ТОП 10:

Хвильова енергостабілізуюча терапія (ХЕСТ)Методика не медикаментозного лікування шляхом дії електромагнітного вип­ромінювання міліметрового діапазону на біологічно активні точки організму є од­ним з видів мікрохвильової резонансної терапії. Проте відмінності параметрів вип­ромінюваного спектра дозволяють виділити цей вид апаратури в окрему модифі­кацію МРТ. ХЕСТ реалізує менш жорстку дію на організм з точки зору потужності випромінювання, сумарної експозиції, поляризації, можливостей дії на аурикулярні точки за рахунок фокусування випромінювання.

Microwave25Р(рис. 4.55) - професійний апарат для мікрохвильової терапії з мікропроцесорним керуванням. Використовують дві модифікації апарату: Microwave25Р - для роботи в неперервному та імпульсному режимах, і Microwave25Р С — для роботи тільки в неперервному режимі.

Забезпечується візуалізація всіх функцій і параметрів на рідкокристалічному дисплеї з високою роздільною здатністю.

Рисунок 4.55 Професійний апарат для мікрохвильової терапії з мікропроцесорним керуванням"Microwave25Р".

 

Ультразвукова терапія

Ультразвукова терапія - це використання з лікувальною метою енергії ме­ханічних коливань щільного середовища з частотою вище 20 кГц. Ультразвукові хвилі поширюються у вигляді поздовжніх хвиль та викликають стискання і розтя­гання клітин. Найбільше поглинання ультразвукової енергії відбувається на межі поділу середніх і щільних тканин.

Механізм дії УЗ: механічний — УЗ викликає коливання клітин вперед-назад, відбувається масаж на рівні клітини, роз'єднання клітин з порушеним обміном (це-люліт). Термічний - УЗ викликає локальне підвищення температури в тканинах на 1-2 °, що викликає прискорення обмінних процесів на 13 %. Фізико-хімічний - УЗ викликає перебудову внутрішньоклітинних структур, підсилюється розподіл клітин, активізуються фібробласти, підсилюється вироблення колагену, еластину.

Апарат ультразвукової терапії (рис. 4.56) використовується для лікування низь­кочастотним ультразвуком. Принцип роботи апарату полягає в претворенні енергії електричного струму в низькочастотні електромагнітні коливання, що, у свою чер­гу, перетворюються в ультразвукові коливання за допомогою п'єзоелементів.

 

 

 

Рисунок 4.56Апарат ультразвукової терапії "ВТL рhisіо".

Ультразвук здійснює комплексну біологічну дію на живий організм: мікромасаж клітинних структур; тепловий ефект; хімічний ефект. Ультразвук підвищує про­никність клітинних мембран, прискорює процеси дифузії в клітинах, поліпшує про­никнення в шкіру мазей, гелів, викликає мікроакустичні потоки, капілярні ефекти, що активізують окислювально-відновні процеси в організмі.

 

Світлолікування

Світлолікування - фізіотерапевтичний метод, який з лікувальною

метою використовує променеву енергію сонця та штучні джерела світла з лікувальною метою. Використовується інфрачервоне випромінювання з довжиною хвилі 400-760 мкм, видиме 760-400 нм і ультрафіолетове 400-180 нм. Розрізняють довгохви­льове ультрафіолетове випромінювання (ДУФ) з довжиною хвилі 400-280 нм, та короткохвильове (КУФ), з довжиною хвилі 279-140 нм.

Апарат "Вектор 03" (2-канальний) (рис. 4.57, 4.58) призначений для прове­дення інвазивної та неінвазивної електропунктури струмами СМТ, ДДТ, ГТ, фіксо­ваними частотами і діапазонами частот, імпульсами "зріке - хвилею"; лазерного та магнітолазерного впливу в постійному та імпульсному режимах; термопункту-ри, низькочастотної електротерапії (ДДТ, ГТ, СМТ).

 

Рисунок 4.57 Прилад для проведення інвазивної та неінвазивної електропункткри "Вектор 03»

 

Рисунок 4.58 Апарат для проведення електропунктури; розфокусувальна та аурикулярна насадки

Вплив здійснюється на акупунктурні та інші зони неперервним або імпульс­ним червоним лазерним випромінюванням окремо, або в поєднанні з постійним магнітним полем. Наявність різних режимів роботи дозволяє домогтися тонізую­чого, седативного ефекту та проводить надвенне опромінення крові. Апарат ком­плектується розфокусувальною та конічною (аурикулярною) насадками. Може бути використаний для лікування в домашніх умовах.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.144.129 (0.006 с.)