Інфляція другої половини XX ст. - це класична інфляція.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інфляція другої половини XX ст. - це класична інфляція.#12389

 

Яке твердження правильне:

1) Рівень інфляції позначають буквою R;

2) Темп інфляції не показує прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період;

3) Помірна інфляція має місце тоді, коли ціни зростають повільно, до 10% за рік;

4) «Інфляційний психоз» послаблює тиск на ціни;

5) Гіперінфляція мала місце в Україні в 1996 році;

6) Помірну інфляцію, за якої ціни зростають до 5% за рік називають повзучою;

7) Непередбачена інфляція є несподіваною для економічних суб’єктів;

8) Індексацію не можна розглядати як метод боротьби з інфляцією;

Збалансованою є інфляція, в процесі якої відносні ціни не змінюються.

#36789

 

Яке твердження правильне:

1) Передбачена інфляція - це інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів;

2) Галопуюча інфляція має місце тоді, коли ціни починають зростати на тисячі, десятки тисяч навіть мільйони відсотків за рік;

3) Суть інфляції пропозиції полягає у тому, «що надто багато грошей полює на надто малу кількість товарів»;

4) Сучасна інфляція - це інфляція другої половини XX ст.;

5) Реальний дохід - це сума грошей, які особа отримує у вигляді заробітної плати, пенсії тощо;

6) Залежність між темпом інфляції і номінальною процентною ставкою називають ефектом Фішера;

7) Характерною рисою класичної інфляції є те, що вона була хронічною;

8) Помірну інфляцію, за якої ціни зростають до 5% за рік називають повзучою;

Непередбачена інфляція є несподіваною для економічних суб’єктів.

#14689

 

Яке твердження неправильне:

1) Передбачена інфляція - це інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів;

2) Галопуюча інфляція настає тоді, коли ціни починають зростати на тисячі, десятки тисяч, навіть мільйони відсотків за рік;

3) Суть інфляції пропозиції полягає у тому, що надто багато грошей полює на надто малу кількість товарів;

4) Сучасна інфляція - це інфляція другої половини XX ст.;

5) Реальний дохід - це сума грошей, які особа отримує у вигляді заробітної плати, пенсії, тощо;

6) Залежність між темпом інфляції і номінальною процентною ставкою

називають ефектом Фішера;

7) Характерною рисою класичної інфляції є те, що вона була епізодичною;

8) інфляція другої половини XX ст. -. це класична інфляція;

9) за формулою <br>( (Пt - Пt-<sub>1</sub>) / Пt-<sub>1</sub> ) х 100% знаходять індекс цін.

#23589

 

Яке твердження неправильне:

1) Рівень інфляції позначають буквою R;

2) Темп інфляції не показує прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період;

3) Помірна інфляція має місце тоді, коли ціни зростають повільно, до 10% за рік;

4) «Інфляційний психоз» послаблює тиск на ціни;

5) Гіперінфляція мала місце в Україні в 1993 р;

6) Помірну інфляцію, за якої ціни зростають до 5% за рік, називають повзучою;

7) Непередбачена інфляція є несподіваною для економічних суб’єктів.

8) Класична інфляція не спостерігалася в минулому;

Характерною рисою сучасної інфляції є її епізодичний характер.

#12489

 

Яке твердження правильне:

1) Індексація не є механізмом, за допомогою якого доходи частково або

цілком захищені від інфляції;

2) Для недопущення інфляції уряд країни розробляє антиінфляційну стратегію;

3) Індексацію не можна розглядати як метод боротьби з інфляцією;

4) Збалансованою є інфляція, в процесі якої відносні ціни змінюються;

5) Сучасна інфляція - це інфляція другої половини XX ст.;

6) Методи боротьби з інфляцією можна умовно поділити на 3 групи;

7) Галопуючою є інфляція, коли ціни зростають на 20, 50, 100 або й більше відсотків за рік;

8) Залежно від темпу зростання цін розрізняють 3 види інфляції: помірну, галопуючу та гіперінфляцію;

9) Класична інфляція - це інфляція другої половини XX ст.;

#23578

 

Яке твердження неправильне:

1) Індексація не є механізмом, за допомогою якого доходи частково або цілком захищені від інфляції;

2) Для недопущена інфляції уряд країни розробляє антиінфляційну стратегію;

Індексацію можна розглядати як метод боротьби з інфляцією

4) Збалансованою є інфляція, в процесі якої відносні ціни змінюються;

5) Сучасна інфляція - це інфляція другої половини XX ст.;

6) Методи боротьби з інфляцією можна умовно поділити на 2 групи;

7) Галопуючою є інфляція, коли ціни зростають на 20, 50, 100 або й більше відсотків за рік;

8) Дефляція – зростання загального рівня цін;

Інфляція – зниження середнього рівня цін.

#13489

Яке твердження правильне:

1) Незбалансована інфляція не супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг, ресурсів;

2) Інерційна інфляція – під нею розуміють зростання загального рівня цін із року в рік приблизно однаковим темпом;

3) Класична інфляція не спостерігалася в минулому;

4) Характерною рисою сучасної інфляції є її епізодичний характер;

5) Реальний дохід визначається кількістю товарів і послуг, які можна купити за суму номінального доходу;

6) Інфляція не розглядається як багатофакторний процес, тобто причини інфляції різноманітні;

7) Дефляція – зниження середнього рівня цін;

8) Галопуючою є інфляція, коли ціни зростають на 20, 50, 100 або й більше відсотків за рік;

Залежно від темпу зростання цін розрізняють 3 види інфляції: помірну, галопуючу та гіперінфляцію.

#25789

 

Яке твердження неправильне:

1) Незбалансована інфляція не супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг, ресурсів;

2) Інерційна інфляція – під нею розуміють зростання загального рівня цін із року в рік приблизно однаковим темпом;

3) Класична інфляція не спостерігалася в минулому;

4) Характерною рисою сучасної інфляції є її епізодичний характер;

5) Реальний дохід визначається кількістю товарів і послуг, які можна купити за суму номінального доходу;

6) Інфляція розглядається як багатофакторний процес, тобто причини

інфляції різноманітні;

7) Дефляція – зниження середнього рівня цін;

8) Рівень інфляції позначають буквою R;

Темп інфляції не показує прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період.

#13489

Тема 12.1. Грошовий ринок та монетарна політика.

Пропозиція грошей – це:

1) загальна маса коштів, які циркулюють, обертаються в економіці;

2) відношення номінального ВВП до пропозиції грошей;

3) скільки разів у середньому протягом певного періоду часу ( за рік) витрачають одиницю грошей;

4) все, що має грошову вартість і є власністю фірми або особи;

5) купівля-продаж центральним банком державних цінних паперів.

#1

Швидкість обігу грошей - це:

1) загальна маса коштів, які циркулюють, обертаються в економіці;

2) відношення номінального ВВП до пропозиції грошей;

3) скільки разів у середньому протягом певного періоду часу ( за рік) витрачають одиницю грошей;

4) все, що має грошову вартість і є власністю фірми або особи;

5) купівля-продаж центральним банком державних цінних паперів.

#2

 

Швидкість обігу грошей вимірює:

1) загальна маса коштів, які циркулюють, обертаються в економіці;

2) відношення номінального ВВП до пропозиції грошей;

3) скільки разів у середньому протягом певного періоду часу ( за рік) витрачають одиницю грошей;

4) все, що має грошову вартість і є власністю фірми або особи;

5) купівля-продаж центральним банком державних цінних паперів.

#3

 

Активи - це:

1) загальна маса коштів, які циркулюють, обертаються в економіці;

2) відношення номінального ВВП до пропозиції грошей;

3) скільки разів у середньому протягом певного періоду часу ( за рік) витрачають одиницю грошей;

4) все, що має грошову вартість і є власністю фірми або особи;

5) купівля-продаж центральним банком державних цінних паперів.

#4

Основні визначники попиту на гроші:

1) рівень цін;

2) реальний ВВП;

3) номінальна процентна ставка;

4) вартість переведення негрошових активів у грошову форму;

Усі твердження правильні.

#5

Комерційні банки – це:

1) ділові фінансово-кредитні підприємства, які мають дозвіл на банківську діяльність і здійснюють фінансові операції з метою одержання прибутку;

2) центр фінансово-кредитної системи національної економіки, головною функцією якого є контроль та регулювання пропозиції грошей у країні;

3) займаються кредитуванням певних сфер і галузей економіки.

4) загальна маса коштів, які циркулюють, обертаються в економіці;

5) все, що має грошову вартість і є власністю фірми або особи.

#1

 

Центральний банк - це:

1) ділові фінансово-кредитні підприємства, які мають дозвіл на банківську діяльність і здійснюють фінансові операції з метою одержання прибутку;

2) центр фінансово-кредитної системи національної економіки, головною функцією якого є контроль та регулювання пропозиції грошей у країні;

3) займаються кредитуванням певних сфер і галузей економіки.

4) загальна маса коштів, які циркулюють, обертаються в економіці;

5) все, що має грошову вартість і є власністю фірми або особи.

#2

 

Спеціалізовані кредитні інститути - це:

1) ділові фінансово-кредитні підприємства, які мають дозвіл на банківську діяльність і здійснюють фінансові операції з метою одержання прибутку;

2) центр фінансово-кредитної системи національної економіки, головною функцією якого є контроль та регулювання пропозиції грошей у країні;

3) займаються кредитуванням певних сфер і галузей економіки;

4) загальна маса коштів, які циркулюють, обертаються в економіці;

5) все, що має грошову вартість і є власністю фірми або особи.

#3

 

Балансовий звіт - це:

1) фінансовий документ, який відбиває вплив різних операцій на економічний стан банку;

2) кошти , або активи, які банки тримають у формі готівки у своїй касі або у формі депозитів вкладених у ЦБ;

3) гроші, які створюються банками, зокрема поточними рахунками і генеруються багаторазовим збільшенням надлишкових банківських резервів;

4) загальна маса коштів, які циркулюють, обертаються в економіці;

5) все, що має грошову вартість і є власністю фірми або особи.

#1

 

Банківські резерви - це:

1) фінансовий документ, який відбиває вплив різних операцій на економічний стан банку;

2) кошти , або активи, які банки тримають у формі готівки у своїй касі або у формі депозитів вкладених у ЦБ;

3) гроші, які створюються банками, зокрема поточними рахунками і генеруються багаторазовим збільшенням надлишкових банківських резервів;

4) загальна маса коштів, які циркулюють, обертаються в економіці;

5) все, що має грошову вартість і є власністю фірми або особи.

#2

 

Банківські гроші - це:

1) фінансовий документ, який відбиває вплив різних операцій на економічний стан банку;

2) кошти , або активи, які банки тримають у формі готівки у своїй касі або у формі депозитів вкладених у ЦБ;Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 244; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.014 с.)