Корисність - це задоволення від споживання продукту.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Корисність - це задоволення від споживання продукту.#157

 

Яке твердження неправильне:

1) Закон попиту: чим вища ціна на продукт, тим меншу його кількість купуватимуть споживачі і навпаки;

2) Криву попиту позначають S;

3) Взаємо замінювані продукти – якщо зниження ціни на один продукт зменшує попит на інший;

4) Розрізняють ринковий та індивідуальний попити;

5) Корисність - це задоволення від споживання продукту.

6) Максимальні ціни - офіційно визначений законом нижній рівень ціни;

Із зростанням доходів споживачі купують менше товарів.

#267

 

 

Яке твердження правильне:

1) Мінімальні ціни - офіційно визначений законом верхній рівень ціни;

2) Гранична корисність – додаткова корисність, яку отримує споживач від додаткової одиниці товару або послуги;

3) Розрізняють ринкову та індивідуальну пропозицію;

4) Взаємо доповнювані продукти – якщо зниження ціни на один продукт зменшує попит на інший продукт;

5) Рівноважна ціна - це ціна, за якої інтереси продавців і покупців збігаються;

6) Умова ринкової рівноваги – Qd > Qs;

7) Криву пропозиції позначають буквою D.

#235

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Розрізняють ринкову та індивідуальну пропозицію;

2) Рівноважна ціна - це ціна, за якої інтереси продавців і покупців збігаються;

3) Умова ринкової рівноваги – Qd < Qs;

Криву пропозиції позначають буквою D.

5) Мінімальні ціни - офіційно визначений законом нижній рівень ціни;

6) Взаємо доповнювані продукти – якщо зниження ціни на один продукт зменшує попит на інший продукт;

7) Гранична корисність – додаткова корисність, яку отримує споживач від додаткової одиниці товару або послуги;

#346

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Попит на працю в національній економіці передусім залежить від рівня продуктивності праці;

2) Тіньова економіка – сукупність неврахованих і протизаконних видів діяльності: ухилення від сплати податків, надання заборонених послуг і т.д.;

3) Крива пропозиції є вертикальна;

4) Під кривою попиту розуміють графічне зображення шкали попиту;

5) Чай і цукор, магнітофон і диски, автомобіль і бензин - це приклади взаємо доповнюваних продуктів;

6) Нормальні товари – товари, споживання яких зростає повільніше, ніж дохід покупця;

Надлишок пропозиції – ситуація, у якій величина пропозиції за існуючої ціни менша від величини попиту.

#367

 

 

Яке твердження правильне:

1) Крива пропозиції є вертикальна;

2) Нормальні товари – товари, споживання яких зростає повільніше, ніж дохід покупця;

3) Надлишок пропозиції – ситуація, у якій величина пропозиції за існуючої ціни менша від величини попиту;

4) Попит на працю в національній економіці не залежить від рівня продуктивності праці;

5) Чай і цукор, магнітофон і диски, автомобіль і бензин - це приклади взаємо доповнюваних продуктів;

6) Під кривою попиту розуміють графічне зображення шкали попиту;

7) Тіньова економіка – сукупність неврахованих і протизаконних видів діяльності: ухилення від сплати податків, надання заборонених послуг і т.д.;

#567

 

 

Тема 3.3. Ринковий механізм.

 

Яке твердження правильне:

1) бажання, підкріплені грошовими можливостями, перетворюються на попит;

2) попит – це потреби людей, представленні на ринку і забезпечені грошима;

3) споживачі репрезентують пропозицію;

4) попит – це не платоспроможні потреби людей;

5) покупці на ринку створюють пропозицію;

6) основою попиту не є потреби;

Попит відображає потреби, але не всі.

8) крива пропозиції є висхідна;

Розрізняють індивідуальний та ринковий попит.

#12789

 

 

Яке твердження неправильне:

1) криву пропозиції позначають буквою P;

2) основою ринкової економіки є ринковий механізм;

3) крива попиту є спадною;

4) мінімальна ціна – офіційно визначений законом нижній рівень ціни;

5) корисність – додаткова корисність, яку отримує споживач від додаткової одиниці товару або послуги;

6) умова ринкової рівноваги: Qd = Qs;

7) крива пропозиції є вертикальна;

8) із зростанням доходів споживачі купують менше товарів;

Попит – це не платоспроможні потреби людей.

#15789

 

 

Яке твердження правильне:

1) крива попиту має спадний характер;

2) під кривою попиту розуміють графічне зображення шкали попиту;

3) криву пропозиції позначають буквою S;

4) продавці репрезентують пропозицію;

5) максимальна ціна – офіційно визначений законом нижній рівень ціни;

6) у законі пропозиції існує пряма залежність;

7) ринкова ціна - ситуація, у якій величина попиту за існуючої ціни перевищує величину пропозиції;

8) ціна, яка не встановлюється на ринку під впливом взаємодії попиту й пропозиції – ціна рівноваги;

9) основою попиту не є потреби.

#12346

Яке твердження неправильне:

1) Покупці на ринку створюють попит;

2) Продавці формують пропозицію;

3) Попит відображає потреби, але не всі;

4) У законі пропозиції існує обернена залежність;

5) Серцевиною ринкової економіки є ринковий механізм;

6) Пропозиція - це потреби людей, представлені на ринку і забезпечені грошима;

7) Крива пропозиції є спадною;

8) Із зростанням доходів споживачі купують менше товарів;

Криву попиту позначають буквою S.

#46789

 

 

Яке твердження правильне:

1) Продавці формують пропозицію;

2) Серцевиною ринкової економіки є ринковий механізм;

3) Попит відображає усі потреби;

4) Пропозиція - це потреби людей, представлені на ринку і забезпечені грошима;

5) Крива пропозиції є висхідною;

6) Покупці на ринку створюють пропозицію;

7) У законі пропозиції існує обернена залежність;

8) Попит на працю в національній економіці передусім залежить від рівня продуктивності праці;

Розрізняють ринкову і індивідуальну пропозицію.

#12589

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Основою попиту не є потреби;

2) Крива попиту має висхідний характер;

3) Споживачі формують попит;

4) Закон пропозиції – якщо ціна зростає, відповідно збільшується й величина пропозиції і навпаки;

5) Бажання підкріплені грошовими можливостями, перетворюються на попит;

6) Закон попиту відображає пряму залежність між ціною продукту і величиною попиту на нього;

7) Попит - це платоспроможні потреби людей;

8) Мінімальні ціни – офіційно визначений законом верхній рівень ціни;

Нормальні товари – товари, споживання котрих зростає повільніше, ніж дохід покупця.

#12689

 

 

Яке твердження правильне:

1) Попит - це платоспроможні потреби людей;

2) Закон попиту відображає пряму залежність між ціною продукту і величиною попиту на нього;

3) Основою попиту є потреби;

4) Крива попиту має висхідний характер;

5) Закон пропозиції – якщо ціна зростає, відповідно збільшується й величина пропозиції і навпаки;

6) Бажання підкріплені грошовими можливостями, перетворюються на пропозицію;

7) Споживачі не формують попит;

8) Корисність – це задоволення від споживання продукту;

9) Умова ринкової рівноваги: Qd = Qs.

#13589

 

 

Яке твердження правильне:

1) Закон попиту: чим вища ціна на продукт, тим меншу його кількість купуватимуть споживачі і навпаки;

2) Криву попиту позначають S;

3) Максимальні ціни - офіційно визначений законом нижній рівень ціни;

4) Із зростанням доходів споживачі купують менше товарів;

5) Розрізняють ринковий та індивідуальний попити;

6) Взаємо замінювані продукти – якщо зниження ціни на один продукт збільшує попит на інший;

7) Корисність - це задоволення від споживання продукту;

8) Серцевиною ринкової економіки є ринковий механізм;

Попит відображає потреби, але не всі.

#15789

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Закон попиту: чим вища ціна на продукт, тим меншу його кількість купуватимуть споживачі і навпаки;

2) Криву попиту позначають S;

3) Взаємо замінювані продукти – якщо зниження ціни на один продукт зменшує попит на інший;

4) Розрізняють ринковий та індивідуальний попити;

5) Корисність - це задоволення від споживання продукту;

6) Максимальні ціни - офіційно визначений законом нижній рівень ціни;

7) Із зростанням доходів споживачі купують менше товарів;

8) У законі пропозиції існує обернена залежність;

Основою попиту є потреби.

#26789

 

 

Яке твердження правильне:

1) Мінімальні ціни - офіційно визначений законом верхній рівень ціни;

2) Гранична корисність – додаткова корисність, яку отримує споживач від додаткової одиниці товару або послуги;

3) Розрізняють ринкову та індивідуальну пропозицію;

4) Взаємо доповнювані продукти – якщо зниження ціни на один продукт зменшує попит на інший продукт;

5) Рівноважна ціна - це ціна, за якої інтереси продавців і покупців збігаються;

6) Умова ринкової рівноваги – Qd > Qs;

7) Криву пропозиції позначають буквою D;

8) Попит відображає потреби, але не всі;Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 233; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.007 с.)