Пам'ятка «Особливості твору на морально-етичну тему»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пам'ятка «Особливості твору на морально-етичну тему»1) З'ясувати суть поняття «морально-етичний».

2)Визначити тему твору, якою може бути: стан природного середо­вища, де живе людина; ставлення до багатств рідного краю; цікаві випадки з життя; роздуми над тим, ким бути і яким бути; яку людину вважати культурною.

3)Матеріалом для таких творів здебільшого є саме життя. Кожна людина повинна навчитися спостерігати навколишній світ, аналізувати думки і вчинки людей і на підставі прийнятих у сус­пільстві морально-етичних норм та власного досвіду робити пра­вильні висновки.

4)Композиційно такі роботи оформляються як звичайні твори-роз-думи: вступ, тези і докази для їх доведення, висновок.

Словникова робота.

З'ясувати за тлумачним словником значення слів «мораль» і «етика».

Мораль. Система норм і принципів поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства.

Етика. Наука про мораль, її походження, розвиток і роль у сус­пільному та особистому житті людей; норми поведінки; сукупність моральних правил певного угруповання, суспільної організації тощо.

4. Ознайомлення студентів із записаними на дошці темами творів-роздумів.

1)У чому щастя людини.

2)Чи потрібні сьогодні честь і чесність.

3)Будьте гідні народу, бережіть його слово!

4)Освіченість і висока мораль — ознаки інтелігентності.

5)Обличчя моїх сучасників.

6)Матеріальне і духовне в житті людини.

4. Контрольні запитання.

1. Що таке мораль, етика?

2. Які ви знаєте типи мовлення?

3. Охарактеризуйте роздум як тип мовлення та його структуру.

4. Про що слід писати у творах-роздумах.

5. Композиція творів-роздумів.

 

Література

Тлумачний словник


Тема. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа, власні і загальні назви.

План

1. Стилістичне забарвлення граматичних понять і форм.*

2. Велика літера у власних назвах.*

3. Лапки у власних .назвах.*

4. Виконання вправ.**

5. Контрольні запитання.

 

Стилістичне забарвлення граматичних понять і форм

Морфологічними синонімами називаються дві або більше граматичні форми слова, які розрізняються засобами граматичного вираження і стилістичним уживанням.

Назви професій за родовою ознакою. Наприклад, касир — касирка — касирша; червона — червоная; читати — читать; робіть — робіте. Вони відрізняються від лексичних синонімів тим, що їх значно менше і вони розпорошені в різних стилях. Однак стилістичне забарвлення їх виявляється у текстах того чи іншого стилю досить виразно. Наприклад, слово професор — стилістично нейтральне, означає наукове звання людини і вживається переважно з науковому, публіцистичному і діловому стилях; слово професорка стосується особи жіночої статі і вживається в художньому і розмовному стилях, а слово професорша має розмовно-просторічний відтінок, іноді з виявом негативного забарвлення і вживається тільки в розмовному стилі. У художньому стилі часто використовуються форми середнього роду замість чоловічого й жіночого, що надає висловлюванню емоційно-експресивного забарвлення, особливо негативного. Напр.: Я її годую, я її зодягаю, я її на світі держу, а воно, ледащо, мені робити не хоче (Марко Вовчок).

Іменники спільного роду теж виділяються стилістичними ознаками. Частина їх є нейтральними назвами: сирота, суддя. Багато цих слів мають позитивне забарвлення: бідолаха, трудяга, але більшість — негативне: зайда, бродяга, плакса, зануда, ненажера. Використання їх обмежується розмовним і художнім стилями. Числові форми частин мови також мають певні стилістичні особливості. Так, велика кількість іменників, що мають тільки однину, належать до книжних стилів — наукового і ділового. Але іноді ці іменники можуть набувати форм множини: болі і шуми в серці (медицина), командні висоти (військова справа). Іменники в однині можуть вживатися замість множини у військовому, спортивному мовленні: Кроком руш! До ноги! На плече!

Форма кличного відмінка широко вживається в розмовному і художньому стилях. Науковому і діловому стилям цей відмінок не властивий, окрім звертань. У художньому стилі у формі кличного відмінка можуть вживатися іменники — назви неістот: дубе, чоло, земле, зоре, діброво.

 

Уживання форми однини замість множини — стилістичний засіб увиразнення висловлювання в розмовному, художньому й публіцистичному стилі. У науковому й офіційно-діловому стилі форма однини замість множини використовується для позначення збірної множинності предметів одного виду. Синонімічно використовується форма однини і форма множини в іменниках з речовинним значенням (вода Тихого океану — води Тихого океану). Форма множини іменників з речовинним значенням указує на велику кількість речовини. Ця форма вживається в науковому стилі, а також у професійному мовленні для позначення видів, сортів речовини (ефірні масла, високоякісні джеми).

 

Велика літера у власних назвах

 

1.Імена, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська 2.Назви міфологічних істот і божеств, дійові особи у байках, казках, драматичних творах 3.Клички свійських тварин 4.Назви найвищих посадових осіб України та посадових осіб міжнародних організацій 5.Назви сортів рослин у спеціальній літературі 6.Астрономічні, географічні, топографічні назви 7.Назви вулиць, майданів, парків, шляхів 8.Назви держав, союзів держав 9.У назвах державних, партійних громадських установ та організацій — перше слово     10. Назви художніх, музичних та інших творів, газет, журналів, заводів, наукових закладів, театрів, клубів, літаків, машин, виробів 11. Назви релігійних свят, понять, культових книг 12. Назви історичних подій, епох, війн, знаменних дат 13. Назви орденів, медалей, відзнак 14. Умовні власні імена в договорах і актах   Іван Петрович Линько, Леся Українка (Лариса Петрівна Косач), Ярослав Мудрий Зевс, Перун, Дід Мороз, Мавка, Щука, Будяк кіт Пушок, кінь Шарко Президент України, Генеральний секретар ООН   Антонівка, Миронівська, Чумаць­кий Шлях, Осло, Ла-Манш, Говерла,   майдан Незалежності, Стрийський парк, Республіка Польща, Королівство Швеція, Ліберальна партія України, Міністерство юстиції, але Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, газета «Експрес», завод «Арсенал», Будинок актора, Львівський академічний драматичний театр ім. М. Заньковецької, ТУ-154, Івана Купала, Божа Матір, Господь, Біблія, Коран Колиївщина, Новий рік, Відродження, Друга світова війна,   медаль «За відвагу», Договірні Сторони, Уряд, Надзвичайний і Повноважний Посол, Автор  

Лапки у власних .назвах

Індивідуальні назви — заводів, фабрик, організацій — пароплавів, літаків, автомобілів, тракторів — літературних, художніх, музичних творів, газет, журналів — будинків відпочинку, санаторіїв, готелів, магазинів тощо — виробів, продуктів — медалей, орденів   Приклади Шахта «Глибока», ПП «Дивосвіт», автобус «Турист», комбайн «Нива», літак «Антей», журнал ; «Пізнайко», підручник «Біологія», кінофільм «Троя», санаторій «Україна», готель «Львів», і магазин «Для вас», цукерки «Червоний мак», олія «Майола», медаль «За заслуги», орден «Знак пошани», орден «Мати-героїня»  

У лапки не беруться

назви культових книг і основних релігійних понять Біблія, Псалтир, Коран, Заповіді Божі, Мати Божа, Служба Божа, Великий Піст, Різдво, Великдень, Паска

Виконання вправ

Вправа 1. Прочитайте, вкажіть власні назви і поясніть особливості їх написання. Поставте, де можна, біля власної назви співвідносну загальну назву. Обґрунтуйте стильову приналежність тексту.

За прізвищем, даним на Січі, можна дізнатися про поширені в Україні того часу ремесла, промисли та характер військової, торгової діяльності, чим саме займалися прибульці — Сердюк, Гардовий, Гуртовий, Купчик, Крамар, Кантортій, Дегтяр, Стадник, Свинар, Садівничий, Самовар, Саловоз, Стороженко, Солдат, Слюсар, Скляр, Стельмах, Порохня, Попович, Кушпан та інші. (О. Апанович).

 

Вправа 2. Уведіть у текст слова, подані в початковій формі. Зробіть висновок про граматичну сполучуваність і стильову приналежність.

Тарас Бульба з синами (поїхати) на січ; після доповідача (виступити) ще п'ять промовців; після збирання врожаю селяни ... (добиватися) ще більших успіхів; два (важкий) роки; три (стрункий) жінки; чотири (світлий) вікна; здобули вісім (очки); сьогодні (третій) вересня; орден (Дружба) народів; багато (поле, помідор, кілограм); чимало стільців (бути) (пластиковий); мама з братом (вийти) на вулицю; відповідач з друзями (організувати) зустріч.

 

Вправа 3. Прочитайте подані пари словосполучень. Поясніть стилістичні особливості вживання форми однини й множини. Уведіть подані слово­сполучення в речення.

Дрібна сіль — солі мікроелементів; джерельна вода — Мінеральні води — Жовті Води; пекучий біль — болі в серці.

 

Вправа 4. Поясніть стилістичну функцію форми множини виділених іменників. З яким відтінком значення вони вживаються? Чи всі вносять відтінок експресивності у висловлювання? Як це пов'язано зі стилями мовлення?

1. Тверді пшениці вирощують в основному в південно-східних і в східних районах. (З підручника).

2. Стоять пшениці, засмаглявлені сонцем, посхилялись важким колоссям, гарячим духом самого життя віє від них. (О. Гончар).

3. Їхав дорогою поміж полями. Пшениці і жита, як золоті і срібні гаї. (В. Стефаник).

4.

Вправа5. Зверніть увагу на особливості написання поданих слів. Визначте їх імовірну стильову приналежність.

Державний Прапор України, Державний Герб України, Чумацький Шлях, Нестор Літописець, Марко Вовчок, Велика Ведмедиця, Міжнародні авіалінії України, Автономна Республіка Крим, страхова компанія «Оранта», озеро Синевир, Києво-Печерська лавра, гора Ай-Петрі, Подільська височина, свято Івана Купала, Пан Коцький, собака Дружок, видавництво «Молодь», Західна Україна, Ярослав Мудрий, Зіновій-Богдан, Мавка, Перелесник, Лебідь, Щука і Рак, Івасик-Телесик, Дід Мороз, Хо, Вернигора, Квітка-Основ'яненко, Вольфґанґ-Амадей, Людвіг ван Бетховен, Леонардо да Вінчі, Лопе де Вега, Шевченківська конференція, Макаренківські читання, франківські рукописи, горьківський стиль, гордіїв вузол, піфагорова теорема, сізіфова праця, Білий налив, Шпанка рання (вишні), Лісова красуня (груші), Ренклод (сливи), Далекий Схід, країни Заходу, Південне Полісся, народи Крайньої Півночі, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН України, Музей українського мистецтва, Театр ляльок, Московський Художній академічний театр, Генеральний прокурор України.

 

5. Контрольні запитання

1. Розповісти про назви професій за родовою ознакою.

2. Для чого використовується форма однини замість множини ?

3. Назвати основні правила вживання великої літери.

 

Література

1.Бєляєв О.М. Навчання укр. мови у 10-11 класах: Посібник для вчителя.-Освіта,1998

2.Граматика укр. мови для учнів, студентів і абітурієнтів/ Укладач О.А.Росінська. - Донецьк: ТОВ ВКФ « БАО»,2002

3.Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика.- К.:Вежа,1994


Тема. Ступені порівняння прикметників і прислівників.

План

1. Семантико-граматичні розряди (групи) прикметників.*

2.Форми ступенів порівняння якісних прикметників.*

3. Творення ступенів порівняння прислівників.*

4. Виконання вправ.**

5. Контрольні запитання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 354; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.006 с.)