В. середньорічного індексу територіального навантаження 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В. середньорічного індексу територіального навантаженняC. середньомісячної концентрації окремих забруднювачів

D. гранично допустимих концентрацій забруднювачів

E. ступеня забруднення грунту, екзогенними хімічними речовинами

 

70. Ступінь впливу факторів на здоров’я населення, яке проживає поблизу центральної автомагістралі було оцінено як слабкий. Який коефіцієнт детермінації для даного ступеня впливу?

А. До 1

В. 1-4

C. 5-9

D. 10-14

E. 15 і більше

71. За орієнтовною оцінкою рівня здоров’я населення сільського населеного пункту було встановлено, що загальна захворюваність (на 1000 чоловік населення) становить 900, захворюваність з тимчасовою втратою працездатності (на 100 працюючих) 800 днів, інвалідність (на 1000 чоловік населення) 7 випадків, дитяча смертність – 15‰, загальна смертність – 12‰. Який рівень захворювання населення має місце у даному випадку?

А. дуже низький

В. низький

C. середній

D. високий

E. дуже високий

72. Атмосферне повітря населеного пункту, розташованого поблизу хімічного комбінату забруднене помірно небезпечними речовинами (ІІІ кл.), яким не властивий ефект сумації. Який коефіцієнт необхідно ввести у формулу для розрахунку сумарного показника забруднення?

А. 1

В. 1,5

C. 2

D. 4

E. 4,5

 

73. При вивченні впливу факторів навколишнього середовища на рівень здоров’я населення було встановлено, що коефіцієнт детермінації становить 3. Ступінь впливу факторів навколишнього середовища за значенням цього коефіцієнта оцінюється як:

А. слабкий

В. помірний

C. дуже сильний

D. сильний

E. дуже слабкий

74. Для характеристики здоров’я міського населення було використано показники соціального благополуччя. Який із показників належить до іншої групи показників?

А. Стан навколишнього середовища

В. Демографічна ситуація

С. Захворюваність

D. Рівень медичної допомоги

Е. Спосіб життя

75. Оцінюючи стан здоров’я населення за медичними показниками було використано показники захворюваності, смертності, інвалідності. Який із показників доцільно ще використати з даною метою?

А. Демографічної ситуації

В. Стану навколишнього середовища

С. Способу життя

D. Фізичного розвитку

Е. Рівня медичної допомоги

76. Оцінка взаємозв’язку чинників навколишнього середовища та здоров’я населення проводиться в 5 етапів. Який із етапів є третім за своєю послідовністю?

А. Вибір зони спостереження

В. Вибір способу реалізації епідеміологічного методу

С. Визначення мети, завдання і програми дослідження

D. Проведення оцінки санітарно-гігієнічної ситуації в зоні спостереження

Е. Вибір форми проведення дослідження

77. Проведено аналіз проб ґрунту вздовж великих автомагістралей на вміст свинцю і виявлено, що він перевищує ГДК в 100 раз. Які зміни в рівні здоров’я населення можна “прогнозувати” за результатами дослідження?

А. Збільшення специфічної та неспецифічної захворюваності

В. Зміни в стані здоров’я за деякими показниками

С. Зміни в стані здоров’я відсутні

D. Будуть спостерігатися смертельні отруєння

Е. Будуть реєструватися гострі отруєння

78. У населеному пункті N з кількістю жителів 895 чоловік, кількість людей, які не зверталися за медичною допомогою впродовж року, становила 458 чоловік. Який з показників ріня захворюваності можна визначити?

А. Показник відвідування лікаря

В. Показник осіб, які часто хворіють

С. Загальна захворюваність

D. Індекс здоров’я

Е. Первинна захворюваність

 

79. Працівниками міської СЕС визначена концентрація свинцю у грунті навколо свинцево-плавильних заводів у радіусі 30 км, що становить 40000 мг/кг грунту (ГДК=20 мг/кг). Які зміни в рівні здоров’я населення можна “прогнозувати” за результатами дослідження?

А. Збільшиться специфічна та неспецифічна захворюваність

В. Спостерігатимуться виражені фізіологічні зміни

С. Зміни в стані здоров’я відсутні

D. Будуть спостерігатися зміни в стані здоров’я за деякими показниками

Е. Будуть реєструватися смертельні отруєння

 

80. На території Житомирської області протягом 25 років проводяться дослідження середньостатистичних показників вологості, температури, кількості опадів, атмосферного тиску, швидкості й напрямку руху вітрів, кількості сонячного випромінювання, ясних та дощових днів, світлового клімату тощо. Який метеочинник визначається в даному випадку?

А.Клімат

В.Погода

С. Тип земної поверхні

Д. Циркуляція повітряних мас

Е. Властивості атмосфери

 

81. В місті оцінюється сукупність фізичних властивостей приземного шару атмосфери за добу за наступними показниками: сонячна активність, напруженість геомагнітного поля, атмосферна іонізація, температура та вологість повітря, атмосферний тиск, швидкість вітру. Які метеорологічні чинники визначаються в даному місті?

А. Погода

В. Клімат

С. Фронт оклюзії

Д. Властивості атмосфери

Е. Циклон

82. Над територією області відмічено тенденцію до зниження атмосферного тиску, підвищення температури літом та різкого зниження зимою, висока абсолютна вологість, та зниження кількості кисню в повітрі. Дайте оцінку погоді на даній території за медичною класифікацією.

А. Постійна спастичного типу з елементами гіпоксичного

В. Гіпоксичного типу

С. Спастичного типу

Д. Стійка індиферентна

Е. Нестійка гіпоксичного типу з елементами спастичного

83. З метою забезпечення оптимального тепловідчуття в робітниць, що виконують дрібні паяльні роботи сидячи в цеху визначали комбінації, показників температури, вологості, швидкості руху повітря. Який показник при цьому визначається?

А. Еквівалентно-ефективна температура

В. Тепловтрати проведенням

С. Охолоджуюча здатність повітря

Д. Тепловтрати радіаційні

Е. Загальні тепловтрати

84 При комплексному санітарно-гігієнічному обстеженні інфекційного відділення лікарні було встановлено, що корпус розташований на ізольованій території лікарні, санітарні віддалі між корпусом і харчоблоком – 20 м, пральнею – 30 м; „чиста” зона відокремлена від „брудної” смугою зелених насаджень; прохід для персоналу з „брудної” в чисту – через санітарні пропускники. Виписування хворих з боксів здійснюється після санітарної обробки, проведеної в боксі. Яке порушення має місце в даному випадку?

А. Розташування інфекційного відділення на ізольованій ділянці.

В. Відстань між корпусом і харчоблоком;

С. Відстань між корпусом і пральнею;

Д. Прохід персоналу із „брудної” зони в „чисту” – через санпропускники;

Е. Санобробка хворих у боксі;

85. Прийом хворих в інфекційне відділення здійснюється в приймально-оглядових боксах, площею 16 м2; брудна білизна збирається в боксі в мішки з матерії, переться в пральні лікарні, перед пранням – знезаражується. Який недолік має місце в даному випадку?

А. Прийом хворих в приймально-оглядових боксах;

В. Площа приймально-оглядового боксу;

С. Збирання брудної білизни в боксі;

Д. Збирання брудної білизни в мішки з матерії;

Е. Знезараження білизни перед пранням.

86. При комплексному обстеженні пологового будинку виявлено, що породіллям постільну білизну замінюють 1 раз на 7 днів, натільну білизну та рушники щоденно, брудну білизну сортують в спеціальному відділенні поза відділами та до 12 годин зберігають і закритій тарі в спецкімнатах. Який з перелічених заходів виконується з порушенням санітарно-протиепідемічного режиму в пологовому будинку?

А. Заміна постільної білизни

В. Заміна натільної білизни

С. Заміна рушників;

Д. Сортування брудної білизни;

Е. Зберігання брудної білизни.

87. Над містом відмічається віддалення холодного циклону з теплою дощовою погодою. Дайте характеристику погоди з медичної точки зору

А. Нестійка спастичного типу з елементами погоди гіпоксичного типу

В. Нестійка з переходом індиферентної в спастичний тип

С. Спастичного типу

Д. Нестійка гіпоксичного типу з елементами погоди спастичного типу

Е. Перехід погоди спастичного типу у стійку індиферентну

88. При аналізі порядку здійснення контролю стерилізації в хірургічних відділах ЦРЛ виявлено, що баклабораторія СЕС проводить контроль 2 рази на рік, бактеріологічна лабораторія ЦРЛ – 1 раз на 2 місяці, вибірковий контроль стерильності хірургічного інструментарію та перев’язочних матеріалів здійснюється 1 раз на тиждень, з відбором 1 % загальної кількості інструментів та 1 % перев’язочних матеріалів. Які порушення допущені в даному випадку в порядку контролю стерилізації в ЦРЛ?

А. Проведення контролю баклабораторії ЦРЛ;

В. Проведення контролю баклабораторією СЕС;

С. Відбір для контролю стерильності хірургічних інструментів;

Д. Відбір для контролю стерильності перев’язочного матеріалу;

Е. Кількість інструментів та перев’язочного матеріалу, відібраних для контролю

89. Під час комплексного обстеження хірургічного відділення, яке складається з двох секцій на 60 ліжок, максимальна місткість палат – 4 ліжка, водопостачання, опалення – централізоване, генеральне прибирання палат проводиться 1 раз на місяць, операційного блоку – один раз на два тижні. Білизну замінюють один раз на тиждень. Яке порушення виявлено при комплексному обстеженні даного відділення?

А. Генеральне прибирання палат;

В. Генеральне прибирання операційного блоку;

С. Частота заміни білизни;

Д. Максимальна місткість палати;

Е. Кількість ліжок у палатній секції.

90. Під час комплексного обстеження центральної районної лікарні виявлено, що тип забудови – змішаний, палатні корпуси віддалені від житлової забудови на 50 м, площа зелених насаджень становить 70 %, площа забудови 13 %, максимальна місткість лікарняних палат – 4 ліжка, в обсерваційному відділенні – 3 ліжка. Які показники потребують корекції?

А. Площа забудови;

В. Площа озеленення;

С. Максимальна місткість лікарняних палат;

Д. Максимальна місткість палат в обсерваційному відділенні;

Е. Відстань від житлової забудови.

91. При проведенні контролю якості дезінфекційних заходів в лікувально-профілактичній установі під час епідемії грипу встановлено, що основний 10 % розчин хлорного вапна зберігається в темному сухому місці у герметичній тарі упродовж тижня. Концентрація активного хлору у сухому хлорному вапні, з якого виготовлений розчин – 28%. Молодший медперсонал використовує дезрозчин відразу після приготування. Що може обумовити неефективність застосування розчину хлорного вапна за даних обставин?

А. Концентрація основного розчину

В. Умови зберігання

С. Концентрація активного хлору в хлорному вапні

D. Термін зберігання

Е. Умови використання

92. За результатами бактеріологічного контролю якості роботи парових стерилізаторів отримано позитивний результат. Під час обстеження стерилізаційного відділення встановлено, що приміщення складається з "брудної" та "чистої" половини, автоклави працюють в наступному режимі: тиск 1,1 - 2 кгс/м2, температурний режим 105˚С або 110˚С, експозиція відповідно 45 і 20 хв. Речі завантажують на весь об’єм стерилізаційної камери у біксах або без них. Невідповідність якого з вказаних факторів діючим вимогам могла обумовити неефективну стерилізацію?

А. Температури

В. Тиску

С. Експозиції

D. Способу завантаження

Е. Планування приміщення

93. При проведенні санітарно-гігієнічного обстеження харчоблоку лікарні, яка розташована в історичні й частині міста встановлено, що під виробничі цехи пристосоване одне спільне приміщення, яку через коридор сполучається із складовими, підсобними і допоміжними приміщеннями. Який основний принцип не дотриманий при плануванні приміщень харчоблоку?

А ізольованість виробничих приміщень

В. Поточність технологічного процесу

С. Суміжність виробничих приміщень

Д. Відокремленість харчоблоку від інших підрозділів ЛПУ

Е. Дотримання належної кількості приміщень

94. Під час комплексного санітарно-гігієнічного обстеження лікарні працівниками СЕС виявлено: терапевтичне відділення місткістю на 30 ліжок; палатна секція лінійна одно коридорна з двобічним розташуванням палат; опалення централізоване парове; вентиляція природна з кратністю повітрообміну – 0,5; забезпечення подавання води на одного хворого – 250 л. Що з вище перерахованого є порушенням санітарно-гігієнічних норм?

A. Кількість ліжок у палатній секції.

B. Розташування палат відносно коридору.

C. Кратність повітрообміну.

D. Забезпечення водою на одного хворого.

E. Вид опалення.

95. Під час поточного санітарно-гігієнічного обстеження інфекційної лікарні з потужністю стаціонару на 800 ліжок виявлено, що система забудови – децентралізована; загальна площа на одне ліжко становить 90 м2; площа зелених насаджень – 65 % загальної території лікарні; кожне відділення розташоване на окремому поверсі, причому хворих на повітряно-крапельні інфекції розміщують на першому поверсі. Основною структурною одиницею відділення є палати. Що з вище перерахованого є порушенням санітарно-гігієнічних норм?

A. Площа зелених насаджень.

B. Загальна площа на одне ліжко.

C. Система забудови.

D. Структурна одиниця відділення

E. Розташування хворих із повітряно-крапельною інфекцією на першому поверсі.

96. При комплексному обстеженні пологового будинку працівниками СЕС виявлено: обсерваційне відділення розташоване на останньому поверсі; гінекологічне відділення розташоване ізольовано від акушерського в окремому відсіку будинку. Площа індивідуальних пологових палат у фізіологічному відділенні становить 25 м2; кількість ліжок займає 20 % від загальної кількості ліжок. Максимальна місткість палат в обсерваційному відділенні 2 ліжка. Що з вище перерахованого не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних норм?

A. Розташування обсерваційного відділення на останньому поверсі.

B. Розташування гінекологічного відділення в окремому відсіку будинку.

C. Площа індивідуальних пологових палат у фізіологічному відділенні.

D. Кількість ліжок в індивідуальних пологових палатах.

E. Максимальна місткість палат в обсерваційному відділенні.

97. В дітей молодшого шкільного віку оцінюють наявність або відсутність форм психічних захворювань та граничних форм психічних розладів, гармонійність психічного розвитку та відповідність віку, рівень розвитку соціальних та професійно значущих психофізіологічних функцій тощо. Який показник стану здоров’я дітей в даному випадку вивчається?

А. Психічне здоров’я;

В. Темперамент;

С. Мотиваційна спрямованість;

Д. Властивості характеру;

Е. Працездатність.

98. У дітей на уроці перед викладачем фізкультури стоїть завдання сформувати позитивну готовність до оволодіння найбільш ефективними прийомами командної гри у волейбол. Який психогігієнічний фактор визначає в даному випадку високу фізичну працездатність дітей?

А. Мотиваційна спрямованість;

В. Властивості характеру;

С. Психічний стан;

Д. Темперамент;

Е. Екстраверсія.

99. При відборі земельної ділянки для будівництва стоматологічної поліклініки було встановлено, що сумарний показник забруднення хімічними речовинами становить 20, вміст кишкових паличок в 1 г ґрунту – 5 клітин, ентерококів – 8 клітин, патогенні ентеробактерії та ентеровіруси – відсутні. За яким із визначених показників дана земельна ділянка не придатна під забудову?

А. Сумарним показником забруднення хімічними речовинами;

В. Вмістом кишкових паличок

С. Вмістом ентерококів

Д. Вмістом патогенних ентеробактерій

Е. Вмістом ентеровірусів

100. При дослідженні механічного складу та фізичних властивостей ґрунту було встановлено, що загальний об’єм пор ґрунту становить 40 %. До яких ґрунтів згідно класифікації належить даний грунт?

А. Торф;

В. Глина без органічних домішок;

С. Глина з органічними домішками;

Д. Крупнозернисті;

Мулу.

101. Для оцінки рівня фізичної підготовленості дітей 8-ми річного віку було використано результатом їх стрибків в довжину з місця. Які рухові здібності дітей характеризують використані результати?

А. Швидкості

В. Силові

С. Швидкісно-силові

Д. Ступінь витривалості

Е. Динамічні

102. Шляхом хронометражного спостереження за ходом уроку фізичного виховання у 10 класі було встановлено, що вступна частина уроку становить 3 хвилини, підготовча – 12 хв., основна – 25 хв., заключна – 5 хв., моторна щільність уроку – 50 %. Порушення якої складової уроку фізичного виховання мало місце в даному випадку?

А. Вступної частини;

В. Підготовчої частини;

С. Основної частини;

Д. Заключної частини;

Е. Моторної щільності.

103. Гігієнічна оцінка уроку трудового навчання у 5 паралелях 2-го класу (2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д) показала, що загальна тривалість практичної роботи дітей 2А класу становить 25 хв, 2Б – 20 хв, 2В – 22 хв, 2Г – 28 хв, 2Д – 24 хв

А. 2А;

В. 2Б;

С. 2В;

Д. 2Г;

Е. 2Д.

104. Гігієнічна оцінка повітряно-теплового режиму у приміщеннях загальноосвітньої школи показала, що класні кімнати та кабінети, а також рекреації провітрюються на перервах, наскрізне провітрювання навчальних приміщень здійснюється до початку і після закінчення занять. Яке порушення має місце в даному випадку?

А. Провітрювання класних кімнат на перервах;

В. Провітрювання кабінетів на перервах

С. Провітрювання рекреацій на перервах;

Д. Провітрювання навчальних приміщень до початку занять

Е. Провітрювання навчальних приміщень після закінчення занять.

105. У кабінеті математики штучна освітленість забезпечується лампами розжарювання відбитого світла, які розміщені у 2 ряди на відстані 1,5 м від зовнішньої і внутрішньої стін; 12 м – від класної дошки, 2,0 м – від задньої стіни. Яке порушення було допущено при організації штучного освітлення в кабінеті математики?

А. Використання ламп розжарювання відбитого світла

В. Розміщення ламп у 2 ряди паралельно до лінії вікон

С. Відстань ламп від зовнішньої і внутрішньої стін

Д. Відстань ламп від класної дошки

Е. Відстань ламп від задньої стіни

106. Зріст школярів 8 класу коливається в межах 150-160 см. Меблями якої групи відповідно до довжини тіла дітей повинно бути устатковане класне приміщення?

А. А.

В. Б.

С. В

Д. Г

Е. Д.

107. У місті в зимовий період міждобовий перепад атмосферного тису становив 8 гПа, середньодобової температури повітря – 4˚ С, швидкість руху повітря в момент спостереження – 7 м/с, відносна вологість повітря – 40 %. До якого типу за медичною оцінкою погодних умов (І. І. Нікберг) належить дана погода?

А. Сприятливий

В. Помірно сприятливий

С. Несприятливий

Д. Оптимальний

Е. Спастичний

108. У багатьох регіонах України проводяться заходи профілактики геліомететропних реакцій і, зокрема – інфаркту міокарда. Який сезон не входить до термінів профілактики даної патології у західному регіоні України

А. Зимовий

В. Весняний

С. Літній

Д. Осінній

Е. Всі сезони входять

 

109. Під час комплексного обстеження палати обласної лікарні встановлені такі гігієнічні параметри:

а) об’єм вентиляції на одного хворого 100 м3;

б) площа підлоги на одного хворого в палаті – 7 м2;

в) мінімальний розмір одноліжкових палат без шлюзу – 9 м2;

г) температура повітря в палаті – 17о С;

д) швидкість руху повітря 0,1 м/с.

Який із параметрів обстеження не відповідає гігієнічним вимогам?

А - г; В – а; С – б; Д – в; Е – д.

 

110. Проводилося комплексне обстеження палатної секції лікарні із централізованою системою забудови. Встановлено, що в палатній секції є приміщення з такими гігієнічними параметрами:

а) палати для хворих на 30 ліжок з кімнатою для денного перебування – 17 м2;

б) лікувально-допоміжні: кабінет лікаря – 10 м2, процедурна – 18 м2, пост чергової медсестри – 4 м2, клізмова – 8 м2;

в) господарські: буфет – 10 м2, їдальня – 18 м2;

г) санвузол: ванна – 12 м2, туалет для хворих і персоналу – 15 м2;

д) палатний коридор.

Які із приміщень секції за площею не відповідають гігієнічним вимогам?

 

А – в;

В – а;

С – б;

Д – г;

Е – д.

 

111. Проведено комплексне обстеження лікарні із централізованою системою забудови встановлено, що:

а) площа території складала 100 м2 на одне ліжко

б) рівень звукового шуму становить вдень 45 Дб;

в) будинок поліклініки розташований на відстані 30 м від лікувальних корпусів;

г) розрив між корпусами становить 2,5 висоти протилежного будинку;

д) господарське подвір’я розташоване на відстані 25 м від лікарняних будинків.

Який з параметрів не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам?

 

А – д;

В – а;

С – б;

Д – в;

Е – г.

 

112. У нефрологічне відділення обласної клінічної лікарні госпіталізовано хворого з нефротичним синдромом. Яку номерну дієту необхідно призначити хворому?

А. 7

В. 7а

С. 7б

D. 7в

Е. 7г

 

113. Хворому, який перебував на стаціонарному лікуванні з приводу загострення виразкової хвороби шлунка було призначено щадну (механічно, хімічно, термічно) дієту. Після клінічного покращення його перевели на механічно щадну дієту, надалі – після раптового погіршення йому повторно була призначена попередня дієта. Як впливає на організм застосована система дієтотерапії?

А. Знижує адаптаційні можливості органів травлення та всього організму

В. Попереджує виникнення закрепів

С. Підвищує адаптаційні можливості органів травлення та всього організму

D. Полегшує функції уражених органів і систем

Е. Сприяє виділенню з організму продуктів порушеного обміну речовин

 

114. Працівникам зайнятих на виробництві електричних акумуляторів призначили раціон №3, який забезпечує організм працюючих повноцінними білками, мінеральними елементами лужної спрямованості, в тому числі і магній. Яку роль виконує зазначений мінеральний елемент в даному випадку?

А. Сприяє всмоктуванню свинцю

В. Утворює із свинцем хелати, які не абсорбуються у кишківнику

С. Пом’якшує токсичну дію свинцю

D. Перетворює свинець в організмі в менш токсичну сполуку

Е. Стимулює виділення жовчі та перистальтику кишок і прискорює виділення зв’язаного свинцю з організму

 

115. Хворому, який перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу загострення хронічного панкреатиту з передачею принесли свіжий батон, мед, печені яблука, м’ясний бульйон, шоколад. Що із переліченого дозволяється споживати хворому в даному випадку?

А. Свіжий батон

В. Мед

С. Печені яблука

D. М’ясний бульйон

Е. Шоколад

 

116. Працюючим на виробництві алюмінію слід запропонувати лікувально-профілактичне харчування. Які компоненти мають увійти в даний раціон?Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.248 (0.107 с.)