ТОП 10:

Економічна оцінка лісових ресурсівЗадача 7

Розрахуйте вартість ділянки лісу на основі лісової ренти, якщо ціна реалізації круглого лісу 500 ум.од./м.куб., обсяг лісу, який щорічно можна вирубувати на оцінюваній ділянці землі (розрахункова лісосіка) 100 м.куб., норма рентабельності 20 %. Витрати пов’язані з платою за ліс на корені рівні 40 ум.од./ м.куб., заготівлею лісу 50 ум.од./м.куб., вивезенням лісу – 100 ум.од./м.куб. Ставка дисконтування 10 %

 

Економічна оцінка водних ресурсів.

Задача 8

Розрахуйте обсяг визначеного обсягу споживання води на одиницю продукції, якщо підприємство за звітний квартал виготовило 100 т продукції. Згідно з нормативом використання води на виробництво 1 т продукції потрібно 35 м.куб. Вартість 1 м.куб. холодної води 2,2 грн.

 

Задача 9

В Одеській області розташоване підприємство водного транспорту, яке експлуатує вантажні самохідні й несамохідні та пасажирські судна. Дане підприємство отримало дозвіл на спеціальне водокористування підземних вод з встановленим лімітом 200 м.куб.

За даними обліку з початку 2009 року власник експлуатував вантажні самохідні й несамохідні судна 1215 тис. тоннаж-діб і пасажирські 20 тис. місце-діб. На власні виробничі потреби використано 2100 м.куб. води з підземного джерела.

За попередній період було нараховано збору за користування водою для власних потреб водного транспорту 41950,5 грн. і за використання підземних вод 430 грн. Скільки підприємству необхідно сплатити за звітний період.

Нормативи збору згідно довідкових таблиць для вантажного водного транспорту 4,8 грн./тоннаж-добу; для пасажирського водного транспорту 0,5 грн./ місце-добу; для підземної води Одеської області 24,2 грн./ м.куб.

 

Економічна оцінка природно–заповідних територій.

Задача 10

Компанія студентів відправилась на відпочинок у Національний природний парк, розташований у гірській місцевості. Без дозволу вони автобусом заїхали на його територію, віднайшли біля гірської річки досить велику поляну і розбили на ній табір. Для встановлення наметів у лісі зрубали 8 дерев товщиною до 10 см. у діаметрі, обломили гілки із 15 смерічок діаметром приблизно в 15 см. У результаті дводенного відпочинку пошкодили молодняку природного походження на площі 100 кв.м. віком до 5 років; витоптали траву на поляні в межах 1 га; назбирали два великі букети з дикорослих квітів із трав’яних рослин, які складалися зі 175 квіток; назбирали 62 штуки білих грибів; у ріці виловили 12 штук форелі дорослої. Розважаючись молодики в лісі зруйнували 2 мурашники висотою до 1,3 м., зловили 1 їжака звичайного, вбили 3 гадюки звичайні, на інформаційному щиті зробили зайві написи і рисунки. Після себе залишили побутове сміття на площі 4 кв.м. та розкидані 25 пляшок як скляних, так і пластмасових і різних банок із-під консервів – 12 шт. На це прибули інспектор Державної екологічної інспекції та працівник служби Національного парку і склали відповідний припис за нанесену шкоду. Скільки мусить відшкодувати компанія студентів за свій відпочинок?

 

 

Питання для обговорення

1 Поняття і класифікація природних ресурсів.

2 Концепції економічної оцінки природних ресурсів.

3 Сутність рентного підходу до оцінки природних ресурсів. Сутність концепції загальної економічної цінності (вартості).

4 Основні показники, які можуть бути закладені в основу екологічних оцінок природних ресурсів.

5 Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів.

6 Економічна оцінка лісових ресурсів.

7 Економічна оцінка сільськогосподарських (земельних) ресурсів.

8 Економічна оцінка водних ресурсів.

9 Сфери застосування економічних оцінок природних ресурсів.

10 Економічна оцінка природних територій.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5

Статистика природних ресурсів

План

Аналіз показників статистики з охорони та раціонального використання водних ресурсів.

Аналіз показників статистики з охорони атмосферного повітря.

Аналіз показників статистики з охорони та раціонального використання земельних ресурсів.

Аналіз показників статистики з охорони та раціонального використання лісових ресурсів.

Теоретичні відомості

Статистика навколишнього середовища – галузь статистика, яка спеціалізується на дослідженнях природного напряму.

Об’єктом статистики навколишнього середовища є не саме природне середовище, а процеси впливу діяльності людини на природу, негативний результат цього впливу, а також спеціальні природоохоронні заходи, необхідність яких зумовлена наявними негативними наслідками.

Функціями статистики навколишнього середовища є:

1 Контроль за виконанням державних завдань у сфері охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.

2 Забезпечення органів влади, а також громадськість інформацією про раціоналізацію природокористування, про заходи попередження або зменшення шкідливого антропогенного впливу на навколишнє середовище.

3 Збір інформації, яка необхідна для складання кадастрів природних ресурсів.

4 Проведення економіко–статистичного аналізу впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення, а також аналізу ефективності природоохоронних заходів.

5 Контроль за виконанням природоохоронних заходів, прийнятих Україною на міжнародному рівні.

Основні статистичні показники, які відображають стан водних ресурсів, їх охорону та раціональне використання:

1 Загальна кількість водних ресурсів.

2 Розміщення водних ресурсів на території.

3 Питоме забезпечення водними ресурсами.

4 Забір води.

5 Кількість свіжої води для споживання.

6 Розмір втрат (різниця між розміром забору та води, що використовується для споживання).

7 Обсяг оборотної води.

8 Скидання використаних стічних вод.

9 Якість води.

 

Основні статистичні показники, які відображають стан охорони атмосферного повітря:

1 Загальна кількість викидів шкідливих речовин з усіх джерел, що викидають шкідливі речовини.

2 Викиди шкідливих речовин за окремими видами.

3 Ступінь уловлювання шкідливих речовин.

4 Показники питомих викидів шкідливих речовин на 1 особу та на 1км.кв. території.

5 Показники якості атмосферного повітря.

 

Основні статистичні показники, які відображають стан земельних ресурсів, їх охорону та раціональне використання:

1 Загальна кількість земельних ресурсів.

2 Розподіл земельних ресурсів по території.

3 Питома забезпеченість земельними ресурсами на 1 особу і 1 км.кв. території.

4 Кількість використаних земельних ресурсів.

5 Якість земельних ресурсів.

 

Основні статистичні показники, які відображають стан лісових ресурсів, їх охорону та раціональне використання:

1 Загальна кількість лісових ресурсів.

2 Розподіл лісових ресурсів по території.

3 Питома забезпеченість лісовими ресурсами на 1 особу і 1 км.кв. території.

4 Кількість використаних лісових ресурсів.

5 Якість лісових ресурсів.

 

 

Практичне завдання

Розділіться на малі групи, розгляньте основні статистичні показники, які відображають стан водних, земельних, лісових, мінерально-сировинних ресурсів, атмосферного повітря, їх охорону та раціональне використання. Сформуйте статистичну звітність по певних регіонах України.

 

 

Питання для обговорення

1 Основні функції статистики навколишнього природного середовища.

2 Статистичні показники, які відображають стан, охорону і використання водних ресурсів.

3 Розділи, які сформовані в системі показників статистики навколишнього природного середовища.

4 Особливості статистики у сфері охорони атмосферного повітря.

5 Статистичні показники за допомогою яких можна оцінити стан охорони атмосферного повітря.

6 Статистичні показники за допомогою яких можна оцінити стан земельних і лісових ресурсів.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6

Економічний механізм управління раціональним природокористуванням

План

Розрахунок збитків від забруднення довкілля

Основи плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища

Визначення розмірів платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферу

Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонтиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.01 с.)