Змістовий модуль 2.Система дошкільної освіти. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 2.Система дошкільної освіти.Тема 5-6:Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання.(4 год)

План:

1. Поняття ідеальної мети виховання.

2. Загальна мета і завданя виховання.

3. Ідеальна мета виховання в сучасному дошкільному закладі.Ідеал національного виховання.

4. Програма виховання особистості дошкільника як система цілей виховання.

 

Основні поняття:

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначіть поняття мета, ідеал, мета виховання.
2. Які фактори впливають на формування мети виховання.
3. Розкрийте суть поняття “мета виховання”. Що є спільного у баченні мети виховання педагогами різних епох?
4. Чим зумовлена багатоманітність цілей виховання? Як визначали мету і цілі виховання педагоги минулого?
5. У чому полягає своєрідність мети виховання дітей дошкільного віку? Чим вона зумовлена? Яку мету виховання обґрунтовують сучасні концепції дошкільної освіти та виховання?
6. Охарактеризуйте особливості ідеалу виховання у вітчизняній педагогіці, звернувшись до творчості Г. Сковороди, С Русової, В. Сухомлинського та сучасних авторів.
5. Як визначають головні завдання виховання дітей дошкільного віку Державна національна програма “Освіта. Україна XXI століття”, Закони України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”?

 

· 2Тестові завдання I рівня:

·

1. Який фактор перш за все обумовлює мету, цілі, зміст та напрямки виховання?
А. Уявлення та прагнення прогресивно думаючих людей суспільства.
Б. Матеріальні умови життя в суспільстві.
В. Рівень цивілізаціі суспільства
Д. Стан педагогічної теоріі і практики в даному суспільстві
Е. Правельної відповіді не мае.

2.Яке з форсмулювань найбільш повно і точно відображає основну мету виховання:
А. Виховання громадянина незалежної
України.
Б. Виховання ділової людини.
В.Виховання активного борця за становлення держави.
Г. Виховання всебічно розвинутої особистості.
Д. Виховання щасливої особистості

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

Тема 7: Розвиток суспільного дошкільного виховання. (4 год)

План:

1. Типи дошкільних навчальних закладів та іх функції.

2. Класифікація типів дошкільних закладів (груп).

3. Програми виховання та навчання дітей дошкільного віку:а) державні; б) альтернативні; в) регіональні; г) авторські;

4. Актуальні проблеми методики навчання й виховання дітей в дошкільних закладах різного типу.

 

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Доведіть, що типи дошкільних закладів і механізми їх функціонування були соціально зумовленими.

2.Докладно опишіть один із типів дошкільних закладів України.

 

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

Змістовий модуль №3. Закономірності розвитку особистості.Вікова періодизація в дошкільній педагогіці.

Тема 8-9: Закономірності та фактлри розвитку дошкільника.(4 год)

План:

1.Роль біологічних і соціальних факторів у розвитку дітей.

2.Значення дошкільного дитинства в становленні особистості.

3.Вплив різних видів діяльності на психічний розвиток дітей.

4.Функції вихованя у формуванні особистості.

5.Урахування індивідуальних, вікових та статевих особливостей при вихованню дітей дошкільного віку.

Завдання для самостійної роботи:

1.Складіть анотацію на статтю Г.С.Костюка «Роль біологічного і соціального в онтогенезі людської психіки».

2.Чи згодні ви з думкою В.О.Сухомлинського: «Учительська професія – це людинознавство»? Для чого вихователю потрібно знати закономірності розвитку дитини?

3.Підготуйте реферативні виступи за одним із факторів розвитку: «Роль спадковості (середовища, виховання) у розвитку дитини».

4Чому буває так,що у видатних батьків народжуються і виростають діти з посередніми здібностями і навпаки? Обгрунтуйте свою відповідь.

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

Тема 10-11: Виховання як фактор розвитку.(4 год)

План:

1.Роль дорослого у розвитку дитини.Виховання і навчання.

2.Поняття про зону «найближчого розвитку» та сензетивні періоди розвитку.

3.Діяльність як фактор розвитку.

4.Обдарованість та проблеми виховання обдарованих дітей.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Чому дитина не може стати людиною поза людським суспільством і без піклування дорослих?

2.Проаналізуйте вікову періодизацію дитинства, яка міститься в етнографічній літературі та у працях видатних педагогів.

3.Доведіть важливість знання педагогом вікової періодизації.

4.Із прграми «Дитина» (К.,1993) випішіть і проаналізуйте типологію особливостей дітей, які потребують особливої уваги вихователя.

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

 

Тема 12: Вікова періодизація та вікові особливості дітей дошкільного віку. (4 год).

План:

1.Основні підходи до періодизації життя людини.Сучасні психолого-педагогічні дослідження проблеми.

2.Вікові особливості дітей дошкільного віку.

3.Педагогічна періодизація дошкільного дитинства.

4.Специфіка роботи вихователя в різних вікових групах.

5.Акселерація.Сучасні психолого-педагогічні дослідження.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Розкрийте поняття акселерації в дошкільному віці і наведіть конкретні приклади їхніх проявів у житті дошкільників.

2.Доберіть три-чотири педагогічні ситуації і поясніть їх зміст з урахуванням вікових особливостей дітей.

 

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

Курс 2 семестрПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 511; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.110 (0.034 с.)