СХЕМА РОЗБОРУ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СХЕМА РОЗБОРУ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ 

1. Речення складне, складносурядне.

2. Розповідне, питальне, спонукальне.

3. Окличне/неокличне.

4. Кількість частин, що входять до складу речення, виділити кожну з них.

5. Смислові відношення між частинами речення.

6. Засоби, за допомогою яких виражаються смислові і синтаксичні відношення між частинами речення (сполучники, видо-часові і способові форми дієслів-присудків, лексичні засоби, інтонація).

7. Порядок частин складносурядного речення (вільний чи непорушний).

8. Аналіз кожної складової частини за схемою простого речення, що відбувається у три етапи:

1. Загальна характеристика речення (структура, модальність,

експресія, поширеність/непоширеність, повність/неповність, ускладненість);

2. Головні члени і способи їх вираження;

3. Другорядні члени речення і способи вираження їх.

9. Пунктуація.

10. Схема.

 

Будову складносурядного речення можна зобразити за допомогою схеми, в ній частини складносурядного речення зображуються двома квадратними дужками, між якими ставиться розділовий знак і сурядний сполучник. Розміщення сполучника між сурядними частинами показує, що сполучник до складу сурядних частин не включається (На відміну від підрядних сполучників і сполучних, слів у складносурядних реченнях).

 

РЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ

 

Щоразу до нас прилітають і відлітають журавлі, та щоразу люди з якимось дивним почуттям зустрічають і прощаються з ними (В. Земляк).

Схематично це речення можна зобразити так:

[ ], та [ ].

 

ЗРАЗОК РОЗБОРУ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

 

Речення : складне, складносурядне, розповідне, неокличне.

Складається з двох частин:

перша – щоразу до нас прилітають і відлітають журавлі,

друга – та щоразу люди з якимось дивним почуттям зустрічають і прощаються з ними.

Смислові відношення між частинами - зіставно-протиставні, виражаються за допомогою 1) протиставного сполучника та; 2) видо-часових і способових форм дієслів-присудків прилітають, відлітають у першій частині та зустрічають у другій частині, що мають однаковий вид (недоконаний), час (теперішній), спосіб (дійсний); 3) лексичного елемента повторення обставини щоразу; 4) наявність у другій частині анафоричного займенника ними; 5) зіставної інтонації.

Порядок частин непорушний.

Перша частинащоразу до нас прилітають і відлітають журавлі – ... (Далі йде аналіз складової частини за схемою простого речення:

1 – загальна характеристика речення;

2 – головні члени: способи їх вираження;

3 – другорядні члени і способи вираження їх).

Друга частина – щоразу люди з якимось дивніш почуттям зустрічаються і прощаються з ними – ...

Пунктуація. Між частинами складносурядного речення перед сполучниками та ставиться кома.

 

СХЕМА СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО

РЕЧЕННЯ

1. Речення складне, складнопідрядне.

2. Розповідне, питальне., спонукальне.

3. Окличне/неокличне.

4. Головна частина.

5. Підрядна частина.

6. Який член, головного (чи все головне) пояснює підрядна частина (розчленованої/нерозчленованої структури).

7. На яке питання відповідає підрядна частина.

8. Вид підрядної.

9. Засоби поєднання підрядної частини з головною.

10. Місце підрядної частини по відношенню до головної (перед головною, в середині головної, після головної).

11. Аналіз за схемою простого речення спочатку головної, потім – підрядної частини.

12. Пунктуація.

13. Схема.

 

Будову складнопідрядного речення можна зобразити за допомогою схеми. В ній головна частина складнопідрядного речення зображується двома квадратними дужками, а підрядна – круглими дужками. Сполучники і сполучні слова включаються до складу частин.

 

 

СКЛАДНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ

 

У мовленні складні речення нерідко мають ускладнену будову. Це так звані ускладнені складні речення, або складні синтаксичні конструкції

багатокомпонентні, багаточленні складні речення, до складу яких входить три і більше предикативних частин, які відповідним чином пов’язані між собою і єдине ціле.

Предикативні частини в середині такого речення групуються в складніші одиниці, які називають блоками, а компоненти об’єднуються в одне ціле і складають речення. Цю особливість добре передають схеми.

Коли прощаємось ми з другом – бажаєм доброї дороги, коли вітаємось з другом – бажаєм доброго здоров 'я (Є. Летюк). .

Схематично це речення можна зобразити так:

, .

 

Як бачимо, на першому рівні членування, речення складається з чотирьох частин, на другому рівні членування – з двох блоків.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 1258; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.006 с.)