В. Маса тіла, зріст, обвід грудної клітки 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В. Маса тіла, зріст, обвід грудної клітки16. Дівчинка 13 років, зріст 144 см, маса тіла 30 кг (-1,1σR), обвід грудної клітки 64 см (-1,2σR). Оцініть фізичний розвиток дівчинки.

В. Дисгармонійний

17. За результатами обстеження фізичний розвиток хлопчика 10 років середній, гармонійний, біологічний вік відповідає календарному. Назвіть, який метод застосовувався для оцінки фізичного розвитку хлопчика.

В. Комплексний

18. З метою оцінки фізичного розвитку підлітків проведені їх обстеження за показниками: м’язова сила рук, обвід голови, життєва ємність легень, маса тіла, форма грудної клітки, хребта, оволосіння під пахвами. Які з вище наведених показників відносяться до соматометричних?

Е. Обвід голови, маса тіла

 

19. При дослідженні фізичного розвитку дитини за соматоскопічними ознаками було виявлено кіфотичний хребет. За якими з перелічених ознак це було встановлено?

D. Сильно виражені шийна, грудна і поперекова кривизни

20. Дитина хворіє п’ять разів на рік гострими респіраторними захворюваннями. До якої групи здоров’я дітей вона може бути віднесена?

В. ІІ

21. При дослідженні фізичного розвитку школяра за соматоскопічними ознаками було виявлено лордозний хребет. За якими з перелічених ознак це було встановлено?

С. Мала шийна і сильно виражена поперекова кривизни

22. З метою оцінки фізичного розвитку підлітків проведені їх обстеження за показниками: м’язова сила, обводи грудної клітки, голови, життєва ємність легень, довжина і маса тіла, форма грудної клітки, хребта, оволосіння під пахвами. Які з вище наведених показників відносяться до фізіометричних?

В. Життєва ємність легень, м’язова сила

23. У дитячому садку заплановано виміряти діаметр грудної клітки і голови дітей. Яким приладом будуть користуватися?

D. Товщинним циркулем

 

24. При проведенні медичного огляду дитини 6 років перед поступленням у школу було виявлено, що протягом останнього року дитина перенесла інфекційний гепатит та 4 рази перехворіла гострими респіраторно-вірусними захворюваннями. Яку рекомендацію доцільно дати батькам дитини у даному випадку?

В. Відтермінування поступлення в школу на 1 рік

25. При медичному огляді дитини 6 років встановлено, що за останній рік вона перехворіла вірусним гепатитом А, біологічний вік відповідає календарному. Діагноз на момент огляду: залишкові явища вірусного гепатиту А у вигляді дискінезії жовчовивідних шляхів за гіпотонічним типом. Дайте рекомендації щодо організації навчання дитини.

А. Поступити у 1-й клас загальноосвітньої школи

26. Дівчинка 9 років має ріст 131 см, що відрізняється від середньої на + 0,8σ. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини.

Е. Середній

27. При проведенні поглибленого медичного огляду у дитячій дошкіль­ній установі з'ясовано, що частина дітей часто, більше 4-х разів на рік хворіє на гострі рес­піраторні захворювання. До якої групи здоров'я належить даний кон­тингент?

D. II

 

28. При медогляді 1-х класів міської школи встановлено, що учень 6 років за останній рік 5 разів хворів ГРЗ і 1 раз пневмонією. На момент огляду діагноз: здоровий. До якої групи здоров’я слід віднести цього учня?

В. II

 

29. При дослідженні сплощення стоп дитини методом Штрітера ширина відбитка становить 82 %. Як можна охарактеризувати таку стопу?

Е. Дуже пласка

30. Дівчинка 13 років, зріст 160 см, маса тіла 30 кг (-2,1σR), обвід грудної клітки 54 см (-2,2σR). Оцініть фізичний розвиток дівчинки.

С. Різко дисгармонійний

31. За результатами обстеження фізичний розвиток дівчинки 13 років середній, гармонійний, біологічний вік відповідає календарному. Назвіть, який метод застосовувався для оцінки фізичного розвитку дитини.

В. Комплексний

32. *Після проведеного поглибленого медичного огляду учнів молодших класів у школах міста отримані дані їх фізичного розвитку. На основі якого мінімального переліку показників можливо оцінювати цей розвиток?

A. Довжина та маса тіла.

33. *Для визначення шкільної зрілості у 6-7-річних дітей проведена оцінка рівня психічного розвитку з використанням морфофункціональних, психофізіологічних критеріїв. Які показники свідчать про рівень психічного розвитку дітей?

A. Показники тесту Керна-Ірасека

 

34. *Хлопчик 13 років. У нього відмічається бронхоектатична хвороба в стадії субкомпенсації, кожний рік - пневмонія. До якої групи здоров’я його можна віднести?

A. 4-та група здоров’я

 

35. *При оцінці фізичного розвитку хлопчика встановлено, що його маса тіла менша, ніж М – 2σR за регіональними стандартами (таблиці регресії) за відсутності хронічної патології. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?

A. ІІ

 

36. *Показники фізичного розвитку є важливими критеріями здоров'я дитячих контингентів. Які критерії використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини?

A. Ріст (довжина тіла стоячи), маса тіла, розмір грудної клітини, співвідношення цих показників

 

37. *Дитина 6 років. За рік спостереження хворіла ГРВІ 2 рази по 8 днів. Фізичний розвиток задовільний. Визначте групу здоров'я:

A. I

 

38. *У 13-річного хлопчика отримані такі дані: довжина тіла - 147 см (+2 σ), маса тіла - 38 кг (+1,5 σ), обвід грудної клітини - 72 см (+0,2 σ). Оцініть фізичний розвиток дитини

A. Дисгармонійний

 

39.*Динаміка зрушень в стані здоров’я дитячого колективу може проводитись

А.*Індивідуалізуючим методом

 

40.*Найбільш точним показником біологічного віку у дошкільнят вважається

A. Кістковий вік

 

41. *Для вирішення питання щодо готовності до вступу в школу провели обстеження хлопчика 6 років. Соматометричні та соматоскопічні дані при використанні комплексного методу такі: фізичний розвиток середній, дисгармонійний, біологічний вік відстає від календарного віку. Експрес-оцінка функціональної готовності дитини до вступу в школу: тест Керна – Ірасека – 7 балів; тест “Вирізання кола” – виконаний за 2 хв., якість його виконання посередня. Показник механічної пам’яті – 45%, показник продуктивності вербально-логічної пам’яті – 60%, показник продуктивності образної пам’яті 30%, показник вербально-логічного мислення – 9 балів. Зробіть висновок відносно ступеня готовності дитини до навчання в школі:

A. Низька

 

42. *Хлопчик 12 років має деякі функціональні та морфологічні відхилення (міопія 0,5Д) та знижений опір організму. Хронічні захворювання відсутні. За останній рік 5 раз хворів на респіраторні захворювання. До якої групи здоров’я можна віднести цього хлопчика?

A. Друга група здоров’я.

 

43. *Дівчинка 14 років. Хронічне захворювання бронхіальна астма у стадії субкомпенсації. За останній рік 3 рази хворіла на пневмонію. Яка група здоров’я у цієї дівчинки?

A. Четверта група здоров’я.

 

44. *Оцінюючи стан здоров’я учнів восьмого класу загальноосвітньої школи лікар встановив наявність у одного з учнів гіпертрофію мигдаликів ІІІ ступеню, хронічний риніт та вегетосудинну дістонію. Функціональні можливості організму знижені. За станом здоров’я цей учень відноситься до:

A. ІV групи

 

45. *Вивчення ступеню та гармонійності фізичного розвитку дітей та підлітків проводиться з використанням антропометричних, фізіометричних та соматоскопічних досліджень. До фізіометричних ознак фізичного розвитку відносять:

A. Життєву ємність легенів

 

46. *У хлопчика 11 років, довжина тіла 148 см (М+1,5σ, маса тіла– 42 кг (М+ 1,9), обвід грудної клітки 70 см (М+1σ). Хворіє ГРВІ 5 разів в рік. Хронічної патології не виявлено. До якої групи здоров’я можна віднести дитину?

A. 2

Література

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / Підручник. – Київ: Здоров’я, 1999. – 694 с.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 472 с.

3. Федоренко В.І., Мудра І.Г. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з загальної гігієни з екологією для студентів ІІІ – ІV курсів медичного факультету. Частина ІІІ "Гігієна дітей та підлітків". Львів, 2001. – 68 с.


Т.1. -С – (Літ. 1, ст. 573-574)

Т.2. -В – (Літ. 1 , ст. 573-574)

Т.3. -А – (Літ. 2, ст. 230-231)

Т.4. -Е – (Літ. 2, ст. 231)

Т.5. -B–- (Літ. 1, ст. 573-574)

Т.6. -B– (Літ. 2, ст. 231)

Т.7. -А – (Літ. 2, ст. 231)

Т.8. -С – (Літ.1 , ст.573-574)

Т.9. -В – (Літ. 2, ст. 200)

Т.10. -С – (Літ. 2, ст. 233)

Т.11. -Е – (Літ. 2, ст. 233)

Т.12. -D – (Літ. 2, ст. 226)

Т.13. -D – (Літ. 2, ст. 224)

Т.14. -C – (Літ. 2, ст. 234)

Т.15. -B – (Літ. 2, ст. 233)

Т.16. -B – (Літ. 2, ст. 233)

Т.17. -B – (Літ. 2, ст. 236)

Т.18. -E – (Літ. 2, ст. 222)

Т.19. -D – (Літ. 2, ст. 225)

Т.20. -B – (Літ. 1, ст. 573-574)

Т.21. -C – (Літ. 2, ст. 225)

Т.22. -B – (Літ. 2, ст. 224)

Т.23. -D – (Літ. 2, ст. 223)

Т.24. -B – (Літ. 3, ст. 36)

Т.25. -A – (Літ. , ст. 36)

Т.26. -E – (Літ. 2, ст. 231)

Т.27. -D – (Літ. 1, ст. 573-574)

Т.28. -B – (Літ. 1, ст. 573-574)

Т.29. -E – (Літ. 2, ст. 226)

Т.30. -C – (Літ. 2, ст. 233)

Т.31. -B – (Літ. 2, ст. 236)

Т.32. -A – (Літ. 2, ст. 229)

Т.33. -A – (Літ. 3, ст. 34)

Т.34. -A – (Літ. 1, ст. 573-574)

Т.35. -A – (Літ. 2, ст. 231)

Т.36. -A – (Літ. 2, ст. 221)

Т.37. -A – (Літ. 1, ст. 573)

Т.38. -A – (Літ. 2, ст. 233)

Т.39. -A – (Літ. 2, ст. 230)

Т.40. -A – (Літ. 2, ст. 234-235)

Т.41. -A –(Літ. 2, ст. 238-239)

Т.42. -A – (Літ. 1, ст. 573-574)

Т.43. -A – (Літ. 1, ст. 573-574)

Т.44. -A – (Літ. 1, ст. 573-574)

Т.45. -A – (Літ. 2, ст. 224)

Т.46. -A – (Літ. 1, ст. 573-574)


3.2 Гігієнічна оцінка шкільного класу, меблів, підручників та планування шкільних закладів.

1. В груповій дитячого садочку розміщено 60% столів групи 0. Якого зросту мають бути діти, що користуються цими меблями?

А. До 850 мм

*В. 851–1000 мм

С. 1001–1150 мм

Д. 1151–1300 мм

Е. Понад 1300 мм

2. В груповій дитячого садочку розміщено 60% столів групи 00. Якого зросту мають бути діти, що користуються цими меблями?

*А. До 850 мм

В. 851–1000 мм

С. 1001–1150 мм

D. 1151–1300 мм

Е. Понад 1300 мм

3. В груповій дитячого садочку розміщено 60% столів групи 1. Якого зросту мають бути діти, що користуються цими меблями?

А. До 850 см

В. 851–1000 мм

8С. 1001–1150 мм

D. 1151–1300 мм

Е. Понад 1300 мм

4. В класі розміщено 70% парт третьої групи. Якого зросту мають бути учні, що сидять за цими партами?

А. До 130 см

*В. 130-145 см

С. 146-160 см

D. 161-175 см

Е. Понад 175 см

5. В класі розміщено 20% парт групи 2. Якого зросту мають бути учні, що сидять за цими партами?

*А. До 130 см

В. 130-145 см

С. 146-160 см

D. 161-175 см

Е. Понад 175 см

6. В класі розміщено 70% парт групи 5. Якого зросту мають бути учні, що сидять за цими партами?

А. До 130 см

В. 130-145 см

С. 146-160 см

*D. 161-175 см

Е. Понад 175 см

7. В класі розміщено 70% парт групи 4. Якого зросту мають бути учні, що сидять за цими партами?

А. До 130 см

В. 130-145 см

**С. 146-160 см

D. 161-175 см

Е. Понад 175 см

8. При гігієнічній оцінці шкільної парти встановлено, що віддаль по вертикалі від заднього краю кришки столу до переднього краю сидіння дорівнює віддалі від сидіння до ліктя вільно опущеної руки школяра. До яких негативних наслідків може призвести невідповідність цього розміру парти?

*А. Бокове викривлення хребта (сколіоз)

В. Статичне перенавантаження

С. Порушення дихання

D. Сутулості

Е. Порушення кровообігу

9. Для учнів 2-го класу у класній кімнаті поперечної конфігурації парти розташовані в 4 ряди таким чином, що відстань між дошкою, довжиною 4 м, і 1-ю партою становить 1,5 м. До розвитку якої патології це може призвести?

А. Гіпертонії

В.Сколіозу

С. Анемії

*D. Міопії

Е. Неврастенії

10. При експертизі проекту середньої школи на 784 учні встановлено, що площа навчально-дослідної зони складає 10 % від загальної площі ділянки, спортивної – 10%, зони відпочинку – 100 м2 на кожен початковий клас і 25 м2 на кожен середній, господарської 5%, площа зелених насаджень – 50 %. Площа якої зони вимагає корекції?

А. Навчально-дослідної

*В. Спортивної

С. Зелених насаджень

D. Зона відпочинку

Е. Господарської

11. Гігієнічна оцінка набору підручника для 2-го класу показала, що кегель основного шрифта становить 12, довжина рядка набору – 130 мм, інтерліньяж – 2,8 мм, апрош – 10 мм, друк чіткий, рівномірний. За яким з показників набору підручника порушені гігієнічні вимоги?

*А. Кегель основного шрифта

В.Довжина рядка набору

С. Інтерліньяж

D. Апрош

Е. Друк

12. Гігієнічна оцінка відповідності розміру столів і стільців зросту школярів показала, що віддаль по вертикалі від заднього краю кришки столу до переднього краю сидіння дорівнює віддалі від сидіння до ліктя вільно опущеної руки плюс 5-6 см; віддаль по горизонталі між заднім краєм кришки столу та переднім краєм сидіння становить мінус 1-2 см; віддаль від спинки стільця до заднього краю кришки столу перевищує передньо-задній розмір грудної клітки учня на 5-6 см, кут нахилу столу – 15˚. Порушення якого розміру має місце в даному випадку?

А. Дистанції спинки

В. Глибини сидіння

*С. Дистанції сидіння

D. Диференції

Е. Кут нахилу столу

13. У класній кімнаті для учнів 4-го класу світловий коефіцієнт 1:4, кубатура приміщення на одного учня – 3,75 м3, відстань першої парти до дошки – 3 м, площа приміщення на одного учня – 1,05 м, загальна площа класу – 52 м2. Який з наведених параметрів потребує корекції?

А. Світловий коефіцієнт

В. Кубатура приміщення на 1-го учня

С. Відстань першої парти до дошки

*D. Площа на одного учня

Е. Загальна площа класу

14. Для занять з української літератури в 10 класі планується використання навчального посібника, який має наступні гігієнічні характеристики: висота шрифта – 2 мм, апрош: між словами – 2 мм, між буквами – 0,5 мм, густина набору – 12 знаків, папір глянцевий, тонкий, не просвічується. Який з наведених показників потребує корекції?

А. Висота шрифта

В.Відстань між словами

С. Відстань між буквами

D. Густина набору

*Е. Вимоги до паперу

15. Гігієнічна оцінка шкільної парти показала, що віддаль від спинки стільця до заднього краю кришки столу перевищує передньо-задній розмір грудної клітки учнів на 1-2 см. До яких небажаних наслідків може призвести ця невідповідність?

А. Сутулості

*В. Сколіозу

С. Статичного навантаження

D. Лордозу

Е. Кіфозу

16. Радіус обслуговування міської школи становить 0,5 км. На території школи передбачено наступні зони: спортивна, відпочинку, площа зелених насаджень (її розмір становить 20 % території школи), господарська, навчально-дослідна. Будівля школи має 3 поверхи, щільність забудови – 10 %. Які заходи необхідно вжити, щоб ліквідувати порушення гігієнічних норм?

А. Зменшити радіус обслуговування школи

*В. Збільшити площу зелених насаджень

С. Зменшити кількість зон на території школи

D. Збільшити процент забудови ділянки

Е. Зменшити поверховість будівлі

17. Дослідженням відповідності розміру шкільної парти зросту учнів було встановлено перевищення диференції. Яка патологія може розвинутись у дітей в даному випадку?

А. Сутулість

В. Порушення кровообігу

*С. Сколіоз

D. Статичне навантаження

Е. Кіфоз

18. У класній кімнаті для учнів 4-го класу світловий коефіцієнт 1:4, кубатура приміщення на одного учня – 3,75 м3, відстань першої парти до дошки – 3 м, площа приміщення на одного учня – 1,05 м, загальна площа класу – 52 м2. Що слід зробити, щоб приміщення класної кімнати відповідало гігієнічним вимогам?

А. Збільшити світловий коефіцієнт

В. Зменшити кубатуру приміщення на 1-го учня

С. Збільшити відстань першої парти до дошки

*D. Збільшити площу на одного учня

Е. Збільшити загальну площа класу

19. Зріст групи школярів 10 класу коливається в межах 161-175 см. Меблями якої групи повинно бути устатковане класне приміщення для занять?

А. ІІ

В. ІІІ

С. IV

*D. V

Е. VI

20. Для занять в школі учню запропонували парту, висота сидіння якої дорівнює сумі висот його гомілки, стопи та підбора, глибина сидіння - 1/2 довжини стегна, диференція дорівнює відстані по вертикалі від сидіння до ліктя вільно опущеної руки плюс 5см, дистанція сидіння становить мінус 5 см, дистанція спинки більше передньозаднього розміру грудної клітки на 5 см. За яким з вище згаданих параметрів парти порушені гігієнічні вимоги?

А. Висота сидіння

В. Диференція

С. Дистанція сидіння

*D. Глибина сидіння

Е. Дистанція спинки

21. Радіус обслуговування міської школи становить 0,5км. На терито­рії школи передбачено наступні зони: спортивна, відпочинку, площа зе­лених насаджень (її розмір становить 20% території школи), госпо­дарська, навчально-дослідна. Будівля школи має 3 поверхи, щільність забудови 14%. Які допущені порушення гігієнічних норм?

А. Радіус обслуговування школи

В. Кількість зон на території школи

*С. Площа зелених насаджень

D. % забудови ділянки

Е. Поверховість будівлі

22. При проведенні санітарно-гігієнічного обстеження школи-інтернату встановлено, що у спортивному залі температура повітря становить 17˚С, відносна вологість 50%, швидкість руху повітря 0,3 м/сек. Оцініть мікроклімат за вказаними параметрами.

*А. Комфортний

В. Дискомфортний

С. Нагрівний

D. Перегрівний

Е. Охолоджувальний

23. При вимірюванні вологості в шкільному класі встановлено, що відносна вологість становить 60 %. Який прилад для цього використовувався?

А. Гігрограф

*В. Психрометр

С. Максимальний термометр

D. Барометр

Е. Анемометр

24. *За результатами лікувально-педагогічного спостереження за уроком фізкультури в 9-му класі побудована фізіологічна крива що характеризується поступовим збільшенням частоти пульсу у вступній частині заняття, приростом частоти пульсу на 80% під час основної частини, крива має чотирьохзубчастий вигляд. Оцініть організацію уроку фізкультури.

A. Довготривалі проміжки між вправами

B. Урок побудований правильно

C. Фізичне навантаження недостатнє

D. Фізичне навантаження надмірне

E. Фізичне навантаження достатнє

25. *В учбовій кімнаті на 5-му уроці виявили такі параметри мікроклімату: температура 25˚С, відносна вологість 79%, швидкість руху повітря 0,1м/с. По яким фізіологичним показникам виявляється несприятливий вплив мікроклімату на функціональний стан нервової системи школярів?

A. Показники працездатності і хронорефлексометрії

B. Пульс, частота дихання, життєва ємність легень

C. Температура тіла, хронорефлексометрія

D. Пульс, життєва емність легень, хронорефлексометрія

E. Показники працездатності

26. *В учбовій кімнаті за допомогою люксметру визначали рівень штучного освітлення, що здійснюється люмінісцентними лампами. Загальне штучне освітлення учбового приміщення повинно складати:

A. 300 лк

B. 200 лк

C. 150 лк

D. 100 лк

E. 75 лк

27. *Комп’ютерний клас на 25 робочих місць площею 150 м2 розташований на третьому поверсі загальноосвітньої школи. Вікна класів орієнтовані на північ. Коефіцієнт природної освітленості – 1,5%, штучна освітленість – 200 лк на екрані дисплеїв та 400 лк на клавіатурі. Який показник з перелічених не відповідає гігієнічним вимогам?

A. Наповнюваність класу.

B. Площа на одного учня.

C. Орієнтація вікон.

D. Природна освітленість.

E. Штучна освітленість

28. *Для профілактики порушень постави школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності шкільних меблів зросту дітей, не рідше:

A. 2-х разів на рік.

B. 3-х разів на рік.

C. 4-х разів на рік

D. 6-ти разів на рік.

E. Не пересаджують взагалі.

29. *За якими показниками можна дати комплексну оцінку природньої освітленості в класі сердньої школи розміром 4,0 х 12,0 м, трьома вікнами 1,8 х 2,2 м кожне, верхній край яких знаходиться на відстані 2,5 м від підлоги.

A. світловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення, кут падіння

B. коефіцієнт природньої освітленості, кут падіння

C. світловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення

D. Кут падіння, коефіцієнт заглиблення

E. світловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення, коефіцієнт природного освітлення

30. *На стихійному ринку реалізуються парти кустарного виробництва. Парти виготовлені з легких порід дерева, кришка має регульований нахил (від 1 до 45˚), висота столу 0,8 м, висота сидіння 0,5 м, дистанція сидіння позитивна. Яка патологія може сформуватися в дітей, що використовують парту для домашніх занять?

A. правобічний сколіоз

B. Лівобічний сколіоз

C. Пласкостопість

D. Анемія

E. Гіперметропія

31. *При гігієнічній оцінці якості друку підручника для старших класів визначали кегель. Яким має бути в даному випадку його розмір?

A. 0,376 мм

B. 0,181 мм

C. 0,8 мм

D. 0,302 мм

E. 0,815 мм

A. *

A. 32*

32. В основних приміщеннях дитячих установ де діти знаходяться тривалий час і проводяться заняття з ними, світловий коефіцієнт повинен бути не менше

A. 1 : 4

B. 1 : 5

C. 1 : 7

D. 1 : 8

E. 1 : 6

33. *В одинадцятому класі школи-ліцею медичного профілю навчається 30 учнів. Зріст учнів коливається від 160 до 174 см. Визначте потребу в двомісних партах для даного класу.

A. 15 парт Г номеру

B. 15 парт Д номеру

C. 15 парт В номеру

D. 15 парт Б номеру

E. 15 парт А номеру

34. *Учень 2 класу має зріст 125 см. Який номер шкільної парти відповідає зросту учня відповідно до вимог державного стандарту.

A. А

B. Б

C. В

D. Г

E. Д

35. *Школярка правша сидить за партою із зменшеною диференцією. Яке відхилення може в неї розвинутись?

A. Лівосторонній сколіоз.

B. Кифотична постава.

C. Лордична постава.

D. Поперековий лордоз.

E. Правосторонній сколіоз.

36. *В учня під час занять за учнівським столом голова схилена, зменшена відстань від очей до зошита, внутрішні органи стиснуті, виявлений лівосторонній сколіоз I-го ступеня. Що стало причиною даних порушень?

A. Занижена диференція.

B. Збільшена диференція.

C. Негативна дистанція сидіння.

D. Нульова дистанція сидіння.

E. Позитивна дистанція сидіння.

37. *Робоча поза учня 1-го класу характеризується наступними ознаками: диференція меблів відповідає висоті вльно опущеної руки над сидінням, глибина сидіння відповідає 2/3 довжини стегна, висота сидіння на 3 см більша довжини гомілки із стопою. Які недоліки в підборі меблів мають місце?

A. Занижена диференція.

B. Відповідають антропометричним показникам дитини

C. Завишена диференція.

D. Завелика глибина сидіння.

E. Замала глибина сидіння.

38. *За даними проекта дошкільної установи до складу всіх групових осередків входять поєднані ігрова та спальня, які відокремлюються за допомогою розсувної перегородки, приміщення для прийняття дітей, буфетна, яка поєднана з ігровою, санвузол. За яким показником планування групових осередків не відповідає гігієнічним вимогам?

A. Поєднання ігрової та спальні для дітей ясельного віку

B. Поєднання ігрової та спальні для дітей дошкільного віку

C. Поєднання ігрової та спальні для дітей підготовчої групи

D. Поєднання ігрової та буфетної

E. Відсутність приймальні (роздягальні)

39. *Хлопчик 8 років знаходиться на диспансерному обліку з приводу хронічного бронхиту. До якої групи фізичного виховання належить дитина?

A. спеціальної

B. основної

C. додаткової

D. підготовчої

E. лікувальної

40. *В класній кімнаті розмірами 6 х 10 м2 встановлено 6 світлоточок, обладнаних лампами розжарювання потужністю 150 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 70-80 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучному освітленню класу.

A. Штучне освітлення класу нерівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька.

B. Штучне освітлення класу рівномірне: освітленість на робочих місцях низька.

C. Штучне освітлення класу нерівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня.

D. Штучне освітлення класу рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня.

E. Штучне освітлення класу рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях низька.

41. *Дитячий дошкільний заклад знаходиться поблизу автомагістралі, вміст монооксиду вуглецю в повітрі якої перевищує ГДК у 3-4 рази. Що потрібно визначити у крові дітей з метою виявлення шкідливого впливу забруднення повітря?

A. Карбоксигемоглобін.

B. Карбгемоглобін.

C. Метгемоглобін.

D. Гемоглобін.

E. Редукований гемоглобін.

Література

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / Підручник. – Київ: Здоров’я, 1999. – 694 с.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 472 с.

3. Федоренко В.І., Мудра І.Г. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з загальної гігієни з екологією для студентів ІІІ – ІV курсів медичного факультету. Частина ІІІ "Гігієна дітей та підлітків". Львів, 2001. – 68 с.

4. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков / Под ред. В.Н. Кардашенко // М.: Медицина. – 1983. - 263 с.

5. Гігієна дітей і підлітків / Під ред. Г.Н. Сердюковськой // М. : Медицина. – 1988. - 290 с.

6. Гигиена детей и подростков / Под ред. В.Н. Кардашенко // М.: Медицина. – 1998. - 511 с.


Т.1. -В – (Літ. 1, ст. 599)

Т.2. -А – (Літ. 1, ст.599)

Т.3. -С – (Літ. 1, ст. 599-600)

Т.4. -В – (Літ. 2, ст. 200 )

Т.5. -А – (Літ. 2, ст. 200)

Т.6. -D – (Літ. 2, ст. 200)

Т.7. -С – (Літ. 2, ст. 200)

Т.8. -А – (Літ. 2, ст.202)

Т.9. -D – (Літ. 2, ст. 202)

Т.10. -В – (Літ. 2, ст. 195-196)

Т.11. -А – (Літ. 3, ст. 217-218)

Т.12. -С – (Літ. 2, ст. 201-202)

Т.13. -D – (Літ. 2, ст. 197)

Т.14. -Е – (Літ. 3, ст. 27-28)

Т.15. -В – (Літ. 2, ст. 201)

Т.16. -B – (Літ. 2, ст. 195-196)

Т.17. -С – (Літ. 2, ст. 201-202)

Т.18. - D – (Літ. 2, ст. 197)

Т.19. - D – (Літ. 2, ст. 200)

Т.20. - D – (Літ. 2, ст. 202)

Т.21. -C – (Літ. 2, ст. 195)

Т.22. -А – (Літ. 2, ст. 197)

Т.23. -В – (Літ. 2, ст. 21)

Т.24. -А – (Літ. 4 , ст. 89-91)

Т.25. -A – (Літ. 4, ст. 60-68)

Т.26. -А – (Літ. 2, ст. 198)

Т.27. -А – (Літ. 2, ст. 197)

Т.28. -А – (Літ. 2, ст. 203)

Т.29. -А – (Літ. 2, ст. 198)

Т.30. -А – (Літ. 2, ст. 202)

Т.31. -А – (Літ. 3, ст. 27-28)

Т.32. -A – (Літ. 1, ст. 597)

Т.33. -A – (Літ. 2, ст. 202)

Т.34. -A –(Літ. 2, ст. 200)

Т.35. -A – (Літ. 2, ст. 201-202)

Т.36. -A – (Літ. 2, ст. 201-202)

Т.37. -A – (Літ. 2, ст. 201-202)

Т.38. -A – (Літ. 2, ст. 192)

Т.39. -A – (Літ.6, ст.242-255)

Т.40. -A – (Літ. 2, ст. 198)

Т.41. -A – (Літ. 2, ст.66)


 

3.3 Гігієнічна оцінка режиму дня та учбових занять школярів.

 

 

1. Дитина 8 років, згідно даних хронокарти виявила високу ступінь працездатності за показниками коректурних проб, легко запам’ятовує віршовані рядки, вирішує математичні дозовані завдання з мінімальною кількістю похибок, на уроках фізвиховання проявляє високу рухову активність. Яким можна вважати режим дня цієї дитини?

А. Стимулюючим

В. Розслаблюючим

С. Виснажуючим

D. Тренуючим

Е. Заспокійливим

2. Дитина 9 років, згідно даних хронокарти виявила середню ступінь працездатності за показниками коректурних проб, не запам’ятовує віршовані рядки, вирішує математичні дозовані завдання з помилками 50%, на уроках фізвиховання проявляє низьку рухову активність. Яким можна вважати режим дня цієї дитини?

А. Стимулюючим

В. Розслаблюючим

С. Виснажуючим

D. Тренуючим

Е. Заспокійливим

3. Дитина, 8 років, згідно даних хронокарти виявила низьку ступінь працездатності за показниками коректурних проб, затруднено запам’ятовує віршовані рядки, вирішує математичні дозовані завдання з помилками 30%, на уроках фізвиховання неактивна. Яким можна вважати режим дня цієї дитини?

А. Стимулюючим

В. Розслаблюючим

С. Виснажуючим

D. Тренуючим

Е. Заспокійливим

4. При вивченні розкладу уроків для учнів 5-го класу гімназії встановлено: у вівторок 1-й урок географія, 2 – математика, 3 – іноземна мова, 4 – рідна мова, 5-6 – праця. Яке порушення має місце у розкладі уроків?

А. Місце уроку географії

В. Місце уроку математики

С. Поспіль уроки іноземної та рідної мови

D. Спарення уроків праці

Е. Місце спарених уроків праці

5. Аналіз розкладу уроків учнів 1-го класу середньої школи свідчить: кількість уроків на тиждень – 24, а у понеділок 1 урок – читання, 2 – математика, 3 – рідна мова, 4 – фізкультура. Яке порушення має місце у розкладі уроків?

А. Місце уроку читання

В. Місце уроку математики

С. Місце уроку рідної мови

D. Місце уроку фізкультури

Е. Кількість уроків на тиждень

6. При аналізі режиму дня школяра виявлено, що проміжки між прийманням їжі (сніданок – обід) становлять 6-8 годин. Розвиток якого захворювання може спричинити ця ситуація?

А. Нефриту

В. Міокардиту

С. Гастриту

D. Сколіозу

Е. Стоматиту

7. У середній школі встановлена наступна тривалість перерв між уроками: між 1 і 2 уроками – 5 хв, 2 і 3 – 10 хв, 3 і 4 – 10 хв, 4 і 5 – 20 хв. Як слід оптимізувати тривалість перерв між уроками?

А. 5-30-10-10

В. 5-20-20-10

С. 10-10-10-10

D. 10-10-20-5

Е. 10-20-20-10

8. При аналізі навчального розкладу для 8 класу середньої школи із 6-денною формою навчання встановлено, що тижневе навантаження – 32 години, складні предмети – на 2 і 3 уроках, уроки праці і математики спарені, тривалість перерв – 10 хв і 20 хв. Яке порушення має місце у розкладі.

А. Перевищено тижневе навантаження

В. Зменшено тривалість перерв

С. спарено уроки праці

D. Спарено уроки математики

Е. Не врахована динаміка працездатності

9. У спеціалізованій середній школі з поглибленим вивченням ряду предметів іноземною мовою заплановано проведення комплексної контрольної роботи з французької мови та літератури. Який день тижня є оптимальним для проведення цього заходу?

А. Понеділок

В. Середа

С. Четвер

D. П’ятниця

Е. Субота

10. При аналізі режиму дня учня 2-го класу загальноосвітньої школи було встановлено, що активний відпочинок складає 1 годину перед виконанням домашнього завдання. Як найдоцільніше оптимізувати тривалість активного відпочинку (год)?

А. 3,5-5

В. 3-3,5

С. 2,5-3

D. 2-2,5

Е. 1,5-2

11. *Для помірного впливу загартовуючих процедур лікар рекомендує заощадливе загартовування ослабленим дітям яке полягає у: контрастному обливанні стоп , обтиранні тіла губкою, використанні сольового розчину, щадливого режиму обливання, обсиханні стоп. Яка процедура призначена помилково?

A. Обсихання стоп

B. Контрастне обливання стоп

C. Обтирання тіла губкою

D. Використання сольового розчину

E. Щадливе обливання

12. *Для підвищення загартованості організму учнів школи-інтернату лікар розробив програму, в основу якої покладені наступні принципи:поступовість, послідовність, індивідуалізація і комбінація загальних і місцевих впливів. Який з основних принципів загартовування не врахований?

A. Систематичність

B. Підвищення резистентності

C. Нарощування сили впливу

D. Нарощування інтенсивності впливу

E. Підвищення опірності

13. *Наповнюваність груп у дитячій дошкільній установі становить: ясельних – по 15 дітей, дошкільних і підготовчій – по 20 дітей. Яка група за кількістю дітей є перевантаженою?

A. Молодша ясельна. .

B. Середня ясельна.

C. Старша ясельна.

D. Молодша дошкільна.

E. Середня дошкільна.

14. *За ранговою шкалою складності предметів найбільша сума балів припадає у ІІІ класі на понеділок, у IV - на вівторок, у V - на середу, у VІ - рівномірний розподіл навантаження по днях тижня, у VII - на п’ятницю. В якому класі розклад уроків побудовано правильно?

A. V.

B. VI.

C. VII.

D. III.

E. IV.

15. *При вивченні розкладу занять учнів 3-го класу встановлена: кількість уроків протягом тижня - 30; у вівторок перший урок українська мова, 2-й - музика, 3 і 4-й - фізичне виховання, усього 5 уроків. Яке порушення має місце в розкладі уроків?

A. Кількість уроків фізкультури

B. Кількість уроків протягом тижня

C. Кількість уроків протягом дня

D. Місце уроку музики в розкладі

E. Місце уроку української мови в розкладі

16. *До загальних заходів загартування відносяться:

A. Створення оптимального теплового режиму в групових, раціональний одяг, прогулянки, фізичне виховання

B. Фізичне виховання, прогулянки, обливання водою

C. Полоскання горла, фізичне виховання, одяг

D. Раціональний режим харчування, фізичне виховання

E. Створення оптимального теплового режиму в групових, фізичне виховання

17. *Професія, що вимагає високого фізичного навантаження, протипоказана підліткам, які мають

A. Низький рівень фізичного розвитку, органічне ураження серця, функціональні зрушення серцево-судинної системи

B. Виражений гіпергідроз, акроціаноз

C. Значну е моційну лабільність

D. Функціональні зрушення серцево-судинної системи

E. Хронічний тонзиліт з частими загостреннями

18. *Остаточний висновок щодо професійної придатності підлітка дається

A. Лікарем підліткового кабінету за матеріалами консультації всіх вузьких фахівців

B. Всіма фахівцями, що приймали участь у проведенні лікарської професійної консультації

C. Лікарем з гігієни дітей та підлітків СЕС

D. Лікарем педіатром школи

E. Представниками підприємства

19. *Лікар-профконсультант для ознайомлення з умовами праці повинен знати

A. Санітарну характеристику професії

B. Загальну санітарну оцінку праці в даній професії

C. Несприятливі фактори виробничого середовища

D. Професійні фактори

E. Характеристику трудового процесу

20. *Визначення професійної придатності підлітків з хронічними захворюваннями проводиться за умов наявності:

A. Переліку медичних протипоказань до прийому на роботу та навчання підлітків, які мають відхилення у стані здоров’я

B. Даних з особливостей вищої нервової діяльності підлітків

C. Результатів досліджень основних властивостей ЦНС

D. Результатів проведення профвідбору за психо-фізіологічними показниками

E. Санітарної характеристики професії

21. *Медичний контроль за уроками фізичного виховання проводиться за показниками

A. Загальна і моторна щільність уроку, фізіологічна крива пульсу, самопочуття дітей

B. Середня частота пульсу, загальна щільність уроку, самопочуття дітей

C. Загальна захворюваність, анкетне опитування, зовнішній вигляд школярів

D. Фізіологічна крива пульсу, зовнішній вигляд школярів, розділ дітей на групи здоров’я

E. Розподілу дітей на спеціальну, підготовчу і основну групу, загальна і моторна щільність

22. *В основу режиму дня для дітей та підлітків повинні бути покладені такі основні показники

A. Тривалість основних компонентів, структура режиму і раціональне чергування різних видів діяльності, зміст, організація і умови виконання основних компонентів режиму

B. Тривалість основних компонентів, структура режиму і раціональне чергування різних видів діяльності

C. Тривалість основних компонентів

D. Зміст, організація і умови виконання основних компонентів режиму

E. Наявність або відсутність основних компонентів, чергування різних видів діяльності, умови виконання основних компонентів режиму

23. *Гігієнічна оцінка меблів в дитячому дошкільному закладі проводиться за показниками

A. Відповідність характеру учбово-виховного процесу, положення тіла при користуванні меблями, основні розміри, їх відповідність віку та зросту, розміщення в приміщеннях, санітарного утримання

B. Відповідність характеру учбово-виховного процесу

C. Основні розміри, їх відповідність віку та зрос<

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 247; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.014 с.)