Тема 7.2. Споживання та інвестиції.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7.2. Споживання та інвестиції.Яке твердження правильне:

1) Споживання не є найважливішим компонентом ВВП;

2) Використовуваний дохід - це особистий дохід, за вирахуванням особистих податків;

3) Споживання - це видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей;

4) Розрізняють 2 групи видатків домогосподарств на споживання;

5) Термін «граничний» не означає додатковий або приростковий;

6) Дзеркальним відображенням граничної схильності до споживання є гранична схильність до заощадження;

7) Д. Кейнс не був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача.

#236

 

Яке твердження правильне:

1) Споживання є найважливішим компонентом ВВП;

2) Використаний дохід – не є особистим доходом, за вирахуванням особистих податків;

3) Споживання - це видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей;

4) Розрізняють 2 групи видатків домогосподарств на споживання;

5) Термін «граничний» не означає додатковий або приростковий;

6) Дзеркальним відображенням граничної схильності до споживання є гранична схильність до заощадження;

7) Д. Кейнс не був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача.

#136

Яке твердження правильне:

1) Використовуваний дохід не йде на споживання і заощадження;

2) Заощадження є тією частиною використовуваного доходу, що не витрачається на споживання;

3) Немає двох сімей, які б витрачали свій використовуваний дохід однаково;

4) Використовуваний дохід не визначає рівня споживання та заощадження;

5) Сума MPC і МPS не завжди дорівнює одиниці;

6) Процентна ставка - це плата за право користування грошовими коштами ( у % );

7) Модель поведінки споживача не називають кейнсіанською функцією споживання.

#236

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Використовуваний дохід не йде на споживання і заощадження;

2) Заощадження є тією частиною використовуваного доходу, що не витрачається на споживання;

3) Немає двох сімей, які б витрачали свій використовуваний дохід однаково;

4) Використовуваний дохід не визначає рівня споживання та заощадження;

5) Сума MPC і МPS не завжди дорівнює одиниці;

6) Процентна ставка - це плата за право користування грошовими коштами ( у % );

7) Модель поведінки споживача називають кейнсіанською функцією споживання.

#145

 

Яке твердження правильне:

1) Існує 3 постулати Кейнса;

2) Зі зростанням доходу середня схильність до споживання зростає;

3) Гранична схильність до споживання = 0;

4) Кейнс стверджував, що основним чинником, який визначає споживання є поточний використовуваний дохід;

5) Інвестиції - це вкладення у капітал;

6) Кейнс стверджував, що процентна ставка відіграє важливу роль у визначенні обсягу споживання;

7) Кейнс не розглядав заощадження як розкіш.

#145

 

Яке твердження неправильне:

1) Існує 3 постулати Кейнса;

2) Зі зростанням доходу середня схильність до споживання зростає;

3) Гранична схильність до споживання = 0;

4) Кейнс стверджував, що основним чинником, який визначає споживання є поточний використовуваний дохід;

5) Інвестиції - це вкладення у капітал;

6) Кейнс стверджував, що процентна ставка відіграє важливу роль у визначенні обсягу споживання;

7) Кейнс розглядав заощадження як розкіш.

#236

 

Яке твердження правильне:

1) Гранична схильність до споживання коливається у межах від 0 до 1;

2) Розрізняють валові та чисті інвестиції;

3) Є 2 види інвестиційних видатків;

4) Валові інвестиції не включають у себе амортизацію;

5) Валові інвестиції є точним вимірником збільшення капіталу країни;

6) Єдиним джерелом інвестицій є заощадження;

7) Чисті інвестиції дорівнюють валовим інвестиціям плюс амортизація.

#126

 

Яке твердження неправильне:

1) Гранична схильність до споживання коливається у межах від 0 до 1;

2) Розрізняють валові та чисті інвестиції;

3) Є 2 види інвестиційних видатків;

4) Валові інвестиції не включають у себе амортизацію;

5) Валові інвестиції є точним вимірником збільшення капіталу країни;

6) Єдиним джерелом інвестицій є заощадження;

7) Чисті інвестиції дорівнюють валовим інвестиціям мінус амортизація.

#345

 

Яке твердження правильне:

1) Інвестиції завжди означають зменшення поточного споживання задля збільшення майбутнього споживання;

2) На споживання, крім використовуваного доходу, ще впливають майно споживача, його майбутній сподіваний дохід і т.д.;

3) Заощадження не є єдиним джерелом інвестицій;

4) Використовуваний дохід йде на споживання і заощадження;

5) Існує 2 постулати Кейнса;

6) Є 4 види інвестиційних видатків;

7) У ринковій економіці інвестиційні видатки дуже стабільні.

#124

Яке твердження неправильне:

1) Інвестиції завжди означають зменшення поточного споживання задля збільшення майбутнього споживання;

2) На споживання, крім використовуваного доходу, ще впливають майно споживача, його майбутній сподіваний дохід і т.д.;

3) Заощадження не є єдиним джерелом інвестицій;

4) Використовуваний дохід йде на споживання і заощадження;

5) Існує 2 постулати Кейнса;

6) Є 4 види інвестиційних видатків;

7) У ринковій економіці інвестиційні видатки дуже нестабільні.

#356

Що характеризує кейнсіанську функцію споживання:

1) гранична схильність до споживання коливається в межах від 0 до 1;

2) зі зростанням доходу середня схильність до споживання знижується;

Основним чинником споживання є поточний використовуваний

дохід;

4) Арістотель був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача;

5) Кейнс не розглядав заощадження як розкіш;

6) гранична схильність до споживання є від”ємною величиною;

7) зі зростанням доходу середня схильність до споживання зростає.

#123

Яке твердження неправильне:

1) Д. Кейнс був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача;

2) Д. Кейнс розглядав заощадження як розкіш;

3) процентна ставка не відіграє важливої ролі у визначенні обсягу

споживання;

Гранична схильність до споживання коливається в межах більшої

від 1;

5) чисті інвестиції - вартість усіх машин, фабрик, будинків споруджених протягом року;

6) інвестиційний процес - валові інвестиції мінус амортизація;

7) процентна ставка - це плата за право користування грошовими

коштами.

#456

Тема 7.3. Споживання та інвестиції.

Яке твердження правильне:

1) Споживання не є найважливішим компонентом ВВП;

2) Використовуваний дохід - це особистий дохід, за вирахуванням особистих податків;

3) Споживання - це видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей;

4) Розрізняють 2 групи видатків домогосподарств на споживання;

5) Термін «граничний» не означає додатковий або приростковий;

6) Дзеркальним відображенням граничної схильності до споживання є гранична схильність до заощадження;

7) Д. Кейнс не був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача;

8) Гранична схильність до споживання коливається у межах від 0 до 1;

Розрізняють валові та чисті інвестиції.

#23689

 

Яке твердження правильне:

1) Споживання не є найважливішим компонентом ВВП;

2) Використовуваний дохід - це особистий дохід, за вирахуванням особистих податків;

3) Споживання - це видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей;

4) Розрізняють 2 групи видатків домогосподарств на споживання;

5) Термін «граничний» означає додатковий або приростковий;

6) Дзеркальним відображенням граничної схильності до споживання є гранична схильність до заощадження;

7) Д. Кейнс не був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача;

8) Д.Кейнс стверджував, що процентна ставка відіграє важливу роль у визначенні обсягу споживання;

Д.Кейнс розглядав заощадження як розкіш.

#23569

 

Яке твердження правильне:

1) Використовуваний дохід не йде на споживання і заощадження;

2) Заощадження є тією частиною використовуваного доходу, що не витрачається на споживання;

3) Немає двох сімей, які б витрачали свій використовуваний дохід однаково;

4) Використовуваний дохід не визначає рівня споживання та заощадження;

5) Сума MPC і МPS не завжди дорівнює одиниці;

6) Процентна ставка - це плата за право користування грошовими коштами ( у %);

7) Модель поведінки споживача не називають кейнсіанською функцією споживання;

8) Інвестиції завжди означають зменшення поточного споживання задля збільшення майбутнього споживання;Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 213; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.011 с.)