Рівень безробіття за повної зайнятості.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рівень безробіття за повної зайнятості.#5

 

 

Фрикційне безробіття – це:

1) безробіття пов`язане з постійним рухом населення між регіонами й видами праці, а також із певними стадіями життя людей;

2) коли пропозиція робочої сили і попит на неї не збігаються;

3) безробіття, що спричиняється фазою спаду ділового циклу, яка характеризується недостатністю сукупних видатків;

4) особи, що не мають роботи, але активно її шукають;

5) зайняті та безробітні.

#1

 

 

Структурне безробіття – це:

1) безробіття пов`язане з постійним рухом населення між регіонами й видами праці, а також із певними стадіями життя людей;

2) коли пропозиція робочої сили і попит на неї не збігаються;

3) безробіття, що спричиняється фазою спаду ділового циклу, яка характеризується недостатністю сукупних видатків;

4) особи, що не мають роботи, але активно її шукають;

5) зайняті та безробітні.

#2

 

 

Циклічне безробіття – це:

1) безробіття пов`язане з постійним рухом населення між регіонами й видами праці, а також із певними стадіями життя людей;

2) коли пропозиція робочої сили і попит на неї не збігаються;

3) безробіття, що спричиняється фазою спаду ділового циклу, яка характеризується недостатністю сукупних видатків;

4) особи, що не мають роботи, але активно її шукають;

5) зайняті та безробітні.

#3

 

 

Індекс споживчих цін обчислюють як відношення між:

1) сукупною ціною споживчого кошика у поточному році та сукупною ціною споживчого кошика у базовому році;

2) сукупною ціною споживчого кошика у базовому році та національним доходом у поточному році;

3) сукупною ціною споживчого кошика у поточному році та валовим внутрішнім продуктом у поточному році;

4) сукупною ціною ВВП у базовому році та НД у поточному році;

5) сукупною ціною споживчого кошика у базовому році та НД у базовому році.

#1

 

 

Закон Оукена – це:

1) перевищення фактичного рівня безробіття , порівняно з його природним рівнем, на 1% призводить до зменшення потенційного ВВП (при повній зайнятості) на 2,5 - 3% ;

2) коефіцієнт, що використовується для коригування грошового вираження ВВП з урахуванням динаміки цін;

3) зменшення номінального ВВП до розмірів реального;

4) збільшення номінального ВВП до розмірів реального;

5) коефіцієнт, що використовується для коригування грошового вираження ВВП без врахуванням динаміки цін.

#1

 

 

Дефлятор ВВП – це:

1) перевищення фактичного рівня безробіття , порівняно з його природним рівнем, на 1% призводить до зменшення потенційного ВВП ( при повній зайнятості) на 2,5-3% ;

2) коефіцієнт, що використовується для коригування грошового вираження ВВП з урахуванням динаміки цін;

3) зменшення номінального ВВП до розмірів реального;

4) збільшення номінального ВВП до розмірів реального;

5) коефіцієнт, що використовується для коригування грошового вираження ВВП без врахуванням динаміки цін.

#2

 

 

Дефлювання – це:

1) перевищення фактичного рівня безробіття , порівняно з його природним рівнем, на 1% призводить до зменшення потенційного ВВП ( при повній зайнятості) на 2,5-3% ;

2) коефіцієнт, що використовується для коригування грошового вираження ВВП з урахуванням динаміки цін;

3) зменшення номінального ВВП до розмірів реального;

4) збільшення номінального ВВП до розмірів реального;

5) коефіцієнт, що використовується для коригування грошового вираження ВВП без врахування динаміки цін.

#3

 

 

Інфлювання – це:

1) перевищення фактичного рівня безробіття , порівняно з його природним рівнем, на 1% призводить до зменшення потенційного ВВП ( при повній зайнятості) на 2,5-3% ;

2) коефіцієнт, що використовується для коригування грошового вираження ВВП з урахуванням динаміки цін;

3) зменшення номінального ВВП до розмірів реального;

4) збільшення номінального ВВП до розмірів реального;

5) коефіцієнт, що використовується для коригування грошового вираження ВВП без врахування динаміки цін.

#4

 

 

До соціальних наслідків безробіття не належать:

1) зниження рівня життя населення;

2) зниження рівня народжуваності та підвищення рівня смертності;

3) зростання соціальної напруженості;

4) втрата частини ВВП;

5) від’їзд інтелектуальної еліти за кордон.

#4

 

 

Робоча сила країни охоплює:

1) лише зайнятих;

2) зайнятих і безробітних;

3) зайнятих та осіб, що перебувають у спеціалізованих установах;

4) лише безробітних;

5) осіб, що перебувають у тривалих ізоляціях.

#2

 

Яке твердження неправильне:

Робочу силу країни становлять зайняті, безробітні, та ті, що не входять до складу

робочої сили;

2) Рівень безробіття дорівнює відношенню чисельності безробітних до загальної

кількості робочої сили;

3) Фрикційне безробіття пов’язане з постійним рухом населення між регіонами й видами

праці , а також певними стадіями життя людей;

4) Структура безробіття виникає тоді, коли пропозиція робочої сили і попит на неї не збігається;

5) Циклічне безробіття ще називають сезонним.

#1

 

Яке твердження неправильне:

1) Існує 3 види безробіття;

2) Коефіцієнт участі в робочій силі обчислюється як відношення робочої сили до дорослого населення країни;

3) Фрикційне безробіття розглядається як неминуче і до певної міри бажане;

4) Структурне безробіття розглядається як неминуче;

Дефлятор ВВП - це відношення реального ВВП до номінального.

#5

Яке твердження неправильне:

1) Рівень зайнятості визначається як відношення кількості зайнятих до дорослого

населення країни;

2) Структурне безробіття ще називають технологічним;

3) Фрикційне безробіття є короткостроковим, а структурне – тривалішим;

4) Платіжний баланс – сума дебету і кредиту - не завжди дорівнює 0;

5) Платіжний баланс складається в національній валюті або в іноземній.

#4

 

Заробітна плата – це:

1) плата за використання праці;

2) сума грошей, отримана найманим працівником за певний проміжок часу;

3) номінальна заробітна плата скоригована на інфляцію.

4) оплата праці, за якої заробітна плата визначається тривалістю робочого часу;

5) оплата праці, за якої заробітна плата залежить від кількості виконаних операцій або виготовлених товарів і послуг;

#1

 

Номінальна заробітна плата – це:

1) плата за використання праці;

2) сума грошей, отримана найманим працівником за певний проміжок часу;

3) номінальна заробітна плата скоригована на інфляцію.

4) оплата праці, за якої заробітна плата визначається тривалістю робочого часу;

5) оплата праці, за якої заробітна плата залежить від кількості виконаних операцій або виготовлених товарів і послуг;

#2

 

Реальна заробітна плата – це:

1) плата за використання праці;

2) сума грошей, отримана найманим працівником за певний проміжок часу;

3) номінальна заробітна плата скоригована на інфляцію;

4) оплата праці, за якої заробітна плата визначається тривалістю робочого часу;

5) оплата праці, за якої заробітна плата залежить від кількості виконаних операцій або виготовлених товарів і послуг;

#3

 

Номінальна й реальна заробітна плата можуть змінюватися:

1) тільки в одному напрямку;

2) тільки у протилежних напрямках;

3) як в одному, так і в протилежному напрямках;

4) і номінальна, і реальна заробітна плата не змінюються;

5) номінальна заробітна плата не змінюється.

#3

 

Мінімальна заробітна плата в Україні на 1 січня 2009 р. становила (гр.):

1) 350 грн.;

2) 400 грн.;

3) 500 грн.;

4) 550 грн.;

Грн..

#5

 

Бюджет сім`ї - це:

1) загальна сума грошових доходів сім`ї;

2) сума усіх видатків сім`ї за певний проміжок часу;

3) загальна сума грошових доходів і споживчої заборгованості сім`ї;

4) структура усіх доходів і видатків сім`ї за певний проміжок часу;

5) усі відповіді неправильні.

#4

Рівень бідності – це:

1) відсоток населення з доходами нижчими за офіційно встановлений рівень;

2) найнижча сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу;

3) рівень доходів, що забезпечує задоволення лише елементарних потреб сім`ї;

4) відсоток населення з доходами вищими за офіційно встановлений рівень;

5) найвища сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу.

#1

 

Мінімальна заробітна плата – це:

1) відсоток населення з доходами нижчими за офіційно встановлений рівень;

2) найнижча сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу;

3) рівень доходів, що забезпечує задоволення лише елементарних потреб сім`ї;

4) відсоток населення з доходами вищими за офіційно встановлений рівень;

5) найвища сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу.

#2

 

Погодинна заробітна плата – це:

1) плата за використання праці;

2) сума грошей, отримана найманим працівником за певний проміжок часу;

3) номінальна заробітна плата скоригована на інфляцію.

4) оплата праці, за якої заробітна плата визначається тривалістю робочого часу;

5) оплата праці, за якої заробітна плата залежить від кількості виконаних операцій або виготовлених товарів і послуг.

#4

Відрядна заробітна плата – це:

1) плата за використання праці;

2) сума грошей, отримана найманим працівником за певний проміжок часу;

3) номінальна заробітна плата скоригована на інфляцію.

4) оплата праці, за якої заробітна плата визначається тривалістю робочого часу;Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 304; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.02 с.)