Тема 7: педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі. ( 2 год. ) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7: педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі. ( 2 год. )1. Функції педагогічного прцесу (навчальна, виховна, розвивальна).

2. Закономірності педагогічного процесу.

3. Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу.

4. Особливості педагогічного прцесу в ДНЗ (гра, праця, навчальна діяльність).

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Розкрийте процес формування умінь навчальної діяльності у дітей дошкільного віку.

2. Виділіть специфічні функції педагогічнохо процесу. Зробити порівняльну таблицю.

 

Література:

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.-К.,1997.

Дошкільна педагогіка / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. В 2-х ч. – Ч.2. – м., 1988. – С.5 – 92.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Тема 8: Використання комп»ютерної техніки в ДНЗ.(2 год)

План:

1. Комп»ютерні технології в системі дошкільної освіти.

2. Комп»ютнрні прграми для дошкільників.

3. Педагогічні умови виховання дітей в сім'ї.

4. Оформлення комп»ютнрного комплексу в ДНЗ.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Проаналізуйте тематичний принцип програмування розвивальних і навчальних програм для дошкільників.

2.З»ясуйте і складіть таблицю «Які завдання вирішують комп»ютерні технології».

 

Література:

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.-К.,1997.

Дошкільна педагогіка / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. В 2-х ч. – Ч.2. – м., 1988. – С.5 – 92.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Тема 9-10: Планування педагогічного процесу. (4 год)

План:

1. Види планування: перспективне, календарне.

2. Принципи планування: актуальність, науковість, цілісність, локанічність.

3. Планування у різновікових групах.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. 1. Як узгоджується перспективне та календарне планування?

 

2.Розкрийте значення планування для роботи дошкільного закладу.

1. Охарактеризуйте закономірності педагогічного процесу. Чи можна вважати поняття “педагогічний процес” та “навчально-виховний процес” тотожними?
2. Які компоненти утворюють педагогічний процес? Як у них реалізується цілісність педагогічного процесу?
3. У чому полягає своєрідність педагогічного процесу в дошкільному закладі?
4. Яким вимогам має відповідати розвивальне середовище? Проаналізуйте організацію середовища у дошкільному закладі, в якому ви проходите практику. Що можете порадити для його вдосконалення?
5. Складіть рекомендації батькам щодо використання комп'ютера у вихованні дошкільників.
6. Що є метою планування навчально-виховного процесу? У чому полягають керівні принципи планування роботи? Охарактеризуйте вимоги до планування освітнього процесу.
7. Як у плануванні враховується необхідність особистісно-орієнтованого виховання і навчання?

 

Література:

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.-К.,1997.

Дошкільна педагогіка / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. В 2-х ч. – Ч.2. – м., 1988. – С.5 – 92.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 

Тема 11-12:Критерії комплектування різновікових груп. (4 год)

План:

1. Критерії комплектування різновікових груп.

2. Комплектування на основі вікових ознак.

3. Комплектування на основі індивідуальних особливостей;

4. Комплектування на основі урахування вікових та індивідуальних особливостей;

5. Комплектування на основі родинних стосунків.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Складіть схему комплектуваня груп враховуючи те що група різновікова.

2.Розробіть рекомендації для вихователя та батьків щодо комплектування груп.

Література:

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.-К.,1997.

Дошкільна педагогіка / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. В 2-х ч. – Ч.2. – м., 1988. – С.5 – 92.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

 

 

Модуль 9. Взаємозв’язок дошкільного навчального закладу зі школою.

Тема 13:Взаємозв'язок дошкільного навчального закладу зі школою.(2 год)

План:

1.Розвиток навчально-виховного комплексу дошкільний заклад-школа.

2.Характеристика спільних навчально-виховних закладів.

3.Особливості практики попередньго знайомства з майбутнім учителем.

4.Взаємозв»язок педагогів дошкільного закладу і школи.

Завдання для самостійної роботи:

1. Розкрийте структуру і показники психологічної готовності дитини до навчання.
2. Охарактеризуйте чинники, що зумовлюють адаптацію дитини до шкільного навчання. Визначіть роль у цьому процесі батьків і дитячого садка.
3. З якого віку, на ваш погляд, доцільно починати шкільне навчання?
4. Що ви порадите батькам з метою кращої підготовки дитини до школи в умовах сімейного виховання?
5. Чим зумовлене небажання окремих дітей старшого дошкільного віку йти до школи?
6. Запропонуйте сценарій спільного свята дітей підготовчої до школи групи та молодших школярів.
7. Обґрунтуйте своє ставлення до проблеми тестування майбутніх першокласників при вступі до школи.

Література

Алексєєнко Т. Ф. Педагогічні проблеми молодої сім'ї. — К., 1997.
Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі // Дошкільне виховання. — 2002. — № 11.
Буре Р. С. Готовим детей к школе. — М., 1987.
Воспитателю о работе с семьей / Под ред. Н. Ф. Виноградовой. — М., 1989.
Детский сад и семья / Под ред. Т. А. Марковой. — М., 1986.
Дошкольная педагогика: В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. Ч. 2. — М., 1988.
Завтра в школу / За ред. В. К. Котирло. — К., 1977.
Каптерев П. Ф. Педагогический процесс // Избр. пед. соч. — М., 1989.
Кондратенко Т. Д., Котырло В. К., Ладывир С. А. Обучение старших дошкольников. — К., 1986.
Котырло В. К., Ладывир С. А. Детский сад и семья. — К., 1984.
Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. — М., 1991.
Кузь В. Школа — центр воспитания. — М., 1991.
Лаврентьева Г. Комп'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі // Дошкільне виховання. — 2003. — № 1.
Лешли Д. Работать с детьми, поощрять их развитие и проблемы: Пер. с англ. — М., 1991.
Мчедлидзе Н. Б. Место игры в педагогическом процессе детского сада // Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. — М., 1966.
Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи / За ред. 3. Н. Борисової. — К., 1985.
Новоселова С. Л. Развивающая предметная среда. — М., 1995.
Макаренко А. С. Книга для батьків. — К., 1969.
Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. — М., 1980.
Островська Л. Ф. Сімейне виховання дошкільника. — К., 1977.
Педагогічна культура молодих батьків. — К., 1995.
Петроченко Г. Г. Развитие детей 6—7 лет и подготовка их к школе / Под ред. А. М. Леушиной. — Минск, 1982.
Плохій 3. П., Дьоміна I. С. Методичні рекомендації для працівників навчально-виховного закладу “школа — дитячий садок”. — К., 1988.
Постовий В. Г. Сучасна сім'я і її педагогіка. — К., 1994.
Помощь родителям в воспитании детей. — М., 1992.
Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України (№1/9-434 від 01.10. 2002) // Дошкільне виховання. — 2002. — № 10.
Проскура О. В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками. — К., 1998.
Рыжова Н. А. Развивающая среда дошкольных учреждений. — М., 2003.
Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. — К., 1997.
Савченко О. Я. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти // Дошкільне виховання. — 2000. — № 11.
Скуратівський В. Берегиня. — К., 1987.
Сластенин В. А., Исаев И.Ф., Шиянов Е. Н. Общая педагогика. — М., 2002.
Спиваковская А. С. Как быть родителями. — М., 1986.
Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. — К., 1996.
Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. — К., 1978.
Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу // Дошкільне виховання. — 2002. — № 10—11.
Ушинський К. Д. Про сімейне виховання. — К., 1974.
Фромм А. Азбука для родителей. — М., 1991.
Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: концепции, направления и перспективы. — М., 1993.
Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Семейная психотерапия. — Л., 1989.

Тема 14-15: Готовність дітей до шкільного навчання в школі.(4 год)

План:

1. Дослідження проблеми готовності дітей до школи у вітчизняній педагогіці та психології.

2. Характеристика змісту та основних компонентів готовності до шкільного навчання:

а) фізіологічна готовність;

б) фізична готовність;

в) психологічна готовність;

г) спеціальна готовність;

3. Шляхи формування компонентів психологічної готовності у дошкільному закладі.

4. Соціально-психологічна адаптація дитини до школи.

5. Способи визначення підготовленості дитини до навчання у школі.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Розробити анкети для дітей з метою перевірки готовності дитини до школи.

2.Скласти рекомендації для вихователів та батьків з метою запобігання негативних проявів адаптації дитини до школию

1. Розкрийте структуру і показники психологічної готовності дитини до навчання.
2. Охарактеризуйте чинники, що зумовлюють адаптацію дитини до шкільного навчання. Визначіть роль у цьому процесі батьків і дитячого садка.
3. З якого віку, на ваш погляд, доцільно починати шкільне навчання?
4. Що ви порадите батькам з метою кращої підготовки дитини до школи в умовах сімейного виховання?
5. Чим зумовлене небажання окремих дітей старшого дошкільного віку йти до школи?
6. Запропонуйте сценарій спільного свята дітей підготовчої до школи групи та молодших школярів.
7. Обґрунтуйте своє ставлення до проблеми тестування майбутніх першокласників при вступі до школи.

 

Література:

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.-К.,1997.

Дошкільна педагогіка / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. В 2-х ч. – Ч.2. – м., 1988. – С.5 – 92.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 

ІІ курс 1V семестрПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 613; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.200 (0.038 с.)