ТОП 10:

Розрахунок розмірів шкоди внаслідок забруднення земельРозміри шкоди обчислюють уповноважені особи (Держкомзем України), що здійснюють державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на основі актів перевірок, протоколів про адміністративне правопорушення та інших матеріалів, що підтверджують факт забруднення земель протягом шести місяців із дня виявлення порушення.

Основою розрахунків розміру шкоди від забруднення земель є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка зазнала забруднення (Держкомзем України).

Розмірною одиницею для розрахунку величини шкоди приймається товща землі в 0,2 м.

Витрати для здійснення заходів щодо зниження чи ліквідації забруднення земель збільшуються залежно від глибини просочування забруднюючої речовини у співвідношенні як 10:3.

Забруднюючі речовини, що спричинили забруднення земельної ділянки, поділені на 4 групи небезпечності, основою для визначення яких є величини гранично допустимих концентрацій та орієнтовно допустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті.

Розмір шкоди від забруднення земель визначають за формулою:

Зз = А · Гоз · Пд · Кз · Кн · Кег, (3.27)

де Зз – розмір шкоди від забруднення земель, грн.;

А – питомі витрати на ліквідацію наслідків забруднення земельної ділянки, значення якого рівне 0,5;

Гоз – нормативна грошова оцінка земельної ділянки, що зазнала забруднення, грн./кв. м;

Пд – площа забрудненої земельної ділянки, м2;

Кз – коефіцієнт забруднення земельної ділянки, що характеризує кількість забруднюючої речовини в об’ємі забрудненої землі залежно від глибини просочування;

Кн – коефіцієнт небезпечності забруднюючих речовин, приймають відповідно до груп небезпечності.

- якщо в результаті аварійних та інших ситуацій у ґрунт потрапили речовини у чистому вигляді (кислоти, луги), то коефіцієнт небезпечності приймають рівним 4.

Кег – коефіцієнт еколого-господарського значення земель, якщо забруднення земельних ділянок може бути класифікованою за декількома категоріями земель чи статусом охорони, то для розрахунку вибирають максимальне значення серед відповідних коефіцієнтів.

Довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що зазнала забруднення, надають територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Коефіцієнт забруднення землі (Кз) визначають залежно від наявності відомостей про об’єм забруднюючої речовини за наступними формулами:

- за наявності інформації про об’єм забруднюючої речовини, що проникла в землю:

Кз = Озрзш · Пд · Іn, (3.28)

де Озр – об’єм забруднюючої речовини, м3;

Тзш – товща земельного шару, що є розмірною одиницею для розрахунку витрат на ліквідацію забруднення залежно від глибини просочування, дорівнює 0,2м;

Пд – площа забрудненої земельної ділянки, м2;

Іn – індекс поправки до витрат на ліквідацію забруднення залежно від глибини просочування забруднюючої речовини;

За наявності інформації тільки про масу забруднюючої речовини, що проникла в землю, об’єм ЗР розраховується за формулою:

ОЗР = ВЗР / ЩЗР, (3.29)

де ОЗР – об’єм забруднюючої речовини, м3;

ВЗР – маса забруднюючої речовини, т;

ЩЗР – відносна речовина забруднюючої речовини, т/м3;

- за результатами інструментально-лабораторного контролю Кз визначають:

Кз = (Сзр · Гп)/(Тзш · Іn · Кроз), (3.30)

де Сзр – концентрація (масова частка) забруднюючої речовини за результатами інструментально-лабораторного контролю, мг/кг;

Гп – товщина земельного шару (глибина), на яку зафіксовано просочування забруднюючої речовини, м;

Тзш – товща земельного шару, що є розмірною одиницею для розрахунку витрат та ліквідацію забруднення залежно від глибини просочування і дорівнює 0,2 м;

Іn – індекс поправки;

Кроз – розрахунковий коефіцієнт, що дорівнює 1 000 000 мг/кг.

За розрахованого значення Кз<1 його значення приймають рівним 1, якщо за наявною інформацією розрахувати коефіцієнт забруднення землі Кз неможливо, то його приймають також рівним 1.

Загальний розмір відшкодування в разі одночасного забруднення земельної ділянки декількома забруднюючими речовинами (але одним суб’єктом господарювання чи фізичною особою)

Розрахунок проводиться за формулою:

Зз.заг. = Зз max + 0,5 (Зз1 + Зз2 + .. + Ззn ), (3.31)

де Зз.заг. – загальний розмір шкоди від забруднення земельної ділянки декількома забруднюючими речовинами, грн.;

Зз max – максимальний з усіх розрахованих окремо для кожної забруднюючої речовини розмірів шкоди від забруднення земельної ділянки, грн.;

Зз1, Зз2 , Ззn – розраховані розміри шкоди від забруднення земельної ділянки забруднюючими речовинами, грн.

 

Практичні завдання

Задача 1

Під час перевірки 10 січня 2011 року промислового об’єкта населеного пункту Житомирської області встановлено, що вміст забруднюючих речовин зі зворотними водами під час скидів після очистки не відповідає затвердженим нормативам ГДС. За приписом порушення мало бути ліквідоване до 21 січня, що й було зроблено. Фактичні середні показники (Сіф) за 11 діб – t, згідно з результатами відомчої лабораторії становлять:

35 мг/л (35 г/куб. м) органічних речовин по БСК20 при величині затвердженої допустимої концентрації (Сіл) 15 мг/л;

30 мг/л (30 г/куб. м) завислих речовин за величини затвердженої допустимої концентрації 15 мг/л;

2,5 мг/л (2,5 г/куб. м) нафтопродуктів за величини затвердженої допустимої концентрації 0,3 мг/л;

2,0 мг/л (2,0 г/куб. м) речовини «n», для якої відсутня ГДК і відповідно не затверджена величина ГДС та допустима концентрація.

При цьому ГДК указаних речовин у воді прийнято: для органічних речовин – 3,3 г/м. куб.; завислих речовин 10,0 г/м. куб.; нафтопродуктів – 0,05 г/м. куб.

Інші показники не перевищували затверджених допустимих концентрацій. Витрати стічних вод за цей період (Qіф) становили 20 тис. куб. м/добу. Скид стічних вод здійснювався у водний об’єкт рибогосподарського водокористування ІІ категорії.

Розрахувати розмір відшкодування збитків, заподіяних водним об’єктам унаслідок скидів забруднюючих речовин зі зворотними водами.

Задача 2

Під час перевірки 10 січня 2011 року промислового об’єкта населеного пункту Житомирської області встановлено, що фактичні середні показники (Сіф) за 11 діб – t, згідно з результатами відомчої лабораторії становлять:

35 мг/л (35 г/куб. м) органічних речовин по БСК20 при величині затвердженої допустимої концентрації (Сіл) 15 мг/л;

30 мг/л (30 г/куб. м) завислих речовин за величини затвердженої допустимої концентрації 15 мг/л;

2,5 мг/л (2,5 г/куб. м) нафтопродуктів за величини затвердженої допустимої концентрації 0,3 мг/л;

2,0 мг/л (2,0 г/куб. м) речовини «n», для якої відсутня ГДК і відповідно не затверджена величина ГДС та допустима концентрація.

При цьому ГДК указаних речовин у воді прийнято: для органічних речовин – 3,3 г/м. куб.; завислих речовин 10,0 г/м. куб.; нафтопродуктів – 0,05 г/м. куб.

Інші показники не перевищували затверджених допустимих концентрацій. Витрати стічних вод за цей період (Qіф) становили 20 тис. куб.м/добу. Скид стічних вод здійснювався у водний об’єкт рибогосподарського водокористування ІІ категорії, але без дозволу на спец водокористування та затверджених величин ГДС або ТУС (тобто скид несанкціонований).

Які будуть збитки в цьому випадку?

Задача 3

Унаслідок аварії, що сталася в 2011 році на міській каналізаційній насосній станції Донецької області, протягом 12 діб у водний об’єкт рибогосподарського користування І категорії скидались стічні води місцевої каналізації із середньою концентрацію (Сіф) забруднюючих речовин: завислих речовин – 72,5 мг/л (72,5 г/куб. м), нафтопродуктів – 8,57 мг/л (8,57 г/куб. м), при цьому витрати стічних вод (Qіф) становили 14968 куб. м/добу.

При цьому ГДК указаних речовин у воді прийнято: для завислих речовин – 10,0 г/м. куб.; нафтопродуктів – 0,05 г/м. куб. води.

Розрахувати розмір компенсаційної шкоди, завданої скидами ЗР у водний об’єкт.

 

Задача 4

З іноземного судна в січні 2011 року в район Іллічівського порту на віддалі 3 км від берега було самовільно скинуто 500 кг дизельного палива в акваторію моря. Розрахувати суму відшкодування збитків за завдану шкоду морській екосистемі.

 

Задача 5

Під час планового огляду 2011 року прибережної зони акваторії Севастопольського порту державним інспектором виявлено забруднення сміттям приблизно 1 кв. км поверхні води. Склад сміття за зовнішнім оглядом: тирса, папір, використані пляшки, ганчір’я (приблизно загальною площею до 2 кв.м на 100 кв.м водного простору). Під час огляду суден біля причалів встановлено, що скид сміття здійснено з грецького судна «Saloniki». Аналіз складу показав наявність нафтопродуктів в ганчір’ї сміття. Зібране сміття вибірково з декількох плям у середньому склало 0,6 кг/кв.м. При цьому ГДК указаних речовин у воді прийнято: для завислих речовин – 10,0 г/м. куб.; нафтопродуктів – 0,05 г/м. куб. води. Розрахувати розмір збитків, заподіяних забрудненням плаваючим сміттям морської прибережної зони біля порту.

 

Задача 6

Визначення збитків від забруднення підземних вод нафтопродуктами в районі Шебелінського газопереробного заводу.

Факт забруднення ґрунтових вод був установлений після виявлення нафтопродуктів у ряді колодязів селища Андріївка Харківської області, розташованого в 1,5 км від заводу.

Спеціальна комісія вивчила проектно-технічну документацію на будівництво і розширення окремих об’єктів заводу, матеріали науково-дослідних робіт із визначенням впливу господарської діяльності на підземні води, обстежила стан технологічного обладнання і комунікацій, визначила причини й умови забруднення підземних вод.

Було встановлено основні джерела та причини забруднення підземних вод, у т. ч.:

- Ставки-випаровувачі та наливна естакада без гідроізоляційного покриття;

- Технологічні трубопроводи, що знаходяться в ґрунті без температурних компенсаторів;

- Резервуари із пошкодженою ізоляцією днищ і цегляними стінами;

- Каналізаційна мережа технологічних установок сировинного парку не має відповідної герметизації внаслідок руйнування керамічних труб та залізобетонних колодязів, що сприяє витіканню нафтопродуктів.

На основі екологічних вишукувань було встановлено, що площа території забруднення на момент проведення вивчення складає 82,6 га.

У геологічному відношенні район займає частину заплави й надзаплавної тераси р. Сіверський Донець, на глибину до 20 м складають піщано-глинисті відклади, які підстеляються глинами. Водомісткі породи представлені дрібно- і середньозернистими пісками. Потужність водоносного горизонту в середньому дорівнює 12 м. Горизонт експлуатується місцевим населенням. На основі відібраних проб середня концентрація нафтопродуктів у воді підземного водоносного горизонту складала 0,25 г/куб. м за попередньої фонової 0,04 г/куб. м. ГДК нафтопродуктів у підземній воді складає 0,05 г/куб. м. Який розмір збитків підлягає відшкодуванню від забруднення підземних вод?

 

Задача 7

Визначення збитків від забруднення підземних і поверхневих вод у зоні розміщення сміттєзвалища.

Комісією, створеною територіальними органами Мінприроди України, встановлено, що на сміттєзвалищі (Запорізька область, м. Токмак) через неякісне обладнання полігону під сміттєзвалище в підземні води внаслідок тижневого посилення випадіння опадів у вигляді дощу в жовтні 2010 року став потрапляти фільтрат твердих побутових відходів. Забруднення зазнали ґрунтові води, які залягають на глибині 4,0 – 4,5 м від поверхні землі. Водовміщаючими є середньозернисті піски потужністю 2,5 м. Сміттєзвалище займає площу 1,5 га.

За даними гідрометеоцентру, протягом 7 діб випало 68 мм опадів. Крім того на зволоження відходів було витрачено додатково 400 куб. м води. Фільтрат із полігону не вивозили і не утилізували. Склад забруднюючих речовин, що містились у фільтраті, не вивчався і встановлена тільки їх загальна середня концентрація (забруднюючих речовин у фільтраті) за середньостатистичною сумою всіх забруднювачів за табличними даними, г/куб. м. ГДК для забруднюючих речовин не визначали. Розрахувати розмір відшкодування збитків, заподіяних забрудненням підземних і поверхневих вод фільтратом сміттєзвалища.

 

Задача 8

На хімічному підприємстві м. Київ під час контрольної перевірки 28 січня 2011 року зафіксовано середню концентрацію (rВі) викиду сірковуглецю 96,004 мг/куб. м із серії відібраних проб, а це дорівнює 0,096 г/куб. м за об’ємної витрати (gv) 191,7 куб. м/с. Тимчасово погоджений викид (qm норм) сірковуглецю по джерелу на 2010-2011роки, встановлений дозволом, становив 13, 304 г/с.

За даними журналу первинної облікової документації підприємства з листопада 2010 р. також зафіксовано перевищення встановленого нормативного викиду по даному джерелу і речовині.

За фактом виявленого порушення було видано припис про його усунення в термін до 7 лютого 2011р. У зазначений строк порушення було усунено, за цей період джерело працювало цілодобово.

Також відомо, що середньодобове ГДК сірковуглецю складає 0,005 мг/куб. м, а середньорічна концентрація сірковуглецю по м. Київ за даними стаціонарних постів спостережень за 2010 р дорівнювала 0,006 мг/куб. м.

Розрахувати розмір відшкодування збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

Задача 9

Під час перевірки Маріупольського радіаторного заводу відділом аналітичного контролю Головекоінспекції Мінприроди України 10 лютого 2010 року по джерелу N (трубозакатка радіаторів для автомобілів) було зафіксовано, що об’ємна витрата газоповітряної суміші складала 11,45 куб. м/с із середньою концентрацію свинцю із серії відібраних проб 0,00112 г/куб. м. Потужність дозволеного викиду по даному джерелу складає 0,00224 г/с. ГДК середньодобове свинцю складає 0,0003 мг/куб. м. Підприємство інструментального контролю за джерелами викидів не веде і працює в одну зміну за 5-денного робочого тижня. За отриманим приписом підприємство зобов’язалось усунути порушення до 15 березня, що й було зроблено.

Розрахувати розмір відшкодування збитків за перевищення дозволеного викиду забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

 

Задача 10

На підприємстві з виробництва залізобетонних виробів м. Бровари проектом нормативів ГДВ передбачено встановлення другого ступеня очистки викидів від технологічного обладнання приготування бетону з терміном виконання кінець IV кварталу (31 грудня) 2010р. з метою зменшення концентрації пилу цементу з 1 г/куб. м до 0,05 г/куб. м по даному джерелу за об’ємної витрати газопилового потоку 30000 куб. м/год (30000/3600 с = 8,3 куб. м/с).

Під час перевірки виконання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря 18 лютого 2011 р. зафіксовано невиконання заходу. Контрольні інструментальні виміри показали, що концентрація пилу по цьому джерелу далі складає 1 г/куб. м, у той час як потужність дозволеного викиду мала бути пониженою до 0,05 г/куб. м.

Установка працює 8 годин на добу за 5-денного робочого тижня. ГДК середньодобове пилу цементу дорівнює 0,02 мг/куб. м.

Розрахувати розмір відшкодування збитків за невиконання у заплановані терміни заходів з досягнення нормативів ГДВ.

 

Задача 11

Під час перевірки меблевого комбінату м. Київ було виявлено відсутність дозволу на викид фенолу по джерелу 4.

Однак інструментальними вимірами, проведеними 4 січня 2011 р, зафіксовано середню концентрацію викиду фенолу 458,3 мг/куб.м за об’ємної витрати газоповітряної суміші від джерела 4 – 24 куб. м/с. Середньодобове ГДК фенолу складає 0,003 мг/куб. м, а середньорічна концентрація фенолу в м. Київ за даними стаціонарних постів спостережень за 2010 рік складала 0,007 мг/куб. м. за фактом виявленого порушення підприємству було видано припис на отримання дозволу на викид фенолу з терміном виконання до 1 березня 2011 року. Режим роботи підприємства однозмінний за 5-денного робочого тижня.

Розрахувати розмір компенсації збитків за відсутності дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферу.

 


Задача 12

Розрахувати розмір шкоди від забруднення мазутом земельної ділянки с/г призначення площею 1000 м3, якщо об’єм забруднюючої речовини складає 50 м3, глибина просочування рівна 0,05 м, нормативна грошова оцінка земельної ділянки, що зазнала забруднення рівна 18,3 грн/м3.

 

Задача 13

Розрахувати розмір шкоди від забруднення ділянки особливо цінних земель нафтопродуктами, якщо площа забрудненої ділянки 200 м2, глибина просочування забруднюючої речовини рівна 0,2 м, концентрація забруднюючої речовини за результатами інструментально-лабораторного контролю рівна 40 000 мг/кг. проіндексована нормативна грошова оцінка земельної ділянки рівна 20,3 грн/м3.

 

 

Питання для обговорення

1 Сутність поняття «збитки» та їх види.

2. Розрахунок сумарного економічного збитку.

3. Можливі, відвернені та фактичні економічні збитки.

4. Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

5. Розрахунок маси наднормативного скиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерела викиду забруднюючої речовини.

6. Розрахунок маси наднормативного скиду забруднюючих речовин у водний об’єкт із зворотними водами внаслідок перевищення встановленого нормативу ГДС.

7. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об’єктам (крім морських вод) внаслідок скидів забруднюючих речовин із зворотними водами з перевищенням ГДК.

8. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об’єктам (морські води) внаслідок скидів забруднюючих речовин із зворотними водами з перевищенням встановлених нормативів ГДС.

9. Розрахунок розмірів відшкодування збитків внаслідок аварійних або самовільних скидів забруднюючих речовин із зворотними водами у морські води.

10. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об’єктам унаслідок забруднення плаваючими відходами або сміттям.

11. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення підземних вод забруднюючими речовинами.

12. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення поверхневих вод фільтратом сміттєзвалищ і полігонів ТПВ.

13. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення підземних вод фільтратом сміттєзвалищ і полігонів ТПВ.

14. Розрахунок розмірів шкоди внаслідок забруднення земель.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.011 с.)