В – (Літ. 3, ст. 389-390)

Т.43. - С – (Літ. 1, ст. 230)

Т.44. - В – (Літ. 3, ст. 363-366)

Т.45. - D – (Літ. 3, ст. 361-362)

Т.46. - С – (Літ. 3, ст. 377)

Т.47. - А – (Літ. 2, ст. 631)

Т.48. - D – (Літ. 3, ст. 366)

Т.49. - В – (Літ. 2, ст. 654)

Т.50. - В – (Літ. 3, ст. 360-361)

Т.51. - А – (Літ. 3, ст. 360-361)

Т.52. - D – (Літ. 3, ст. 360)

Т.53. - В – (Літ. 3, ст. 349)

Т.54. - С – (Літ. 3, ст. 377)

Т.55. - Е – (Літ. 2, ст. 166-177)

Т.56. - В – (Літ. 1, ст. 132-134)

Т.57. - D – (Літ. 3, ст. 346)

Т.58. - А – (Літ. 2, ст. 650-651)

Т.59. - А – (Літ. 3, ст. 377)

Т.60. - А – (Літ. 3, ст. 349)

Т.61. - А – (Літ. 3, ст. 347-348)

Т.62. - А – (Літ. 3, ст. 348)

Т.63. - А – (Літ. 3, ст. 355)

Т.64. - А – (Літ. 3, ст. 384)

Т.65. - А – (Літ. 3, ст. 378)

Т.66. - А – (Літ. 1, ст. 23)

Т.67. - А – (Літ. 3, ст. 393)

Т.68. - А – (Літ. 3, ст.360-361)

Т.69. - А – (Літ. 1, ст. 221-226)

Т.70. - А – (Літ. 1, ст. 55)

Т.71. - А– (Літ. 3, ст. 377)

Т.72. - А – (Літ. 3, ст. 380)

Т.73. - А – (Літ. 3, ст. 345)

Т.74. - А – (Літ. 3, ст. 386)

Т.75. - А – (Літ. 1, ст. 198-202)

Т.76. - А – (Літ. 3, ст. 356)


 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 253; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.235 (0.143 с.)