Основні завдання університетуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні завдання університету> провадження освітньої діяльності;

> забезпечення створення умов для оволодіння студентами системою знань про людину, природу і суспільство, а також у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності;

> формування соціально зрілої, творчої особистості,
виховання морально, психічно і фізично здорового покоління
громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної
гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за
свою долю, долю суспільства, держави і людства; забезпечення
високих етичних норм, атмосфери доброзичливості, взаємної
поваги у стосунках між працівниками, викладачами та
студентами;

> забезпечення виконання умов державного замовлення та
інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

> проведення наукових досліджень, організація творчої діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців;

> підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької, творчої діяльності;

> інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;

> перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність.

Основними напрямами діяльності університетує:

> підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців;

> довузівська підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади;

> підготовка наукових науково-педагогічних кадрів;

> науково-дослідна робота;

> методична, видавнича, фінансово-господарська, виробнича
робота;

> міжнародне співробітництво, зовнішньо - економічна діяльність.

Згідно з Великою хартією європейських університетів ВНЗ проголошує фундаментальною основою університетського життя свободу в навчальній і науковій діяльності.

На проведення навчально-виховного процесу та наукової діяльності в університеті не впливають політичні партії, громадські, релігійні організації та рухи. В Університеті можуть створюватися профспілкові та інші об'єднання громадян неполітичного спрямування для забезпечення колективних та індивідуальних інтересів членів трудового колективу.

ВНЗ несе відповідальність за:

> дотримання вимог Законів України «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» та інших законодавчих актів;

> дотримання державних стандартів освіти;

> забезпечення нешкідливих і безпечних умов проведення освітньої діяльності;

> дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, втому числі за міжнародними угодами;

У соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

> дотримання фінансової дисципліни та збереження
державного майна.

Структурно-організаційна схема університету

Університет це великий навчально-ноуково-виробничий комплекс, у складі якого діють інститути, факультети, навчально-консультаційні центри, коледж:, технікуми, кафедри, наукова бібліотека, редакційно-видавничий центр тощо.

 

ПРОФКОМ
РЕКТОРАТ
ВЧЕНА РАДА
РЕКТОР

 

Факультети

> Кафедра 1:

філії кафедр на підприємствах, наукові лабораторії, центри отовки та перепідготовки кадрів; ' навчальні науково-виробничі комплекси.

> Кафедра N:

· філії кафедр на підприємствах, наукові лабораторії, центри отовки та перепідготовки кадрів;

· навчальні науково-виробничі комплекси.

ü Навчально-консультаційні центри

ü Інститути, технікуми, коледжі, ліцеї

ü Центр міжнародних і регіональних зв'язків

ü Навчально-методичний центр

ü Центр навчального управління

ü Спеціалізована вчена рада

ü Відділ аспірантури, докторантури та студентської науки

ü Центр дистанційного навчання

ü Центр виховної роботи студентів

ü Приймальна комісія

ü Відділ охорони праці

ü Бібліотека

ü Бухгалтерія

ü Відділ кадрів

ü Планово-фінансовий відділ

ü Редакційно-видавничий центр

ü Юридичний відділ

ü Архів

ü Поліклініка

ü Санаторій-профілакторій Спортивний комплекс

ü Адміністративно-господарський комплекс

ü Бази практик і відпочинку

Центр виховної роботи студентів – це підрозділ університету, уповноважений брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи зі студентською молоддю.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінет}' Міністрів України, наказами Держкомсім'ямолодь, Державного центру соціальних служб для молоді.

Основною метою діяльності Центру є створення соціальних умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку студентської молоді навчального закладу, захисту її конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб.

Основними завданнями Центру є:

> проведення соціальної роботи зі студентською молоддю та сім'ями, в тому числі надання їм соціальних послуг;

> забезпечення функціонування спеціалізованих служб Центру.

Центр:

> бере участь у реалізації державних, галузевих і регіональних програм з питань соціальної роботи з молоддю та сім'ями університету;

> здійснює соціальне обслуговування молоді та сімей шляхом надання психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-медичних, соціально-економічних та інформаційних послуг;

> разом з органами внутрішніх справ, охорони здоров'я, освіти, іншими зацікавленими установами та організаціями проводить соціально-профілактичну роботу із запобігання правопорушень та наслідків негативних явищ у молодіжному середовищі, їх подолання, пропагує здоровий спосіб життя;

> здійснює соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану представників студентської молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапити в екстремальні ситуації;

> надає молоді інформацію з питань працевлаштування, допомогу в організації трудових об'єднань молоді, зокрема, молодіжних студентських трудових загонів, таборів праці та відпочинку, громадських оплачуваних робіт;

> проводить роботу з питань морально-етичного виховання молоді, збереження репродуктивного здоров'я і підготовки молоді до створення сім’ї.

Психологічна служба Центрувиховної роботи студентів надає психологічну допомогу та підтримку студентам, членам їх сімей, професорсько-викладацькому складу.

Основною метою діяльності психологічної служби є сприяння творенню оптимальних умов для самореалізації та самоактуалізації кожного студента; сприяння його професійному становленню; формування позитивного морально-психологічного клімату в студентському колективі.

Основними завданнями Психологічної служби є:

> психологічний супровід розвитку особистості студента;

> робота з оптимізації навчально-виховного процесу;

> формування соціально-психологічної культури студентів;

> підвищення психолого-педагогічної компетенції професорсько-викладацького складу.

> Основними напрямками роботи Психологічної служби є :

> психопрофілактична робота серед студентів – заходи, спрямовані на збереження психологічного здоров я;

> психодіагностична робота – надання допомоги у професійному та особистому самовизначенні;

> консультативна робота на замовлення студентів та викладачів;

> просвітницька робота.

Психологами Центру вивчаються причини відрахування студентів, соціально-психологічні фактори, які призводять до зниження рівня психічного здоров'я і розвитку стану дезадантації.

Психологами Центру проводяться тренінги з метою зростання особистості студента, виробленню адекватних форм поведінки, комунікативних умінь у різноманітних життєвих, навчальних та професійних ситуаціях.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.013 с.)