Неповні двоскладні й односкладні реченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Неповні двоскладні й односкладні реченняПлан

1. Поняття про неповні речення.

2. Односкладне речення. Структурно-семантичні його ознаки.

3. Типи односкладних речень.

4. Особові односкладні речення.

5. Безособові, інфінітивні, номінативні речення.

6. Двоскладне речення. Структурно-семантичні його ознаки.

7.Контекстуальні, ситуативні, еліптичні неповні речення.

Література

Основна:

1. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова: модульний курс: навч. посіб. / Шкуратяна Н Г., Шевчук С.В. – К. : Вища шк., 2007.– 807 с.

2. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. — К.: Вища школа, 2006. – 430с.

3. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2006. – 640 с.

4. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. -2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Вища школа, 2008. – С.74-101.

 

Додаткова:

1. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. - К.: Вища школа, 1989. - 350 с.

2. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Наукова думка, 1984. – 255 с.

3. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. – К: Вища школа, 1972.

4. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001.

5. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: навч. посібник. ‑ К.: Літера, 2000.

 

Завдання

Завдання 1.Перекладіть речення українською мовою. Поясніть уживання розділових знаків.

• Самое меньшее благо в жизни ― это богатство, самое большое ― мудрость.

• Война испытывает храбреца, гнев ― мудреца, друга ― нужда.

• Налево шумела забытая ель, направо ― плакучие ивы.

• Вдали на горизонте ни одного паруса.

• В тёмном небе ни звезды.

Завдання 2.Розібрати речення, використовуючи алгоритм синтаксичного розбору простих речень:

1. Визначити граматичну основу речення.

2. Просте чи складне.

3. Двоскладне чи односкладне (якщо односкладне, то вказати його тип (означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове, безособове, називне).

4. Повне чи неповне.

5. Поширене чи непоширене.

6. Ускладнене чи неускладнене (якщо ускладнене, указати тип ускладнення).

7. Стверджувальне чи заперечне.

8. Тип речення за метою висловлювання: розповідне, питальне, спонукальне.

9.Тип речення за емоційним забарвленням: окличне чи неокличне.

Речення для розбору:

1. Вечоріло. Сонце пишно закотилося за сині гори.

2. До Миколи не сій гречки й не стрижи овечки.

3. Віковічні перелоги давно розорано.

4. Був травень. Сорок третій рік. Визвольним вікйого нарік.

5. Слухняна траварівними покосами лягала по стрижених луках.

6. Дівчатка гралися в скакалки, двірник у сірому фартусі старанно змітав листя з тротуару, дві бабиз кошиками поспішали на базар і на ходу за щось пересварювались.

7. Як сіно косять, то дощів не просять.

8. Не насушиш насіння ― посушиш голову.

9. Правду кажуть про гуцула, що в гнізді орла його земля

10. На подвір’ї було темно, а далі почало чогось видніти.

Завдання 3.Написати твір-мініатюру на тему «Бережи честь з молоду, а плаття знову», використовуючи неповні двоскладні й односкладні речення.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6

Синтаксис сучасної української мови. Синтаксис складного речення. Пунктуація.

Практичне заняття № 21-22

Складне речення як синтаксична одиниця

План

1. Поняття про складне речення.

2. Складносурядні речення, засоби оформлення зв'язку між їх частинами. Різновиди складносурядних речень. Пунктуація в складносурядних реченнях.

3. Складнопідрядні речення, їх структурні особливості та засоби зв'язку між частинами.

4. Структурно-семантична, логіко-граматична, формально-граматична класифікація складнопідрядних речень.

5. Характеристика складнопідрядних речень нерозчленованої і розчленованої структури.

6. Складнопідрядні речення з кількома підрядними.

7. Супідрядність та послідовна підрядність. Речення з кількома підрядними мішаного типу.

 

Література

Основна:

1. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова: модульний курс: навч. посіб. / Шкуратяна Н Г., Шевчук С.В. – К. : Вища шк., 2007.– 807 с.

2. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. — К.: Вища школа, 2006. – 430с.

3. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2006. – 640 с.

4. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. -2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Вища школа, 2008. – С.74-101.

 

Додаткова:

1. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. - К.: Вища школа, 1989. - 350 с.

2. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Наукова думка, 1984. – 255 с.

3. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. – К: Вища школа, 1972.

4. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001.

5. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: навч. посібник. ‑ К.: Літера, 2000.

 

Студенти повинні знати:

- теоретичні відомості про складне речення;

- засоби зв’язку частин складного речення та їх класифікацію;

- розділові знаки в складному реченні.

Студенти повинні вміти:

- розрізняти сполучникові й безсполучникові складні речення;

- складати зазначені конструкції відповідно до комунікативного завдання.

 

Завдання

Завдання 1. Випишіть складносурядні та складнопідрядні речення. Підкресліть головні та другорядні члени в частинах виписаних речень.

Прославили козака Мамая простонародні художники. Обабіч славного Дніпра, по старезних козацьких і селянських хатах, на кленових і дубових полотнищах дверей, на кахляних грубах, на кованих скринях, навіть на липових колодах вуликів частенько можна було бачити різні зображення Козака. Його малювали щораз із новими подробицями, а підписи на картинах вільно трактували діяння та вдачу Мамая. Це були тисячі сюжетів, що підносили в народі славу козака.

Народні художники малювали Мамая не в січі з ворогом, не верхи на коні, а в спокійній, споглядальній позі. Тільки зброя лежить напохваті та кінь басує... А сам козак, схрестивши ноги, спокійнісінько сидить під деревом, — бо ж він, передусім, був чоловік мирний, якщо, звісно, його не займали.

На всіх картинах козак Мамай — вродливий січовик, де трохи старший, де молодший, з козацьким оселедцем, завжди з бандурою в руках. Трохи далі на другому плані бували часом і промовисті яви січового життя.

Колись, на початку XX століття, історик Дмитро Яворницький зібрав до музею кілька десятків дверей, які сам знайшов по старих хатах Наддніпрянщини. На цих дверях були нові й нові образи Мамая, мальовані простонародними живописцями XVI-XIX століть. Кожен малював свого Мамая, і всі вони були різні. Але на всіх кармінах був той самий запорожець, той самий український характер (За О. Ільченком).

Завдання 2.Складіть і запишіть текст-інформацію про професію, яка подобається Вам, використовуючи складнопідрядні та складносурядні речення.

Завдання 3.Складіть і запишіть по 5 складних речень, частини яких з'єднані розділовими, протиставними та єднальними сполучниками.

Завдання 4. Спишіть, розставляючи розділові знаки між частинами складносурядних речень.

1. Минуло тільки два тижні а вже готові до походу в море півсотні добрих чайок (А. Кащенко). 2. Отаман перехрестився і всі козаки поскидали шапки й почали хреститися, посилаючи рідній Україні своє останнє вітання (А. Кащенко). 3. Одягнувши шапку, кошовий махнув рукою і вмить сотні весел, ударивши в прозорі . хвилі річки, заблищали срібною сльозою а блискуча пелена Дніпра скаламутилася (А. Кащенко). 4. Минає час а Київ не минеться, не згасне шлях від маминого серця до серця України крізь віки (Д. Павличко). 5. Повітря склом виблискує ламким і тиша ніжно дзвонить над гаями (М. Рильський). 6. Посеред неба гнеться на південь Чумацький Шлях і між його доспілими зорями тремтить і осипається на край землі срібний пилок (М. Стельмах).

Завдання 5. I.Прочитайте уривок інтерв'ю з Василем Лопатою — одним з оформлювачів української гривні. Випишіть складнопідрядні речення. Поясніть розділові знаки.

Людину без грошей можна уявити, а держава без грошей — не держава... В Україні був такий час, коли ходили не гроші, а купони. І я к тільки постало питання створити свою валюту, я був готовий робити варіанти грошових знаків... Лише коли почав працювати, зрозумів, що не все так просто.

Насамперед треба вирішити, що має бути зображене на гривнях. Це найважливіша деталь. Хотів, щоб наші гроші були національними і щоб вони мали естетичний вигляд. Звичайно, коли б від краси залежала вартість банкноти, було б зовсім ідеально. Важливо і як впорався художник, і як виготовили банкноти на фабриці.

Грошові знаки — це символ державності поряд із прапором, гімном, гербом. Це візитка, яка представляє країну на міжнародній арені.

У моїй уяві на грошових знаках мали бути зображені найвизначніші постаті України. На звороті — зображення архітектурних пам'яток, що пов'язані з життям великих українців. Ось так людина, яка нічого не знає про Україну і яка вперше бачить українські гроші, могла б ознайомитися з її історією та культурою. І все це вона могла б зробити, коли б уважно розглянула зображене на банкнотах.

До речі, у 2008 році комісія з естетики Міжнародного фінансового банку визнала українську гривню найкрасивішою валютою у світі. Наша грошова одиниця випередила австралійський долар (друге місце), євро (третє), болгарський лев (четверте) й американський долар (п'яте) (Із преси).

ІІ.Розгляньте зображення на грошових купюрах. Складіть розповіді про українців, яких ви впізнали (на вибір). Використовуючи складнопідрядні речення, одну з розповідей запишіть.

Завдання 6.Запишіть, замінивши прості, ускладнені поширеним означенням, речення на складнопідрядні з підрядним означальним.

1. Першим цегляним храмом Київської Русі була Десятинна церква, споруджена князем Володимиром Великим наприкінці X століття. 2. У середній частині пекторалі зображено великі квіти, оздоблені блакитною емаллю та скульптурними фігурками птахів (М. Русяєва). 3. Парк «Софіївка» — розкішний дарунок чоловіка своїй обраниці, символ нев'янучого кохання, створений заради й на славу цього почуття (О. Седак). 4. Композиція парку складається з водної системи — озер, водоспадів і цілої мережі каналів, пов'язаних з архітектурним комплексом (О. Седак). 5. Неподалік Сорбонни стоїть найстаріший храм Парижа (Святого Юліана Бідного), зведений за наказом Генріха І, чоловіка Анни Ярославни (О. Балабко). 6. Заходимо до напівосвітленого храму, сповненого музикою органа (О. Балабко). 7. Доведені до відчаю здирництвом Святополкових урядників, люди почали громити маєтки лихварів, воєвод та всіх багатіїв (М. Слабошпицький). 8. Зволожена нічною прохолодою, пахла травами наддніпрянська земля (І. Пільчук).

Завдання 7.Доповніть запропоновані конструкції, утворивши складнопідрядні речення з підрядним з'ясувальним.

1. Учень знав, коли ... . 2. Свідки стверджували, ніби ... . 3. Усім було зрозуміло, як ... . 4. Катерину бентежило, що ... . 5. Пасажири поцікавилися, чи ... . 6. Замовник вимагав, щоб ... . 7. Я точно знаю, куди ... . 8. Дирекція отримала повідомлення, що ... .

 

 


Практичне заняття № 23-24Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.012 с.)