А. Про інтенсивне загальне забруднення води органічними речовинамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А. Про інтенсивне загальне забруднення води органічними речовинамиВ. Про збільшення вдвічі рівня розчиненого кисню

С. Про інтенсивну забрудненість патогенними мікроорганізмами

D. Про інтенсивні процеси самоочищення води

Е. Про інтенсивне поглинання кисню гідробіонтами

34. При дослідженні питної води у селищі виявлено, що концентрація нітратів становить 90 мг/л. У скільки разів це перевищує ГДК?

А. 2

В. 3

С. 4

D. 5

Е. 6

35. При дослідженні питної води запах становить 1 бал, смак 1 бал, колірність 10˚ за хромово-кобальтовою шкалою, твердість загальна 7 мг·екв/дм3, залізо 0,7 мг/дм3. Який з вище згаданих показників потребує корекції?

А. Запах

В. Смак

С. Колірність

D. Твердість загальна

Е. Залізо

36. При дослідженні питної води запах становить 1 бал, смак 1 бал, колірність 40˚ за хромово-кобальтовою шкалою, твердість загальна 7 мг·екв/дм3, залізо 0,3 мг/дм3. Який з вище згаданих показників потребує корекції?

А. Запах

В. Смак

С. Колірність

D. Твердість загальна

Е. Залізо

37. При дослідженні питної води запах становить 1 бал, смак 1 бал, колірність 10˚ за хромово-кобальтовою шкалою, твердість загальна 15 мг·екв/дм3, залізо 0,2 мг/дм3. Який з вище згаданих показників потребує корекції?

А. *Запах

В. Смак

С. Колірність

D. Твердість загальна

Е. Залізо

 

38. При хімічному аналізі питної води отримано наступні дані (мг/дм3): марганець – 0,1; миш’як – 0,01; алюміній – 0,2; селен – 0,01; нітрати – 40. Який з цих показників нормується за органолептичною ознакою шкідливості?

А. Марганець

В. Миш’як

С. Алюміній

D. Селен

Е. Нітрати

39. За результатами хімічного аналізу питної води встановлено: мінералізація загальна – 100 мг/дм3; твердість загальна 7 мг·екв/дм3; сульфати – 250,0 мг/дм3; залізо – 0,3 мг/дм3; свинець – 0,01 мг/дм3. Який з цих показників нормується за токсикологічною ознакою шкідливості?

А.*Мінералізація загальна

В. Твердість загальна

С. Сульфати

D. Залізо

Е. Свинець

40. У пробах води з річки, відібраних вище місця водозабору, виявлено 9 забруднювачів на рівні їх індивідуальних ГДК. П’ять з них належать до 1 і 2 класу небезпечності, два – до 3-го і два – до 4-го. Скільки речовин підлягають контролю за формулою сумаційної токсичності?

А. 2

В. 4

С. 5

D. 7

Е. 9

41. При обгрунтуванні ГДК фосфорорганічної сполуки у воді водойм отримано наступні результати: порогова концентрація за органолептичною ознакою шкідливості – 10 мг/дм3, за загально-санітарною – 0,5 мг/дм3, за санітарно-токсикологічною: МНК (загально-токсична дія) – 14,0 мг/дм3; МНК (ембріотоксична дія) – 21,0 мг/дм3; МНК (алергенна дія) – 19,0 мг/дм3. Назвіть лімітуючу ознаку шкідливості.

А. органолептична

В. Загально-санітарна

С. Санітарно-токсикологічна (загальнотоксична дія)

D. Санітарно-токсикологічна (алергенна дія)

Е. Санітарно-токсикологічна (ембріотоксична дія)

42. При лабораторному аналізі проб води, що надходить у розвідну мережу виявлено число коліформних мікроорганізмів на рівні 5 КУО/дм3. За яким показником, згідно з ДСАНПіН 1996 року, необхідно додатково провести дослідження проб води в даній ситуації?

А. Загальним мікробним числом

В. Колі-індексом

С. Колі-титром

D. Індексом фекальних коліформ

Е. Азотмістними речовинами.

43. При обгрунтуванні ГДК фосфорорганічної сполуки у воді водойм отримано наступні результати: порогова концентрація за органолептичною ознакою шкідливості – 10 мг/дм3, за загально-санітарною – 0,5 мг/дм3, за санітарно-токсикологічною: МНК (загально-токсична дія) – 14,0 мг/дм3; МНК (ембріотоксична дія) – 21,0 мг/дм3; МНК (алергенна дія) – 19,0 мг/дм3. Назвіть рівень ГДК даної речовини у воді.

А. 21,0 мг/дм3

В. 19,0 мг/дм3

С. 14,0 мг/дм3

D. 10 мг/дм3

Е. 0,5 мг/дм3

44. У пробах води з джерела водопостачання одного з районів міста виявлені термостабільні кишкові палички на рівні 2 КУО/100 см3. За яким з наведених показників, згідно з ДСАНПіН 1996 року, слід терміново розпочати додаткове дослідження води?

А. Колі-індексом

В. Колі-титром

С. Загальним мікробним числом

D. Числом кишкових гельмінтів

Е. Числом патогенних мікроорганізмів

45. За даними гігієнічного аналізу питної води встановлено: запах – 1 бал, каламутність – 1,0 мг/л, індекс БГКП – 2, вміст алюмінію – 0,05 мг/л, нітратів 50 мг/л. Який із згаданих показників потребує корекції?

А. Запах

В. Каламутність

С. Індекс БГКП

D. Вміст алюмінію

Е. Вміст нітратів

46. За даними гігієнічного аналізу питна вода містить: алюмінію – 0,1 мг/л, свинцю – 0,005 мг/л, арсену – 0,05 мг/л, нітратів – 30 мг/л, фтор – 1,0 мг/л. Який з показників потребує корекції?

А. Алюміній

В. Свинець

С. Арсен

D. Нітрати

Е. Фтор

47. Результати дослідження води із шахтного колодязя показали, що її позорість становить 35 см, колірність – 40˚, смак – 2 бали, запах – 3 бали, колі-індекс – 8. Який з перелічених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Прозорість

В. Колірність

С. Смак

D. Запах

Е. Колі-індекс

48. У контрольному пункті водокористування для визначення азотовмісних сполук відібрано проби води. Оскільки в день відбору води не було можливості провести лабораторний аналіз проби законсервували. Який консервант при цьому використали?

А. Азотну кислоту

В. Соляну кислоту

С. Гіпосульфіт

D. Сірчану кислоту

Е. Щавелеву кислоту

49. При дослідженні питної води запах становить 1 бал, смак 3 бал, колірність 10˚ за хромово-кобальтовою шкалою, твердість загальна 6 мг·екв/дм3, залізо 0,1 мг/дм3. Який з вище згаданих показників потребує корекції?

А. Запах

В. Смак

С. Колірність

D. Твердість загальна

Е. Залізо

50. При дослідженні питної води запах становить 1 бал, присмак 1 бал, колірність 10˚ за хромово-кобальтовою шкалою, твердість загальна 12 мг·екв/дм3, залізо 0,1 мг/дм3. Який з вище згаданих показників потребує корекції?

А. Запах

В. Смак

С. Колірність

D. Твердість загальна

Е. Залізо

51. При дослідженні питної води запах становить 1 бал, присмак 1 бал, колірність 10˚ за хромово-кобальтовою шкалою, твердість загальна 7 мг·екв/дм3, залізо 3 мг/дм3. Який з вище згаданих показників потребує корекції?

А. Запах

В. Смак

С. Колірність

D. Твердість загальна

Е. Залізо

52. При дослідженні питної води запах становить 1 бал, присмак 1 бал, колірність 60˚ за хромово-кобальтовою шкалою, твердість загальна 7 мг·екв/дм3, залізо 0,3 мг/дм3. Який з вище згаданих показників потребує корекції?

А. Запах

В. Смак

С. Колірність

D. Твердість загальна

Е. Залізо

53. У селищі передбачається спорудження громадського колодязя. При дослідженні проб води доставлених у лабораторію з 5 пробурених свердловин, виявлено: у 1-й пробі – ЗМЧ – 50 КУО/см3, 2 цисти/25 дм3; у 2-й – личинки кишкових гельмінтів – 3 личинки/25 дм3, коліформні мікроорганізми 4 КУО/дм3; у 3-й – активність β-випромінювачів – 1,0 Бк/дм3, активність α-випромінювачів – 0,3 Бк/дм3; у 4-й – нітрати – 80 мг/дм3, свинець – 0,01 мг/дм3; у 5-й – ЗМЧ – 80 КУО/дм3, коліформні мікроорганізми – 2 КУО/дм3. З якої із свердловин вода придатна для споживання?

А. 1

В. 2

С. 3

D. 4

Е. 5

54. У селищі передбачається спорудження громадського колодязя. При дослідженні проб води доставлених у лабораторію з 5 пробурених свердловин, виявлено: у 1-й пробі – ЗМЧ – 50 КУО/см3, коліформні мікроорганізми – 2 КУО/дм3; у 2-й – личинки кишкових гельмінтів – не виявлено у 25 дм3, коліформні мікроорганізми 1 КУО/дм3; у 3-й – активність β-випромінювачів – 1,0 Бк/дм3, активність α-випромінювачів – 0,1 Бк/дм3; у 4-й – нітрати – 40 мг/дм3, свинець – 0,01 мг/дм3; у 5-й – ЗМЧ – 120 КУО/дм3, коліформні мікроорганізми – 5 КУО/дм3. Вода якої свердловини небезпечна для споживання?

А. 1

В. 2

С. 3

D. 4

Е. 5

55. Результати дослідження води із шахтного колодязя показали, що її прозорість становить 35 см, колірність – 40˚, смак – 2 бали, запах – 3 бали, колі-індекс – 8. Який з перелічених показників потребує кореції?

А. Прозорість

В. Колірність

С. Смак

D. Запах

Е. Колі-індекс

56. Результати аналізу проб питної води за показниками фізіологічної повноцінності її мінерального складу такі: мінералізація загальна – 800 мг/дм3, твердість загальна – 0,8 мг·екв/дм3, лужність загальна – 4,5 мг·екв/дм3, магній – 10 мг/дм3, фтор – 0,8 мг/дм3. Рівень вмісту якого з показників досліджуваного взірця води нижчий мінімально необхідного для біологічної потреби організму?

А. Мінералізації загальної

В. Лужності загальної

С. Твердості загальної

D. Магнію

Е. Фтору

57. *На території присадибної ділянки в 20 м від житлового будинку знаходиться шахтний колодязь, в 10 м від убиральні, на відстані 15 м від будинку сусіда. Яка найменша відстань згідно санітарних норм повина бути між колодязем і джерелом можливого забруднення води?

A. 30 м

B. 25 м

C. 20 м

D. 15 м

E. 10 м

58. *Хімічний аналіз води з криниці встановив наявність підвищених концентрацій азотовмістних солей, заліза і сульфатів. Який показник якості води може свідчити про свіже забруднення води органічними речовинами тваринного походження?

A. NH3

B. NO2

C. NO3

D. Fe

E. SO4

59. *Гірське озеро розташоване за межами населеного пункту. Навколо ліс, береги піщані, кам'яністі. Аналіз води: смак, запах1 бал, аміак і нітрити відсутні, колір – безбарвна, нітрати - 40мг/л прозорість - 40 см, хлориди - 50 мг/л, окислюваність 3 мг О2/л, твердість - 10 мг екв/л, колі-титр 300 мл, мікробне число – 65. Дайте санітарну оцінку води.

A. Вода придатна для пиття

B. Вода придатна тільки для господарських потреб

C. Вода придатна для пиття після кип'ятіння

D. Вода непридатна для використання

E. Вода придатна для пиття після відстоювання

60. *Населення, яке користувалося водою з шахтного колодязя скаржилося, що вода має підвищену мутність, кольоровість, неприємний в'яжучий присмак, опалесцює, псує смак чаю, при пранні білизни надає їй жовтуватого відтінку і залишає іржаві плями. Такі властивості вода придбала за рахунок:

A. Перевищення концентрації заліза більше 1 мг/л

B. Концентрації заліза 0,1 – 0,3 мг/л

C. Концентрації хлоридів 30 – 50 мг/л

D. Концентрації хлоридів 500 мг/л

E. Концентрації сульфатів 250 мг/л

61. *Проведено лабораторне дослідження води. Отримано результати: запах – 2 бали, прозорість – 30 см по шрифту Снеленна, колірність - 20° С, сухий залишок – 900 мг/дм3, сульфати – 250 мг/дм3, хлориди – 250 мг/дм3, окислюваність – 4 мг/дм3, колі-індекс – 3, мікробне число – 100, фтор – 1,5 мг/дм3, нітрати – 10 мг/дм3, яйця гельмінтів – 8 у 25 дм3 води. Які показники води не відповідають вимогам ДержСанПіН “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”?

A. Паразитологічні

B. Органолептичні

C. Токсикологічні

D. Мікробіологічні

E. Фізико-хімічні

62. *У воді шахтного колодязя, розташованого на околиці села в 60 м нижче ферми великої рогатої худоби виявлені азотисті з'єднання, у таких концентраціях: аміак - 0,9 мг/л, нітрити -0,3 мг/л, нітрати - 52 мг/л. Для якого забруднення характерний такий аналіз води?

A. Постійного

B. Свіжого

C. Недавнього

D. Давнього

E. Латентного

63. *Проведено дослідження води, які відібрана із шахтної криниці. Установлено: прозорість – 18 см, колір – 15°, запах – 3 бала, жорсткість 12 мг/екв, окислюваність – 4 мг/л, вміст азоту амонійного – 0,2 мг/л, азоту нітратів – 0,05 мг/л, хлоридів – 80 мг/л, колі-титр – 80, колі–індекс – 12. Обгрунтуйте гігієнічний висновок щодо якості питної води.

A. Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідним є проведення її знезараження

B. Вода відповідає гігієнічним вимогам

C. Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідним є проведення її очистки

D. Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідним є проведення її знешкодження

E. Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідним є проведення її дезактивація

Література

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / Підручник. – Київ: Здоров’я, 1999. – 694 с.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 472 с.

3. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни. Підручник / За ред. Є.Г. Гончарука. – Київ: Вища школа, 1995. – 552 с.


Т.1. – D – (Літ. 2, ст. 144)

Т.2. – С – (Літ. 2, ст. 113)

Т.3. – С – (Літ. 2, ст. 113)

Т.4. – А – (Літ. 2, ст. 113)

Т.5. – В – (Літ. 2, ст. 113)

Т.6. – D – (Літ. 2, ст. 114)

Т.7. – D – (Літ. 2, ст. 114)

Т.8. – D – (Літ. 2, ст. 114)

Т.9. – С – (Літ. 2, ст. 114-115)

Т.10. – В – (Літ. 2, ст. 108)

Т.11. – С – (Літ. 2, ст. 115)

Т.12. – D – (Літ. 2, ст. 108)

Т.13. – А – (Літ. 2, ст. 108)

Т.14. – D – (Літ. 2, ст. 115)

Т.15. – В – (Літ. 2, ст. 110)

Т.16. – В – (Літ. 2, ст. 114)

Т.17. – Е – (Літ. 2, ст. 108)

Т.18. – Е – (Літ. 2, ст. 106)

Т.19. – Е – (Літ. 2, ст. 114-115)

Т.20. – С – (Літ. 2, ст. 108)

Т.21. – Е – (Літ. 2, ст. 110)

Т.22. – С – (Літ. 2, ст. 105)

Т.23. – С – (Літ. 2, ст. 105)

Т.24. – С – (Літ. 2, ст. 108)

Т.25. – С – (Літ. 1, ст. 194-195)

Т.26. – D – (Літ. 2, ст. 113)

Т.27. –Е – (Літ. 2, ст. 105)

Т.28. – D – (Літ. 2, ст. 114)

Т.29. – С – (Літ. 2, ст. 106)

Т.30. – В – (Літ. 2, ст. 106)

Т.31. – В – (Літ. 2, ст. 122)

Т.32. – С – (Літ. 2, ст. 113)

Т.33. – А – (Літ. 2, ст. 122)

Т.34. – А – (Літ. 2, ст. 122)

Т.35. – Е – (Літ. 2, ст. 116-117)

Т.36. – С – (Літ. 2, ст. 115)

Т.37. – D – (Літ. 2, ст. 116)

Т.38. – А – (Літ. 2, ст. 110)

Т.39. – Е – (Літ. 2, ст. 109)

Т.40. – С – (Лекційний матеріал )

Т.41. – В – (Літ. 1, ст. 189)

Т.42. – D – (Літ. 2, ст. 108)

Т.43. – Е – (Літ. 1, ст. 189)

Т.44. – Е – (Літ. 2, ст. 108)

Т.45. – Е – (Літ. 2, ст. 109, 122)

Т.46. – С – (Літ. 1, ст. 109)

Т.47. – В – (Літ. 2, ст. 115)

Т.48. – D – (Літ. 2, ст. 114)

Т.49. – В – (Літ. 2, ст. 114)

Т.50. – D – (Літ. 2, ст. 116)

Т.51. – Е – (Літ. 2, ст. 116-117)

Т.52. - С – (Літ. 2, ст. 115)

Т.53. - Е – (Літ. 2, ст. 107-110)

Т.54. - Е – (Літ. 2, ст. 107-110)

Т.55. - В – (Літ. 2, ст. 115)

Т.56. – С – (Літ. 2, ст. 116)

Т.57. - А – (Літ. 1, ст. 180-181)

Т.58. - А – (Літ. 2, ст. 106)

Т.59. - А – (Літ. 2, ст. 107-110)

Т.60. - А – (Літ. 2, ст. 116)

Т.61. - А – (Літ. 2, ст. 107-110)

Т.62. - А – (Літ. 2, ст. 106)

Т.63. - А – (Літ. 2, ст. 107-110)


 

 

Вода та здоров’я

 

1. Для водоспоживання використовують воду, яка містить 0,2 мг/дм3 алюмінію, 15 мг/дм3 нітратів, 1,2 мг/дм3 фтору, 0,003 мг/дм3 свинцю, загальна твердість – 21 мг екв/дм3. Розвитку якого захворювання може сприяти довготривале вживання такої води?

А. Сатурнізм

В. *Уролітіаз

С. Водно-нітратна метгемоглобінемія

D. Флюороз

Е. Карієс

2. При медичному обстеженні школярів гірського району було виявлено у більшості з них крейдо- і фарфороподібне ураження зубів, у деяких пігментні плями на симетричних зубах. При обстеженні води джерел водопостачання даного району знайдено значне перевищення норми фтору, заліза, збільшену кількість свинцю, марганцю, сульфатів. При перевищенні допустимого вмісту яких із зазначених хімічних речовин можуть виникати такі ураження?

А. Сульфатів

В. Заліза

С. Марганцю

D. *Фтору

Е. Свинцю

3. Для водоспоживання використовують воду, яка містить 0,01 мг/дм3 алюмінію, 30 мг/дм3 нітратів, 1,0 мг/дм3 фтору, 0,9 мг/дм3 свинцю, загальна твердість – 3 мг екв/дм3. Розвитку якого захворювання сприяє вживання такої води?

А. *Сатурнізм

В. Уролітіаз

С. Водно-нітратна метгемоглобінемія

D. Флюороз

Е. Карієс

4. Для водоспоживання використовують воду, яка містить 0,1 мг/дм3 алюмінію, 12 мг/дм3 нітратів, 0,1 мг/дм3 фтору, 0,005 мг/дм3 свинцю, загальна твердість – 4 мг екв/дм3. Розвитку якого захворювання сприяє вживання такої води?

А. Сатурнізм

В. Уролітіаз

С. Водно-нітратна метгемоглобінемія

D. Флюороз

Е. *Карієс

5. Для водоспоживання використовують воду, яка містить 0,1 мг/дм3 алюмінію, 5 мг/дм3 нітратів, 1,2 мг/дм3 фтору, 0,1 мг/дм3 свинцю, загальна твердість – 7 мг екв/дм3. Розвитку якого захворювання сприяє вживання такої води?

А. *Сатурнізм

В. Уролітіаз

С. Водно-нітратна метгемоглобінемія

D. Флюороз

Е. Карієс

6. У воді свердловини на подвір’ї сільської лікарні було виявлено 1,2 мг/л фтору, 0,5 мг/л нітритів, 40 мг/л хлоридів. Яку патологію може викликати споживання такої води?

А. *Метгемоглобінемію

В. Ендемічний зоб

С. Флюороз

D. Тіреотоксикоз

Е. Карієс зубів

7. Для водоспоживання використовують воду, яка містить 0,05 мг/дм3 алюмінію, 15 мг/дм3 нітратів, 3,5 мг/дм3 фтору, 0,01 мг/дм3 свинцю, загальна твердість – 5,2 мг екв/дм3. Розвитку якого захворювання сприяє вживання такої води?

А. Сатурнізм

В. Уролітіаз

С. Водно-нітратна метгемоглобінемія

D. *Флюороз

Е. Карієс

8. Для водоспоживання використовують воду, яка містить 0,2 мг/дм3 алюмінію, 10 мг/дм3 нітратів, 0,9 мг/дм3 фтору, 0,005 мг/дм3 свинцю, загальна твердість – 20 мг екв/дм3. Розвитку якого захворювання може сприяти довготривале вживання такої води?

А. Сатурнізм

В. *Уролітіаз

С. Водно-нітратна метгемоглобінемія

D. Флюороз

Е. Карієс

9. Для водоспоживання використовують воду, яка містить 0,04 мг/дм3 алюмінію, 75 мг/дм3 нітратів, 1,4 мг/дм3 фтору, 0,007 мг/дм3 свинцю, загальна твердість – 4 мг екв/дм3. Розвитку якого захворювання сприяє вживання такої води?

А. Сатурнізм

В. Уролітіаз

С. *Водно-нітратна метгемоглобінемія

D. Флюороз

Е. Карієс

10. Для водоспоживання використовують воду, яка містить 0,02 мг/дм3 алюмінію, 12 мг/дм3 нітратів, 3,7 мг/дм3 фтору, 0,01 мг/дм3 свинцю, загальна твердість – 6 мг екв/дм3. Розвитку якого захворювання сприяє вживання такої води?

А. Сатурнізм

В. Уролітіаз

С. Водно-нітратна метгемоглобінемія

D. *Флюороз

Е. Карієс

11. Для водоспоживання використовують воду, яка містить 0,07 мг/дм3 алюмінію, 20 мг/дм3 нітратів, 0,3 мг/дм3 фтору, 0,01 мг/дм3 свинцю, загальна твердість – 6 мг екв/дм3. Розвитку якого захворювання сприяє вживання такої води?

А. Сатурнізм

В. Уролітіаз

С. Водно-нітратна метгемоглобінемія

D. Флюороз

Е. *Карієс

12. При дослідженні зразка питної води з місцевого вододжерела було виявлено підвищений вміст миш’яку. До яких змін в організмі може призвести тривале споживання такої води?

А. Порушення еритропоезу

В. Змін функції ксантиноксидази

С. Змін функції активних SH-груп

D. *Розладів периферичної нервової системи

Е. Збільшенням вмісту метгемоглобіну

13. При дослідженні зразка питної води з місцевого вододжерела було виявлено підвищений вміст берилію. До яких змін в організмі може призвести тривале споживання такої води?

А. *Порушення еритропоезу

В. Змін функції ксантиноксидази

С. Змін функції активних SH-груп

D. Розладів периферичної нервової системи

Е. Збільшенням вмісту метгемоглобіну

14. У пробах питної води, відібраних після очистки і знезаражування газоподібним хлором, виявлені хлороформ і трихлороцтова кислота у концентраціях вищих, ніж їх індивідуальні ГДК. Ризиком якого захворювання може бути тривале споживання води такого складу?

А. *Сечо-камяної хвороби

В. Гіпертонічної хвороби

С. Інсульту

D. Раку шлунку

Е. Анемії

15. Населення міста постійно користується водою, в якій міститься (мг/дм3): марганець – 0,1; арсен – 0,01; мідь – 1,0; нітрати – 20,0; фтор – 1,5. Для якої із зазначених речовин оцінено додатковий ризик, на рівні 6·10-4, виникнення раку шкіри при користуванні цією водою протягом всього життя?

А. барій

В. Арсен

С. селен

D. *свинець

Е. фтор

16. При дослідженні води з місцевого водогону встановлено, що вміст алюмінію дорівнює 0,05 мг/л, нітратів 40 мг/л, заліза 0,2 мг/л, фтору 0,2 мг/л. До розвитку якого захворювання може спричинити довготривале споживання такої води?

А. Флюорозу

В.* Карієсу

С. Водно-нітратної метгемоглобінемії

D. Залізодефіцитної анемії

Е. Хвороби Альцгеймера

17. У Прикарпатті серед населення констатується ендемія карієсу. Який мікроелемент при цьому знаходиться у недостатній кількості у воді цього регіону?

А. Фтор

В. *Селен

С. Хлор

D. Цинк

Е. Кальцій

18. У м. Соснівка Львівської області серед частини населення констатується флюороз. Який мікроелемент при цьому знаходиться у великій кількості у воді цього району?

А. *Фтор

В. Селен

С. Хлор

D. Цинк

Е. Кальцій

19. Для водоспоживання використовують воду, яка містить 0,1 мг/дм3 алюмінію, 10 мг/дм3 нітратів, 1,0 мг/дм3 фтору, 0,005 мг/дм3 свинцю, загальна твердість 21 мг·екв/дм3. Розвитку якого захворювання сприяє довготривале вживання такої води?

А. Сатурнізм

В. *Уротіліаз

С. Водно-нітратна метгемоглобінемія

D. Флюороз

Е. Карієс

20. Хімічне дослідження питної води контрольованого району показало, що вміст фтору у воді є значо вищим ніж у воді прилеглих адміністративних територій. Вкажіть вид патології, що може виникнути у населення за даних умов.

А. Ендемічний карієс

В. *Ендемічний флюороз

С. Ендемічний зоб

D. Ендемічна подагра

Е. Гафська хвороба

21. Для водоспоживання використовують воду, яка містить 0,65 мг/дм3 алюмінію, 20 мг/дм3 нітратів, 1,1 мг/дм3 фтору, 0,0025 мг/дм3 свинцю, загальна твердість - 5 мг-екв/дм3. Розвитку якого захворювання сприяє довготривале вживання такої води?

А. Хвороба Альцгеймера

В.* Водно-нітратна метгемоглобінемія

С. Уролітіаз

D. Флюороз

Е. Карієс

22. У сім’ї з 3-х чоловік, які приїхали на відпочинок у гірську місцевість і споживали воду з місцевого джерела гірко-солоного смаку спостерігались розлади кишківника. Вміст яких солей у воді в даному випадку спричинив це захворювання?

А. *MgSO4

В. CaSO4

С. FeCl3

D. Fe(OH)3

Е. FeHCO3

23. Населення міста постійно користується водою, в якій міститься (мг/дм3): марганець – 0,1; свинець – 1; мідь – 1,0; нітрати – 20,0; фтор – 1,5. Яка із зазначених речовин може спричинити підвищення вмісту в сечі δ-амінолевулінової кислоти при користуванні цією водою?

А. *Марганець

В. Свинець

С. Мідь

D. Нітрати

Е. фтор

24. Проведеними дослідженнями якості питної води в м. А встановлено, що показники органолептичних властивостей питної води нижче, твердість не перевищує, а нітрати вище позначених величин в ДСанПіН "Вода питна". При споживанні такої води може бути:

A. *Метгемоглобінемія

B. Уролітіаз

C. Інфекційне захворювання кишкової групи

D. Жовчекам’яка хвороба

E. Неприємна для пиття

25. *Для водопостачання міста використовується вода, яка у своєму складі містить: фтору -2,0мг/л, нітратів - 43 мг/л, хлоридів - 250мг/л, заліза -0,2мг/л, залишкового хлору 0,5 мг/л. При вживанні води з даним хімічним складом у населення може реєструватись захворюваність на:

A. *Флюороз

B. Ендемічний зоб

C. Карієс зубів

D. Тіреотоксикоз

E. Метгемоглобінемію

26. *У населення одного з районів міста відмічався нерівномірний колір зубів. На різцях спостерігалися білі плями, поперечні коричневі смуги. У появі даних симптомів запідозріли питну воду із глибокої свердловини. Який з складників води міг бути причиною захворювання – Са, Мg, F, J, Fe?

A. **F

B. Ca

C. Mg

D. J

E. Fe

27. *У мешканців населеного пункту А, що розташований у 3 кліматичному поясі масове ураження на флюороз зубів. При якій концентрації F-іону в питній воді може спостерігатися ураження на флюороз?

A. *Більше 1,5

B. 0,7

C. 1,0

D. 0,3

E. 0,1

28. *У будинку немовляти зареєстровано захворювання дітей на метгемоглобінемію. Обстеженням встановлено, що дитячі харчові суміші розводили питною водою. Надлишок якої хімічної речовини у питній воді може викликати це захворювання?

A. **Нітратів

B. Хлоридів

C. Сульфатів

D. Свинцю

E. Ртуті

29. *У сільському районі з децентралізованим водопостачанням за останні 10 років мали місце випадки специфічного захворювання: характерні нарости – мозолі на шкірі стоп, тобто реєструвались випадки так званої "копитної хвороби". Це захворювання, найвірогідніше, пов’язане з високим рівнем антропогенного забруднення грунту і грунтових вод:

A. **Арсеном

B. Кадмієм

C. Кобальтом

D. Берилієм

E. Стронцієм

30. *Жителі містечка А., розташованого на відстані 3-5 км від промислового підприємства, користуються децентралізованим водопостачанням і харчуються в основному сільськогосподарськими продуктами місцевого виробництва. Аналіз захворюваності населення містечка показав, що протягом останніх 5-10 років суттєво збільшилось число випадків захворювання подагрою та на рак стравоходу. Що найвірогідніше можна пов’язати з високим рівнем антропогенного забруднення грунтових вод?

A. **Молібденом

B. Стронцієм

C. Ртуттю

D. Марганцем

E. Нікелем

 

Література

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / Підручник. – Київ: Здоров’я, 1999. – 694с.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 472 с.

3. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни. Підручник / За ред. Є.Г. Гончарука. – Київ: Вища школа, 1995. – 552 с.

 


Т.1. - В – (Літ. 1, ст. 164-165)

Т.2. - D – (Літ. 2, ст. 105)

Т.3. - А – (Літ. 1, ст. 504-505)

Т.4. - Е – (Літ. 2, ст. 105)

Т.5. - А – (Літ. 1, ст. 504-505)

Т.6. - А – (Літ. 2, ст. 105)

Т.7. - D – (Літ. 2, ст. 105)

Т.8. - В – (Літ. 1, ст. 164-165)

Т.9. - С – (Літ. 2, ст. 105)

Т.10. - D – (Літ. 2, ст. 105)

Т.11. - Е – (Літ. 2, ст. 105)

Т.12. - D – (Літ. 2, ст. 150)

Т.13. - А – (Літ. 2, ст. 105)

Т.14. - А – (Літ. 2, ст. 105)

Т.15. - D – (Лекційний матеріал)

Т.16. - В – (Лекційний матеріал)

Т.17. - В – (Літ. 2, ст. 105)

Т.18. - А – (Літ. 2, ст. 105)

Т.19. - А – (Літ. 2, ст. 105)

Т.20. - В – (Літ. 1, ст. 164-165)

Т.21. - В – (Літ. 2, ст. 105)

Т.22. - А – (Лекційний матеріал)

Т.23. - А – (Літ. 1, ст. 165)

Т.24. - В – (Літ. 1, ст. 504)

Т.25. - А – (Літ. 2, ст. 105-107)

Т.26. - А – (Літ. 2, ст. 105-107)

Т.27. - А – (Літ. 2, ст. 105)

Т.28. - А – (Літ. 2, ст. 107)

Т.29. - А – (Літ. 2, ст. 105)

Т.30. - А – (Лекційний матеріал)


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.068 с.)