ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ РЕЧЕННЯ 

1.Речення складне, складнопідрядне багатокомпонентне.

2.Розповідне, питальне, спонукальне.

3. Окличне/неокличне.

4.Назвати головну частину.

5.Визначити підрядні частини.

6.Який член (всю головну частину) чи іншої підрядної пояснює кожна підрядна частина.

7.На яке питання відповідає кожна підрядна частина.

8.Вид кожного підрядного.

9.Засоби поєднання підрядних частин з головною.

10.Місце підрядних частин у складному реченні.

11. Тип складнопідрядного речення за характером зв’язку підрядних частин з головною (з послідовною підрядністю, однорідною/неоднорідною супідрядністю).

12. Аналіз головної і підрядних частин за схемою простого речення.

13.Пунктуація.

14.Схема.

 

РЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ

 

Колись у Сербії, що схожа на Вкраїну долинами, гаями і піснями, в селянській хаті слухав я дитину, яка, стидаючись, горнулася до мами, горнулася, читаючи мені Максима Рильського поезію прекрасну про те, як обнімаються пісні, як зорі дружби сяють і не гаснуть (М. Рильський).

 

 

Схематично це речення можна зобразити так:

 


неоднорідна супідрядність

       
 
   
 

 


Лінійна схема має такий вигляд:

           
   
   

 


[іменник, (що ), іменник, ( яка ), (як), (як)]

Речення складне, складнопідрядне багатокомпонентне, розповідне, неокличне, складається з п’яти частин.

Головна частинаколись у Сербії в селянській хаті слухав я дитину.

Перша підрядна частинащо схожа на Вкраїну долинами, гаями і піснями пояснює в головній частині іменник у Сербії, відповідає на питання якій?, підрядне присубстантивно-атрибутивне, приєднується до головної частини сполучним словом – відносним займенником що, розміщується всередині головної частини.

Друга підрядна частинаяка, стидаючись, горнулася до мами, горнулася, читаючи мені Максима Рильського поезію прекрасну про те в головній частині іменник дитину, відповідає на питання про що?, підрядне зясувальне, постпозиційне, приєднується до третьої підрядної частини сполучним словом яка, розміщується після головної частини.

Третя підрядна частинаяк обнімаються пісні пояснює в другій підрядній частині займенник те, відповідає на питання про що?, підрядне з’ясувальне, стоїть після другого присубстантивно-атрибутивного як до головної частини і приєднується за допомогою сполучника як, у головній частині – вказівне слово – те.

Четверта підрядна частина – як зорі дружби сяють і не гаснуть пояснює, в другій підрядній частині займенник те, відповідає на питання про що?, підрядне з’ясувальне, постпозиційне, приєднується до третьої підрядної частини за допомогою сполучника як, у головній частині – вказівне слово – те.

Тип складнопідрядного багатокомпонентного речення за характером зв’язку підрядних частин з головною – з однорідною і неоднорідною супідрядністю.

Аналіз головної і підрядних частин за схемою простого речення.

Пунктуація. Коми вжито між частинами складнопідрядного багатокомпонентного речення, а також для відокремлення однорідних членів долинами, гаями та обставин, виражених одиничним дієприслівником і дієприслівниковим зворотом.

 

 

РЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ

 

Хай небо з усіма громами обвалиться над тобою, проте ти не маєш права и подумати про розлуку з своєю землею (М. Стельмах).

 

Схематично це речення можна зобразити так:

 

(хай ), [проте ].

 

Зразок розбору складнопідрядного речення

 

Речення складне, складнопідрядне, розповідне, неокличне.

Головна частинапроте ти не маєш права й подумати про розлуку з своєю землею.

Підрядна частина – хай небо з усіма громами обвалиться над тобою

пояснює головну частину в цілому (розчленованої структури), відповідає на питання незважаючи на що?, підрядне допустове.

Засоби поєднання підрядної частини з головною:

1) сполучник хай у підрядній частині;

2) головна частина починається сильним протиставним сполучником проте;

3) анафоричний займенник тобою у підрядній частині;

4) скоординовані видо-часові та способові форми дієслів-присудків;

5) зіставна інтонація.

Порядок частин – непорушний.

Головна частинапроте ти не маєш права й подумати про розлуку з своєю землею - ...

Далі йде аналіз складової частини за схемою, простого речення:

1 – загальна характеристика речення;

2 – головні члени і способи їх вираження, зв’язок;

3 – другорядні члени речення і способи вираження їх, синтаксичні зв’язки).

Підрядна частинахай небо з усіма громами обвалиться над тобою –...

Пунктуація. Між частинами складнопідрядного речення перед сполучником проте ставиться кома.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.006 с.)