Історія становлення й розвитку в Україні інституту класних керівників.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Історія становлення й розвитку в Україні інституту класних керівників.Роль класного керівника в реалізації сучасних завдань загальної середньої освіти. Функції класного керівника.

Вимоги до особистісних і професійно-педагогічних якостей класного керівника.Професіограма класного керівника.

Організація діяльності класного керівника.Основні напрями діяльності класного керівника як організатора класного колективу, його права й обов’язки. Педагогічне керівництво учнівським самоврядуванням, взаємодія з учнівськими організаціями.

Планування та облік виховної роботи класного керівника.Джерела та принципи планування, структура планів.

Завдання для самостійної роботи(2 год)

Опорні поняття: класний керівник, професіограма класного керівника, права та обов’язки класного керівника, напрями діяльності класного керівника, учнівське самоврядування, принципи планування виховної роботи класного керівника, структура плану виховної роботи класного керівника.

1. Місце класного керівника у реалізації виховних завдань сучасної середньої школи.

2. Професійно-педагогічні вимоги до особистості класного керівника, його професіограма.

3. Основні напрями діяльності класного керівника.

4. Завдання класного керівника щодо організації та згуртування класного колективу. Етапи розвитку колективу. Педагогіка паралельної дії.

5. Планування роботи класного керівника.

Практичні завдання:

· Прочитайте передмову до праці К.Д.Ушинського “Людина як предмет виховання”. Яке значення для класного керівника має така думка вченого: “Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх аспектах, то вона повинна передусім пізнати її також в усіх аспектах”. Чи згодні Ви з його твердженням що: “... для педагога вивчення духовної сторони людини є так само необхідним, як для медика вивчення тілесної”?

· Розробіть план проведення виховного заходу, спрямованого на згуртування класного колективу.

· Опишіть порядок складання і розробіть план виховної роботи класного керівника з учнями класу (клас – за вибором студента) на навчальний семестр.

ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

1. Орієнтовний план виховної роботи класних керівників 5-11 класів. – Тернопіль: СПМ “Астон”, 2000. – 43 с.

2. Основні напрямки діяльності класного керівника // Інф. зб. Міністерства освіти України. – 1992. – №23. – С. 10-18.

3. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Інф. зб. Міністерства освіти України. – 2000. – №22. – С. 3-7.

4. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві (порада 97) // Вибр. твори: В 5-ти т. – Т. 2.– К.: Рад. школа, 1976. – С. 643.

5. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання (Передмова) // Вибр. твори: В 6 т. – Т. 4. – К.: Рад. школа, 1983. – С. 205-218.

Додаткова:

1. Алфімов В. Професіограма звільненого класного керівника ліцеїстів // Рідна школа. – 2005. – №5. – С. 33-37.

2. Алфімов В., Комісарова Г. Виховна система класу як засіб розвитку соціальних компетенцій ліцеїстів // Рідна школа. – 2005. – №5. – С. 29-32.

3. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – С. 206-215.

4. Диба С. Основні тенденції розвитку скаутського руху в сучасному світі // Шлях освіти. – 2004. – №3. – С. 24-28.

5. Збірка творчих доробків учасників Всеукраїнського конкурсу “Класний керівник: крок у ХХІ століття” // Позакласний час. – 2000. – №23-24, 25. – 2001. – №2-3, 5-6, 7 та ін.

6. Класний керівник у сучасній школі: Метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 156 с.

7. Мірочник В.І. Соціальний захист учнів у системі роботи класного керівника // Рідна школа. – 1992. – №7-8. – С. 17-23.

8. Планування виховної роботи в середніх закладах освіти (методичні рекомендації) // Інф. зб. Міністерства освіти України. – 1998. – №14. – С. 14-18.

9. Скульський Р.П. , Ступарик В.М. Класний керівник: бути чи не бути // Рідна школа. – 1992. – №7-8. – С. 14-17.

10. Соловей М.І., Спіцин Є.С. Основи професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – С. 104-111.

11. Сорока Г.І., Черновол-Ткаченко. Виховна система класу: Навч. посібник. – Харків: Світ дитинства, 1999. – 184 с.

12. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2005. – С. 418-425.

13. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – 207 с.

14. Харламов И.П. Педагогика. – М.: Юрист, 1997. – С. 317-331; 475-490.

15. Черкашенко В.О. Формування виховної системи школи. Методичне забезпечення виховної роботи. – Харків: Основа, 2004. – 141 с.

16. Чернокозов И.И. Профессиональная этика учителя. – М.: Просвещение, 1983. – С. 77-78; 86-110; 113-115; 119-128.

17. Щуркова Н.Е., Финданцевич Н.С. Классный час и его организация. – М.: Просвещение, 1981. – 64 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 287; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.01 с.)