Тема 11.1.Інфляція та методи боротьби з нею. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11.1.Інфляція та методи боротьби з нею.Дефляція - це:

1) зворотний процес, який виражається зниженням середнього рівня цін;

2) зростання загального рівня цін, у країні впродовж певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці;

3) показує, як змінилися ціни в національній економіці за певний

період;

4) показує, прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період;

5) відношення ціни споживчого кошика за поточний рік до ціни

відповідного споживчого кошика базового року.

#1

 

Інфляція - це:

1) зворотний процес, який виражається зниженням середнього рівня цін;

2) зростання загального рівня цін, у країні впродовж певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці;

3) показує, як змінилися ціни в національній економіці за певний

період;

4) показує, прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період;

5) відношення ціни споживчого кошика за поточний рік до ціни

відповідного споживчого кошика базового року.

#2

 

Рівень інфляції - це:

1) зворотний процес, який виражається зниженням середнього рівня цін;

2) зростання загального рівня цін, у країні впродовж певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці;

Показує, як змінилися ціни в національній економіці за певний

період;

4) показує, прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період;

5) відношення ціни споживчого кошика за поточний рік до ціни

відповідного споживчого кошика базового року.

#3

 

Темп інфляції - це:

1) зворотний процес, який виражається зниженням середнього рівня цін;

2) зростання загального рівня цін, у країні впродовж певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці;

3) показує, як змінилися ціни в національній економіці за певний

період;

4) показує, прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період;

5) відношення ціни споживчого кошика за поточний рік до ціни

відповідного споживчого кошика базового року.

#4

 

Індекс цін - це:

1) зворотний процес, який виражається зниженням середнього рівня цін;

2) зростання загального рівня цін, у країні впродовж певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці;

3) показує, як змінилися ціни в національній економіці за певний

період;

4) показує, прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період;

Відношення ціни споживчого кошика за поточний рік до ціни

Відповідного споживчого кошика базового року.

#5

За формулою <br>( (Пt - Пt-<sub>1</sub>) / Пt-<sub>1</sub> ) х 100% знаходять:

1) інфляцію;

2) темп інфляції;

3) рівень інфляції;

4) індекс цін;

5) дефляцію.

#2

 

Зворотний процес, який виражається зниженням середнього рівня цін -це:

1) інфляція;

2) дефляція;

3) рівень інфляції;

4) темп інфляції;

5) індекс цін.

#2

 

Зростання загального рівня цін у країні впродовж певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці - це:

1) інфляція;

2) дефляція;

3) рівень інфляції;

4) темп інфляції;

5) індекс цін.

#1

 

Показує, як змінилися ціни в національній економіці за певний період- це:

1) інфляція;

2) дефляція;

3) рівень інфляції;

4) темп інфляції;

5) індекс цін.

#3

 

Показує, прискорилися чи уповільнися інфляції за певний період - це:

1) інфляція;

2) дефляція;

3) рівень інфляції;

4) темп інфляції;

5) індекс цін.

#4

 

Відношення ціни споживчого кошика за поточний рік до ціни відповідного споживчого кошика базового року- це:

1) інфляція;

2) дефляція;

3) рівень інфляції;

4) темп інфляції;

Індекс цін.

#5

Інфляція , коли ціни зростають повільно до 10% за рік - це:

1) помірна інфляція;

2) повзуча інфляція;

3) галопуюча інфляція;

4) гіперінфляція;

5) інфляція.

#1

 

Інфляція, за якої ціни зростають до 5% за рік - це:

1) помірна інфляція;

2) повзуча інфляція;

3) галопуюча інфляція;

4) гіперінфляція;

5) інфляція.

#2

 

Інфляція, коли ціни зростають на 20, 50, 100 і більше відсотків за рік - це:

1) помірна інфляція;

2) повзуча інфляція;

3) галопуюча інфляція;

4) гіперінфляція;

5) інфляція.

#3

Інфляція, коли ціни зростають на тисячі, десятки тисяч, навіть мільйони відсотків за рік - це:

1) помірна інфляція;

2) повзуча інфляція;

3) галопуюча інфляція;

4) гіперінфляція;

5) інфляція.

#4

Передбачена інфляція - це:

1) інфляція є несподіваною для економічних суб`єктів;

2) інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів;

3) інфляція, в процесі якої відносні ціни не змінюються;

4) інфляція супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг та ресурсів;

5) інфляція, за якої ціни зростають до 5 відсотків за рік.

#2

 

Непередбачена інфляція - це:

1) інфляція є несподіваною для економічних суб`єктів;

2) інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів;

3) інфляція, в процесі якої відносні ціни не змінюються;

4) інфляція супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг та ресурсів;

5) інфляція, за якої ціни зростають до 5 відсотків за рік.

#1

 

Збалансована інфляція - це:

1) інфляція є несподіваною для економічних суб`єктів;

2) інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів;

3) інфляція, в процесі якої відносні ціни не змінюються;

4) інфляція супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг та ресурсів;

5) інфляція, за якої ціни зростають до 5 відсотків за рік.

#3

Незбалансована інфляція - це:

1) інфляція є несподіваною для економічних суб`єктів;

2) інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів;

3) інфляція, в процесі якої відносні ціни не змінюються;

4) інфляція супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг та ресурсів;

5) інфляція, за якої ціни зростають до 5 відсотків за рік.

#4

 

Інфляція попиту - це:

Коли сукупний попит зростає швидше за виробничий потенціал

економіки, а тому ціни зростають, щоб зрівноважити попит і пропозицію;

2) зростання загального рівня цін із року в рік приблизно однаковим темпом;

3) спостерігалася в минулому – від часу її виникнення із

запровадженням грошей аж до 30 р. XX ст.;

4) інфляція другої половини XX ст.;

5) інфляція, що виникла внаслідок зростання витрат у періоди

високого рівня безробіття і неповного використання виробничих

ресурсів.

#1

 

Інерційна інфляція - це:

1) коли сукупний попит зростає швидше за виробничий потенціал

економіки, а тому ціни зростають, щоб зрівноважити попит і пропозицію;

2) зростання загального рівня цін із року в рік приблизно однаковим темпом;

3) спостерігалася в минулому – від часу її виникнення із

запровадженням грошей аж до 30 р. XX ст.;

4) інфляція другої половини XX ст.;

5) інфляція, що виникла внаслідок зростання витрат у періоди

високого рівня безробіття і неповного використання виробничих

ресурсів.

#2

 

Класична інфляція - це:

1) коли сукупний попит зростає швидше за виробничий потенціал

економіки, а тому ціни зростають, щоб зрівноважити попит і пропозицію;

2) зростання загального рівня цін із року в рік приблизно однаковим темпом;

Спостерігалася в минулому – від часу її виникнення із

запровадженням грошей аж до 30 р. XX ст.;

4) інфляція другої половини XX ст.;

5) інфляція, що виникла внаслідок зростання витрат у періоди

високого рівня безробіття і неповного використання виробничих

ресурсів.

#3

 

Сучасна інфляція - це:

1) коли сукупний попит зростає швидше за виробничий потенціал

економіки, а тому ціни зростають, щоб зрівноважити попит і пропозицію;

2) зростання загального рівня цін із року в рік приблизно однаковим темпом;

3) спостерігалася в минулому – від часу її виникнення із

запровадженням грошей аж до 30 р. XX ст.;

4) інфляція другої половини XX ст.;

5) інфляція, що виникла внаслідок зростання витрат у періоди

високого рівня безробіття і неповного використання виробничих

ресурсів.

#4

 

Інфляція пропозиції - це:

1) коли сукупний попит зростає швидше за виробничий потенціал

економіки, а тому ціни зростають, щоб зрівноважити попит і пропозицію;

2) зростання загального рівня цін із року в рік приблизно однаковим темпом;

3) спостерігалася в минулому – від часу її виникнення із

запровадженням грошей аж до 30 р. XX ст.;

4) інфляція другої половини XX ст.;

Інфляція, що виникла внаслідок зростання витрат у періоди

Високого рівня безробіття і неповного використання виробничих

Ресурсів.

#5

 

Реальна процентна ставка - це:

1) різниця номінальної процентної ставки та темпу інфляції;

2) реальна процентна ставка плюс темп інфляції;

3) рівняння номінальної процентної ставки, записане у вигляді i = r+ п;

4) залежність між темпом інфляції і номінальною процентною ставкою;

5) плата за право користування грошовими коштами.

#1

 

Номінальна процентна ставка - це:

1) різниця номінальної процентної ставки та темпу інфляції;

2) реальна процентна ставка плюс темп інфляції;

3) рівняння номінальної процентної ставки, записане у вигляді i = r+ п;

4) залежність між темпом інфляції і номінальною процентною ставкою;

5) плата за право користування грошовими коштами.

#2

 

Рівняння Фішера - це:

1) різниця номінальної процентної ставки та темпу інфляції;

2) реальна процентна ставка плюс темп інфляції;

3) рівняння номінальної процентної ставки, записане у вигляді i = r + п;

4) залежність між темпом інфляції і номінальною процентною ставкою;

5) плата за право користування грошовими коштами.

#3

 

Ефект Фішера - це:

1) різниця номінальної процентної ставки та темпу інфляції;

2) реальна процентна ставка плюс темп інфляції;

3) рівняння номінальної процентної ставки, записане у вигляді i = r+ п;

4) залежність між темпом інфляції і номінальною процентною ставкою;

5) плата за право користування грошовими коштами.

#4

 

Яке твердження неправильне:

1) Інфляцію вимірюють за допомогою індексів цін;

2) «Інфляційний психоз» посилює тиск на ціни;

3) Сучасна інфляція - це інфляція другої половини XX ст..;

4) Характерною рисою класичної інфляції є її хронічний характер;

5) Дефляція – зворотній процес, який виражається зниженням середнього рівня цін.

#4

 

Яке твердження неправильне:

1) Характерною рисою сучасної інфляції є її епізодичний характер;

2) Методи боротьби з інфляцією можна поділити на 2 групи;

3) Ціни різних товарів зростають неоднаковими темпами;

4) Темп інфляції показує прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період;

5) Помірна інфляція має місце тоді, коли ціни зростають повільно до 10% за рік.

#1

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.006 с.)