Основними вимогами Європейської Кредитної 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основними вимогами Європейської КредитноїТрансферної Системи є:

- Призначення координатора ЕСТS від навчального закладу.

- Призначення координаторів ЕСТS з числа працівників кафедр (факультетів) за дисциплінами на усіх факультетах, що мають намір користуватися ЕСТS.

- Призначення кредитів ЕСТS для блоків курсу.

- Випуск інформаційного пакета щодо усіх навчальних предметів/дисциплін, у яких ЕСТS буде використовуватись/ використовується, рідною мовою та однією з поширених мов країн ЄС.

- Використання форм заяв для студентів, перелік оцінок дисциплін і навчальних контрактів.

Кредити ЕСТSє числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для їх завершення. Вони відображають кількість роботи, яку вимагає кожен блок курсу відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання у закладі, тобто лекції, практичні заняття, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота – в бібліотеці чи вдома – і екзамени чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ЕСТS, таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.

Кредити – це скоріше відносне, а не абсолютне мірило навчального навантаження студента. Вони лише визначають, яку частину загального річного навчального навантаження займає один блок курсу в закладі чи факультеті, який призначає кредити.

У ЕСТS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік, і, як правило, 30 кредитів на семестр, і 20 кредитів на триместр.

Кредити ЕСТS забезпечують відповідність програми з точки зору навчального навантаження на період навчання за кордоном.

 

Від кожного Координатори Від

задіяного ECTS закладу

факультету

 

Загальні обов'язки:

Загальні обов'язки:

– детально інформуватиме Займаються–сприяння поширенню

студентів про ECTS, адміністратив- ECTS як на рівні

наприклад, забезпечуватиме ними й закладу,так за його

студентів інформаційними академічними межами, наприклад,

пакетами, що надійшли аспектами в рамках міжнародних

від закладів-партнерів, ECTS і програм про співпрацю;

пояснюватиме процедуру надають – сприяння

визнання освіти і консультації практичному втіленню

оформлення документів студентам ECTS і надання підтримки

(навчальний контракт, координаторам від

перелік оцінок дисциплін) факультетів

тощо;

– спрямовує студента

на розробку програми

навчання, поєднуючи

навчальні вимоги

з індивідуальними

 

 

Інформаційний пакет

Кожен заклад випускає інформаційні пакети як довідники для потенційних партнерів, студентів і викладацького складу закладів-партнерів, до своїх курсів, навчальних програм, навчального й адміністративного устрою.

Інформаційний пакет сприяє прозорості навчальної програми, допомагає викладачам орієнтувати студентів на вибір відповідних програм і планувати їхнє навчання за кордоном, забезпечувати практичною інформацією.

Інформаційні пакети це документ, який викладає пропозиції вищого навчального закладу для майбутнього студента, а останні, орієнтовані їхніми викладачами, могли реально оцінити, що із запропонованого підходить їм найкраще.

Інформаційний пакет повинен містити такі основні елементи:

ü детальний опис розділів курсу;

ü подробиці екзаменаційних систем і схем виставлення оцінок;

ü кредити

 
 


Двоетапна система вищої освіти

 

Незакінчена вища Навчання вчений

(додипломна) не менше трьох (академічний)

освіта років ступінь

бакалавра Додоток

до

 

Закінчена вища Навчання вчений диплому

(післядипломна) протягом (академічний)

Освіта 1 – 2 років ступінь

магістра

 

Додаток до диплому Це документ про освіту, що видається власнику диплома з метою надання додаткової розширеної інформації про вищий навчальний заклад, який надає кваліфікацію, про рівень кваліфікації, про зміст і обсяг освіти, особливості навчання і форми підсумкового контролю та його академічні і професійні права тощо
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 188; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.006 с.)