Структурне безробіття є короткостроковим, а фрикційне - тривалішим.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структурне безробіття є короткостроковим, а фрикційне - тривалішим.#36789

 

 

Яке твердження неправильне:

1) ціни на вільному ринку визначаються під впливом взаємодії попиту й пропозиції;

2) зростання загального рівня цін означає наявність у країні інфляції;

3) динаміка ІСЦ та дефлятора ВВП не є основними показниками стану сфери цін;

4) для характеристики сфери зовнішньоекономічних відносин застосовують платіжний баланс;

5) платіжний баланс складається в національній валюті або в іноземній;

6) для складання платіжного балансу не використовують метод подвійного бухгалтерського запису;

7) рівень бідності – це найнижча сума грошей, яку продавці на законній підставі платять за роботу;

8) циклічне безробіття у фазі піднесення не дорівнює 0;

Дефлювання - це збільшення номінального ВВП до розмірів реального.

#36789

 

 

Яке твердження неправильне:

1) найвагомішим видом грошового доходу є заробітна плата;

2) реальна зарплата – номінальна зарплата, скоригована на інфляцію;

3) номінальна і реальна заробітні плати можуть змінюватися тільки в одному напрямку;

4) заробітна плата – це грошова винагорода, що виплачується найманим працівникам за виконання їх праці;

5) бюджет сім`ї – це загальна сума грошових доходів сім`ї;

6) попит на працю в національній економіці передусім залежить від рівня продуктивності праці;

7) мінімальна заробітна плата у 2008р. становила 350 грн.;

8) більшість країн світу не бере активної участі у міжнародному поділі праці;

Платіжний баланс складається тільки в національній валюті.

#35789

 

Яке твердження неправильне:

1) Все населення країни у віці від 16 р. поділяють на 2 групи;

2) Зайняті та безробітні становлять робочу силу країни;

3) Рівень безробіття - це відношення чисельності безробітних до загальної кількості робочої сили;

4) Приблизно дві третини дорослого населення України входить до складу її робочої сили;

5) Розрізняють 2 види безробіття;

6) Найважливішим показником сфери зайнятості є рівень безробіття;

7) Робочу силу не називають економічно активним населенням;

8) Циклічне безробіття виникає тоді, коли пропозиція робочої сили і попит на неї не збігаються;

Структурне безробіття є короткостроковим, а фрикційне - тривалішим.

#15789

 

 

Яке твердження правильне:

1) Все населення країни у віці від 16 р. поділяють на 2 групи;

2) Зайняті та безробітні становлять робочу силу країни;

3) Рівень безробіття - це відношення чисельності безробітних до загальної кількості робочої сили;

4) Приблизно одна третина дорослого населення України входить до складу її робочої сили;

5) Розрізняють 2 види безробіття;

6) Найважливішим показником сфери зайнятості є рівень безробіття;

7) Робочу силу не називають економічно активним населенням;

8) Зростання реального рівня цін означає наявність у країні інфляції;

Динаміка ІСЦ та дефлятора ВВП є основним показником стану сфери цін.

#23689

 

Яке твердження неправильне:

1) Рівень зайнятості обчислюють як відношення робочої сили до дорослого населення країни;

2) Фрикційне безробіття розглядається як неминуче і до певної міри бажане;

3) Циклічне безробіття виникає тоді, коли пропозиція робочої сили і попит на неї не збігаються;

4) Структурне безробіття є короткостроковим, а фрикційне - тривалішим;

5) Циклічне безробіття називають сезонним;

6) Рівень зайнятості визначають як відношення кількості зайнятих до дорослого населення країни;

7) Структурне безробіття ще називають технологічним;

8) Циклічне безробіття у фазі піднесення не дорівнює 0;

Дефлювання - це збільшення номінального ВВП до розмірів реального.

#13489

 

Яке твердження правильне:

1) Рівень зайнятості обчислюють як відношення робочої сили до дорослого населення країни;

2) Фрикційне безробіття розглядається як неминуче і до певної міри бажане;

3) Структурне безробіття виникає тоді, коли пропозиція робочої сили і попит на неї не збігаються;

4) Структурне безробіття є короткостроковим, а фрикційне - тривалішим;

5) Циклічне безробіття не називають сезонним;

6) Коефіцієнт участі в робочій силі визначають як відношення кількості зайнятих до дорослого населення країни;

7) Зайняті та безробітні становлять робочу силу країни;

8) Приблизно дві третини дорослого населення України входить у склад її робочої сили;

Рівень безробіття - це відношення чисельності безробітних до загальної кількості робочої сили.

#23789

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Циклічне безробіття у фазі піднесення не дорівнює 0;

2) Дефлювання - це збільшення номінального ВВП до розмірів реального;

3) Рівень безробіття за повної зайнятості називають природною нормою безробіття;

4) У базовому році номінальний і реальний ВВП дорівнюють один одному;

5) Зростання реального рівня цін означає наявність у країні інфляції;

6) Динаміка ІСЦ та дефлятора ВВП є основним показником стану сфери цін;

7) Інфлювання - це зменшення номінального ВВП до розмірів реального;

8) Мінімальна заробітна плата у 2008р. становила 350 грн.;

Більшість країн світу не бере активної участі у міжнародному поділі праці.

#12789

 

Яке твердження правильне

1) Циклічне безробіття у фазі піднесення не дорівнює 0;

2) Дефлювання - це збільшення номінального ВВП до розмірів реального;

3) Рівень безробіття за повної зайнятості називають природною нормою безробіття;

4) У базовому році номінальний і реальний ВВП не дорівнюють один одному;

5) Зростання реального рівня цін означає наявність у країні інфляції;

6) Динаміка ІСЦ та дефлятора ВВП є основним показником стану сфери цін;

7) Інфлювання - це зменшення номінального ВВП до розмірів реального;

8) Структурне безробіття ще називають технологічним;

Зайняті та безробітні становлять робочу силу країни.

#35689

 

Яке твердження неправильне:

1) Більшість країн світу не бере активної участі у міжнародному поділі праці;

2) Платіжний баланс складається тільки в національній валюті;

3) Платіжний баланс – сума дебету і кредиту – дорівнює 0;

4) Найважливішим видом грошового доходу є заробітна плата;

5) Для складання платіжного балансу не використовується метод подвійного бухгалтерського запису;

6) BД = C + 3;

7) Натуральні доходи - це продукція, вироблена домогосподарствами для власного споживання;

8) Циклічне безробіття у фазі піднесення не дорівнює 0;

Дефлювання - це збільшення номінального ВВП до розмірів реального.

#12589

 

Яке твердження правильне

1) Більшість країн світу не бере активної участі у міжнародному поділі праці;

2) Платіжний баланс складається тільки в національній валюті;

3) Платіжний баланс – сума дебету і кредиту – не дорівнює 0;

4) Найважливішим видом грошового доходу є заробітна плата;

5) Для складання платіжного балансу не використовується метод подвійного бухгалтерського запису;

6) BД = C + 3;

7) Натуральні доходи - це продукція, вироблена домогосподарствами для власного споживання;

8) Зайняті та безробітні становлять робочу силу країни;

Приблизно дві третини дорослого населення України входить у склад її робочої сили.

#46789

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Платіжний баланс складається з 3 підрозділів;

2) Різницю між експортом та імпортом товарів називають торговельним балансом;

3) Родинний розподіл доходів – розподіл доходів між окремими домогосподарствами;

4) Реальна заробітна плата – це сума грошей отриманих найманим працівником за певний проміжок часу;

5) Соціальні трансфери – пенсії, стипендії, допомога у зв’язку з безробіттям і т.д.;

6) НД поділяють на фонд нагромадження і фонд споживання;

7) Номінальна заробітна плата – зарплата, скоригована на інфляцію;

8) Більшість країн світу не бере активної участі у міжнародному поділі праці;

Платіжний баланс складається тільки в національній валюті.

#14789

 

 

Яке твердження правильне

1) Платіжний баланс складається з 3 підрозділів;

2) Різницю між експортом та імпортом товарів називають торговельним балансом;

3) Родинний розподіл доходів – розподіл доходів між окремими домогосподарствами;

4) Реальна заробітна плата – це сума грошей отриманих найманим працівником за певний проміжок часу;

5) Соціальні трансфери – пенсії, стипендії, допомога у зв’язку з безробіттям і т.д.;

6) НД поділяють на 3 фонди;

7) Номінальна заробітна плата – зарплата, скоригована на інфляцію;

8) Приблизно дві третини дорослого населення України входить у склад її робочої сили;Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 250; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.006 с.)