Методика ознайомлення дітей з природоюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика ознайомлення дітей з природоюМетодика ознайомлення дітей з природою

Історичне становлення та розвиток методики ознайомлення дітей з природою.

Педагогічна спадщина відомих західних і вітчизняних вчених-педагогів. Діячі народної освіти України С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський та інші.

Завдання та зміст ознайомлення дітей з природою в дитячому садку

Природа як фактор всебічного розвитку дошкільника. Принципи відбору знань дітей дошкільного віку про природу. Загальна характеристика змісту знань дітей про природу. Структура діючих програм навчання і виховання дітей дошкільного віку. Характеристика розділу з ознайомлення дітей з природою.

Куток природи та ділянка дитячого садка

Куток природи та ділянка дитячого садка як основна база ознайомлення дітей з природою, їх навчально-виховне значення. Розміщення і обладнання куточка природи. Створення науково-природничого центру в куточку природи. Вимоги до його обладнання. Правила підбору об’єктів для куточка природи. Постійні та тимчасові мешканці куточка природи. Вимоги до планування й озеленення ділянки.

Наочні методи ознайомлення дітей з природою

Наочні методи ознайомлення дітей з природою, їх характеристика підбір та методика використання в різних вікових групах. Своєрідність використання репродукцій пейзажу, натюрморту в роботі з дітьми дошкільного віку.

Практична робота та нескладні досліди

Практична робота та нескладні досліди як методи ознайомлення дітей з природою, їх характеристика. Методика керівництва різними формами організації праці дітей та проведення дослідів. Педагогічні та гігієнічні вимоги до праці в природі.

Ознайомлення дітей з природою в іграх

Ознайомлення дітей з природою в іграх, їх роль і місце у збагаченні, закріпленні, систематизації й узагальненні знань дітей про природу. Створення умов для ігор з природними матеріалами. Види дидактичних ігор, структура та зміст. Методика проведення ігор природничого змісту.

Словесні методи ознайомлення дітей з природою

Словесні методи ознайомлення дітей з природою, їх значення. Вимоги до розповідей вихователя про природу. Види розповідей, методика їх використання. Дитяча художня література як метод ознайомлення з природою. Методика використання природознавчої літератури в різних вікових групах. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Види бесід і їх зміст, вимоги до проведення.

Заняття в ДНЗ з методики ознайомлення дітей з природою

Заняття в ДНЗ з методики ознайомлення дітей з природою, відбір матеріалу для занять. Методи і прийоми навчання на заняттях відповідно завдань програми. Типи занять, дидактичні вимоги до їх організації та проведення. Відбір матеріалу до занять. Значення і місце занять у системі роботи з ознайомлення дітей різних вікових груп з природою.

Екскурсії, цільові та повсякденні прогулянки

Екскурсії як особливий вид занять. Зміст екскурсій, їх тематика. Структура екскурсій. Цільові та повсякденні прогулянки як форма ознайомлення дітей з природою, їх відмінність. Методика підготовки та проведення екскурсій та прогулянок. Організація спостережень в природі. Форми організації спостережень. Керівництво самостійним спостереженнями дітей.

Засоби фіксації знань дітей про природу

Календар природи і календар погоди, методика їх ведення. Відображення вражень дітей у малюнках чи інших видах зображувальної діяльності. Складання нескладних колекцій зі старшими дошкільниками. Складання казок та оповідань як засіб фіксації знань про природу. Організація свят в природі, їх значення.

Принцип відбору знань дітей дошкільного віку про природу

Принцип виховую чого та розвиваючого характеру знань (з урахуванням мети виховання, психічних можливостей дітей та завдань ознайомлення дітей з природою). Принципи науковості, доступності, краєзнавчий принцип.

Методи ознайомлення дітей з природою

Загальна класифікація методів ознайомлення дітей з природою. Залежність вибору методів і прийомів навчання від змісту знань, конкретних завдань розвитку особистості й особливостей пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку. Спостереження, наочні методи, технічні засоби, метод моделювання, практичні методи, словесні методи.

 

Методика розвитку рідного мовлення

Форми, методи і прийоми розвитку мовлення дітей

Тип занять з розвитку мовлення (класифікація). Особливості їх проведення. Специфіка занять у різновікових групах. Загальне поняття про методи й прийоми. Наочні методи навчання, їх характеристика. Взаємозв’язок слова і наочності, словесні методи навчання, їх характеристика. Практичні та ігрові методи навчання, їх характеристика. Взаємозв’язок і взаємозалежність методів навчання. Прийоми навчання дітей рідної мови. Зразок мовлення вихователя й вимоги до нього. Запитання вихователя й вимоги до них, вимоги до відповідей дітей. Умови успішного виконання програми з розвитку мовлення. Дидактичний та наочний матеріал з розвитку мовлення.

Методика розвитку мовлення дітей раннього віку. Види занять і особливості їх проведення

Характеристика мовлення дітей раннього віку. Розвиток розуміння мовлення, фонематичного слуху, активного мовлення дітей. Специфіка засвоєння дітьми слів, темпи збагачення словника. Оволодіння граматичними елементами мови. Базисна характеристика розвитку мовлення дітей. Зміст і завдання розвитку мовлення дітей. Методика проведення занять з дітьми раннього віку, їх види й характеристика. Структура заняття. Використання методів і прийомів навчання. Роль наочності в роботі з дітьми.

Методика розвитку діалогічного мовлення дітей дошкільного віку

Методика розвитку діалогічного мовлення. Завдання й зміст розвитку діалогічного мовлення в дошкільному закладі. Розмова вихователя з дітьми в повсякденному спілкуванні – метод розвитку діалогічного мовлення. Вимоги до організації розмов, їх тематика й зміст у кожній віковій групі. Методика організації й проведення розмов з дітьми. Прийоми активізації мовлення мовчазних та соромливих дітей. Бесіда – основний метод розвитку діалогічного мовлення. Види, зміст і тематика бесід. Методика проведення бесіди: підготовка вихователя й дітей до бесіди, добір наочного, дидактичного, ілюстративного матеріалу та технічних засобів навчання до бесіди. Структура бесіди. Методичні прийоми розвитку діалогічного мовлення дітей в ході бесіди. Види запитань вихователя, вимоги до запитань та відповідей дітей. Монологічне висловлювання як об’єкт навчання. Сучасні дослідження.

Методика навчання дітей різних видів монологічного мовлення

Методика навчання дітей монологічного мовлення (розповідання). Зміст і завдання навчання дітей монологічного мовлення. Характеристика методів; прийомів навчання дітей монологічного мовлення. Види розповідей, їх класифікація. Навчання розповідання за дидактичними картинками, за іграшками, з досвіду, творчого розповідання. Сучасні дослідження.

Методичні особливості роботи з прозовими творами на заняттях з художньої літератури

Методика читання художніх творів на заняттях. Специфіка занять з художньої літератури, їх структура, методичні прийоми роботи. Підготовка вихователя до занять: добір твору, виразне читання, виділення важливих слів, добір ілюстрацій, наочності, ТЗН. Види бесід і після художнього читання. Прийоми ознайомлення дітей з жанрами, композицією, засобами художньої виразності твору, дитячою книгою, її структурою.

Методичні особливості роботи з поетичними творами на занятті з художньої літератури

Значення поезії у вихованні дітей. Особливості сприймання й запам’ятовування дітьми віршів. Добір віршів для заучування, вимоги до них. Методика заучування поетичних творів. Структура занять із заучування віршів і методичні прийоми їх проведення в різних вікових групах.

Теорія та методика образотворчої діяльності дітей дошкільного віку

Декоративне мистецтво

Декоративно-прикладне мистецтво. Завдання, та зміст декоративного малювання. Види декоративного мистецтва. Зображувальні види декору. Види орнаментів, їх характеристика занять з декоративного малювання в різних вікових групах.

Планування та облік роботи з фізичного виховання в ДНЗ

Значення планування та обліку роботи в ДНЗ. Основні вимоги до планування. Реалізація дидактичних принципів при розподілі програмового матеріалу у перспективному плані. Облік роботи з фізичного виховання (попередній, поточний, рубіжний).

Методика ознайомлення дітей з природоюПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.0.150 (0.008 с.)