ТОП 10:

Апаратура для електропунтурної діагностикиПоширення немедикаментознихметодів лікування зумовило появу діагностичної апаратури, яка використовує принцип рефлексотерапії. Завдяки вивченню властивостей біологічно активних точок (БАТ) виявлено, що їх електрофізіологічні показники відрізняються від таких же показників навколишньої шкіри і при захво­рюваннях можуть змінюватися. В деяких випадках ці зміни випереджають появу симптомів хвороби.

Найбільш поширеними на сьогодні є методи Накатані та Фолля, вони 'грунтуютьсяна результатах статистичного узагальнення законо­мірностей зміни електрофізіологічних властивостей певних БАТ, які виникають при розвитку патологічного процесу. Ці властивості змінюються, в основному, в тих точках, які знаходяться або в ділянці проекції органа, або на акупунктурному ме­ридіані, що з ним пов'язаний. Як показали дослідження, немає необхідності вимі­рювати електропровідність усіх точок меридіана, а достатньо виміряти показники так званих репрезентативних точок. Середнє значення електропровідності цих то­чок дорівнює середньому значенню електропровідності всього меридіана. Всі реп­резентативні точки є дистальними і знаходяться на стопах і кистях рук.

До переваг методу належать неінвазивність, безболісність, відносна просто­та та швидкість діагностування. Недоліком є відсутність єдиних методичних підходів до трактування отриманих результатів та їх зв'язку з функціональним ста­ном внутрішніх органів. Тому на сьогодні така апаратура може використовуватися для експрес-діагностики на доклінічному етапі, а також як скринінговий метод.

Комплект для електропунктурної діагностики (рис. 4.42) складається з комп'ю­тера, приладу, майданчика для медикаментозного тестування та приготування біо­логічно активних речовин; блоку живлення, пакета прикладного програмного за­безпечення. Прилад складається з вимірювача провідності біологічно активних точок; блоку тест-носія з комірками для розташування тест-носіїв (до 16000, вбудований в апаратну частину); блоку запису/стирання тест-носіїв - для створення банку тест-носіїв (ТН) для подальшого самостійного використання; блоку вибору відповідного ТН з блоку ТН і запису його в рецепт; пристрою компенсації впливу ("Робоче місце лікаря"), викликаного шкідливими факторами, які присутні на ро­бочому місці лікаря під час діагностики та підготовки біологічно активних рідин; пристрій вводу/виводу інформації.

Діагностична апаратура в офтальмології

Серед найбільш вживаних приладів, які використовує в щоденній практиці лікар-офтальмолог, є офтальмобіомікроскоп. Метод біомікроскопії дозволяє під великим збільшенням вивчати структуру ока в умовах дуже яскравого, контрастного та змінного освітлення за допомогою щілинної лампи. Дослідження охоплює не тільки ділянки ока, що безпосередньо доступні огляду.

Принцип біомікроскопічногодослідження полягає в оцінці ступеня оптичної неоднорідності тканин ока. Це можливо, насамперед, при обмеженні площі освіт­лювання очного яблука та при різкому збільшенні яскравості джерела світла.

Офтальмометр ОМ 900 Нааg-Streit (рис. 4.43) використовує дистанційно не­залежний принцип вимірювання, який відповідає трьом критеріям Гельмгольца:

- розмір зображення міри не залежить від відстані між офтальмометром і вимірюваним об'єктом;

- результуюче вимірювання не залежить від відстані між офтальмометром і вимірюваним об'єктом;

- вимірювання не залежить від якості фокусування, й на нього не буде негативно впливати акомодація оператора.

Сучасна конструкція приладу дозволяє просто натиском кнопки зафіксувати дані, встановлені на окулярі, як істинні значення/

 

 

Рисунок 4.43 Офтальмометр ОМ 900 Нааg-Streit

Офтальмометр дозволяє вимірювати: радіус кривизни центральної зони рогів­ки, радіус кривизни в сагітальній площині з можливістю вибору кута (20°, 25°, 30°); радіус кривизни в меридіальній площині (30°). Вбудоване програмне забезпечення дозволяє розраховувати та відображає вищевказані параметри .

ОМ 900 може бути відкалібрований під конкретного оператора, щоб виключити суб'єктивну систематичну помилку вимірювання.

Офтальмоскоп

Офтальмоскопи Specialist фірми Кееlег та інші призначені для дос­лідження ока. Оптична система дозволяє отримувати чітке й точне зображення внутрішньої будови ока. Наявність 6 променів забезпечує комплексну діагностику.

 

 

Розділ 13. Медична лікувальна апаратура

Фізіотерапевтична апаратура

Фізіотерапія - галузь медицини, що вивчає фізіологічну та лікувальну дію природних і штучно створюваних фізичних факторів, на їх основі розробляє і вико­ристовує методи для профілактики захворювань та їх лікування.

У фізіотерапії виділяють електролікування, світлолікування, водолікування (бальнеотерапія, водолікування), теплове лікування, лікування із застосуванням механічних впливів. Самостійним розділом фізіотерапії є курортологія. Кожний з них включає ряд лікувальних методів, що базуються на використанні того чи іншо­го фізичного фактора.

Найбільше число методів поєднує електролікування (методи з використан­ням електричного поля постійного, змінного, неперервного та імпульсного струмів, змінного магнітного поля, електромагнітних полів).

Світлолікування включає методи, що використовують енергію світлового, в т.ч. ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання.

Методи водобальнеолікування грунтуються на застосуванні прісної води (у вигляді душів, ванн та інших водних процедур), а також природних та штучних мінеральних вод.

Теплове лікування включає методи, які базуються на використанні тепла, що передається організмові нагрітим парафіном, озокеритом, лікувальними глинами, піском, парою, сухим повітрям, тощо.

Лікування механічними впливами включає ультразвукову терапію, вібротерапію, масаж, мануальну терапію.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.005 с.)