ТОП 10:

Запорізький електротехнічний коледжЗапорізького національного технічного університету

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання ПЦК

суспільних дисциплін

від “___” ___________2016 р. №__

 

Голова ПЦК В.Б.Чорнолуцький

 

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

Новітній період (1900 – 1939)

 

Частина I

 

Викладач М.С. Бабенко

 

 

 


 

Опорний конспект лекцій з предмета “Всесвітня історія” для студентів усіх спеціальностей розглянуто на засіданні методичної ради коледжу та рекомендовано для використання у навчальному процесі.

 

Секретар методичної ради В.В.Кузьменкова

 

 

Опорний конспект лекцій з предмета “Всесвітня історія” для студентів усіх спеціальностей оформлено згідно з вимогами стандартів коледжу

 

Фахівець з стандартизації В.О. Білий

 

 


ЗМІСТ

 

 

ПАМ'ЯТКИ-ІНСТРУКЦІЇ ..........................................................................................4

 

ВСТУП. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА..................................5

 

ТЕМА 1. СВІТ НА ПОЧАТКУ XX СТ. .....................................................................7

1.1 США, Велика Британія, Франція на початку XX ст. ............................................7

1.2 Росія, Німеччина, Австро-Угорщина на початку XX ст. ....................................10

1.3 Розвиток країн Азії і Латинської Америки на початку XX ст.............................14

 

ТЕМА 2 ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ( 1914-1918 ) ................................................19

 

ТЕМА 3 ПОВОЄННЕ ОБЛАШТУВАННЯ СВІТУ...............................................21

3.1 Версальсько-Вашингтонська система : сильні та слабкі сторони......................21

3.2 Проблема репарацій ...............................................................................................22

 

ТЕМА 4. ПЕРІОД ПОВОЄННОЇ КРИЗИ ТА РЕВОЛЮЦІЙ

( 1919-1923 РР. )……………...……………………………………………………….23

4.1. Росія у 1917 – 1921 рр. ..........................................................................................23

4.2. Революції в Німеччині та Угорщині у 1918 р.

Встановлення фашизму в Італії ............................................................................25

4.3. Національні рухи в Азії та Африці ......................................................................27

 

ТЕМА 5. ПЕРІОД СТАБІЛІЗАЦІЇ В ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ

( 1924 – 1929 РР. )........................................................................................................29

5.1. США, Велика Британія і Франція в період стабілізації .....................................29

5.2. Німеччина, Італія в 20-ті роки ..............................................................................31

5.3. СРСР у 20-х роках .................................................................................................32

5.4. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку нових

незалежних європейських держав : Польща, Чехословаччина, .

Югославія, Румунія, Болгарія................................................................................33

5.5. Культура на початку ХХ ст. ( 1900 – 20-ті рр.) …………………………...........37

 

ТЕМА 6. СВІТ У ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 1929 – 1933 РР. ТА ПОДОЛАННЯ ЇЇ НАСЛІДКІВ..................................................................................49

6.1. США напередодні та у роки великої депресії .....................................................49

6.2. Велика Британія, Франція та Іспанія в період кризи .........................................50

6.3. Світова економічна криза в Німеччині ...............................................................52

6.4. Велика депресія й Радянський Союз у 30-ті роки ..............................................53

6.5. Японія, Китай .........................................................................................................54

6.6. Індія, Арабський світ. ............................................................................................56

6.7. Південно-Східна Азія (Бірма, Індонезія, Індокитай) .........................................58

6.8. Латинська Америка у 30-ті роки ..........................................................................59

6.9. Розвиток культури у 30-ті рр. XX ст. ................................................................61

 

ТЕМА 7. НАЗРІВАННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.........................................67

 


ПАМ'ЯТКИ-ІНСТРУКЦІЇ

Пам'ятка рецензента

 

1. Повторити назву теми, над якою працював відповідач.

2. Оцінити, як відповідач справився зі своїм завданням:

а) послідовність і зв'язаність відповіді;

б) повнота висвітлювання питання;

в) удосконалення відповіді;

г) помилки: історичні, мовні;

д) ясність викладеної думки, грамотність.

3. Використання карти при відповіді.

4. Указати на емоційність і відношення відповідача до відпрацьованого

матеріалу, знання хронології.

5. Зробити доповнення.

6. Оцінити відповідь (виступ) за дванадцятибальною системою.

Як аналізувати історичні явища, події

1. Визначити:

- причини виникнення явищ та події;

- інтереси їх учасників.

2. Виділити:

- основне спрямування діяльності учасників подій;

- основні факти, наслідки;

- причини тієї чи іншої розв'язки.

3. Установити значення історичного явища, події, їх наслідки, уроки.

 

 


ВСТУП. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

 

Періодизація світової історії I пол. XX ст.

 

 

І період - довоєнний розвиток (1900-1914 рр.)

Економічне зростання передових країн супроводжувалось як поліпшенням матеріального становища людей, розвитком культури та освіти, так і наростанням військово-політичного протистояння на міжнародній арені, посиленням соціальних та міжнаціональних протиріч усередині країн.

 

II період - Перша світова війна (1914-1918рр.)

Внаслідок економічних і воєнних протиріч у війну було втягнуто 36 держав. Загинуло близько 8,5 млн. солдатів і 10 млн. мирного населення. Матеріальні втрати склали 180,5 млрд. доларів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.229.89 (0.005 с.)