Кому з видатних економістів минулого належить вислів: «Праця - батько багатства, а земля - його мати».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кому з видатних економістів минулого належить вислів: «Праця - батько багатства, а земля - його мати».Кому з видатних економістів минулого належить вислів: «Праця - батько багатства, а земля - його мати».

1) А.Петті;

2) К.Марксу;

3) М.Туган-Барановському;

4) Т. Мальтусу;

5) А. Маршалу.

#1

 

Економічна політика – це :

1) заходи, спрямовані на розв’язання економічних проблем;

2) конкуренція різних економічних ідей;

3) здатність керувати економічним процесом;

4) здатність ухвалювати ефективні господарські рішення;

5) сукупність правил поведінки економічних суб’єктів.

#1

 

 

Ефективна національна економіка передбачає:

1) повне залучення ресурсів;

2) повний обсяг виробництва;

3) виготовлення кожного продукту з найнижчими витратами виробництва;

4) виробництво найбажанішої для суспільства продукції;

Усе перелічене.

#5

 

Під робочою силою розуміють:

Сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва,

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

#1

 

 

Предмети праці – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

#2

 

 

Засоби праці – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

#3

 

 

Засоби виробництва – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

#4

 

Технологія виражає:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

Взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

#5

 

 

Ефективність економіки характеризує:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

#1

 

 

Повна зайнятість означає:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

#2

 

 

Повний обсяг виробництва означає:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

#3

 

 

Альтернативна вартість – це:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

#4

 

 

Суть закону зростання альтернативної вартості:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

Для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

#5

 

 

Яке твердження неправильне:

1) поняття « економіка » було вперше засноване давніми греками;

2) термін « політична економія » ввів француз А.Монкретьєн;

3) економічна теорія – це суспільна наука;

4) усі ресурси поділяють на 3 великі групи;

5) гроші – це фінансовий капітал.

#4

 

 

Які з перерахованих функцій не належать до функцій економічної теорії:

1) практична;

2) пізнавальна;

3) психологічна;

4) методологічна;

5) усі твердження правильні.

#4

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

2) Економічна теорія постійно розширює своє поле інтересів;

3) Потреби надзвичайно різноманітні;

4) Робоча сила становить особистий фактор виробництва;

Гроші належать до фізичного капіталу.

#5

 

 

Яке твердження неправильне:

1) У сучасному суспільстві люди мають широке коло потреб;

2) Породженням і соціальним проявом потреб є економічні інтереси;

3) Матеріальні ресурси – праця і підприємницький хист;

4) Робоча сила – це здатність до праці;

5) Економічні інтереси обмежені.

#3

Яке твердження неправильне:

1) Усі ресурси поділяють на 2 великі групи;

2) Засоби виробництва є речовим фактором виробництва;

3) Альтернативна вартість – це найцінніша після обраної альтернатива, від якої відмовилися;

4) Повна зайнятість означає використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

5) Позитивна економічна наука вивчає питання « що має бути? »

#5

Тема 1.2. Економічні потреби і виробничі ресурси.

 

Які з перерахованих функцій належать до функцій економічної теорії:

1) Практична;

2) Виховна;

3) Пізнавальна;

4) Світоглядна;

5) Психологічна;

6) Теоретична;

7) Теоретично-пізнавальна.

#135

 

 

Яке з тверджень є правильним:

1) Породженням і соціальним проявом потреб є економічні інтереси;

2) Економічна теорія не розширює своє поле інтересів;

3) Гроші – це фізичний капітал;

4) Потреби – це відчуття нестачі чогось;

5) Підприємницький хист – це особливий людський ресурс;

6) Земля як економічний ресурс охоплює всі виготовлені виробничі знаряддя;

7) Капітал – всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві.

#145

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Породженням і соціальним проявом потреб є економічні інтереси;

2) Економічна теорія розширює своє поле інтересів;

3) Гроші – це фізичний капітал;

4) Потреби – це відчуття нестачі чогось;

5) Підприємницький хист – це особливий людський ресурс;

6) Земля як економічний ресурс охоплює всі виготовлені виробничі знаряддя;

Альтернативна вартість - це кількість іншого продукту, від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту.

#267

 

 

Усі перелічені компоненти.

#5

 

Гроші виконують 4 функції.

#267

 

 

Яке твердження правильне:

1) Гроші й ціни є найважливішими компонентами товарної форми виробництва;

2) Гроші виникли дуже давно;

3) Готівка – паперові гроші;

4) Історія грошей налічує вже тисячоліття;

5) Товарні гроші не мають внутрішньої вартості;

6) Гроші виконують 2 функції.

7) Сукупність цін в економіці називають абсолютною ціною;

#124

 

 

Яке твердження правильне:

1) Вперше паперові гроші були випущені в Китаї у 12 ст.;

2) Ринкові ціни формуються в процесі взаємодії попиту і пропозиції;

3) Держава не регулює грошовий обіг і не формує національну грошову систему;

4) Психологічна функція належить до функції ринкової ціни;

5) Розрізняють 3 типи грошових систем;

6) У Європі паперові гроші з`явилися у 17 ст.;

7) Ринкові ціни виконують 4 функції.

#126

 

 

Яке твердження неправильне:

1) У Європі паперові гроші з`явилися у 15 ст.;

2) Ринкові ціни виконують 3 функції;

3) Психологічна функція належить до функції ринкової ціни;

4) Вперше паперові гроші у Європі з`явилися у 17 ст.;

5) Розрізняють 3 типи грошових систем;

6) Держава регулює грошовий обіг і формує національну грошову систему;

7) Ринкові ціни формуються в процесі взаємодії попиту і пропозиції;

#135

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Суспільний поділ праці й обмін - це 2 не взаємопов`язані процеси;

2) Товар має 3 властивості;

3) Різні товари задовольняють різні потреби людей;

4) Вартість - це уречевлена в товарі праця;

5) Суспільний поділ праці виступає у 3 основних формах;

6) Природним вимірником праці є робочий час;

Гроші виконують 4 функції.

#12489

 

 

Яке твердження правильне:

1) Гроші й ціни є найважливішими компонентами товарної форми виробництва;

2) Гроші виникли дуже давно;

3) Готівка – паперові гроші;

4) Історія грошей налічує вже тисячоліття;

5) Товарні гроші не мають внутрішньої вартості;

6) Гроші виконують 2 функції.

7) Сукупність цін в економіці називають абсолютною ціною;

8) Вартість – це уречевлена в товарі праця;

Крива пропозиції є спадною.

#467

Яке твердження правильне:

1) Продавці формують пропозицію;

2) Серцевиною ринкової економіки є ринковий механізм;

3) Попит відображає усі потреби;

4) Пропозиція - це потреби людей, представлені на ринку і забезпечені грошима;

5) Крива пропозиції є висхідною;

6) Покупці на ринку створюють пропозицію;

7) У законі пропозиції існує обернена залежність.

#125

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Основою попиту не є потреби;

2) Крива попиту має висхідний характер;

3) Споживачі формують попит;

4) Закон пропозиції – якщо ціна зростає, відповідно збільшується й величина пропозиції і навпаки;

5) Бажання, підкріплені грошовими можливостями, перетворюються на попит;

6) Закон попиту відображає пряму залежність між ціною продукту і величиною попиту на нього;

7) Попит - це платоспроможні потреби людей.

#126

 

Яке твердження правильне:

1) Попит - це платоспроможні потреби людей;

2) Закон попиту відображає пряму залежність між ціною продукту і величиною попиту на нього;

3) Основою попиту є потреби;

4) Крива попиту має висхідний характер;

5) Закон пропозиції – якщо ціна зростає, відповідно збільшується й величина пропозиції і навпаки;

6) Бажання підкріплені грошовими можливостями, перетворюються на пропозицію;

7) Споживачі не формують попит.

#135

 

 

Яке твердження правильне:

1) Закон попиту: чим вища ціна на продукт, тим меншу його кількість купуватимуть споживачі і навпаки;

2) Криву попиту позначають S;

3) Максимальні ціни - офіційно визначений законом нижній рівень ціни;

4) Із зростанням доходів споживачі купують менше товарів;

5) Розрізняють ринковий та індивідуальний попити;

6) Взаємо замінювані продукти – якщо зниження ціни на один продукт збільшує попит на інший;

Основою попиту є потреби.

#26789

 

 

Яке твердження правильне:

1) Мінімальні ціни - офіційно визначений законом верхній рівень ціни;

2) Гранична корисність – додаткова корисність, яку отримує споживач від додаткової одиниці товару або послуги;

3) Розрізняють ринкову та індивідуальну пропозицію;

4) Взаємо доповнювані продукти – якщо зниження ціни на один продукт зменшує попит на інший продукт;

5) Рівноважна ціна - це ціна, за якої інтереси продавців і покупців збігаються;

6) Умова ринкової рівноваги – Qd > Qs;

7) Криву пропозиції позначають буквою D;

8) Попит відображає потреби, але не всі;

Мито.

#5

 

До прямих податків не належать:

1) податок на спадщину;

2) прибутковий податок;

3) податок на золоті вироби;

4) податок із прибутку;

5) земельний податок.

#3

Яке твердження неправильне:

1) Держава створює правову базу економіки;

2) Податки поділяють на прямі й непрямі;

3) Особистий прибутковий податок в Україні є пропорційним;

4) Ставка податку на додану вартість в Україні становить 20%;

5) Податки забезпечують близько 90% доходів будь-якої держави.

#3

Яке твердження неправильне:

1) Стабілізація економіки є найновішою економічною функцією держави;

2) Податкові системи поділяють на прогресивні та пропорційні;

3) Державний бюджет країни складається з 3 підрозділів;

4) Прямі податки стягуються безпосередньо з індивідів та фірм;

5) Непрямі податки - це податки, що встановлюються на товари й послуги і

включаються в їхню ціну.

#3

 

Фінансова система охоплює:

1) державний бюджет;

2) фінанси місцевих органів влади;

3) фінанси державних підприємств;

4) спеціальні державні фонди;

Усі відповіді правильні.

#5

 

Дефіцит бюджету – це:

1) якщо видатки більші за доходи;

2) якщо доходи перевищують видатки;

3) відношення суми дефіциту до ВВП;

4) якщо доходи дорівнюють видаткам;

5) усі твердження правильні.

#1

 

Надлишок бюджету – це:

1) якщо видатки більші за доходи;

2) якщо доходи перевищують видатки;

3) відношення суми дефіциту до ВВП;

4) якщо доходи дорівнюють видаткам;

5) усі твердження правильні.

#2

Рівень дефіцитності бюджету – це:

1) якщо видатки більші за доходи;

2) якщо доходи перевищують видатки;

3) відношення суми дефіциту до ВВП;

4) якщо доходи дорівнюють видаткам;

5) усі твердження правильні.

#3

 

 

Усі перераховані функції.

#5

 

Яке твердження неправильне:

1) На підприємстві відбувається одиничний поділ праці;

2) У ринковій економіці безперервно зникають старі фірми і з`являються нові;

3) Місія фірми - це кредо її економічної системи;

4) Підприємство - це економічна одиниця , в якій поєднуються фактори виробництва;

Усі твердження правильні.

#5

 

 

Ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг вироблених у країні протягом певного періоду часу ( як правило, року) – це:

1) валовий внутрішній продукт;

2) чистий внутрішній продукт;

3) національний дохід;

4) використовуваний дохід;

5) чистий національний продукт.

#1

 

 

Номінальний ВВП – це:

1) ВВП, обчислений у поточних ринкових цінах;

2) ВВП , обчислений у постійних цінах;

3) ВВП, що відповідає природній нормі безробіття;

4) різниця між природним і фактичним ВВП;

5) відношення номінального ВВП до реального ВВП.

#1

 

 

Реальний ВВП – це::

1) ВВП , обчислений у поточних ринкових цінах;

2) ВВП , обчислений у постійних цінах;

3) ВВП, що відповідає природній нормі безробіття;

4) різниця між природним і фактичним ВВП;

5) відношення номінального ВВП до реального ВВП.

#2

 

 

Природний ВВП - це:

1) ВВП , обчислений у поточних ринкових цінах;

2) ВВП ,обчислений у постійних цінах;

3) ВВП, що відповідає природній нормі безробіття;

4) різниця між природним і фактичним ВВП;

5) відношення номінального ВВП до реального ВВП.

#3

 

ВВП – розрив – це:

1) ВВП , обчислений у поточних ринкових цінах;

2) ВВП , обчислений у постійних цінах;

3) ВВП, що відповідає природній нормі безробіття;

4) різниця між природним і фактичним ВВП;

5) відношення номінального ВВП до реального ВВП.

#4

 

Дефлятор ВВП – це:

1) ВВП , обчислений у поточних ринкових цінах;

2) ВВП , обчислений у постійних цінах;

3) ВВП, що відповідає природній нормі безробіття;

4) різниця між природним і фактичним ВВП;

Прибуток.

#5

Макроекономіка, яка виконує теоретико-пізнавальну функцію – це:

1) макроекономіка;

2) мікроекономіка;

3) позитивна макроекономіка;

4) ВВП;

5) ВНП.

#3

 

 

Ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за певний проміжок часу, як правило, за рік, за допомогою факторів виробництва, що належать резидентам певної країни, незалежно від того , де використовувались ці фактори – в Україні чи за кордоном - це.

1) ВВП;

2) ВНП;

3) ЧВП;

4) НД;

5) макроекономіка.

#2

 

 

ВВП, скоригований на суму амортизаційних відрахувань – це:

1) ВВП;

2) ВНП;

3) ЧВП;

4) НД;

5) макроекономіка.

#3

 

 

Весь дохід, зароблений упродовж року власниками ресурсів, що є резидентами певної держави, незалежно від того , де ці ресурси використовуються – у власній країні чи за кордоном – це:

1) ВВП;

2) ВНП;

3) ЧВП;

4) НД;

5) макроекономіка.

#4

 

 

Якщо від ВВП відняти амортизацію, таким чином знаходять:

1) ВВП;

2) ВНП;

3) ЧВП;

4) НД;

5) прибуток.

#3

 

 

Якщо до ВВП додати надходження на фактори виробництва з-за кордону і відняти платежі за фактори виробництва решті світу, таким чином знаходять:

1) ВВП;

2) ВНП;

3) ЧВП;

4) НД;

5) прибуток.

#2

 

Якщо з ВВП вираховують амортизацію та непрямі податки на бізнес, таким чином знаходять:

1) ВВП;

2) ВНП;

3) ЧВП;

4) НД;

5) прибуток.

#4

 

Якщо додати факторні доходи резидентів – заробітну плату, ренту, процент та прибуток , таким чином знаходять:

1) ВВП;

2) ВНП;

3) ЧВП;

4) НД;

5) прибуток.

#4

 

Та частина НД, яка забезпечує задоволення матеріальних і культурних потреб людей і суспільства загалом - це є:

1) фонд споживання;

2) чистий експорт;

3) фонд нагромадження;

4) НД;

5) державні закупівлі товарів і послуг.

#1

 

Яке твердження неправильне:

1) Макроекономіка досліджує усю сукупність економічних суб’єктів;

2) Номінальний ВВП одночасно віддзеркалює як кількість вироблених товарів і послуг, так і рівень їх цін;

3) ВВП – розрив може бути зі знаком +, -, = 0;

4) Усі методи обчислених ВВП дають однаковий результат;

ВВП обчислюють 2 методами.

#13789

 

 

Зайняті та безробітні.

#5

Рівень безробіття – це:

1) відношення чисельності безробітних до загальної кількості робочої сили;

2) відношення робочої сили до дорослого населення країни;

3) відношення кількості зайнятих до дорослого населення;

4) якщо циклічне безробіття дорівнює нулю;

5) рівень безробіття за повної зайнятості.

#1

 

 

Коефіцієнт участі в робочій силі - це:

1) відношення чисельності безробітних до загальної кількості робочої сили;

2) відношення робочої сили до дорослого населення країни;

3) відношення кількості зайнятих до дорослого населення;

4) якщо циклічне безробіття дорівнює нулю;

5) рівень безробіття за повної зайнятості.

#2

 

 

Рівень зайнятості – це:

1) відношення чисельності безробітних до загальної кількості робочої сили;

2) відношення робочої сили до дорослого населення країни;

3) відношення кількості зайнятих до дорослого населення;

4) якщо циклічне безробіття дорівнює нулю;

5) рівень безробіття за повної зайнятості.

#3

 

 

Повна зайнятість – це:

1) відношення чисельності безробітних до загальної кількості робочої сили;

2) відношення робочої сили до дорослого населення країни;

3) відношення кількості зайнятих до дорослого населення;

4) якщо циклічне безробіття дорівнює нулю;

5) рівень безробіття за повної зайнятості.

#4

 

 

Природна норма безробіття – це:

1) відношення чисельності безробітних до загальної кількості робочої сили;

2) відношення робочої сили до дорослого населення країни;

3) відношення кількості зайнятих до дорослого населення;

4) якщо циклічне безробіття дорівнює нулю;

Грн..

#5

 

Бюджет сім`ї - це:

1) загальна сума грошових доходів сім`ї;

2) сума усіх видатків сім`ї за певний проміжок часу;

3) загальна сума грошових доходів і споживчої заборгованості сім`ї;

4) структура усіх доходів і видатків сім`ї за певний проміжок часу;

5) усі відповіді неправильні.

#4

Рівень бідності – це:

1) відсоток населення з доходами нижчими за офіційно встановлений рівень;

2) найнижча сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу;

3) рівень доходів, що забезпечує задоволення лише елементарних потреб сім`ї;

4) відсоток населення з доходами вищими за офіційно встановлений рівень;

5) найвища сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу.

#1

 

Мінімальна заробітна плата – це:

1) відсоток населення з доходами нижчими за офіційно встановлений рівень;

2) найнижча сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу;

3) рівень доходів, що забезпечує задоволення лише елементарних потреб сім`ї;

4) відсоток населення з доходами вищими за офіційно встановлений рівень;

5) найвища сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу.

#2

 

Погодинна заробітна плата – це:

1) плата за використання праці;

2) сума грошей, отримана найманим працівником за певний проміжок часу;

3) номінальна заробітна плата скоригована на інфляцію.

4) оплата праці, за якої заробітна плата визначається тривалістю робочого часу;

5) оплата праці, за якої заробітна плата залежить від кількості виконаних операцій або виготовлених товарів і послуг.

#4

Відрядна заробітна плата – це:

1) плата за використання праці;

2) сума грошей, отримана найманим працівником за певний проміжок часу;

3) номінальна заробітна плата скоригована на інфляцію.

4) оплата праці, за якої заробітна плата визначається тривалістю робочого часу;

Яке твердження правильне

1) Циклічне безробіття у фазі піднесення не дорівнює 0;

2) Дефлювання - це збільшення номінального ВВП до розмірів реального;

3) Рівень безробіття за повної зайнятості називають природною нормою безробіття;

4) У базовому році номінальний і реальний ВВП не дорівнюють один одному;

5) Зростання реального рівня цін означає наявність у країні інфляції;

6) Динаміка ІСЦ та дефлятора ВВП є основним показником стану сфери цін;

7) Інфлювання - це зменшення номінального ВВП до розмірів реального.

#356

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Більшість країн світу не бере активної участі у міжнародному поділі праці;

2) Платіжний баланс складається тільки в національній валюті;

3) Платіжний баланс – сума дебету і кредиту – дорівнює 0;

4) Найважливішим видом грошового доходу є заробітна плата;

5) Для складання платіжного балансу не використовується метод подвійного бухгалтерського запису;

6) BД = C + 3;

7) Натуральні доходи - це продукція, вироблена домогосподарствами для власного споживання.

#125

 

Яке твердження правильне

1) Більшість країн світу не бере активної участі у міжнародному поділі праці;

2) Платіжний баланс складається тільки в національній валюті;

3) Платіжний баланс – сума дебету і кредиту – не дорівнює 0;

4) Найважливішим видом грошового доходу є заробітна плата;

5) Для складання платіжного балансу не використовується метод подвійного бухгалтерського запису;

6) BД = C+ 3;

Яке твердження правильне

1) Платіжний баланс складається з 3 підрозділів;

2) Різницю між експортом та імпортом товарів називають торговельним балансом;

3) Родинний розподіл доходів – розподіл доходів між окремими домогосподарствами;

4) Реальна заробітна плата – це сума грошей отриманих найманим працівником за певний проміжок часу;

5) Соціальні трансфери – пенсії, стипендії, допомога у зв’язку з безробіттям і т.д.;

6) НД поділяють на 3 фонди;

7) Номінальна заробітна плата – зарплата, скоригована на інфляцію.

#235

Яке твердження правильне

1) Циклічне безробіття у фазі піднесення не дорівнює 0;

2) Дефлювання - це збільшення номінального ВВП до розмірів реального;

3) Рівень безробіття за повної зайнятості називають природною нормою безробіття;

4) У базовому році номінальний і реальний ВВП не дорівнюють один одному;

5) Зростання реального рівня цін означає наявність у країні інфляції;

6) Динаміка ІСЦ та дефлятора ВВП є основним показником стану сфери цін;

7) Інфлювання - це зменшення номінального ВВП до розмірів реального;

8) Структурне безробіття ще називають технологічним;

Яке твердження правильне

1) Більшість країн світу не бере активної участі у міжнародному поділі праці;

2) Платіжний баланс складається тільки в національній валюті;

3) Платіжний баланс – сума дебету і кредиту – не дорівнює 0;

4) Найважливішим видом грошового доходу є заробітна плата;

5) Для складання платіжного балансу не використовується метод подвійного бухгалтерського запису;

6) BД = C + 3;

7) Натуральні доходи - це продукція, вироблена домогосподарствами для власного споживання;

8) Зайняті та безробітні становлять робочу силу країни;

Яке твердження правильне

1) Платіжний баланс складається з 3 підрозділів;

2) Різницю між експортом та імпортом товарів називають торговельним балансом;

3) Родинний розподіл доходів – розподіл доходів між окремими домогосподарствами;

4) Реальна заробітна плата – це сума грошей отриманих найманим працівником за певний проміжок часу;

5) Соціальні трансфери – пенсії, стипендії, допомога у зв’язку з безробіттям і т.д.;

6) НД поділяють на 3 фонди;

7) Номінальна заробітна плата – зарплата, скоригована на інфляцію;

8) Приблизно дві третини дорослого населення України входить у склад її робочої сили;

Дохід.

#12489

 

Яке твердження неправильне:

1) Інвестиції завжди означають зменшення поточного споживання задля збільшення майбутнього споживання;

2) На споживання, крім використовуваного доходу, ще впливають майно споживача, його майбутній сподіваний дохід і т.д.;

3) Заощадження не є єдиним джерелом інвестицій;

4) Використовуваний дохід йде на споживання і заощадження;

5) Існує 2 постулати Кейнса;

6) Є 4 види інвестиційних видатків;

7) У ринковій економіці інвестиційні видатки дуже нестабільні;

8) Зі зростанням доходу середня схильність до споживання зростає;

Споживання.

#12359

 

Яке твердження неправильне:

1) Д. Кейнс був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача;

2) Д. Кейнс розглядав заощадження як розкіш;

3) процентна ставка не відіграє важливої ролі у визначенні обсягу

споживання;

Проміжний і класичний.

#467

 

Яке твердження правильне.

Яке твердження правильне.

Найнижча точка спаду.

#5

 

Зміни обсягу національного продукту, зайнятості й доходів, що спричиняються в багатьох секторах національної економіки - це:

1) спад;

2) економічні коливання;

3) піднесення;

4) вершина;

5) дно.

#2

Фаза ділового циклу, в якій обсяг національного виробництва скорочується протягом не менш як двох кварталів поспіль - це:

1) спад;

2) економічні коливання;

3) піднесення;

4) вершина;

5) дно.

#1

Дзеркальне відображення спаду - це:

1) спад;

2) економічні коливання;

3) піднесення;

4) вершина;

5) дно.

#3

Найвища точка піднесення - це:

1) спад;

2) економічні коливання;

3) піднесення;

4) вершина;

5) дно.

#4

 

Найнижча точка спаду - це:

1) спад;

2) економічні коливання;

3) піднесення;

4) вершина;

Дно.

#5

 

Пожвавлення - це:

1) початок піднесення, що настає за спадом;

2) глибокий і тривалий спад;

3) частка зайнятих, яка втрачає роботу щомісяця;

4) частка безробітних, яка знаходить роботу щомісяця;

5) усі твердження неправильні.

#1

 

Депресія - це:

1) початок піднесення, що настає за спадом;

2) глибокий і тривалий спад;

3) частка зайнятих, яка втрачає роботу щомісяця;

4) частка безробітних, яка знаходить роботу щомісяця;

5) усі твердження неправильні.

#2

Коефіцієнт звільнених працівників - це:

1) початок піднесення, що настає за спадом;

2) глибокий і тривалий спад;

3) частка зайнятих, яка втрачає роботу щомісяця;

4) частка безробітних, яка знаходить роботу щомісяця;

5) усі твердження неправильні.

#3

Коефіцієнт працевлаштування - це:

1) початок піднесення, що настає за спадом;

2) глибокий і тривалий спад;

3) частка зайнятих, яка втрачає роботу щомісяця;

4) частка безробітних, яка знаходить роботу щомісяця;

5) усі твердження неправильні.

#4

 

Яке твердження неправильне:

1) Ділові цикли неоднакові за тривалістю;

2) Піднесення є дзеркальним відображенням спаду;

3) Дно – найнижча точка спаду;

4) Вершина – найвища точка піднесення;

Індекс цін.

#5

Інфляція , коли ціни зростають повільно до 10% за рік - це:

1) помірна інфляція;

2) повзуча інфляція;

3) галопуюча інфляція;

4) гіперінфляція;

5) інфляція.

#1

 

Інфляція, за якої ціни зростають до 5% за рік - це:

1) помірна інфляція;

2) повзуча інфляція;

3) галопуюча інфляція;

4) гіперінфляція;

5) інфляція.

#2

 

Інфляція, коли ціни зростають на 20, 50, 100 і більше відсотків за рік - це:

1) помірна інфляція;

2) повзуча інфляція;

3) галопуюча інфляція;

4) гіперінфляція;

5) інфляція.

#3

Інфляція, коли ціни зростають на тисячі, десятки тисяч, навіть мільйони відсотків за рік - це:

1) помірна інфляція;

2) повзуча інфляція;

3) галопуюча інфляція;

4) гіперінфляція;

5) інфляція.

#4

Передбачена інфляція - це:

1) інфляція є несподіваною для економічних суб`єктів;

2) інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів;

3) інфляція, в процесі якої відносні ціни не змінюються;

4) інфляція супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг та ресурсів;

5) інфляція, за якої ціни зростають до 5 відсотків за рік.

#2

 

Непередбачена інфляція - це:

1) інфляція є несподіваною для економічних суб`єктів;

2) інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів;

3) інфляція, в процесі якої відносні ціни не змінюються;

4) інфляція супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг та ресурсів;

5) інфляція, за якої ціни зростають до 5 відсотків за рік.

#1

 

Збалансована інфляція - це:

1) інфляція є несподіваною для економічних суб`єктів;

2) інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів;

3) інфляція, в процесі якої відносні ціни не змінюються;

4) інфляція супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг та ресурсів;

5) інфляція, за якої ціни зростають до 5 відсотків за рік.

#3

Незбалансована інфляція - це:

1) інфляція є несподіваною для економічних суб`єктів;

2) інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів;

3) інфляція, в процесі якої відносні ціни не змінюються;

4) інфляція супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг та ресурсів;

5) інфляція, за якої ціни зростають до 5 відсотків за рік.

#4

 

Інфляція попиту - це:

Ресурсів.

#5

 

Реальна процентна ставка - це:Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 326; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.015 с.)