Модуль 5. Зміст і методи виховання дітей раннього і дошкільного віку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 5. Зміст і методи виховання дітей раннього і дошкільного віку.Тема 21: Теорія гри.( 2 год)

План:

1.Походження гри в історії суспільства, її зв»язок з працею і мистецтвом.

2.Аналіз зарубіжних і вітчизняних теорій гри та сучасних психолого-педагогічних досліджень.

3.Класифікації дитячих ігор.

4.Гра – як засіб всебічного розвитку дитини.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Які соціально-психологічні чинники спричинилися до виникнення гри?
2. Чому гра є супутником дитинства? Обґрунтуйте це твердження.
3. На прикладах спостережень за іграми дітей та враженнях свого дитинства доведіть положення про те, що гра є засобом розвитку і виховання дітей дошкільного віку.
4. У чому полягає своєрідність ігрової діяльності?
5. Зробіть порівняльний аналіз різних класифікацій гри. Запропонуйте і обґрунтуйте свою.
6. У чому полягає вплив науково-технічного прогресу на розвиток гри як феномену?

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 

 

Тема 22: Організація предметно – ігрового середовища в умовах дошкільного закладу.( 2 год)

План:

1.Освітня та виховна цінність іграшки.

2. Історія виникнення і розвитку іграшки.

3.Сучасна класифікація іграшок.Вимои до них.

4.Народні іграшки та їх педагогічне значення.

5.Характеристика предметно-ігрового середовища.

6.Особливості організації предметно-ігрового середовища в різних вікових групах дошкільного закладу.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Охарактеризуйте особливості іграшки як предмета мистецтва і педагогічного явища. Проаналізуйте виховні можливості різних видів іграшок.
2. У чому полягає освітня і виховна цінність народної іграшки?
3. Що ви б порадили батькам стосовно вибору іграшок для дітей різного віку та інтересів?
4. Яка іграшка була улюбленою у вашому дитинстві? Що саме вас приваблювало у ній?
5. Фірма LEGO не дозволяє використовувати у конструкторах елементи мілітарного змісту. Чи доцільне використання військових іграшок у грі дітей?

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

 

 

Тема 23 : Виховання дітей у творчій грі.(2 год)

План:

1.Педагогічні дослідження виховання дітей у грі.

2.Виховання моральних якостей особистості у грі.

3.Формування взаємин дітей дошкільного віку у творчих іграх.

4.Особливості педагогічного керівництва творчими іграми в різних вікових групах.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. У чому полягає своєрідність творчих ігор? Розкрийте особливості, напрями їх розвитку в дошкільному дитинстві.
2. Чим можна пояснити різноманітність творчих ігор? Охарактеризуйте особливості видів творчих ігор.

 

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 

Тема 24: Сюжетно-рольові ігри дітей в дошкільному закладі.( 2 год)

План:

1.Організація предметного середовища для сюжетно-рольвих ігор в різних вікових групах.

2.Аналіз сюжетно-рольової гри дошкільника.

3.Основні прийоми керівництва сюжетно-рольвими іграми.

4.Роль вихователя в організації сюжетно-рольових ігор дітей в різних вікових групах.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Обґрунтуйте доцільні прийоми педагогічного керівництва сюжетно-рольовими іграми у різних вікових групах. Яку роль відіграє вихователь у творчій грі дітей?
2. Розробити конспект-заняття сюжетно – рольової гри (Тема гри на вибір.)

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 

Тема 25: Театралізовані ігри та ігри-драматизації. (4 год)

План:

1.Значення театрально-ігрової діяльності для становлення особистості дошкільника.

2.Характеристика видів театралізованих ігор.

3.Своєрідність ігор-драматизацій.

4.Інсценування літературних творів.

5.Умови розвитку театрвлізованих ігор.

6.Організація та педагогічне керівництво театралізованими іграми в різних вікових групах.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Після театралізації казки дівчинка з гордістю заявила: “Раніше я ніким не була, а тепер я чарівна бджілка”. Про що це свідчить? Розкрийте вплив ігрової ситуації, ролі на розвиток самосвідомості дитини.
2.Зробити підбірку театралізованих ігор.

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 

Тема 26: Будівельно-конструктивні ігри.(2 год)

План:

1.Розвиваюче і виховне значення будівельно-конструктивних ігор.

2.Характеристика ігор з будівельним матеріалом, їх зв»язок із сюжетно-рольовими іграми.

3.Умови розвитку будівельно-конструктивних ігор.

4.Методика навчання дошкільників конструктивних умінь.

5.Види конструювання.

6.Педагогічне керівництво будівельно-конструктивними іграми дітей в різних вікових групах.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. У чому полягають виховні можливості будівельно-конструкційних ігор? Обґрунтуйте свою думку.

2.Зробити порівняльну таблицю будівельно-конструктивних ігор та творчих ігор.

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 

Тема 27: Дидактичні ігри. (2 год)

План:

1.Особливості та значення дидактичних ігор.

2.Поліфункціональність дидактичної грию

3.Види дидактичних ігор.

4.Структурні компоненти дидактичної гри, їх характеристика.

5.Основні прийоми керівництва дидактичними іграми в різних вікових групах.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Охарактеризуйте структуру дидактичної гри. Чому дидактичні ігри використовують у різних формах навчання і виховання дітей дошкільного віку?
2. Підготуйте необхідні матеріали і запропонуйте нову модифікацію відомої дидактичної гри.
3. Проаналізуйте особливості використання дидактичних ігор у навчально-виховній роботі в різних вікових групах.
4. Запропонуйте власну класифікацію дидактичних ігор дошкільників. Обґрунтуйте її критерії.
5. Якими особистісними якостями повинен володіти педагог, щоб його участь в ігровій діяльності дітей сприяла розвитку їхньої творчості, ініціативи, самодостатності?

 

Основна література:

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 

Тема 28: Комп»ютерні ігри в системі дошкільної освіти.(2 год)

План:

1.Педагогічні умови розвитку інтелектуальної активності дошкільників у коип»ютерних іграх.

2.Розробка комп»ютерних програм для дошкільників.Основні ергономічні вимоги до прграм.

3.Можливості організації комп»ютерно-ігрового комплексу в дошкільному закладі.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Проаналізуйте тематичний принцип групування розвивальних ігор системи «КІД/ Малюк ( Комп»ютерні ігри для маленьких дітей) для дошкільників, з»ясуйте, які завдання вони вирішують.

2 Розробити програму - макет комп»ютерної гри для дітей дошкільного віку.(вік дитини на вибір).

 

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 

Курс 3 семестр.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.016 с.)