Що є» вивчає нормативна економічна наука. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що є» вивчає нормативна економічна наука.#237

 

 

Яке твердження правильне:

1) Поняття «економіка» було вперше засноване давніми греками;

2) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

3) Термін «політична економія» ввів француз А. Монкретьен;

4) Економічна теорія – це не є суспільна наука;

5) Економічна теорія не постійно розширює своє поле інтересів;

6) У сучасному суспільстві люди не мають широкого кола потреб;

7) Потреби не є надзвичайно різноманітні.

#123

 

Яке твердження неправильне:

1) Усі ресурси поділяють на 2 великі групи;

2) Гроші належать до фізичного капіталу;

3) Засоби виробництва є особистим фактором виробництва;

4) Матеріальні ресурси - праця і підприємницький хист;

5) Робоча сила – це здатність до праці;

6) Робоча сила є особистим фактором виробництва;

7) Людські ресурси – праця і підприємницький хист.

#234

 

 

Яке твердження правильне:

1) Позитивна економічна наука вивчає питання « що є»;

2) Економічні інтереси не є обмеженими;

3) Повна занятість означає використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

4) Економічна теорія виконує 4 функції;

5) Мікроекономіка вивчає загальний рівень цін;

6) Нормативна економічна наука вивчає питання «що має бути»;

7) Економічна політика – здатність керувати економічним процесом.

#136

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Виховна функція – це функція економічної теорії;

2) Земля як економічний ресурс - це всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві;

3) Праця як економічний ресурс - це речовий фактор виробництва;

4) Технологія виражає взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці;

5) Потреби - це відчуття нестачі чогось;

Річ або комплекс речей , якими людина діє на предмети праці – засоби виробництва.

7) В сукупності предмети праці й засоби праці – засоби виробництва.

#136

Яке твердження правильне:

1) Повна зайнятість означає використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

2) Термін «економіка» було вперше засновано давніми індійцями;

3) Термін «політична економія» ввів А. Маршал;

4) Усі ресурси поділять на 4 великі групи;

5) Повний обсяг виробництва означає, що ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

6) Економічні інтереси не є обмеженими;

Альтернативна вартість - це кількість іншого продукту, від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту.

#157

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Поняття «економіка» було вперше засноване давніми греками;

2) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

3) Термін «політична економія» ввів француз А. Монкретьен;

4) Економічна теорія - це суспільна наука;

5) Економічна теорія не постійно розширює своє поле інтересів;

6) У сучасному суспільстві люди не мають широкого кола потреб;

Потреби не є надзвичайно різноманітні.

#567

 

 

Яке твердження правильне:

1) Усі ресурси поділять на 2 великі групи;

2) Гроші належать до фізичного капіталу;

3) Засоби виробництва є особистим фактором виробництва;

4) Матеріальні ресурси - праця і підприємницький хист;

5) Робоча сила – це здатність до праці;

6) Робоча сила є особистим фактором виробництва;

7) Людські ресурси – земля і капітал.

#156

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Економічні інтереси є обмеженими;

2) Мікроекономіка вивчає загальний рівень цін;

3) Позитивна економічна наука вивчає питання «що є»;

4) Економічна політика – здатність керувати економічним процесом;

5) Нормативна економічна наука вивчає питання «що має бути»;

6) Повна зайнятість означає використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

Економічна теорія виконує 4 функції.

#247

 

 

Яке твердження правильне:

1) Виховна функція - це функція економічної теорії;

2) Потреби - це відчуття нестачі чогось;

3) Річ або комплекс речей , якими людина діє на предмети праці – засоби виробництва.

4) Капітал як економічний ресурс - це всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві;

5) В сукупності предмети праці й засоби праці – засоби виробництва;

6) Технологія виражає взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці;

7) Праця як економічний ресурс - це речовий фактор виробництва.

#256

 

 

Яке твердження правильне:

1) Термін «політична економія» ввів А. Маршал;

2) Усі ресурси поділять на 2 великі групи;

3) Економічні інтереси не є обмежені;

4) Повний обсяг виробництва означає використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

5) Повна зайнятість означає, що ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

6) Термін «економіка» було вперше засновано давніми греками;

Альтернативна вартість - це кількість іншого продукту, від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту.

#267

 

 

Тема 1.3. Економічні потреби і виробничі ресурси.

 

Яке з тверджень є правильним:

1) Породженням і соціальним проявом потреб є економічні інтереси;

2) Економічна теорія не розширює своє поле інтересів;

3) Гроші – це фізичний капітал;

4) Потреби – це відчуття нестачі чогось;

5) Підприємницький хист – це особливий людський ресурс;

6) Земля як економічний ресурс охоплює всі виготовлені виробничі знаряддя;

7) Капітал – всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві;

8) Нормативна економічна наука вивчає питання « що має бути ».

Практична функція – це функція економічної теорії.

#14589

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Породженням і соціальним проявом потреб є економічні інтереси;

2) Економічна теорія розширює своє поле інтересів;

3) Гроші – це фізичний капітал;

4) Потреби – це відчуття нестачі чогось;

5) Підприємницький хист – це особливий людський ресурс;

6) Земля як економічний ресурс охоплює всі виготовлені виробничі знаряддя;

7) Капітал – всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві;

Термін « економіка » було засноване давніми індійцями.

Економічна теорія виконує 2 функції.

#36789

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Гроші – це фінансовий капітал;

2) Повна зайнятість – ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

3) Повний обсяг виробництва – використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

4) Економічні ресурси містять такі складові як капітал, праця, земля, підприємницький хист;

5) Макроекономіка вивчає виробництво в масштабі всієї економіки;

6) «Що є» вивчає позитивна економічна наука;

7) «Що є» вивчає нормативна економічна наука;

8) Матеріальні ресурси – праця і підприємницький хист;

Економічна політика – здатність керувати економічним процесом.

#23789

 

 

Яке твердження правильне:

1) Гроші – це фінансовий капітал;

2) Повна зайнятість – ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

3) Повний обсяг виробництва – використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

4) Економічні ресурси містять такі складові як капітал, праця, земля;

5) Макроекономіка вивчає виробництво в масштабі всієї економіки;

6) «Що є» вивчає позитивна економічна наука;

7) «Що є» вивчає нормативна економічна наука;

8) Робоча сила – це здатність до праці;

Економічна теорія – це суспільна наука.

#15689

 

 

Яке твердження правильне:

1) Поняття «економіка» було вперше засноване давніми греками;

2) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

3) Термін «політична економія» ввів француз А. Монкретьен;

4) Економічна теорія – це не є суспільна наука;

5) Економічна теорія не постійно розширює своє поле інтересів;

6) У сучасному суспільстві люди не мають широкого кола потреб;

7) Потреби не є надзвичайно різноманітні;

8) Позитивна економічна наука вивчає питання «що є»;

Повна зайнятість означає використання всіх наявних ресурсів для виробництва.

#12389

 

Яке твердження неправильне:

1) Усі ресурси поділяють на 2 великі групи;

2) Гроші належать до фізичного капіталу;

3) Засоби виробництва є особистим фактором виробництва;

4) Матеріальні ресурси - праця і підприємницький хист;

5) Робоча сила – це здатність до праці;

6) Робоча сила є особистим фактором виробництва;

7) Людські ресурси – праця і підприємницький хист;

8) Виховна функція належить до функцій економічної теорії;

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 399; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.009 с.)