Правила для морського і внутрішнього водного транспортуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила для морського і внутрішнього водного транспорту 

FAS   Free Alongside Ship   Вільно вздовж борту судна   «Вільно вздовж борту судна» означає, що продавець вважається тим, хто виконав своє зобов'язання з поставки, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах в узгодженому пункті відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець має нести усі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару. За умовами ФАС (FAS) на покупця покладається обов'язок по очищенню товару від мит для його вивезення. Цей термін не слід застосовувати, коли покупець прямо чи побічно не в змозі забезпечити виконання митних формальностей.
FOB   Free on Board   Вільно на борту   «Вільно на борту» означає, що продавець вважається тим, хто виконав своє зобов'язання по поставці з моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець має нести усі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару. За умовами FOB на покупця покладаються обов'язки з очищення товару від мит ​​для його експорту.   Даний термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф або при перевезеннях в контейнерах, більш доцільне застосування терміна FAS.
CFR   Cost and Freight   Вартість і фрахт   «Вартість і фрахт» означає, що продавець зобов'язаний сплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, однак ризик втрати або ушкодження товару, а також ризик будь-якого збільшення витрат, що виникають після переходу товаром борту судна, переходить з продавця на покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. За умовами CFR на продавця покладаються обов'язки з очищення товару від мит ​​для його вивезення.   Даний термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф, або при перевезеннях в контейнерах, більш доцільне застосування терміна CPT
CIF   Cost Insurance and Freight   Вартість, страхування і фрахт   «Вартість, страхування, фрахт» означає, що продавець несе ті ж обов'язки, що за умовами CFR, проте він повинен забезпечити морське страхування від ризику загибелі або пошкодження товару під час перевезення, продавець укладає договір страхування і виплачує страховику страхову премію.   Покупець повинен прийняти до відома, що згідно з умовами CIF від продавця потрібно лише забезпечення страхування на мінімальних умовах.   Даний термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф, або при перевезеннях в контейнерах, більш доцільне застосування терміна CIP.

 

Перша група включає сім термінів, які можуть бути використані незалежно від обраного способу перевезення і незалежно від того, використовується один або декілька видів транспорту. До цієї групи відносяться терміни EXW (Франко завод), FCA (Франко перевізник), CPT (Перевезення оплачена до), CIP (Перевезення і страхування оплачені до), DAT (Постачання на терміналі), DAP (Постачання в місці призначення) і DDP (Постачання з оплатою мита). Вони можуть бути використані, навіть якщо морське перевезення взагалі відсутнє. Разом з тим важливо пам'ятати, що ці терміни можуть бути застосовані, коли частково при перевезенні використовується судно.

 

У другій групі термінів Інкотермс 2010 обидва - пункт поставки і місце, до якого товар перевозиться покупцем, є портами, і тому ці терміни іменуються «морські та внутрішні водні правила». У цю групу входять терміни FAS (Вільно вздовж борту судна), FOB (Вільно на борту), CFR (вартість і фрахт) і CIF (вартість, страхування і фрахт).У трьох останніх термінах опущено будь - яка згадка поручнів судна (the ship's rail) як пункту поставки, так як товар вважається поставленим, коли він перебуває «на борту» судна. Це більш точно відображає сучасну комерційну реальність та виключає уявлення про те, що ризик переміщається взад-вперед відносно уявної перпендикулярної лінії.

3. Правила для внутрішньонаціональної та міжнародної торгівлі

Інкотермс традиційно використовувались в договорах міжнародної купівлі - продажу, коли товар перетинав кордон. У різних частинах світу створення торгових спілок, як, наприклад, Європейський Союз, зробили менш важливим видимий контроль над товарами при проходженні їх через кордон відповідних сторін.

 

Тому у підзаголовках правил Інкотермс 2010 в явно вираженій формі вказується, що ці правила можуть бути використані як в договорах міжнародної купівлі-продажу товарів, так і у внутрішньонаціональних договорах купівлі-продажу. В результаті правила Інкотермс 2010 в ряді пунктів чітко підкреслюють, що обов'язок по здійсненню експортно-імпортних формальностей є тільки тоді, коли це доречно.

 

Два явища переконали ICC у своєчасності руху в цьому напрямку. По-перше, комерсанти широко використовують правила Інкотермс у внутрішньонаціональних договорах купівлі-продажу. По-друге, є зростаюче в США бажання використовувати у внутрішній торгівлі Інкотермс замість раніше закріплених в Єдинообразному торговому кодексі США термінів відвантаження та поставки.

4.Пояснення

Перед кожним терміном Інкотермс 2010 Ви знайдете пояснення. Вони виділяють основні моменти по кожному терміну Інкотермс, наприклад: коли їх слід застосовувати, коли переходить ризик, яким чином розподіляються витрати між продавцем і покупцем. Ці пояснення не є частиною діючих правил Інкотермс 2010, їхньою метою є допомога користувачеві в акуратному і ефективному виборі відповідного міжнародного торгового терміна для конкретної угоди.

 

5. Електронні комунікації

Попередні версії правил Інкотермс визначали документи, які могли бути замінені електронними повідомленнями (EDI messages). У статтях А1/Б1 Інкотермс 2010 за електронними засобами повідомлення визнається той же ефект, що і за паперовими повідомленнями, якщо сторони домовилися про це або якщо це є прийнятим. Дана формула полегшує еволюцію до нових електронних процедур у період дії Інкотермс 2010.

6. Страхове покриття

Правила Інкотермс 2010 представляють першу версію Інкотермс з моменту перегляду Правил лондонських страховиків (the Institute Cargo Clauses) і враховують внесені в ці Правила зміни. В Інкотермс 2010 інформація, що стосується обов'язків по страхуванню, поміщена в статті А3/Б3, в який йдеться про договори перевезення та страхування. Ці положення були переміщені із статей А10/Б10 Інкотермс 2000, мали загальний характер. Формулювання статей А3/Б3 про страхування також доповнені з метою уточнення обов'язків сторін у цьому відношенні.

 

7. Контроль безпеки і необхідна для цього інформація

В даний час зростає турбота про безпеку руху товару, що вимагає перевірки, що товар не становить загрози життю людей або їх майну з причин, не пов'язаних з його природними властивостями. Тому в статтях А2/Б2 і А10 / Б10 термінів Інкотермс 2010 між продавцем і покупцем розподілені обов'язки щодо здійснення або надання сприяння у виконанні формальностей, пов'язаних з контролем безпеки, таких, наприклад, як Сhain of custody information.

8.Витрати по обробці на терміналі

Згідно термінам Інкотермс CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP і DDP продавець зобов'язаний здійснити всі необхідні заходи для забезпечення перевезення товару до погодженого пункту призначення.

Коли фрахт оплачується продавцем, по суті він оплачується покупцем, так як витрати по фрахту звичайно включаються продавцем в загальну ціну товару. Витрати з перевезення іноді включають витрати по обробці та переміщенню товару в порту або на контейнерному терміналі, і перевізник або оператор терміналу можуть покласти оплату цих витрат на покупця, який отримує товар. За таких обставин покупець зацікавлений в уникненні подвійної оплати однієї і тієї ж послуги - один раз продавцеві у вигляді частини загальної ціни товару і другий раз окремо перевізнику або оператору терміналу. Інкотермс 2010 вдалося уникнути цього шляхом чіткого розподілу таких витрат у статтях А6/Б6 відповідних термінів.

 

9. Наступні продажі

У торгівлі сировинними товарами, на відміну від торгівлі готовими виробами, вантаж часто кілька разів послідовно продається в період перевезення. Якщо це має місце, продавець в середині ланцюжка «не здійснює відвантаження" товару, оскільки товар вже відвантажено першим продавцем в цьому ланцюжку. Тому продавець в середині ланцюжка виконує свої обов'язки щодо покупця, здійснюючи не відвантаження товару, а надання відвантаженого товару. З метою уточнення у відповідні терміни Інкотермс 2010 включено обов'язок по «наданню відвантаженого товару» як альтернатива обов'язку з відвантаження товару у відповідних термінах Інкотермс.

 

Іноді сторони бажають доповнити будь - яке правило Інкотермс. Інкотермс 2010 не забороняє подібне доповнення, проте відносно цього існує небезпека. Для уникнення небажаних сюрпризів сторонам доцільно в їхньому договорі як можна більш точно передбачити очікуваний від таких додатків ефект. Наприклад, якщо в договорі змінено розподіл витрат у порівнянні з правилами Інкотермс 2010, сторонам необхідно ясно вказати, чи мають намір вони змінити пункт, в якому ризик переходить з продавця на покупця.

Вартість зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначається у вільно конвертованій валюті 1 групи Класифікатора іноземних валют.

Валюта розрахунку визначається, виходячи із співвідношення валютного курсу на день підписання договору (контракту).

При складанні бартерного (товарообмінного) договору (контракту) варто чітко визначити номенклатуру зустрічних постачань, а також збалансувати вартість експортно-імпортної частини угоди.

Договір (контракт) на переробку давальницької сировини повинний передбачати:

— точні найменування товарів, продукції, які є кінцевою метою переробки.

 

Контрольні питання:

1. Порядок проведення підготовки до укладання угоди з контрагентом?

2. Фактори, які необхідно вивчати під час складання зовнішньоекономічного контракту.

3. Основні умови зовнішньоекономічного контракту.

4. Поняття та функції договору.

5. Типова форма зовнішньоекономічного контракту.

6. Роль базисних умов поставок при складанні договорів (контрактів).

7. Зміст базисних умов поставки на умовах Е групи.

8. Зміст базисних умов поставки на умовах F групи.

9. Зміст базисних умов поставки на умовах Д групи.

10. Зміст базисних умов поставки на умовах С групи.

11. Вимоги до бартерних контрактів.

12. Вимоги до контрактів на переробку давальницької сировини.

13. Зміст комісійних контрактів, їх особливість.

14. Зміст консигнаційних контрактів, їх особливість.

15. В якій валюті проводяться розрахунки по зовнішньоекономічних договорах?

16. Які існують транспортні умови зовнішньоекономічних угод.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.012 с.)