Ступінь автоматизації (поділяються на ручні, механізовані,автоматизованіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ступінь автоматизації (поділяються на ручні, механізовані,автоматизованіТа автоматичні).

Сукупний виробничий процес на державних підприємствах лісового господар-

ства включає до свого складу основні та допоміжні процеси.

1.1.Основні процеси – це безпосереднє виготовлення основної продукції підприємства, яка визначає його виробничий профіль, спеціалізацію і поступає на ринок як товар для продажу. Основні процеси поділяються на стадії:

заготівельну, обробну, випускну (складальну).Разом вони утворюють основне виробництво.

1.2.До допоміжних належать процеси виготовлення продукції, яка викорис-товується на самому підприємстві для забезпечення нормального перебігу основних процесів. Допоміжні процеси групуються, утворюючи допоміжні виробництва: ремонтне, інструментальне, енергетичне та ін.

1.3.Обслуговуючі процеси забезпечують нормальні умови здійснення основних і допоміжних. До них належать складські, транспортні процеси.

2.1.Дискретні- це циклічні процеси, пов’язані з виготовленням виробів певної форми, які обчислюються в штуках (машини, прилади, одяг, тощо).

2.2.Безперевні процеси виготовлення продукції сталого об’єму і форми (сипкі, рідкі, газоподібні речовини).

3.1.Ручні процеси здійснюються робітником.

3.2.Механізовані виконуються робітником за допомогою машин.

3.3.Автоматизовані виконуються машинами під наглядом робітника.

3.4.Автоматичні здійснюються машинами без участі робітника за програмою.

Основною структурною одиницею виробничого процесу є операція.

Операція– це закінчена частина виробничого процесу, яка виконується на одному робочому місці, над тим самим предметом праці без переналагоджування устаткування. Наприклад валка лісу бензопилою .

Операції поділяються на технологічні, транспортні, контрольно-облікові та складські. З усіх операцій спеціально виділяються технологічні, сукупність яких утворює технологічний процес.

При технологічних операціях відбувається механічна, хімічна або інша обробка предмету праці, змінюється його форма, стан або властивості в процесі перетворення предмету праці в готову продукцію.

При транспортних операціях предмети праці переміщуються від одного робочого місця до іншого. Наприклад, деревина з лісу підвозиться до верхніх складів, а з них – вивозиться на кінцеві склади.

Суть контрольно-облікових операцій полягає в перевірці якості і кількості роботи чи продукції, їх обліком і оформленням документів.

Операції можуть виконуватись вручну, механізовано або автоматизовано. Вони можуть бути простими або складними, перервними або безперервними.

Виробничий цикл – це інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення продукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються на готову продукцію.

 

Структура виробничого циклу

Виробничий цикл
Час виробництва Час перерв

Тривалість технологічних операцій Тривалість природних процесів У робочий час У неробочий час  
Тривалість допоміжних операцій  
Підготовчо- завершальних
Транспортних
Контрольних
Складських

 

Особливості діяльності підприємства залежать від його типу.

Тип виробництва - це класифікаційна категорія виробництва, яка

враховує такі його властивості, як широта номенклатури, регулярність, стабільність і обсяг випуску продукції.

Розрізняють такі типи виробництва:

1) Одиночне (характеризується широкою номенклатурою продукції, малим обсягом

випуску однакових виробів);

2) Серійне (має обмежену номенклатуру продукції, виготовлення окремих виробів

періодично повторюється певними партіями(серіями);

3) Масове (вузька номенклатура продукції, великий обсяг безперервного і

тривалого виготовлення однакових виробів).

Окремо виділяється дослідне виробництво при якому виготовляються

зразки або партії (серії) виробів для проведення дослідних робіт, випробувань, доопрацювання конструкцій. За дослідними зразками розробляється конструк-торська та технологічна документація (прирівнюється до одиничного виробництва).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.003 с.)