Модуль 4. Особливості виховання дітей раннього і дошкільного віку. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 4. Особливості виховання дітей раннього і дошкільного віку.Тема 13: Основні особливості розвитку і виховання дітей раннього віку. (2 год).

План:

1.Загальна характеристика психічного і фізичного розвитку дитини раннього віку.

2.Особливості формування вищої нервової діяльності дітей від народження до 3-х років.

3.Спілкування з дорослими як необхідна умова успішного розвитку особистості.

4.Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу. Зміст роботи з батьками у передадаптаційний та адаптаційний період.

5.Правила виховання дітей у сім’ї і дошкільному закладі.

6.Основні завдання виховання дітей раннього віку.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Проаналізуйте матеріали наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених і доведіть необхідність виховання з перших днів життя дитини.

2.Ознайомтесь із всесвітньо відомою книгою Б. Спока «Дитина і догляд за нею». З якими принциповими положеннями Спока ви згодні, а з якими – ні? Чому?

3.Встановіть залежність між загальними педагогічними правилами виховання та особливостями розвитку дітей раннього віку.

4.Складіть таблицю «Прийоми, що забезпечують адаптацію дітей до нових умов життя» за такими розділами:

а) загальні медичні та педагогічні рекомендації;

б)робота з дітьми першого року життя;

в)робота з дітьми другого року життя.

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

Тема 14. Розвиток і виховання дітей першого року життя.(2 год)

План:

1.Особливості психофізичногорозвитку дітей першого року життя. Періодизація розвитку дітей на першому році життя.

2.Завдання виховання дітей першого року життя.

3.Режим дня дітей першого року життя та організація режимних процесів у сім»ї та дошкільному закладі.

4.Методика проведення навчально – виховної роботи з дітьми першого року життя.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Розкрийте роль дорослого у розвитку зорових і слухових реакцій дитини першого півріччя життя.

2.Складіть перелік іграшок для дітей кожної підгрупи першого року життя та дайте методичні рекомендації щодо використання різних видів іграшок.

3.Складіть план роботи батьківської школи «Виховання дітей першого року життя».

 

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

 

Тема 15: Розвиток і виховання дітей другого року життя. (2 год)

План:

1.Розвиток дитини 2-го року життя та завдання виховання.

2.Організація умов життєдіяльності дітей, особливості режиму в другій групі раннього віку.

3.Засоби створення предметно-ігрового середовища.

4.Педагогічне керівництво самостійною діяльністю дітей 2-го року життя.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Якими особливостями фізіологічного та психічного розвитку дітей другого року життя зумовлені завдання їх виховання?

2.Підберіть фольклорний матеріал для мовленнєвого та емоційного розвитку дітей 2-го року життя.

3.Запропонуйте теми ігор-занять з дітьми 2-го року життя.

4.Підготуйте рекомендації щодо організації рухової активності дітей другого року життя на прогулянках у різні пори року.

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

Тема 16: Розвиток і виховання дітей третього року життя.(2 год)

План:

1.Особливості розвитку дитини 3-го року життя.Явище «кризи 3-х років» та педагогічні засоби попередження її негативних наслідків.

2.Завдання і зміст навчально-виховної роботи у першій молодшій групі.

3.Організація режимних процесів та розвивального предметного середовища.

4.Методика педагогічного керівництва іграми дітей 3-го року життя.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Розкрийте особливості розвитку дітей 3-го року життя.Які новоутворення віку спричиняють його важливість для повноцінного розвитку особистості?

2.Чи можна уникати негативних проявів явища кризи 3-го року життя і за яких умов?

3. Як виховувати позитивні взаємини

 

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

 

Тема 17: Система фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі.(2 год)

План:

1. Поняття "фізичне виховання" і "фізичний розвиток".

2. Мета і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку.

3. Характеристика основних засобів фізичного виховання дошкільників.

4. Поняття про руховий режим та засоби його здійснення.

5. Роль вихователя в організації фізичного виховання дітей.

6. Спільна робота сім'ї і дошкільного закладу з фізичного виховання дітей.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Які чинники обумовлюють актуальність фізичного виховання?
2. Проаналізуйте зв'язок і послідовність завдань фізичного виховання у різних програмах дитячого садка.
3. Розкрийте значення гігієнічних чинників у фізичному вихованні дітей.
4. Проаналізуйте орієнтовний розподіл основних компонентів режиму дня для різних вікових груп. Обґрунтуйте необхідність різної тривалості режимних моментів для дітей різного віку.
5. У чому полягає своєрідність вправ, які використовують у фізичному вихованні дітей дошкільного віку? Запропонуйте засоби самоконтролю дітей для виховання правильної постави.
6. Розкрийте послідовність виховання культурно-гігієнічних навичок у різних вікових групах. Завдяки яким аргументам можна пояснити дітям значення культури зовнішнього вигляду людини?

 

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 884; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.38.214 (0.042 с.)