Рубки з метою догляду за лісом і санітарні рубки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рубки з метою догляду за лісом і санітарні рубки.Проводяться рубки з метою догляду за лісом в проміжок від моменту утворення молодого зімкнутого намету лісу до його достигання, тому й ці види рубок відносяться до рубань проміжного догляду.

Виконуються рубки проміжного догляду комплексними або наскрізними бригадами, в розпорядження яких виділяється трелювальний трактор та бензопила та ручні інструменти.

Для роботи бригаді попередньо визначаються госпрозрахункові показники – об’єм робіт, змінне завдання, комплексну норму виробітку, чисельність і склад бригади, трудозатрати в людино-днях та потребу в тракторозмінах, пило-змінах, фонд оплати праці та прямі витрати на виконання робіт.

В процесі проведення проріджування і прохідних рубоквальник лісу з помічником зрізають призначені в рубку дерева, лісоруби обрубують з них сучки;дерева трелюються до верхніх складів, де проводиться їх розкряжування на ділові сортименти і дрова, робиться зачистка сортиментів від сучків, сортування і штабелювання, укладка дров в полінниці.

Освітлення і прочищення проводяться з допомогою малого ручного механізованого інструменту або сокир. Хмиз(неліквід) розкидають по лісосіці або складають в кучі (в пожежонебезпечний період) – а в інший період спалюють.

Після закінчення робіт місце рубок оглядають, складають акт, а також роблять відмітки про доглядові рубання в таксаційних описах.

Суцільні санітарні рубкипроводять при суцільному ураженні дерево станів, при частковому ураженні – вибіркові санітарні рубки.

 

Тестові завдання для самоперевірки

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і зазначте її код у бланку відповідей.

1. Виробничий процес – це :

а) сукупність організованих у певній послідовності дій щодо зміни стану предмета праці;

б) сукупність організованих в певній послідовності дій, що забезпечують безперебійність основних виробничих процесів;

в) сукупність організованих в певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються на готову продукцію.

2. Сукупність послідовно організованих дій, щодо зміни стану предмета праці називають процесом:

а) основним;

б) допоміжним;

в) обслуговуючим;

г) виробничим;

д) технологічним;

е) технічним.

3. Сукупність послідовно організованих дій, що забезпечують безперебійність основних операцій, називають процесом:

а)основним;

б) допоміжним;

в) обслуговуючим;

г) виробничим;

д) технологічним;

е) технічним.

4. Назвіть правильну відповідь:

а) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність основних процесів:

б) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність допоміжних процесів;

в) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність основних і допоміжних процесів;

г) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність технологічних процесів;

д) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність технічних процесів.

5. До складу виробничого процесу входять:

а) допоміжні процеси;

б) побічні;

в) основні;

г) обслуговуючі.

6. Основною структурною одиницею виробничого процесу є:

а) робочий рух;

б) операція;

в) робочий прийом;

г) робочий цикл;

д) перехід.

7. Виробничий процес складається з таких операцій:

а) основних чи технологічних;

б) природних;

в) обслуговуючих;

г) управлінських;

д) допоміжних.

8. До принципів раціональної організації виробництва належать:

а) комплексність;

б) пропорційність;

в) неперервність;

г) паралельність;

д) ритмічність;

е) прямоточність.

9. Масове виробництво характеризується:

а) високою кваліфікацією робочої сили;

б) низьким рівнем спеціалізації;

в) складною технічною підготовкою;

г) універсальністю обладнання;

д) великою часткою заробітної плати у собівартості.

10. Тривалість виробничого циклу залежить від:

а) виробничої потужності підприємства;

б) кількості деталей у партії;

в) виду руху предмета праці у процесі виробництва;

г) трудомісткості обробки виробу;

д) тривалості перерв у виробничому процесі.

11. Основними шляхами скорочення тривалості виробничого циклу є:

а) вдосконалення організації виробництва;

б) вдосконалення техніки;

в) вдосконалення технології;

г) вибір виду поєднання операцій;

д) концентрація виробництва.

12. Який з графіків відображає паралельний рух предметів; послідовний та послідовно- паралельний рух предметів.

а) б) в)

13. Назвіть характерні ознаки одиночного типу виробництва:

а) широка номенклатура виробів;

б) періодична повторюваність операцій;

в) висока кваліфікація робітників.

ТЕМА 1.4 . Виробничі фонди лісового господарства

План

1. Виробничі фонди, їх загальна характеристика та склад.

2. Основні фонди, їх оцінка, класифікація та структура.

3. Спрацювання, амортизація та відтворення, і основних фондів.

4. Показники використання основних фондів, їх визначення.

5. Оборотні виробничі фонди, фонди обігу.

6. Оборотні кошти, їх класифікація та структура.

7. Нормовані оборотні кошти.

8. Показники ефективності використання оборотних коштів.

 

Література

Основна

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

2. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник. К.:КНЕУ, 2001. – 457с.

Додаткова

1.Іфтемічук В.С., Григор’єв В.А., Маниліч М.І., Шута Г.Д. За наук.ред. Башняніна Г.І. і Іфтемчука В.С. Ґенеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність): Терміни, поняття персоналії. Навчальний економічний словник-довідник. – К.:»Магнолія плюс», 2004. – 688с.

1. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби” .

2. Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу: Підручник. –

Львів.: Світ, 1996. - 184с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.006 с.)