ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вивчити лекційний матеріал за темою.2. Вивчити основні нормативні акти, що регламентують облік операцій за темою 5: Інструкцію про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління Національного банку України 17.03.2004 N 110; Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління Національного банку України 12.11.2003 N 492. Зробити короткий конспект цих нормативних документів.

3. Вивчити такі питання:

3.1. Облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через СЕП при НБУ.

3.2. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами.

3.3. Принципи організації безготівкових розрахунків та форми розрахункових документів для здійснення безготівкових розрахунків у господарському обороті України.

4.Продовжити складання термінологічного словника, доповнивши його термінами за темою „Облік розрахункових операцій банку з клієнтами”.

5.Відобразити факт відкриття основного поточного рахунку АТ "Тиса" у книзі реєстрації відкритих рахунків банку. Поточний рахунок відкрито 12.11.200_ р., номер договору про відкриття рахунку – 49, форма власності – колективна, резидент, валюта рахунку – гривня.

Тема 6. Облік операцій з кредитування.

Практичне заняття 8

 

 

Навчальні завдання

Завдання 1

Визначити сутність господарської операції, зміст якої узагальнює бухгалтерське проведення:

1. Дт 1200 Кт 1310

2. Дт 1200 Кт 1322

3. Дт 1322 Кт 1327

4. Дт 7004 Кт 1328

5. Дт 1522 Кт 1200

6. Дт 1523 Кт 1500

7. Дт 1523 Кт 1526

8. Дт 1526 Кт 6016

9. Дт 1528 Кт 6016

10. Дт 1529 Кт 1528

11. Дт 1527 Кт 1523

12. Дт 1582 Кт 1527

13. Дт 1780 Кт 1529

14. Дт 7701 Кт 1591

15. Дт 2063 Кт 2600

16. Дт 2063 Кт 2066

17. Дт 2078 Кт 6027

18. Дт 2079 Кт 2078

19. Дт 2093 Кт 2037

20. Дт 2480 Кт 2109

21. Дт 7702 Кт 2400

22. Дт 2220 Кт 1001

23. Дт 2207 Кт 2203

24. Дт 2228 Кт 6045

25. Дт 2400 Кт 2290

26. Дт 1001, 2600, 2620 Кт 7702

27. Дт 2490 Кт 7720

28. Дт 9601 Кт 9910

29. Дт 9602 Кт 9910

30. Дт 1200, 2600, 2620, 1001 Кт 6717

 

Завдання 2

Скласти бухгалтерське проведення за змістом господарської операції банку:

1. Отримано кредит овернайт від НБУ.

2. Отримано довгостроковий кредит від НБУ.

3. Відображено в обліку прострочену заборгованість за довгостроковим кредитом, отриманим від НБУ.

4. Нараховано процентні витрати за довгостроковим кредитом отриманим від НБУ.

5. Надано іншому банку кредит за операціями репо.

6. Надано короткостроковий кредит іншому банку.

7. Відображено неамортизований дисконт за кредитом, наданим іншому банку.

8. Нараховано амортизацію дисконту за короткостроковим кредитом, наданим іншому банку.

9. Нараховані доходи за кредитом наданим іншому банку.

10. Нараховані доходи за кредитом, наданим іншому банку, визнано простроченими.

11. Визнано простроченою заборгованість за кредитом, наданим іншому банку.

12. Прострочена заборгованість за короткостроковим кредитом, наданим іншому банку визнана сумнівною заборгованістю.

13. Прострочені нараховані процентні доходи за короткостроковим кредитом, наданим іншому банку визнано сумнівними .

14. Сформовано резерв під стандартну заборгованість за кредитними міжбанківськими операціями.

15. Надано довгостроковий кредит суб’єкту господарювання на поточні потреби.

16. Відображено неамортизований дисконт за кредитом, наданим суб’єкту господарювання на поточні потреби.

17. Нараховано процентні доходи за кредитом, наданим суб’єкту господарювання в інвестиційну діяльність.

18. Визнано простроченими нараховані доходи за кредитом, наданим суб’єкту господарювання в інвестиційну діяльність.

19. Визнано сумнівною заборгованість за операціями факторингу суб’єктам господарювання.

20. Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, визнано сумнівними .

21.Сформовано резерв під нестандартну заборгованість за кредитами, наданими клієнтам.

22.Надано готівкою кредит фізичній особі за врахованим векселем .

23.Заборгованість за довгостроковим кредитом, наданим фізичній особі на поточні потреби, визнано простроченою .

24.Нараховано процентні доходи за кредитами, наданими за врахованими векселями фізичним особам.

25. Банком списано безнадійну заборгованість за кредитом, наданим фізичній особі на поточні потреби за рахунок сформованого резерву.

26.Сплачена клієнтом безнадійна заборгованість за кредитом, що була списана як безнадійна заборгованість у поточному році.

27. Сторновано суму резерву на частково погашену заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами.

28.Відображено на рахунках позабалансового обліку списану за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами.

29.Відображено на рахунках позабалансового обліку нараховані та не отримані доходи за операціями з банками.

 

Завдання 3

Умова: 01 липня 20_року банком видано кредит суб’єкту господарювання на поточні потреби у розмірі 6 млн. грн., строком на 6 місяців за ставкою 50% річних. Сплата процентів за кредит здійснюється щомісячно, база нарахування - факт/факт.

Протягом трьох місяців проценти за кредитом не сплачувалися.

Необхідно: визначити суму щомісячного нарахування процентних доходів за кредитом.

Відобразити бухгалтерськими проведеннями суму виданого кредиту, суму щомісячного нарахування процентних доходів та суму простроченої заборгованості за нарахованими процентними доходами за кредитом.

 

Завдання 4

Умова: 01 серпня 200_року банком виданий кредит фізичній особі в інвестиційну діяльність в сумі 10 тис. грн., строком на один рік. Згідно кредитної угоди процентна ставка становить 30%, сума процентів за кредит отримана наперед, база нарахування – 30/360.

Заборгованість за наданим кредитом визнана сумнівною до повернення.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст потрібних операцій.

Завдання 5

Умова: 01 квітня 200 _року банком укладена кредитна угода з іншим банком на отримання короткострокового кредиту в сумі 10 млн. грн., строком на 2 місяці за ставкою 25% річних, база нарахування - факт/факт. Повернення кредиту та процентів за ним - по закінченню терміну дії кредитної угоди.

Необхідно: визначити суму щомісячного нарахування процентних витрат за кредитом.

Відобразити бухгалтерськими проведеннями отримання кредиту, нарахування процентних витрат за кредитом, повернення кредиту та процентів .

Завдання 6

Умова: 02.09.200_ р. "Легбанк" надав кредит клієнту банку - фірмі "Декор - сервіс" в сумі 40000 грн. на 1 місяць під 45% річних. Кредит надано під оплату внутрішньогосподарських витрат і кредиторської заборгованості фірми (кредит в поточну діяльність). Відсотки нараховуються на початку місяця, сплата в кінці строку кредиту, база нарахування відсотків факт / факт. Заборгованість класифіковано як стандартна.

Необхідно: відобразити в обліку зміст облікової процедури за операцією.

 

Завдання 7

Умова: 01 липня 200 _ року банком укладена кредитна угода з Національним банком України на отримання довгострокового кредиту в сумі 800 млн. грн., строком на 2_ роки за ставкою 30% річних. Сплата процентів за кредитом - щоквартально, база нарахування - факт/360.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за наведеними операціями

Завдання 8

Умова: "Інтербанк" 02.09.200_ р. надав AT "Укрметалургія" кредит на 2 місяці під 40% річних в сумі 1 750 000 грн. під купівлю обладнання для виробництва продукції. Нарахування відсотків проводиться в останній день місяця, сплата на початку наступного місяця, метод врахування кількості днів для розрахунку відсотків - 30 / 360. Кредит визнано стандартним.

02.11.200_ p. AT погашає частину боргу в сумі 550 000 грн. і нараховані відсотки, а несплачена сума пролонговується на 1 місяць, відсотки за цей період визнані простроченими.

02.12.200_ p. AT погашає ще 150 000 грн. і відповідну суму відсотків, а також суму прострочених відсотків за жовтень місяць. Непогашена кредитна заборгованість і нараховані проценти визнаються простроченими. 03.01.200_ p. AT повністю розраховується з банком за кредитною заборгованістю і процентами.

Необхідно: відобразити облікову процедуру за наведеною кредитною операцією.всі потрібні дати, бухгалтерські проводки та суми.

Завдання 9

Умова: Банк "Мрія" 05.06.200_ р. надав Овчаренко В.П., - клієнту свого банку, кредит на купівлю будинку на 1 рік в сумі 40000 грн. під 55% річних. Нарахування відсотків проводиться щомісячно, а - наприкінці півріччя, метод розрахунку відсотків 30/360. 10.02.200_ р. банк змінив ставку кредитування - 57% річних.

05.06.200_ р. Овчаренко В.П. кредит і відсотки за друге півріччя не повернув, а сплатив їх тільки 21.07.200_ р.

Необхідно: Відобразити зміст облікової процедури за наведеною операцією.

Завдання 10

Умова: "ВАбанк" 09.11.200_ р. надав кредит банку "Форум" на 1 тиждень під 4% річних в сумі 1200000 грн. Нарахування відсотків проводиться щомісячно, а сплата - наприкінці строку, дії угоди, метод нарахування відсотків факт / факт.

Необхідно: відобразити зміст облікової процедури за наведеною операцією.

 

Завдання 11

Умова: 10.08.200_ р. "Інтербанк" отримав кредит від банку "Форум" в сумі 790000 грн. на а) 14 днів; б) на 1 день під а)10% річних; б)2,5% річних. Нарахування відсотків в кінці кожного тижня, сплата в кінці строку позики, метод факт / факт.

Необхідно: відобразити зміст операції через бухгалтерські проведення.

Практичне заняття 9

 

Завдання 12

Умова: Підприємство ТОВ „Геркулес”- клієнт банку подало комплект документів на отримання гривневого кредиту строком на 1 рік під фінансування угод ТОВ на суму 500000 грн. В забезпечення кредиту надається офісне приміщення в центральній частині міста вартістю 78000$ США, курс НБУ на дату угоди склав 5,45 грн./1$, а також автомобіль імпортного виробництва старше 5 років ринковою вартістю 7500$ США. Банком визначена відсоткова ставка за даним кредитом в 25% річних.

Необхідно:

1)Розрахувати суму кредиту, яку надасть банк, виходячи з суми застави (ліквідної або неліквідної).

2)Розрахувати суму резерву під цей кредит, якщо заборгованість класифікована як стандартна.

3)Провести операції по наданню кредиту, нарахуванню резерву, оприбуткуванні вартості застави та нарахуванні відсотків в обліку.

 

Завдання 13

Умова: 01.06 банк підписує з клієнтом – торговим ТОВ „Артур” – угоду про відкриття кредитної лінії на фінансування потреб в оборотних коштах в сумі 100000 грн. на 2 місяці під 18% річних. Заборгованість за кредитом класифікована як стандартна, кредит надається під гарантію іншого банку інвестиційного класу в сумі 150000 грн. За умовами угоди банк отримує щомісячно 3% за невикористану частину кредитної лінії.

Клієнт використовував кредитну лінію так: 02.06 – 25000 грн., 03.06 – 5000 грн., 08.06 – 3540 грн., 14.06 – 2270 грн., 17.06 – 8200 грн., 21.06 – 2100 грн., 25.06 – 7800 грн., 08.07 – 10000 грн., 14.07 – 2300 грн., 25.07 – 3000 грн. Кредит спрямовується відразу на оплату рахунків постачальників продукції і товарів (борошно, олія, молоко, цукор). 01.07 клієнт повернув кредит разом з відсотками за використану частину кредитної лінії.

Необхідно: Здійснити всі бухгалтерські проведення за даними завданнями і оформити їх відповідними сумами.

 

Завдання 14

Умова: 05.11 Банк за пакетом документів клієнта банку - юридичної особи – заключає угоду на кредитування – овердрафт. Ліміт – 250000 грн., строк – 2 тижні (14 календарних днів), відсоткова ставка – 5% річних. Кредитове сальдо за рахунком на 05.11 – 20500 грн. Забезпечення – нерухоме майно юридичної особи.

У документах що знаходяться у банку за даною угодою наявні такі дані про рух грошових коштів за рахунком юридичної особи: 05.11 – надходження – 20000 грн., платежі – 180000 грн.; 08.11 – надходження – 0 грн., платежі – 80000 грн.; 09.11 – надходження – 500000 грн., платежі - 510000 грн.; 11.11 – надходження – 245000 грн., платежі – 278000 грн.; 14.11 – надходження – 24900 грн., платежі – 56100 грн.

Необхідно:

1) Підрахувати суму виданого кредиту-овердрафт.

2)Розрахувати суму відсотків, що нараховується на даний кредит.

3) Провести всі операції в бухгалтерському обліку банку.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.011 с.)