Розрахунок і конструювання токарних різцівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок і конструювання токарних різців 

За формою конструкції і виду обробки розрізняють токарні різці призматичні загального призначення і фасонні. Призматичні токарні різці поділяють на прохідні прямі (праві і ліві), завзяті, розточувальні для наскрізних і глухих отворів, підрізні (торцеві). відрізні, галтельні, затиловочні, різьбові і спеціальні. Робоча частина різців у більшості випадків являє собою пластину з твердого сплаву, який кріплять на різцях такими способами напайкою безпосередньо на корпус; механічно; за допомогою сил різання; механічним кріпленням вставки з напаяною пластиною.

Геометричні елементи леза визначають по спеціальній літературі чи іншим довідникам по обробці металів різанням.

Основні розміри токарних різців загального призначення з напаяними пластинами з твердого сплаву приведені в стандартах ДСТ 18877—73* ДСТ 18878—73* ДСТ 18879—73*, ДСТ 18880—73*. ДСТ 18881-73*, ДСТ 18882—73*, ДСТ 18883-73*, ДСТ 18884—73* ДСТ 18885—73*, а з пластинами зі швидкорізальної сталі— у стандартах: ДСТ 18870—73*, ДСТ 18871-73*, ДСТ 18872—73*. ДСТ 18871-73*. ДСТ 18874—73, ДСТ 18875—73*, ДСТ 18876—73* Розміри спеціальних різців приведені у відповідних стандартах.

Технічні вимоги до різців, оснащеними пластинами з твердих сплавів, приведені в ДСТ 5688—61* до різців зі швидкорізальної сталі — у ДСТ 10047—62*. Переважає прямокутна форма перетину державки різців, при якій врізання пластини менше «послабляє» корпус. Корпус із квадратною формою перетину краще пручається складному вигину і застосовується для розточувальних і автоматно-револьверних різців, а також в інших випадках, коли відстань від лінії центрів верстата до опорної поверхні різця недостатньо велика. Корпус із круглою формою перетину застосовують для розточувальних різьбових, токарно-затиловочних і інших різців, тому що він дозволяє здійснювати поворот різця і змінювати кути його заточення.

Розміри поперечного переріза корпуса різця вибирають в залежності від сили різання, матеріалу корпуса, вильоту різця й інших факторів. Нормалізовані розміри поперечного переріза корпуса різців вибирають по табл. 28. Ширину В чи діаметр ( поперечного переріза корпуса різця можна визначити по формулах при квадратному перетині (Н = В)

при прямокутному перетині (Н « 1,6 В)

при круглому перетині

де Рг — головна складова сили різання, Н (кгс); L — виліт різця, м (мм); a sи.д — допустиме напруження при вигині матеріалу корпуса, МПа (кгс/мм2); для корпуса з незагартованої вуглецевої сталі а, sи.д = 200 ... 300 МПа («20...30 кгс/мм2), для корпуса з вуглецевої сталі, підданого термічній обробці по режиму швидкорізальної сталі, sи.д можна максимально збільшити в 2 рази, при переривчастому процесі зняття стружки і швидкісному різанні приймають sи.д=* 100 ...150 МПа («10...15 кгс/мм2).

При розрахунку відрізних різців на міцність враховують, що небезпечним перерізом відрізного різця є місце переходу від робочої частини до корпуса. Для різців найбільш частіше зустрічається співвідношенням розмірів перетину B/h = 1/6 ширина небезпечного переріза (мал. 23) Максимальне навантаження, що допускається міцністю різця при відомих розмірах перетину корпуса різця:

для різця прямокутного перетину

для різця круглого перетину

Максимальне навантаження, що допускається твердістю різця, визначається з урахуванням припустимої стріли прогину різця

Де f стріла прогину різця, що допускається, при попередньому точінні; Е - модуль пружності матеріалу ; J - момент інерції перетину корпуса.

Виконання робочого креслення. Після розрахунку інструмента складають його робоче креслення, на якому вказують всі дані, необхідні для виготовлення сконструйованого інструмента. Креслення повинно задовольняти усім вимогам ЄСКД.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.006 с.)