Приклад виконання завдання з обліку кредитних операцій банку (отримання).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад виконання завдання з обліку кредитних операцій банку (отримання).Умова: 1 квітня 200_ року банком укладена кредитна угода з іншим банком на отримання короткострокового кредиту в розмірі 3000000 грн., строком на 2 місяці за ставкою 20% річних, база нарахування факт/360. Комісійні витрати на кредитне обслуговування складають 0,01 % від суми кредиту. Повернення кредиту та відсотків за ним передбачено по закінченні строку дії кредитної угоди.

Необхідно: Визначити суму щомісячно нарахованих відсоткових витрат за отриманим кредитом та відобразити бухгалтерськими проведеннями всі проведені операції.

Рішення:

1. 1 квітня банк отримав короткостроковий кредит від іншого банку у сумі 3000000 грн.

Дт 1200 Кт 1623 - 3000000 грн.

2. 1 квітня нараховано та сплачено комісійні витрати на кредитно обслуговування за розрахунком: 3000000 х 0,01/100 = 300 грн.

Дт 7101 Кт 1200 - 300 грн.

 

3. 30 квітня нараховані процентні витрати за квітень за розрахунком:

3000000 х 30/360 х 0,2 = 50000 грн.

Дт 7016 Кт 1628 - 50000 грн.

4. 31 травня нараховані процентні витрати за травень за розрахунком:

3000000 х 31/360 х 0,2 = 51667 грн.

Дт 7016 Кт 1628 - 51667 грн.

5. 31 травня банк сплатив нараховані відсотки за розрахунком: 50000 + 51667 = 101667 грн.

Дт 1628 Кт 1200 - 101667 грн.

6. 31 травня банк повернув суму отриманого кредиту.

Дт 1623 Кт 1200 - 3000000 грн.

 

Приклад виконання завдання з обліку кредитних операцій банку (надання).

Умова: Банк надав короткостроковий беззаставний кредит фізичній особі на поточні потреби терміном з 1.10.2005року до 31.12.2005року у сумі 10000 гривень під 10% річних (розрахунок процентного доходу відбувається методом факт/факт). За жовтень місяць клієнт розрахувався по нарахованих процентах своєчасно. Далі проценти не сплачувалися, а суму кредиту своєчасно не повернуто. Коли сума кредиту та несплачені проценти було визнано безнадійною заборгованістю, клієнт погасив їх повністю 01.02.2006 року.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій та зробити необхідні розрахунки.

Рішення:

1. 1.10.2005 року надано короткостроковий кредит фізичній особі на поточні потреби:

Дт 2202 Кт 2620, 1001 - 10000 грн.

2. Заборгованість за наданим кредитом класифіковано як стандартну та під суму кредиту сформовано резерв 1%:

Дт 7702 Кт 2401 - 100 грн.

3. 31.10.2005 року нараховані процентні доходи за жовтень за розрахунком:

10000 х 31/ 365 х 0,1 = 85 грн.

Дт 2208 Кт 6042 - 85 грн.

4. Банк отримує процентний доход за кредитом за жовтень

Дт 2620, 1001 Кт 2208 - 85 грн.

5. 30.11.2005 року нараховані процентні доходи за листопад за розрахунком:

10000 х 30/365 х 0,1 = 82 грн.

Дт 2208 Кт 6042 - 82 грн.

6. 3.12.2005 року несплачені проценти визнано простроченими доходами:

Дт 2209 Кт 2208 - 82 грн.

7. Прострочені нараховані доходи визнано сумнівними :

Дт 2480 Кт 2290 - 82 грн.

8. Одночасно сумнівну заборгованість відображено у системі позабалансового обліку:

Дт 9603 Кт 9910 - 82 грн.

Операції по процентних доходах за грудень в обліку відображено аналогічно. Сума нарахованих процентів 85 грн.

9. Під суму сумнівних нарахованих доходів сформовано резерв:

Дт 7720 Кт 2490 82 + 85 = 167 грн.

10. 3.01.2006 року сумнівну заборгованість за нарахованими доходами списано за рахунок сформованого резерву:

Дт 2490 Кт 2480 - 167 грн.

11. Одночасно цю операцію відображено на поза балансі:

Дт 9601 Кт 9910 - 167 грн.

12. Суму своєчасно не погашеного кредиту віднесено на прострочену заборгованість:

Дт 2207 Кт 2202 - 10000 грн.

13. Суму простроченої заборгованості за кредитом визнано сумнівною:

Дт 2290 Кт 2207 - 10000 грн.

14. Сформовано резерв під заборгованість, що її визнано безнадійною :

Дт 7702 Кт 2400 - 10000 грн.

15. Списано безнадійну заборгованість за кредитом за рахунок сформованого резерву Дт 2400 Кт 2290 - 10000 грн.

16. Одночасно зміст цієї операції відображено на позабалансових рахунках:

Дт 9611 Кт 9910 - 10000 грн.

17. 01.02.2006 року клієнт сплатив всю суму заборгованості за кредитом та нарахованим процентам:

Дт 1001, 2620 Кт 6717 - 10167 грн.

 

Приклад виконання завдання з обліку кредитних операцій банком, якщо проценти утримані наперед.

Умова: 9 січня банк “Київ” надав короткостроковий кредит суб’єкту господарювання на поточні потреби у сумі 50000 грн. строком на 3 місяці під 25% річних, база нарахування 30/360. Згідно кредитної угоди проценти за кредитом утримані наперед.

Необхідно: відобразити зміст зазначених операцій в системі бухгалтерського обліку та провести необхідні розрахунки..

Рішення:

1. 9 січня банк надав короткостроковий кредит суб’єкту господарювання на поточні потреби, сума процентів утримана наперед за розрахунком:

50000 х 30/360 х 0,25 х 3 = 3125 грн.

Дт 2062 Кт 2600 - 46875 грн. (50000 – 3125)

Дт 2062 Кт 2066 - 3125 грн.

2. Щомісячно банк виконує операцію з дисконту за наперед отриманим процентними доходами за розрахунком: 3125/3 = 1041,7 або

50000 х 30/360 х 0,25 = 1041,7

Дт 2066 Кт 6026 - 1041,7 грн.

3. 1 квітня клієнт повернув банку отриманий кредит у сумі 50000 грн.

Дт 2600 Кт 2062 - 50000 грн.

Завдання для самостійної роботи

1. Вивчити теоретичний матеріал за темою.

2. Опрацювати зміст основних нормативних актів, щодо операцій банку з кредитування.

3. Підготувати стислий конспект змісту інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України (затвердженої Постановою правління НБУ від 15. 09. 2004 року №435).

4. Самостійно опрацювати облікову процедуру за кредитними операціями з векселями.

5. Зрозуміти сутність операцій з кредитування на основі зворотного РЕПО.

6. Самостійно розробити та навести приклад завдання з обліку операцій РЕПО.

7. Зрозуміти сутність операцій з кредитування оверднайт та самостійно розробити та навести приклад завдання з обліку цього виду кредитування.

8. Зрозуміти сутність факторингових операцій банку та самостійно розробити та навести приклад завдання з обліку цього виду кредитування.

9. Опрацювати основні положення Закону України “Про передачу об’єктів державної та комунальної власності”.

10. Ознайомитися із нормами законодавства України про іпотеку.

11. Розкрити умови передачі нерухомого майна в іпотеку.

12. Підготувати стислий конспект Закону України “Про заставу”.

13. Скласти зміст внутрішнього положення банку про кредитування, а також фрагмент облікової політики банку в частині обліку операцій з кредитування.

14. Продовжити складання термінологічного словника доповнивши його термінами за темою “Облік кредитних операцій банків”.

Тема 7. Облік депозитних операцій банку.Практичне заняття 10

Завдання 1.

Умова: ВАбанк 10.08.200_ р. залучає депозит „Стандарт” клієнта банку Троцького В.П. готівкою у сумі 5200 грн. на 3 місяці під 14,9% річних. Відсотки нараховуються в кінці кожного місяця методом факт/365(6), сплата - в кінці строку. Депозит повертається клієнту разом з відсотками в кінці строку.

Необхідно: Відобразіть всі необхідні дати, проведення і суми.

 

Завдання 2.

Умова:Інтербанк 03.06.200_ р. залучив на депозит „Накопичувальний” АТ “Турбогаз” в сумі 300000 грн. на 1 рік під ставку 17,5% річних із капіталізацією відсотків кожні два місяці. Нарахування відсотків відбувається в останній день місяця, кількість днів згідно з угодою розраховується за методом 30/360.

Необхідно:Відобразіть всі необхідні дати, проведення і суми. Побудувати таблицю по капіталізації відсотків за кожні два місяці. Визнати суму відсотків в кінці строку контракту.

Завдання 3.

Умова: Банк „Укрсіббанк” 05.02.200_ р. залучає вклад „Пори року” приватного підприємства “Берегиня” у розмірі 25000 грн. на 6 місяців за річною ставкою 16,7% із виплатою відсотків в кінці кожного кварталу. Проценти нараховуються в кінці кожного місяця методом факт/факт. Згідно з договором у разі дострокового вилучення депозиту банк сплачує депоненту знижену процентну ставку в розмірі 3% річних.

16.06.200_ р. підприємство вирішило вилучити депозит достроково. Необхідно: Відобразіть в бухгалтерському обліку залучення вкладу від підприємства, нарахування відсотків за термін користування вкладом, виплату відсотків за І квартал користування, вилучення депозиту достроково і сплату відсотків банком по заниженій ставці. Підрахувати і проставити необхідні суми.

Завдання 4.

Умова: Банк “Мрія” 23.10.200_ р. залучив у свій портфель депозит “Легбанку” в сумі 33500 грн. на 7 днів під ставку 12,8% річних. Відсотки нараховуються і сплачуються наприкінці строку угоди методом 30/360. Необхідно: Відобразіть всі необхідні дати, проведення і суми щодо залучення міжбанківського депозиту, нарахування відсотків і сплати депозиту і відсотків.

 

Завдання 5.

Умова: Банк 01.03 вирішив розмістити вільні грошові кошти на депозит в банк „Надру” на строк 9 місяців у розмірі 2000000 грн. за номінальною ставкою 12,5% річних. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом факт / факт. Відсотки нараховуються кожний місяць, термін сплати – в кінці строку депозитної угоди. В кінці дії депозитної угоди банк „Надра” не зміг поверунути депозит і відсотки за останній квартал. Банк – депонент вирішив на всю суму прострочених нарахованих доходів сформувати резерв під заборгованість за нарахованими доходами.

Необхідно: Відобразіть всі необхідні дати, проведення і суми щодо розміщення депозиту, нарахування доходів, а також операцій в кінці терміну дії депозитної угоди.

 

Завдання 6.

Умова: На початку року банк залучив короткостроковий вклад банку «Альфа» в розмірі 2 млн грн. строком на 4 місяці за ставкою 18% річних. Нарахування процентів за депозитом проводиться в кінці кожного місяця.

В кінці строку суму депозиту та проценти за ним перераховано банку «Альфа».

Необхідно: Визначити суму щомісячно нарахованих процентних витрат за депозитом. Відобразити бухгалтерськими проведеннями залучення депозиту, суму щомісячного нарахування процентних витрат за депозитом та суму повернення депозиту і процентів за ним.

 

Завдання 7.

Умова: 25 березня 200_року банк залучив на вклад фізичної особи в розмірі 50 тис.грн. на 3 роки за ставкою 15,9% річних. Назва вкладу – „Довгостроковий-плюс”. Капіталізація процентів щомісячна. При капіталізації проценти щомісячно зараховуються на вкладний рахунок. Виплата відсотків передбачається договором в кінці строку.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями залучення депозиту, суму щомісячного нарахування процентних витрат за депозитом, суму зарахування процентів на депозитний рахунок та суму повернення депозиту.

Завдання 8.

Умова: 1 липня 200_року банк залучив депозит фізичної особи в розмірі 10 тис.грн. строком на 2 місяці за ставкою 14 % річних із виплатою процентів одночасно з поверненням депозиту. Згідно з договором, у разі дострокового вилучення депозиту, банк сплачує депоненту знижену процентну ставку в розмірі 5% річних, як за депозитами на вимогу. Депонент вилучив депозит 15 серпня 200_ року.

Необхідно:Відобразити бухгалтерськими проводками залучення депозиту, суму щомісячного нарахування процентних витрат за депозитом, суму повернення депозиту та процентів за ним.

 

Завдання 9.

Умова:Депонент – юридична особа вирішила вкласти в „Укрсіббанк” депозит „”Експрес-капітал” в сумі 4000 євро строком на 9 місяців під ставку 9,7% річних. Проценти сплачуються авансом одночасно із внесенням коштів на депозит. Сплачені авансом проценти не рідше одного разу на місяць протягом строку депозиту амортизуються. Курс євро змінювався по відношенню до національної валюти кожний квартал: І квартал – 6,78 грн./ 1 євро , ІІ квартал – 7,05 грн./ 1 євро, ІІІ квартал – 6,80 грн. / 1 євро.

Необхідно: Відобразити в бухгалтерському обліку всі бухгалтерські проведення по внесенню валютного депозиту, визнання валютних відсотків, поверненню депозиту.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 1031; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)