Тема 11.2. Інфляція та методи боротьби з нею.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11.2. Інфляція та методи боротьби з нею.Яке твердження неправильне:

1) ціни різних товарів зростають неоднаковими темпами;

2) гіперінфляція мала місце в Україні в 1993р.;

3) «інфляційний психоз» послаблює тиск на ціни;

4) інфляція другої половини XX ст. -. це класична інфляція;

5) за формулою <br>( (Пt - Пt-<sub>1</sub>) / Пt-<sub>1</sub> ) х 100% знаходять індекс цін;

6) інфляція, яка спостерігалася в минулому – це класична інфляція;

7) дефляція - зворотний процес, який виражається зниженням

середнього рівня цін.

#345

 

Яке твердження правильне:

1) Ціни різних товарів можуть зростати однаковими темпами;

2) Дефляція – зростання загального рівня цін;

3) Інфляція – зниження середнього рівня цін;

4) Інфляцію не вимірюють за допомогою рівня індексів цін;

5) Рівень інфляції показує як змінилися ціни в національній економіці за певний період;

6) Темп інфляції знаходять за формулою <br>( (Пt - Пt-<sub>1</sub>) / Пt-<sub>1</sub> ) х 100%

Залежно від темпу зростання цін розрізняють 3 види інфляції: помірну, галопуючу та гіперінфляцію.

#567

 

Яке твердження неправильне:

1) Ціни різних товарів можуть зростати однаковими темпами;

2) Дефляція – зростання загального рівня цін;

3) Інфляція – зниження середнього рівня цін;

4) Інфляцію вимірюють за допомогою індексів цін;

5) Рівень інфляції показує як змінилися ціни в національній економіці за певний період;

6) Темп інфляції знаходять за формулою <br>( (Пt - Пt-<sub>1</sub>) / Пt-<sub>1</sub> ) х 100%

7) Залежно від темпу зростання цін розрізняють 3 види інфляції: помірну, галопуючу та гіперінфляцію.

#123

 

Яке твердження правильне:

1) Рівень інфляції позначають буквою R;

2) Темп інфляції не показує прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період;

3) Помірна інфляція має місце тоді, коли ціни зростають повільно, до 10% за рік;

4) «Інфляційний психоз» послаблює тиск на ціни;

5) Гіперінфляція мала місце в Україні в 1996 році;

6) Помірну інфляцію, за якої ціни зростають до 5% за рік називають повзучою;

Непередбачена інфляція є несподіваною для економічних суб’єктів.

#367

 

Яке твердження правильне:

1) Передбачена інфляція - це інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів;

2) Галопуюча інфляція настає тоді, коли ціни починають зростати на тисячі, десятки тисяч навіть мільйони відсотків за рік;

3) Суть інфляції пропозиції полягає у тому, «що надто багато грошей полює на надто малу кількість товарів»;

4) Сучасна інфляція - це інфляція другої половини XX ст.;

5) Реальний дохід - це сума грошей, які особа отримує у вигляді заробітної плати, пенсії тощо;

6) Залежність між темпом інфляції і номінальною процентною ставкою називають ефектом Фішера;

7) Характерною рисою класичної інфляції є те, що вона була хронічною.

#146

 

Яке твердження неправильне:

1) Передбачена інфляція - це інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів;

2) Галопуюча інфляція настає тоді, коли ціни починають зростати на тисячі, десятки тисяч, навіть мільйони відсотків за рік;

3) Суть інфляції пропозиції полягає у тому, що надто багато грошей полює на надто малу кількість товарів;

4) Сучасна інфляція - це інфляція другої половини XX ст.;

5) Реальний дохід - це сума грошей, які особа отримує у вигляді заробітної плати, пенсії, тощо;

6) Залежність між темпом інфляції і номінальною процентною ставкою

називають ефектом Фішера;

7) Характерною рисою класичної інфляції є те, що вона була епізодичною.

#235

 

Яке твердження неправильне:

1) Рівень інфляції позначають буквою R;

2) Темп інфляції не показує прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період;

3) Помірна інфляція має місце тоді, коли ціни зростають повільно, до 10% за рік;

4) «Інфляційний психоз» послаблює тиск на ціни;

5) Гіперінфляція мала місце в Україні в 1993 р.;

6) Помірну інфляцію, за якої ціни зростають до 5% за рік, називають повзучою;

7) Непередбачена інфляція є несподіваною для економічних суб’єктів.

#124

 

Яке твердження правильне:

1) Індексація не є механізмом, за допомогою якого доходи частково або

цілком захищені від інфляції;

2) Для недопущення інфляції уряд країни розробляє антиінфляційну стратегію;

3) Індексацію можна розглядати як метод боротьби з інфляцією;

4) Збалансованою є інфляція, в процесі якої відносні ціни змінюються;

5) Сучасна інфляція - це інфляція другої половини XX ст.;

6) Методи боротьби з інфляцією можна умовно поділити на 3 групи;

Галопуючою є інфляція, коли ціни зростають на 20, 50, 100 або й більше відсотків за рік.

#257

 

Яке твердження неправильне:

1) Індексація не є механізмом, за допомогою якого доходи частково або цілком захищені від інфляції;

2) Для недопущена інфляції уряд країни розробляє антиінфляційну стратегію;

Індексацію можна розглядати як метод боротьби з інфляцією

4) Збалансованою є інфляція, в процесі якої відносні ціни змінюються;

5) Сучасна інфляція - це інфляція другої половини XX ст.;

6) Методи боротьби з інфляцією можна умовно поділити на 2 групи;

7) Галопуючою є інфляція, коли ціни зростають на 20, 50, 100 або й більше відсотків за рік.

#134

 

Яке твердження правильне:

1) Незбалансована інфляція не супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг, ресурсів;

2) Інерційна інфляція – під нею розуміють зростання загального рівня цін із року в рік приблизно однаковим темпом;

3) Класична інфляція не спостерігалася в минулому;

4) Характерною рисою сучасної інфляції є її епізодичний характер;

5) Реальний дохід визначається кількістю товарів і послуг, які можна купити за суму номінального доходу;

6) Інфляція не розглядається як багатофакторний процес, тобто причини інфляції різноманітні;

Дефляція – зниження середнього рівня цін.

#257

 

Яке твердження неправильне:

1) Незбалансована інфляція не супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг, ресурсів;

2) Інерційна інфляція – під нею розуміють зростання загального рівня цін із року в рік приблизно однаковим темпом;

3) Класична інфляція не спостерігалася в минулому;

4) Характерною рисою сучасної інфляції є її епізодичний характер;

5) Реальний дохід визначається кількістю товарів і послуг, які можна купити за суму номінального доходу;

6) Інфляція розглядається як багатофакторний процес, тобто причини

інфляції різноманітні;

7) Дефляція – зниження середнього рівня цін.

#134

Тема 11.3. Інфляція та методи боротьби з нею.

Яке твердження неправильне:

1) ціни різних товарів зростають неоднаковими темпами;

2) гіперінфляція мала місце в Україні в 1993р.;

3) «інфляційний психоз» послаблює тиск на ціни;

4) інфляція другої половини XX ст. -. це класична інфляція;

5) за формулою <br>( (Пt - Пt-<sub>1</sub>) / Пt-<sub>1</sub> ) х 100% знаходять індекс цін;

6) інфляція, яка спостерігалася в минулому – це класична інфляція;

7) дефляція - зворотний процес, який виражається зниженням

середнього рівня цін;

8) індексацію можна розглядати як метод боротьби з інфляцією;

Збалансованою є інфляція, в процесі якої відносні ціни змінюються.

#34589

 

Яке твердження правильне:

1) Ціни різних товарів можуть зростати однаковими темпами;

2) Дефляція – зростання загального рівня цін;

3) Інфляція – зниження середнього рівня цін;

4) Інфляцію не вимірюють за допомогою рівня індексів цін;

5) Рівень інфляції показує як змінилися ціни в національній економіці за певний період;

6) Темп інфляції знаходять за формулою <br>( (Пt - Пt-<sub>1</sub>) / Пt-<sub>1</sub> ) х 100%

7) Залежно від темпу зростання цін розрізняють 3 види інфляції: помірну, галопуючу та гіперінфляцію;

8) Сучасна інфляція - це інфляція другої половини XX ст.;

Залежність між темпом інфляції і номінальною процентною ставкою називають ефектом Фішера.

#56789

 

Яке твердження неправильне:

1) Ціни різних товарів можуть зростати однаковими темпами;

2) Дефляція – зростання загального рівня цін;

3) Інфляція – зниження середнього рівня цін;

4) Інфляцію вимірюють за допомогою індексів цін;

5) Рівень інфляції показує як змінилися ціни в національній економіці за певний період;

6) Темп інфляції знаходять за формулою <br>( (Пt - Пt-<sub>1</sub>) / Пt-<sub>1</sub> ) х 100%

7) Залежно від темпу зростання цін розрізняють 3 види інфляції: помірну, галопуючу та гіперінфляцію;

8) « Інфляційний психоз » послаблює тиск на ціни;Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 318; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.013 с.)