ТОП 10:

Тема. Завдання і зміст ознайомлення дошкільників з природою.План.

1. Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку про природу.

2. Принципи відбору навчального матеріалу:

- принцип виховуючого та розвиваючого характеру знань;

- принцип науковості;

- принципом енциклапедичності знань;

- принцип доступності;

- краєзнавчий принцип.

3. Загальна характеристика змісту знань дітей про природу, умінь і навичок щодо вирощування рослин, догляду за тваринами, природоохоронної діяльності в природі.

4. Структура діючих програм. Характеристика розділу ознайомлення дітей з природою.

Література

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

2. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

3. «Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

6. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

 

Тема. Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з природою. Спостереження як основний метод.

План.

1. Загальна класифікаація методів ознаойомлення дітей з природою.

2. Вимоги до вибору методів і прийомів навчання.

3. Спостереження – основний метод ознайомлення дітей з природою.

4. Види спостережень, їх зміст, місце і значення у кожній віковій групі дітей у ДНЗ та сім’ї.

5. Особливості організації і методика керівництва спостереженнями різного виду.

Література

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

2. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

3. «Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

6. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

 

Тема. Наочні методи ознайомлення дітей з природою.

План.

1. Класифікація наочних методів ознайомлення дітей з природою.

2. Вікористання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з природою.

3. Технічні засоби в ознайомленні дітей з природою, їх значення.

4. Метод моделювання в ознайомленні дітей старшого дошкільного віку з природою.

5. Особливості використання різних методів в роботі з дітьми різного дошкільного віку.

Література

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

2. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

3. «Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

6. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

 

Тема. Практичні методи ознайомлення дітей з природою.

План.

1. Практичні методи ознайомлення дітей з природою.

2. Праця дітей як один з основних методів ознайомлення з природою, її своєрідність та значення.

3. Види праці дітей в природі та її зміст в різних вікових групах.

4. Форми організації праці дітей та методика ними.

5. Нескладні досліди як метод ознайомлення дітей з природою.

6. Гра як метод ознайомлення дітей з природою:

- творчі рольові ігри;

- дидактичні ігри

- рухливі ігри.

- ігри та вправи імітаційного характеру.

Література

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

2. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

3. «Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

6. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

 

Змістовий модуль 6. Методи та форми ознайомлення дітей з природою.

Тема. Словесні методи ознайомлення дітей з природою. Художня природнича література для дітей дошкільного віку.

План.

1. Класифікація словесних методів ознайомлення дітей з природою.

2. Розповіді вихователя, їх значення та місце в системі формування знань дітей про природу

3. Дитяча художня література як метод ознайомлення з природою, вимоги до дитячої природознавчої книги.

4. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою.

5. Місце кожного методу в ознайомленні дітей з природою.

Література

Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

«Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

Тема. Характеристика основних форм роботи з дітьми в контексті ознайомлення їх з природою.

План.

1. Загальна характеристика основних форм ознайомлення дітей з природою.

2. Заняття як важлива форма ознайомлення дітей з природою. Типи занять та їх місцем у системі роботи.

3. Особливості провдення занятьь з дітьми різного дошкільного віку.

4. Екскурсія як особливий вид занять.

5. Цільова прогулянка як форма організації роботи з ознайомлення дітей з природою.

6. Повсякденні прогулянки, їх значення та місце в системі роботи з ознайомлення дітей з природою.

Література

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

2. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

3. «Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К., 2000.

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

6. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

Тема. Куточок природи та ділянка дитячого садка як основна база ознайомлення дітей з природою.

План.

1. Куточок природи в дошкільному навчальному закладі. Вимоги до його обладнання.

2. Кімнатні рослини куточка природи і зимового саду, особливості догляду, використання.

3. Утримання різних тварин у куточку природи.

4. Сезонні зміни в об’єктах куточка природи.

5. Ділянка дитячого садка, її навчально-виховне значення, види і влаштування.

Література

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

2. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

3. «Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

6. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

Тема. Фіксація знань дітей про природу. Планування та облік роботи з ознайомлення дітей з природою.

План

1. Календар природи і календар погоди, методика їх ведення.

2. Відображення вражень дітей у малюнках чи інших видах зображувальної діяльності.

3. Складання нескладних колекцій зі старшими дошкільниками.

4. Організація свят в природі.

5. Планування і облік роботи з ознайомлення дітей з природою, їх значення та основні принципи.

6. Види планів, їх структура.

Література

Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

«Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

 

Плани практичних занять

 

Змістовий модуль 1. Земля як планета.

 

ТЕМА. Земля – планета Всесвіту.

Методичний орієнтир: Сучасні уявлення про склад, будову та походження Всесвіту. Сонячна система. Походження. Склад. Вивчення Сонячної системи. Сучасні досягнення науки у вивчені Сонячної системи. Які є припущення про утворення Сонячної системи і Всесвіту?

Форма та розміри Землі. Вплив форми Землі на компоненти географічної оболонки. Якими вимірами було доведено стискання Землі на полюсах? Яке географічне значення мають форма та розміри Землі? Які наслідки шароподібної форми Землі дозволили людям ще до космічних польотів встановити форму нашої планети? Від чого залежить дальність видимого горизонту?

 

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Накресліть схему і поясніть зміну фаз Місяця. Поясніть, чому Місяць весь час повернутий до Землі одним і тим же боком?

2. Намалюйте схему утворення припливів. Поясніть, чому в результаті взаємодії Землі і Місяця утворюється припливна хвиля?

 

Запитання і завдання для практичної роботи.

1. Накресліть схеми затемнення Місяця і Сонця. Поясніть, чому і як вони відбуваються.

2. Зробіть малюнок, який доводить, чому при сході (чи заході) Сонце освітлює раніше всього (довше всього) найбільш високо розташовані об’єкти. Заштрихуйте неосвітлені частини об’єктів.

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

ТЕМА. Добовий та річний рухи Землі.

Методичний орієнтир:Назвіть, в яких видах рухів бере участь Земля. Що таке добове обертання Землі? Наведіть докази цього виду руху Землі. Які наслідки має добове обертання Землі? Що називається кутовою та лінійною швидкістю обертання? Поясніть, що називається місцевим, поясним, декретним часом. Поясніть, що називається річним рухом Землі. Дайте його характеристику. Які географічні наслідки має рух Землі навколо Сонця? Які пояси освітлення ви знаєте та з чим пов’язано їх існування? Якби земна вісь була перпендикулярною до площини земної орбіти, то як би це вплинуло на: довжину дня в різних широтах Землі; на пори року?

 

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Підготуйте інформацію про біологічні ритми, їх вплив на природу та життя людини.

2. Підготуйте інформацію про рослинний годинник К. Ліннея.

 

Запитання і завдання для практичної роботи:

1. Накресліть і поясніть схеми:

а) рух Землі по орбіті навколо Сонця і зміна пір року;

б) положення Землі відносно Сонця в день літнього сонцестояння;

в) положення Землі відносно Сонця в день зимового сонцестояння;

г) положення Землі відносно Сонця в день рівнодення.

На малюнках вкажіть положення світлороздільної смуги, напрямок добового обертання Землі вздовж будь-якої паралелі, заштрихуйте нічну половину Землі.

2. Особливості ознайомлення дітей із змінами дня та ночі. Формування основ раціонального режиму дня.

3. Уявлення про біологічні ритми.

4. Взаємозв’язок живої та неживої природи.

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. –М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К.К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

5. Нісканен Л.Г., Большакова М.Д. Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою. – М.: 1986.

 

ТЕМА. Внутрішня будова Землі. Будова і типи земної кори.

 

Методичний орієнтир:Актуальність знань про внутрішню будову Землі. Сучасні уявлення про склад та фізику ядра і мантії Землі. Внутрішнє тепло Землі: а) джерела земного тепла; б) температури в надрах Землі; в) практичне значення вивчення внутрішнього тепла Землі. Типи земної кори та особливості будови. Геосинкліналі та платформи. Рельєф. Головні форми рельєфу океанічного. Характеристика головних форм рельєфу материків. Гори. Головні форми рельєфу. Класифікація по висоті. Рівнини. Класифікація по генезису та по висоті.

Питання до співбесіди.

1. Назвіть основні внутрішні оболонки Землі і вкажіть їх межі.

2. Що називається літосферою?

3. Які типи земної кори ви знаєте? Дайте характеристику кожному з них.

4. Земний магнетизм та його значення.

5. Дайте загальну характеристику ендогенним процесам. Їх вплив на формування поверхні Землі

6. Дайте визначення, що таке геосинкліналі та платформи.

7. Перерахуйте екзогенні процеси рельєфоутворення.

8. Дайте характеристику головним формам рельєфу океанічного дна.

9. Дайте характеристику головних форм рельєфу материків.

10. Гори. Класифікація по висоті.

11. Рівнини. Класифікація по генезису та по висоті.

 

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Накресліть схему будови Землі. Позначте шари, які розрізняють в середині Землі.

2. Накресліть схему будови земної кори материкового та океанічного типів. Зробіть відповідні позначки:

а) осадовий шар;

б) гранітний шар;

в) базальтовий шар;

г) розділ Конрада;

д) границя Мохоровичича.

3. Намалюйте схему будови рельєфу океанічного дна. Зробіть відповідні позначки.

4. Знайдіть на фізичній карті та запам’ятайте розташування гір, плоскогірь, рівнин Європи, Азії, Африки, Австралії, Південної та Північної Америки.

5. Значення краєвидів у роботі з дошкільниками.

Творче завдання: Підготуйтесь до гри „Мандрівка горами і рівнинами” (За 5 хвилин необхідно відвідати за допомогою карти 7-9 гірських систем чи рівнин Світу. Маршрут визначає викладач. Підготуйтесь до конкурсу оповідань „Про що оповіла мені піщинка. Поміркуйте: до якої системи вона входила багато мільйонів років тому і як потрапила до ваших рук”).

 

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К.К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко.В.Р., Гуз К.Ж Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С.Морозюк.-К.:304 с.: іл.. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – С.185.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.018 с.)