Попит на працю в національній економіці залежить від рівня продуктивності праці.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Попит на працю в національній економіці залежить від рівня продуктивності праці.#23589

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Розрізняють ринкову та індивідуальну пропозицію;

2) Рівноважна ціна - це ціна, за якої інтереси продавців і покупців збігаються;

3) Умова ринкової рівноваги – Qd < Qs;

Криву пропозиції позначають буквою D.

5) Мінімальні ціни - офіційно визначений законом нижній рівень ціни;

6) Взаємо доповнювані продукти – якщо зниження ціни на один продукт зменшує попит на інший продукт;

7) Гранична корисність – додаткова корисність, яку отримує споживач від додаткової одиниці товару або послуги;

8) Криву пропозиції позначають буквою C;

У законі попиту існує пряма залежність.

#34689

Яке твердження правильне:

1) Крива пропозиції є вертикальна;

2) Нормальні товари – товари, споживання яких зростає повільніше, ніж дохід покупця;

3) Надлишок пропозиції – ситуація, у якій величина пропозиції за існуючої ціни менша від величини попиту;

4) Попит на працю в національній економіці не залежить від рівня продуктивності праці;

5) Чай і цукор, магнітофон і диски, автомобіль і бензин - це приклади взаємо доповнюваних продуктів;

6) Під кривою попиту розуміють графічне зображення шкали попиту;

7) Тіньова економіка – сукупність неврахованих і протизаконних видів діяльності: ухилення від сплати податків, надання заборонених послуг і т.д.;

8) Розрізняють ринковий та індивідуальний попити;

Криву пропозиції позначають буквою S.

#56789

 

 

Тема 4.1. Економічна роль держави.

 

Державні субсидії – це:

1) усі видатки з державного бюджету;

2) кошти, які держава надає у позику виробникам певних товарів і послуг;

3) кошти, спрямовані на імпорт найважливіших для країни товарів і послуг;

4) кошти, які держава спрямовує на допомогу соціально не захищених груп населення;

5) деякі видатки з державного бюджету.

#4

 

 

В Україні універсальний акциз офіційно називають:

1) податком на додану вартість;

2) акцизним збором;

3) прибутковим податком;

4) податком з обороту;

5) податком із продажу.

#1

 

Державний бюджет – це:

1) централізований грошовий фонд, що перебуває у розпорядженні уряду;

2) грошові ресурси місцевих органів влади, які здебільшого надходять завдяки податкам;

3) забезпечують їхнє функціонування;

4) фонди соціального страхування , різні цільові фонди, фінанси державних кредитних органів, що відокремлені від державного бюджету й управляються центральними або місцевими органами влади;

5) усі твердження неправильні.

#1

 

 

Місцеві фінанси – це:

1) централізований грошовий фонд, що перебуває у розпорядженні уряду;

2) грошові ресурси місцевих органів влади, які здебільшого надходять завдяки податкам;

3) забезпечують їхнє функціонування;

4) фонди соціального страхування , різні цільові фонди, фінанси державних кредитних органів, що відокремлені від державного бюджету й управляються центральними або місцевими органами влади;

5) усі твердження неправильні.

#2

 

 

Фінанси державних підприємств – це:

1) централізований грошовий фонд, що перебуває у розпорядженні уряду;

2) грошові ресурси місцевих органів влади, які здебільшого надходять завдяки податкам;

3) забезпечують їхнє функціонування;

4) фонди соціального страхування , різні цільові фонди, фінанси державних кредитних органів, що відокремлені від державного бюджету й управляються центральними або місцевими органами влади;

5) усі твердження неправильні.

#3

 

 

Спеціальні державні фонди – це:

1) централізований грошовий фонд, що перебуває у розпорядженні уряду;

2) грошові ресурси місцевих органів влади, які здебільшого надходять завдяки податкам;

3) забезпечують їхнє функціонування;

4) фонди соціального страхування , різні цільові фонди, фінанси державних кредитних органів, що відокремлені від державного бюджету й управляються центральними або місцевими органами влади;

5) усі твердження неправильні.

#4

Суб`єкти оподаткування – це:

1) ті, хто сплачує податки;

2) прибуток підприємства , заробітна плата, вартість майна, кількість землі тощо;

3) одиниця виміру об’єкта оподаткування;

4) величина податку на одиницю оподаткування;

5) усі видатки з державного бюджету.

#1

 

 

Об`єкти оподаткування – це:

1) ті, хто сплачує податки;

2) прибуток підприємства , заробітна плата, вартість майна, кількість землі тощо;

3) одиниця виміру об’єкта оподаткування;

4) величина податку на одиницю оподаткування;

5) усі видатки з державного бюджету.

#2

 

 

Одиниця оподаткування – це:

1) ті, хто сплачує податки;

2) прибуток підприємства , заробітна плата, вартість майна, кількість землі тощо;

3) одиниця виміру об’єкта оподаткування;

4) величина податку на одиницю оподаткування;

5) усі видатки з державного бюджету.

#3

 

Податкова ставка – це:

1) ті, хто сплачує податки;

2) прибуток підприємства , заробітна плата, вартість майна, кількість землі тощо;

3) одиниця виміру об’єкта оподаткування;

4) величина податку на одиницю оподаткування;

5) усі видатки з державного бюджету.

#4

 

 

Прогресивна податкова система – це:

1) податкова ставка зі зростанням доходу збільшується;

2) податкова ставка є сталою;

3) податки стягуються безпосередньо з індивідів або фірм;

4) податки, що встановлюються на товари та послуги і включаються в їхню ціну;

5) податкова ставка зі зростанням доходу зменшується.

#1

 

 

Пропорційна податкова система – це:

1) податкова ставка зі зростанням доходу збільшується;

2) податкова ставка є сталою;

3) податки стягуються безпосередньо з індивідів або фірм;

4) податки, що встановлюються на товари та послуги і включаються в їхню ціну;

5) податкова ставка зі зростанням доходу зменшується.

#2

Прямі податки – це:

1) податкова ставка зі зростанням доходу збільшується;

2) податкова ставка є сталою;

3) податки стягуються безпосередньо з індивідів або фірм;

4) податки, що встановлюються на товари та послуги і включаються в їхню ціну;

5) податкова ставка зі зростанням доходу зменшується.

#3

 

 

Непрямі податки – це:

1) податкова ставка зі зростанням доходу збільшується;

2) податкова ставка є сталою;

3) податки стягуються безпосередньо з індивідів або фірм;

4) податки, що встановлюються на товари та послуги і включаються в їхню ціну;

5) податкова ставка зі зростанням доходу зменшується.

#4

 

 

Що не є методом збалансування дефіцитного державного бюджету:

1) додаткова емісія грошей;

2) випуск державних цінних паперів;

3) операції на відкритому ринку;

4) підвищення податків;

5) жодного винятку не має.

#3

 

 

Що не є важливою економічною функцією держави у ринковій системі:

1) створення правової бази економіки та надання соціальних послуг;

2) захист конкуренції;

3) перерозподіл ресурсів і доходів;

4) розв`язання основних проблем організації економіки;

5) стабілізація національної економіки.

#4

 

 

До прямих податків не належать:

1) особистий прибутковий податок;

2) податок на прибуток юридичних осіб;

3) податок на майно;

4) платежі по соціальному страхуванню;

Мито.

#5

 

До прямих податків не належать:

1) податок на спадщину;

2) прибутковий податок;

3) податок на золоті вироби;

4) податок із прибутку;

5) земельний податок.

#3

Яке твердження неправильне:

1) Держава створює правову базу економіки;

2) Податки поділяють на прямі й непрямі;

3) Особистий прибутковий податок в Україні є пропорційним;

4) Ставка податку на додану вартість в Україні становить 20%;

5) Податки забезпечують близько 90% доходів будь-якої держави.

#3

Яке твердження неправильне:

1) Стабілізація економіки є найновішою економічною функцією держави;

2) Податкові системи поділяють на прогресивні та пропорційні;

3) Державний бюджет країни складається з 3 підрозділів;

4) Прямі податки стягуються безпосередньо з індивідів та фірм;

5) Непрямі податки - це податки, що встановлюються на товари й послуги і

включаються в їхню ціну.

#3

 

Фінансова система охоплює:

1) державний бюджет;

2) фінанси місцевих органів влади;

3) фінанси державних підприємств;

4) спеціальні державні фонди;

Усі відповіді правильні.

#5

 

Дефіцит бюджету – це:

1) якщо видатки більші за доходи;

2) якщо доходи перевищують видатки;

3) відношення суми дефіциту до ВВП;

4) якщо доходи дорівнюють видаткам;

5) усі твердження правильні.

#1

 

Надлишок бюджету – це:

1) якщо видатки більші за доходи;

2) якщо доходи перевищують видатки;

3) відношення суми дефіциту до ВВП;

4) якщо доходи дорівнюють видаткам;

5) усі твердження правильні.

#2

Рівень дефіцитності бюджету – це:

1) якщо видатки більші за доходи;

2) якщо доходи перевищують видатки;

3) відношення суми дефіциту до ВВП;

4) якщо доходи дорівнюють видаткам;

5) усі твердження правильні.

#3

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 219; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.006 с.)