ТОП 10:

В. Підвищити швидкість руху і вологість повітряС. Знизити вологість і підвищити швидкість руху повітря

D. Знизити температуру і підвищити швидкість руху повітря

Е. Знизити температуру і знизити вологість повітря.

121. Під час внутрішнього оздоблення приміщень, призначених для кабінетів терапевтичної стоматології, в яких планується використання ртуті для виготовлення пломб, робочі затирають панельні стіни і стелю розчином особливого складу. Який хімічний чинник додають робочі до розчину?

А. 5% розчин перекису водню

В. 5% розчин соди

С. 5% розчин карбоферрогелю-М

D. 5% розчин сірки

Е. 10% розчин кальцію.

122. При проектуванні відділення хірургічної стоматології необхідно запланувати систему обігріву. Визначте оптимальний вид опалення приміщень.

А. Панельне В. Повітряне С. Водяне D. Місцеве Е. Пічне.

123. При визначенні світлового режиму в кабінеті стоматолога встановлено, що площа кабінету 34м², в кабінеті є 2 вікна, площа заскленої поверхні кожного з них становить 3,4 м². Яка величина світлового коефіцієнту в кабінеті стоматолога?

А.1:10 В. 1:20 С. 1:5 D. 1:2 Е. 1:1.

124. Технологія приготування зубних протезів кімнаті зубного техніка потребує дотримання відповідного, зумовленого технологією, вологісного режиму. Яким приладом слід здійснювати контроль?

А. Гігрографом В. Барографом С.Термографом

D. Психрометром Е. Гігрометром.

125. При обстеженні стоматологічних кабінетів у стоматологічних поліклініках на дотримання гігієнічного режиму було встановлено, що на постійних робочих місцях лікарів у зимовий період температура повітря становить 13°С, відносна вологість – 40%,швидкість руху повітря – 0,2 м/с, світловий коефіцієнт (СК) – 1:4,коефіцієнт природного освітлення (КПО) – 1,3%. Який із досліджених показників вимагає корекції?

А. Температура повітря В. Відносна вологість повітря

С. Швидкість руху повітря D. СК Е. КПО.

126. При переплануванні житлового приміщення на стоматологічний кабінет, розрахований на 3 крісла, одне з яких обладнане універсальною стоматологічною установкою, необхідно вибрати приміщення з достатньою площею. Площа (м²) якого з вказаних приміщень є оптимальною?

А.7 В. 14 С. 21 D. 28 Е. 35.

127. Площа лікарського стоматологічного кабінету для прийому терапевтичних хворих становить 24 м². Яку максимальну кількість крісел із стоматологічною установкою можна розмістити у ньому?

А. 1 В. 2 С. 3 D. 4 Е.5.

128. Природне освітлення робочого місця лікаря-стоматолога характеризується наступними параметрами: кут падіння - 20°, кут отвору - 5°, світловий коефіцієнт 1:4. Що слід зробити для покращення освітленості робочого місця лікаря-стоматолога?

А. Підвищити кут отвору до 10°

В. Знизити кут падіння до 15°

С. Підвищити СК до 1:2

D. Знизити СК до1:10

Е. Підвищити кут падіння до 27°.

129. При переплануванні житлового приміщення під стоматологічний кабінет необхідно визначити величину світлового коефіцієнта. Яким має бути цей показник ?

А. 1:4 – 1:5 В. 1:6 – 1:7 С. 1:7 – 1:8

D. 1:8 – 1:9 Е. 1:10 -1:11.

130. Під час капітального ремонту стоматологічної поліклініки передбачено перепланувати кабінет терапевтичної стоматології площею 22 м2 для розміщення в ньому 3 стоматологічних крісел з установками. На скільки м2 слід збільшити площу в даному випадку?

А. На 15 м2 В. На 12 м2 С. На 19 м2

D. На 21 м2 Е. На 28 м2.

131. Лікар-стоматолог скаржиться, що при роботів зимовий період в стоматологічному кабінеті відчуває тепловий дискомфорт. Для гігієнічної оцінки температурного режиму стоматологічного кабінету направлений лікар-лаборант районної СЕС. Який прилад він при цьому використовує?

А. Термометр максимальний

В. Термометр мінімальний

С. Термограф

D. Термометр мінімально-максимальний

Е. Кататермометр.

132. На робочому місці постійного перебування зубного техніка в зуботехнічній лабораторії температура повітря становить 25°С, швидкість руху повітря – 0,2 м/с. Якою повинна бути відносна вологість повітря (%) на робочому місці в холодний і перехідний період року?

А. 60 В. 65 С. 75 D. 80 Е. 85.

133. В проекті терапевтичного відділення лікарні закладені наступні параметри будівництва: палатне відділення складається з двох палатних секцій, із розрахунку на 40 ліжок кожне, з максимальною місткістю палат на 4 ліжка з площею на одного хворого 7 м2 . Які з показників слід оптимізувати, щоб допустити проект до будівництва?

А. Збільшити кількість ліжок в палатах до шести

В. Зменшити кількість ліжок в палатній секції до 30

С. Зменшити число палатних секцій

D. Збільшити кількість ліжок в палатній секції до 60

Е. Збільшити площу на одного хворого до 9 м2.

134.Терапевтичне і хірургічне відділення обласної лікарні на 800 ліжок розташовані в одному 5-поверховому корпусі,а інші відділення та підрозділи – в окремих одно- двоповерхових корпусах. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні?

А. Децентралізований

В. Централізований

С. Змішаний

D. Моноблочний

Е. Централізовано-блочний.

135. Акушерське відділення розташоване у триповерховій будівлі. Перший поверх займає обсерваційне відділення, другий – відділення фізіології вагітності, третій – відділення патології вагітності. Якого перепланування вимагає акушерське відділення?

А. Розташування обсерваційного відділення на третьому поверсі

В. Розташування обсерваційного відділення на другому поверсі

С. Розташування відділення фізіології вагітності на третьому поверсі

D. Усунення обсерваційного відділення

Е. Усунення відділення патології вагітності.

136. При організації операційного блоку, який обслуговує хірургічне відділення по 60 ліжок, 2 операційні обладнані трьома хірургічними столами кожна. Операційні використовуються для проведення планових та ургентних операцій. Дайте рекомендації щодо обладнання операційних з метою профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій.

А. Зменшити кількість столів в операційній до 1

В. Зменшити кількість столів в операційній до 2

С. Збільшити кількість столів в операційній до 4

D. Збільшити кількість столів до 5

Е. Залишити кількість столів незмінною.

137. У приймальне відділення акушерського стаціонару поступила породілля, у якої під час огляду виявлено виписку, катаральні явища та підвищення температури тіла до 38ºС. У яке відділення слід скерувати дану пацієнтку?

А. Обсерваційне

В. Пологове фізіологічне

С. Післяпологове фізіологічне

D. Патології вагітності

Е. Карантинне.

138. Всі відділення та підрозділи міської лікарні на 500 ліжок розташовані в одному 9-поверховому корпусі. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні?

А. Децентралізований

В. Централізовано-блочний

С. Централізовано-децентралізований

D. Змішаний

Е. Централізований.

139. У лікарняній палаті температура повітря становить +20ºС, коливання температури по горизонталі сягають +6ºС, відносна вологість – 50%. Які заходи необхідно провести для покращення мікрокліматичних умов у палаті?

А. Збільшити вологість

В. Зменшити вологість

С. Підвищити температуру

D. Зменшити температуру

Е. Провести заходи для рівномірного опалення приміщення.

140. Проектом лікарні передбачено поділ лікарняних корпусів на три групи: палатні, лікувально-діагностичні та допоміжні, які з’єднані між собою надземними галереями. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні?

А. Децентралізований

В. Централізований

С. Змішаний

D. Ценралізовано-блочний

Е. Централізовано-децентралізований.

141. Загальна площа палати терапевтичного відділення становить 28 м2. На яку максимальну кількість ліжок може бути розрахована ця палата?

А. 5 В. 4 С. 3 D. 2 Е. 1.

142. Палатна секція терапевтичного відділення розрахована на 30 ліжок і складається з п’яти дволіжкових і п’яти чотири ліжкових палат. Як радикально покращити планування відділення?

А. Переобладнати всі палати на триліжкові

В. Переобладнати всі палати на чотириліжкові

С. Переобладнати всі палати на дволіжкові

D. Збільшити кількість ліжок у палатній секції до 40

Е. Створити, як мінімум, дві одноліжкові палати.

143. Всі відділення і підрозділи районної лікарні на 300 ліжок розташовані в окремих одно- та двоповерхових корпусах. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні?

А. Централізовано-децентралізований

В. Централізований

С. Децентралізований

D. Змішаний

Е. Централізовано-блочний.

144. Бокс інфекційного відділення має площу 22 м2. На яку максимальну кількість ліжок він може бути розрахований?

А. 5 В. 4 С. 3 D. 2 Е. 1.

145. На земельній ділянці лікарні 12% площі занято будівлями, 55% зеленими насадженнями і 33% припадає на господарський двір, проїзди та доріжки. В який спосіб необхідно покращити планування лікарняної ділянки?

А. Винести господарський двір за межі лікарняної ділянки

В. Збільшити відсоток забудови

С. Зменшити відсоток забудови

D. Зменшити відсоток озеленення

Е. Збільшити відсоток озеленення за рахунок господарського двору, проїздів та доріжок.

146. У школі при проведенні обстеження за дотриманням правил особистої гігієни виявлено, що в учнів 3 –го класу гігієнічний індекс зубів становить 1,5 бала. Як оцінити гігієнічний індекс зубів за отриманою кількістю балів?

А. Відмінний

В. Добрий

С. Позитивний

D. Негативний

E. Різко негативний.

147.Для загартовування дітей у оздоровчих закладах рекомендовано приймати індиферентні ванни. Яка температура води відповідає цьому виду ванн?

А. Менше 200С

В. 20-330С

С. 34-360С

D. 36-390С

Е. Більше 400С.

148.Для знезаражування шкіри рук і тіла медсестер (передусім стосовно грам позитивної мікрофлори) в хірургічному відділенні використовують бактерицидне мило. Яка бактерицидна речовина входить до його складу?

А. Гексахлорофен

В. Дегмін

С. Діоцил

D. Піроген

Е. Ланолін.

149. При обстеження чистоти зубів та інтенсивності нальоту на них у дітей виявлено відсутність забарвлення на поверхні зубів. Як оцінити гігієнічний індекс зубів у балах?

А.1

В. 2

С. 3

D. 4

E. 5.

150. На підсумковому занятті перед студентом В. поставлено завдання назвати основні критерії оцінки психічного здоров’я. Його відповідь була наступною: 1) відсутність виражених форм психічних захворювань; 2) наявність виражених форм психічних захворювань; 3) розроблення вікових стандартів розвитку психофізіологічних функцій та особливостей особистості; 4) гармонійність психічного розвитку; 5) відповідність психічного розвитку вікові. Що із переліченого було названо помилково?

А. Відсутність виражених форм психічних захворювань

В. Наявність виражених форм психічних захворювань

С. Гармонійність психічного розвитку

D. Відповідність психічного розвитку вікові

Е. Розроблення вікових стандартів розвитку психофізіологічних функцій та особливостей особистості.

151. Пацієнт К розпочав загартовування із обливання водою 34°С, далі приймав повітряні ванни при температурі 25°С протягом 10-15 хв., збільшуючи тривалість кожної наступної на 5-10 хв. Які порушення мали місце при загартовуванні?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.011 с.)