Реальний приклад проектування фасонного різцяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реальний приклад проектування фасонного різця 

Розрахувати розмір фасонного профілю конструктивні розміри різця для обробки деталі №79168 в умовах масового виробництва. Сталь А12, НВ 207, проектування ріжучого інструмента.

Розрахунок фасонного різця.

Деталь виготовляємо із сортового прокату круглого поперечного перерізу за ДСТ2590-71.

Розрахунок діаметра заготівки.

де dзаг - діаметр заготівки; dдет.мах - максимальний діаметр оброблюваної деталі; zmin - мінімальний припуск на обробку.

Розрахунок мінімального припуску на обробку.

де Rzі-1 - висота нерівностей профілю на попередньому переході, Ні-1 глибина дефектного поверхневого шару на попередньому переході; Dåі-1- сумарні відхилення розташування поверхонь на попередньому переході; eі похибка установки заготівки на виконаному переході.

Розрахунок, що складається з вхідних у формулі мінімального припуску.

Якість поверхні сортового прокату.

Сумарне відхилення розташування поверхні

де Dåдо - загальне відхилення осі від прямолінійності; Dц - зсув осі заготівки в результаті похибки центрування (стор.41, таб. 12)

де Dдо - кривизна профілю сортового прокату (1, стор. 180, таб.4) Dдо = 0.5 мкм;

Похибка установки заготівки (1. стор.42. таб. 13)

e=280 мкм;

тоді min припуск на обробку дорівнює

тоді діаметр заготівки дорівнює

Як заготівку вибираємо сортовий прокат діаметром 42мм по (1, стор.69 таб.62) ДСТ 2590-71.

Обґрунтування типу фасонного різця.

Вибираю призматичний різець з базовою крапкою на висоті лінії центрів, тому що на оброблюваній деталі є протяжна сферична поверхня.Призматичний радіальний різець з базовою крапкою на лінії центрів має меншу похибку у порівнянні з круглими різцями.

Обґрунтування вибору матеріалу ріжучої частини і корпуса фасонного різця (2, стор.115 таб.2).

При обробці сталей економічно вигідно використовувати різці з наступних марок швидкорізальних сталей Р18, Р6М5ФЗ, Р6М5, Р9Д010, Р10Д05Ф5 і т.д. Вибираємо марку швидкорізальної сталі, Р6М5. Для економії швидкорізальної сталі, різець робимо складеним нероз'ємним за допомогою контактного зварювання оплавленням. Кріпильну частину призматичного різця виготовляють зі сталі - 40Х.

Обґрунтування вибору геометричних параметрів фасонного різця.

Приймаємо по таблиці для сталі - А12 твердістю НВ=207 (4, стор.112,113) a=10°, g=23° тому що a=8...12...12про, g=20...25...25°

Розрахунок координат вузлових і проміжних крапок фасонного профілю деталі.

Визначимо координати крапки 3. Для цього запишемо рівняння окружності (l-28)2+r2=202 і рівняння прямої г=18. Спільне рішення цих рівнянь дає координати крапки l3=9,2822; r3=18.

Визначимо координати крапки 4. Вони виходять з рівнянь окружності (l-28)2+r2=202 і рівняння похилої прямої (r=kl+b) r=-tg165°+27, де b=27 з рівняння для крапки 5^10=60tg165про+b. Спільне рішення цих рівнянь дає координати крапки l4=16,415; r4=39,191.

Візьмемо допоміжну крапку на конічній ділянці деталі для цього запишемо 2 рівняння прямої: r7=tg165°l7+27 і r4=16,415, звідси одержимо координати крапки 7: r7=16,415; 17=49,879.

№ точки фасонного профілю деталі ri(y) li(x)
15,0
18,0
18,0 19,282
16,415 39,191
11,0
20,0
13,634 49,879

 

Розрахунок координат вузлових і проміжних крапок фасонного профілю різця.

 

 
Ri 16,415 13,634
gi 16,651 13,814 13,814 15,178 12,409 18,376
Ei 14,371 17,479 17,479 15,842 10,126 19,533 12,939
Ci 4,245 7,353 7,353 5,716 9,407 2,813
Hi 3,560 6,167 6,167 4,795 7,889 2,359

 

Значення Ні знаходимо з трикутників

Розрахунок, призначення конструктивних розмірів фасонного різця.

h »2...3 мм приймає но h=3 мм

Розмір фасонного різця уздовж осі

L=L1+L2+L3+L4+L5, де

L1=3 мм

L2 - ширина відрізного різця;

L2=3...6 мм приймаємо L2= 4 мм;

L3- вихід інструмента;

L3=1...2 мм приймаємо L3=1,5 мм;

L4 - довжина оброблюваної поверхні;

L4 = 60 мм;

L5 - вихід інструмента;

L5 = 1...2 мм приймаємо L5=1,5 мм;

L= 3+4+1,5+60+1,5=70 мм.

Розрахунок кількості переточувань фасонного різця.

h3= 0,3...0...0,5-припустина величина зносу;

а. = 0,1...0...0,3-величина дефектного шару після зносу;

Dl=h3+a=0,4…0…0,8 - зшліфована частина.

N - число переточувань.

l - величина необхідна для закріплення різця в державці.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.006 с.)