Поняття, яке застосовується для визначення реагування однієї 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття, яке застосовується для визначення реагування однієїзмінної на зміну іншої;

2) відношення відсотка зміни попиту на товар до відношення зміни ціни;

3) характеризує відносну зміну величини попиту, зумовлену відносною зміною ціни на певній частині кривої попиту, тобто на дузі;

4) характеризує відносну зміну величини попиту у відсотках,

обумовлену відносною зміною ціни в характерній точці кривої попиту;

5) характеризує зміну величини пропозиції у відсотках, спричинену відсотковою зміною ціни на товар у характерній точці кривої пропозиції.

#1

 

Еластичність попиту за ціною - це:

1) поняття, яке застосовується для визначення реагування однієї

змінної на зміну іншої;

2) відношення відсотка зміни попиту на товар до відношення зміни ціни;

3) характеризує відносну зміну величини попиту, зумовлену відносною зміною ціни на певній частині кривої попиту, тобто на дузі;

4) характеризує відносну зміну величини попиту у відсотках,

обумовлену відносною зміною ціни в характерній точці кривої попиту;

5) характеризує зміну величини пропозиції у відсотках, спричинену відсотковою зміною ціни на товар у характерній точці кривої пропозиції.

#2

 

Дугова еластичність попиту - це:

1) поняття, яке застосовується для визначення реагування однієї

змінної на зміну іншої;

2) відношення відсотка зміни попиту на товар до відношення зміни ціни;

3) характеризує відносну зміну величини попиту, зумовлену відносною зміною ціни на певній частині кривої попиту, тобто на дузі;

4) характеризує відносну зміну величини попиту у відсотках,

обумовлену відносною зміною ціни в характерній точці кривої попиту;

5) характеризує зміну величини пропозиції у відсотках, спричинену відсотковою зміною ціни на товар у характерній точці кривої пропозиції.

#3

 

Попит еластичний якщо:

1) / E d / > 1;

2) / E d / < 1;

3) / E d / = 1;

4) / E d / = 0;

5) / E d / = ~.

#1

 

Попит нееластичний якщо:

1) / E d / > 1;

2) / E d / < 1;

3) / E d / = 1;

4) / E d / = 0;

5) / E d / = ~.

#2

 

Попит одинично-еластичний якщо:

1) / E d / > 1;

2) / E d / < 1;

3) / E d / = 1;

4) / E d / = 0;

5) / E d / = ~.

#3

 

Попит абсолютно нееластичний якщо:

1) / E d / > 1;

2) / E d / < 1;

3) / E d / = 1;

4) / E d / = 0;

5) / E d / = ~.

#4

 

Попит безмежно еластичний якщо:

1) / E d / > 1;

2) / E d / < 1;

3) / E d / = 1;

4) / E d / = 0;

5) / E d / = ~.

#5

 

До визначників еластичності попиту за ціною належать:

1) кількість та близькість товарів – замінників;

2) частка бюджету споживача, що витрачається на купівлю товару;

3) потреби в товарі;

4) період часу необхідний до пристосування до змін у цінах;

Усі твердження правильні.

#5

 

Точкова еластичність попиту:

1) поняття, яке застосовується для визначення реагування однієї

змінної на зміну іншої;

2) відношення відсотка зміни попиту на товар до відсотка зміни ціни;

3) характеризує відносну зміну величини попиту, зумовлену відносною зміною ціни на певній частині кривої попиту, тобто на дузі;

Характеризує відносну зміну величини попиту у відсотках,

обумовлену відносною зміною ціни в характерній точці кривої попиту;

5) характеризує зміну величини пропозиції у відсотках, спричинену відсотковою зміною ціни на товар у характерній точці кривої пропозиції.

#4

 

Еластичність пропозиції за ціною:

1) характеризує відносну зміну величини попиту у відсотках,

обумовлену відносною зміною ціни в характерній точці кривої попиту;

2) характеризує зміну величини пропозиції у відсотках, спричинену відсотковою зміною ціни на товар у характерній точці кривої пропозиції;

3) характеризує спричинену зміною ціни на товар у відсотках відсоткову зміну величини пропозиції на певній частині кривої пропозиції, тобто на дузі;

4) визначається відношенням відсотка зміни величини пропозиції товару до відсотка зміни його ціни;

5) усі твердження неправильні.

#4

 

Точкова еластичність пропозиції:

1) поняття, яке застосовується для визначення реагування однієї

змінної на зміну іншої;

2) відношення відсотка зміни попиту на товар до відсотка зміни ціни;

3) характеризує відносну зміну величини попиту, зумовлену відносною зміною ціни на певній частині кривої попиту, тобто на дузі;

4) характеризує відносну зміну величини попиту у відсотках,

обумовлену відносною зміною ціни в характерній точці кривої попиту;

Характеризує зміну величини пропозиції у відсотках, спричинену відсотковою зміною ціни на товар у характерній точці кривої пропозиції.

#5

Якщо / E s/ >1 тоді пропозиція:

1) еластична;

2) нееластична;

3) одинично-еластична;

4) абсолютно-нееластична;

5) безмежно-еластична.

#1

 

Якщо / E s/ <1 , тоді пропозиція:

1) еластична;

2) нееластична;

3) одинично-еластична;

4) абсолютно-нееластична;

5) безмежно-еластична.

#2

 

Якщо / E s / = 1, тоді пропозиція:

1) еластична;

2) нееластична;

3) одинично-еластична;

4) абсолютно-нееластична;

5) безмежно-еластична.

#3

 

Якщо / E s / = 0 , тоді пропозиція

1) еластична;

2) нееластична;

3) одинично-еластична;

4) абсолютно-нееластична;

5) безмежно-еластична.

#4

 

Якщо / E s / = ~ тоді пропозиція :

1) еластична;

2) нееластична;

3) одинично-еластична;

4) абсолютно-нееластична;

Безмежно-еластична.

#5

 

Пропозиція еластична якщо:

1) / E s / >1;

2) / E s / < 1;

3) / E s / = 1;

4) / E s / = 0;

5) / E s / = ~

#1

 

Пропозиція нееластична якщо:

1) / E s / >1;

2) / E s / < 1;

3) / E s / = 1;

4) / E s / = 0;

5) / E s / = ~.

#2

 

Пропозиція одиночно - еластична якщо:

1) / E s / >1

2) / E s / < 1;

3) / E s / = 1;

4) / E s / = 0;

5) / E s / = ~.

#3

 

Пропозиція абсолютно - нееластична якщо:

1) / E s / >1;

2) / E s / < 1;

3) / E s / = 1;

4) / E s / = 0;

5) / E s / = ~.

#4

Пропозиція безмежно - еластична якщо:

1) / E s / >1;

2) / E s / < 1;

3) / E s / = 1;

4) / E s / = 0;

5) / E s / = ~.

#5

 

Якщо / E d / > 1 тоді попит:

1) еластичний;

2) нееластичний;

3) одиночно - еластичний;

4) абсолютно - нееластичний;

5) безмежно - еластичний.

#1

 

Якщо / E d / < 1 тоді попит:

1) еластичний;

2) нееластичний;

3) одиночно - еластичний;

4) абсолютно - нееластичний;

5) безмежно - еластичний.

#2

 

Якщо / E d / =1 тоді попит:

1) еластичний;

2) нееластичний;

3) одиночно - еластичний;

4) абсолютно - нееластичний;

5) безмежно - еластичний.

#3

 

Якщо / E d / =0, тоді попит:

1) еластичний;

2) нееластичний;

3) одиночно - еластичний;

4) абсолютно - нееластичний;

5) безмежно - еластичний.

#4

 

Якщо / E d / =~ тоді попит:

1) еластичний;

2) нееластичний;

3) одиночно - еластичний;

4) абсолютно - нееластичний;

Безмежно - еластичний.

#5

 

До визначників еластичності пропозиції за ціною належать:

1) час;

2) вартість розширення виробництва;

3) можливості і вартість зберігання товару;

4) взаємозамінюваність ресурсів у виробництві;

Усі твердження правильні.

#5

 

Яке твердження неправильне:

1) Максимальна ціна може бути встановлена вище, нижче або на рівні P*;

2) Еластичність попиту за ціною позначається через E(d);

3) Існує 5 видів еластичності попиту;

4) Еластичність пропозиції за ціною характеризує реагування покупців на зміну ціни;

5) Еластичність попиту за доходом позначається Іncome Ed.

#4

 

Яке твердження неправильне:

1) Мінімальна ціна може бути встановлена вище, нижче або на рівні P*;

2) Еластичність попиту за ціною має завжди від`ємне значення;

Еластичність попиту описує реагування продавців на зміну ціни

4) Існує 5 видів еластичної пропозиції;

5) Еластичність попиту за ціною - це відношення відсотка зміни попиту на товар до відсотка зміни ціни.

#3

 

 

Тема 13.2. Попит і пропозиція. Еластичність та її застосування.

Яке твердження неправильне:

1) еластичність попиту має завжди від`ємне значення;

2) еластичність – поняття, яке застосовується для визначення

реагування однієї змінної на зміну іншої;

3) попит еластичний , якщо: / E d / = 1.

4) попит одинично – еластичний, якщо / E d / = 1;

5) якщо / E s / > 1, тоді пропозиція еластична;

6) якщо / E s / = 0 , тоді пропозиція нееластична;

Відношення відсотка зміни попиту на товар до відсотка зміни ціни – це дугова еластичність попиту.

#367

 

Яке твердження неправильне:

1) надлишок величини попиту приводить до підвищення рівноважної ціни;

2) надлишок величини пропозиції приводить до зниження рівноважної ціни;

3) максимальні ціни можуть бути встановлені на рівні вище, нижче та на рівні Р відносно рівноважної ціни;

4) мінімальні ціни не можуть бути встановлені на рівні вище, нижче та на рівні Р відносно рівноважної ціни;

5) відношення відсотка зміни попиту на товар до відсотка зміни ціни –

це еластичність попиту за ціною.

6) еластичність попиту має завжди додатне значення;

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.018 с.)