Частоту захворювань злоякісними пухлинами на 100.000 населення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Частоту захворювань злоякісними пухлинами на 100.000 населенняОпухові захворювання

3. Злоякісні захворювання

4. Солідні пухлини

 

2. Що означають інтенсивні показники захворюваності злоякісними пухлинами?

1. Питому вагу окремих пухлин в загальному числі онкозахворювань

Частоту захворювань злоякісними пухлинами на 100.000 населення

3. % злоякісних пухлин, виявлених при профілактичних оглядах

4. Стандартизовані показники захворюваності

 

3. Що означають екстенсивні показники?

1. Захворюваність злоякісними пухлинами на 100.000 населення

2. Питому вагу окремих пухлин в загальному числі онкозахворювань

Стандартизовані показники захворюваності

 

4. Основний первинний документ для вивчення захворюваності злоякісними пухлинами

1. Карта диспансерного нагляду (форма 30)

Повідомлення про захворювання раком

3. Карта хворого, що вибув зі стаціонару

 

5. Яке місце займають злоякісні пухлини серед причин смертності?

1. Перше

Друге

3. Третє

4. Четверте

 

6. Вкажіть найчастішу причину пізньої діагностики злоякісних пухлин?

1. Приховане протікання хвороби

2. Несвоєчасне звертання хворого до лікаря

Недостатнє знання онкології лікарями загальнолікувальної мережі

4. Помилки у трактуванні результатів додаткових методів лікування


 

 

7. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовується найчастіше?

1. Хірургічний

2. Хіміотерапія

3. Променевий

Комбінований

 

 

8. Що означає ІІ клінічна група онкологічного хворого?

1. Хворі з І.ІІ стадіями захворювання

2. Хворі, що підлягають паліативному лікуванню

Хворі, що підлягають спеціальному лікуванню

4. Практично здорові особи після радикального лікування

 

9. Що означає ІІІ клінічна група онкологічного хворого?

1. Хворі з ІІІ стадією захворювання

2. Хворі, що підлягають паліативному лікуванню

3. Хворі, що підлягають спеціальному лікуванню

Практично здорові особи після радикального лікування

 

 

10. Яким онкологічним хворим рекомендована курортна реабілітація?

1. Всім хворим

Хворим з І і ІІ стадіями після радикального лікування

3. Хворим з будь.якою стадією після спеціального лікування

 

11. Чим найбільше визначається ІІ група інвалідності у онкологічного хворого після радикальної операції?

1. Віком хворого

2. Видом операції

3. Професією

Видом операції і професією

 

12. Чи можна відкрито інформувати онкологічного хворого про характер його захворювання?

1. Не можна ніколи

2. Можна

Можна у частині випадків, але в такій формі, що не зашкодить здоров'ю хворих


 

13. Що таке ранній рак ?

1. І стадія

2. І і ІІ стадії

3. "Сапсеr іп situ"

Рак, який проростає тільки слизовий і підслизовий шари

 

14. Високе п'ятирічне виживання (50% і вище) характерне для

1. Раку товстого кишечнику

2. Лейкозів

3. Негоджкінських лімфом

4. Раку сечового міхура

Лімфогранульоматозу

 

 

15. Взаємозв'язок захворюваності раком прямої кишки і шлунка

Обернено пропорційний

2. Прямо пропорційний

3. Залежності нема

 

16. Взаємозв'язок захворюваності раком молочної залози та яєчника

1. Обернено пропорційний

Прямо пропорційний

3. Залежності нема

 

17. Взаємозв'язок захворюваності раком шийки матки і раком молочної залози

Обернено пропорційний

2. Прямо пропорційний

3. Залежності нема

 

18. В якій з вказаних країн найвища захворюваність раком носоглотки?

1. Україна

В'єтнам

3. США

4. Фінляндія

 

 

19. В якій з вказаних країн найвища захворюваність раком товстого кишечнику?

1. Чілі

США

3. Україна

4. Японія

 

 

20. На Україні в даний час найбільш поширений

1. Рак шлунка

2. Рак товстого кишечнику

3. Рак молочної залози

Рак легенів

 

21. Назвіть злоякісне захворювання у людини, для якого доведена вірусна природи

1. Рак молочної залози

2. Плазмоцитома

Т-лімфолейкоз

4. Ретинобластома

5. Таких доказів немає

 

 

22. Ароматичні аміни (зокрема, 2-нафтиламін) викликають

1. Рак шкіри

2. Рак шлунка

Рак сечового міхура

4. Лейкози

5. Рак легенів

 

23. Біопсія протипоказана при підозрі на

Меланобластому

2. Пухлини ЦНС

3. Ангіосаркому

4. Ретинобластому

4. Грибоподібний мікоз

 

24. Мамоґрафія показана

1. Щорічно у жінок віком понад 25 років

2. Один раз на 2 роки у жінок віком понад 25 років

Щорічно у жінок понад 40 років

4. У жінок віком понад 50 років один раз на 2 роки

 

25. Визначення антигена СА.19.9 має клінічне значення при

1. Раку молочної залози

2. Раку шлунка

3. Раку легені

4. Раку яєчника

Раку підшлункової залози

 

26. Визначення антигена СА.125 має клінічне значення при

1. Раку молочної залози

2. Раку шлунка

3. Раку легені

4. Раку товстого кишечнику

Раку яєчника

 

27. Визначення раково-ембріонального антигена має клінічне значення при

1. Раку молочної залози

2. Раку шлунка

3. Раку легені

Раку товстого кишечнику

 

28. При раку передміхурової залози підвищений вміст

1. Лужної фосфатази у крові

Кислої фосфатази у крові

3. Лужної фосфатази у сечі

4. Кислої фосфатази у сечі

 

29. Накладення гастро-ентероанастомозу при непрохідності шлунково.кишкового тракту відноситься до

1. Радикальних операцій

2. Паліативних операцій

Симптоматичних операцій

 

30. В загальній структурі онкологічної захворюваності населення України найбільша кількість хворих припадає на

1. Рак шлунка

2. Рак молочної залози

Рак легенів

4. Рак товстої та прямої кишки

 

 

31. Яке мiсце займають злоякiснi пухлини серед причин смертностi?

1. Перше.

Друге.

3. Треті.

4. Четверте.

 

32. Яка динамiка захворюваностi раком шлунка в Українi?

1. Рiст захворюваностi.

2. Різке зниження захворюваностi.

3. Стабiлiзацiя захворюваностi з тенденцією до зниження.

4. Невідомо

 

33. Яка динамiка захворюваностi раком легенi в Українi?

 1. Рiст захворюваностi.
 2. Зниження захворюваностi.
 3. Стабiлiзацiя захворюваностi.
 4. Невідомо

 

34. Яка динамiка захворюваностi раком товстої кишки в Українi?

 1. Рiст захворюваностi.
 2. Зниження захворюваностi.
 3. Стабiлiзацiя захворюваностi.
 4. Невідомо

 

35. Яка динамiка захворюваностi раком молочної залози в Українi?

 1. Рiст захворюваностi.
 2. Зниження захворюваностi.
 3. Стабiлiзацiя захворюваностi.
 4. Невідомо

 

 

36. В якiй з вказаних країн найвища захворюванiсть раком стравоходу?

1. Україна.

2. США.

3. Бразилiя.

Туркменiя.

 

37. В якiй з вказаних країн найвища захворюванiсть раком товстого кишечника?

1. Чiлi.

2. США.

3. Україна.

4. Японiя.

 

38. В якiй з вказаних країн найвища захворюванiсть раком шлунка?

1. США.

2. Україна.

3. Нiмеччина.

Японiя.

 

 

39. Назвiть основний канцероген, що входить до складу тютюнового диму i викликає рак легенiв.

1. Нiкотин.

Бензпiрен.

3. Мiкрочастинки пилу.

4. Радiоактивний полонiй.

 

40. Хiмiотерапiя, що призначається пiсля радикального (хiрургiчного, променевого) лiкування називається ...

1. Неоад'ювантною.

2. Iндуктивною.

3. Пiдтримуючою.

Ад'ювантною.

 

41. Хiмiотерапiя, яка передує основному методу лiкування (операцiї) називається...

Неоад'ювантною.

2. Iндуктивною.

3. Пiдтримуючою.

4. Ад'ювантною.

 

42. Який з названих цитостатикiв вiдноситься до групи антиметаболiтiв?

Метотрексат.

2. Циклофосфамiд.

3. Вiнкристин.

4. Доксорубiцин (адрiамiцин).

 

43. Який з названих цитостатикiв вiдноситься до групи алкiлюючих препаратiв?

1. Метотрексат.

Циклофосфамiд.

3. Вiнкристин.

4. Доксорубiцин (адрiамiцин).

 

44. Який з названих цитостатикiв вiдноситься до групи протиопухових антибiотикiв?

1. Метотрексат.

2. Етопозид.

3. Вiнкристин.

Доксорубiцин (адрiамiцин).

 

45. Грей - є одиницею вимiрювання ...

1. Експозицiйної дози.

Поглинутої дози.

3. Потужностi дози.

4. Активностi радiонуклiдiв.

 

46. Який з видiв випромiнювання найчастiше використовується для лiкування злоякiсних новотворiв?

1. Альфа.

2. Бета.

Гамма.

4. Нейтрони.

 

47. Внутрiшньопорожнинне опромiнення застосовується при ...

 1. Раку шлунка.
 2. Раку тiла матки.
 3. Раку сечового мiхура.
 4. Раку яічникiв.

 

48. Тамоксифен вiдноситься до групи ...

 1. Естрогенiв.
 2. Андрогенiв.
 3. Гестагенiв.
 4. Антиестрогенiв.

 

49. Активна специфiчна iмунотерапiя проводиться ...

 1. БЦЖ.
 2. Опуховими клiтинами та вакцинами.
 3. Iнтерфероном.
 4. Моноклональними антитiлами.

 

50. Iмунотерапiя БЦЖ вiдноситься до ...

 1. Активної специфiчної.
 2. Активної неспецифiчної.
 3. Пасивної специфiчної.

 

51. Iмунотерапiя препаратами тимуса вiдноситься до ...

 1. Активної специфiчної.
 2. Активної неспецифiчної.
 3. Пасивної специфiчної.

 

52. При недрiбноклiтинному раку легенi основним методом лiкування є ...

 1. Хiрургiчний.
 2. Променевий.
 3. Хiмiотерапiя.

 

53. При дрiбноклiтинному раку легенi основним методом лiкування є

 1. Хiрургiчний.
 2. Променевий.
 3. Хiмiотерапiя.

 

54. Променева терапiя є радикальним методом лiкування при ...

 1. Раку молочної залози.
 2. Раку нирки
 3. Раку нижньої губи.
 4. Раку сечового мiхура.

 

55. Серед вказаних фiзичних факторiв не доведена канцерогеннiсть ...

 1. Космiчного випромiнення.
 2. Ультрафiолетового випромiнення.
 3. Ультразвукових хвиль.
 4. Сонячного свiтла.

 

56. Нормальна клiтина є найбiльш чутливою до дiї пошкоджуючих (в т.ч. канцерогенних) факторiв у фазi ...

 1. G0.
 2. S.
 3. G2.
 4. M.

 

57. Гормонотерапiя антиестрогенами може застосовуватись в комплексi лiкування ...

 1. Раку шлунка.
 2. Раку легенi.
 3. Саркоми м'яких тканин.
 4. Дисемiнованої меланоми.

 

58. Пiдвищення рiвня альфа-фетопротеїну спостерiгається при ...

 1. Гепатоцелюлярному раку.
 2. Раку шлунка.
 3. Раку молочної залози.
 4. Раку пiдшлункової залози.

 

59. Розрахунок дози цитостатикiв проводиться ...

 1. Залежно вiд вiку хворого.
 2. В перерахунку на вагу тiла.
 3. В перерахунку на площу тiла.
 4. Залежно вiд індексу маси тіла.

 

60. Яка з вказаних пухлин розпiзнана своєчасно?

 1. T2N0M0.
 2. T1N1M0.
 3. T0N0M1.
 4. T1N0M1.

 

61. Яка з вказаних пухлин розпiзнана несвоєчасно?

 1. T2N0M0.
 2. T3N1M0.
 3. T2N0M0.
 4. TisN0M0.

 

62. Бронхоскопiя найбiльше показана при ...

 1. Центральному раку легенi.
 2. Периферичному раку легенi.
 3. Хронiчному обструктивному бронхiтi.
 4. Синдромi круглої тiнi.

 

63. Томографiя на рiвнi бiфуркацiї трахеї необхiдна для ...

 1. Встановлення локалiзацiї онкопроцесу легень.
 2. Визначення сегментарної локалiзацiї пухлини.
 3. Уточнення локалiзацiї метастазiв в паратрахеальнi вузли.

 

64. Лапароскопiя використовується для дiагностики ...

 1. Метастазiв в заочеревиннi лiмфовузли.
 2. Інтрапаренхіматозних метастазiв в печiнку.
 3. Метастазiв по очеревинi.
 4. Проростання пухлини в заочеревинний простiр.

 

65. В якiй з областей України спостерiгається найбiльш висока захворюванiсть населення на рак легенiв (понад 60 випадкiв на 100.000)

 1. Днiпропетровська.
 2. Запорiзька.
 3. Кiровоградська.
 4. Рiвненська.

 

66. В яких країнах свiту спостерiгаються дуже високi показники захворюваностi населення раком легенiв?

 1. Аграрних.
 2. Країнах, що розвиваються.
 3. Промислово-аграрних.
 4. Промислово розвинутих.

 

67. Якщо ризик захворiти раком легенi прийняти за 1, то як зростає можливiсть виникнення раку данної локалiзацiї у осiб, якi щоденно викурюють 20 та бiльше цигарок?

 1. Не зростає.
 2. Зростає в 5 разiв.
 3. Зростає в 10 разiв.
 4. Зростає в 20 i бiльше разiв.

 

68. Рак губи зустрічається найчастіше на

1. Верхній губі

Нижній губі

3. В ділянці кута рота

 

69. Рак нижньої губи найчастіше дає метастази в

Підборідні лімфовузли

2. Підщелепні лімфовузли

3. Шийні лімфовузли

 

70. Облігатний передрак губи

1. Еритроплакія

2. хейліт

Вогнищевий дискератоз

 

71. Найчастіша гістологічна форма раку нижньої губи

Плоскоклітинний

2. Базальноклітинний

3. Трихоепітеліома

 

72. Основний метод лікування первинного раку нижньої губи І стадії

1. Хірургічний

Променевий

3. Хіміотерапія

4. Комбінований

 

73. Метод променевої терапії при раку нижньої губи ІІ ст..

Хірургічний

2. Променевий

3. Хіміотерапія

 

 

75. Назвіть країну з високою захворюваністю на рак порожнини рота

1. США

Індія

3. Україна

 

76. Найбільш ймовірна причина раку порожнини рота

Алкоголь

2. Неправильне харчування

3. Парадонтоз

 

77. Назвіть пухлину епітеліального походження

1. Хондросаркома

2. Шваннома

3. Ліпосаркома

Карцинома

 

78. Назвіть пухлину неепітеліального походження

1. Плоскоклітинний рак

Лімфангіоепітеліома

3. Лімфоепітеліома

 

79. Злоякісна пухлина порожнини рота

1. Папілома

2. Хондрома

Меланома

4. Міксома

 

80. В якому віці найчастіше зустрічається рак порожнини рота?

1. 20.40 років

Років

3. 60.80 років

 

81. Симптоми початкового раку порожнини рота

Поверхнева виразка

2. Неприємний запах з рота

3. Болі

 

82. Найчастіші шляхи метастазування раку кореня язика

1. Підщелепні лімфовузли

2. Верхні яремні лімфовузли

3. Заглоткові лімфовузли

4. Надключичні лімфовузли

 

83. Найчастіша гістологічна форма пухлин слизової рота

1. Аденокарцинома

2. Меланома

Плоскоклітинний рак

 

84. Найбільш злоякісне протікання раку при його локалізації в

Корені язика

2. На слизовій щоки

3. Піднебінні

4. Під’язиковій ділянці дна порожнини рота [75]

 

85. Основний метод лікування раку слизової порожнини рота

1. Хірургічний

2. Променевий

3. Хіміотерапевтичний

Комбінований

 

86. Найчастіша локалізація пухлин слинних залоз

Привушна залоза

2. Підщелепна залоза

3. Під'язикова залоза

4. Малі слинні залози

 

87. Назвіть сполучнотканинні пухлини слинних залоз

1. Онкоцитоми

Фібросаркоми

3. Мукоепідермоїдні кісти

 

88. Назвіть епітеліальні пухлини слинних залоз

1. Фіброми

Циліндроми

3. Гемангіоми

 

89. Назвіть доброякісні пухлини слинних залоз

1. Аденокарциноми

Змішані пухлини

3. Циліндроми

4. Цистокарциноми

 

90. Основний метод діагностики пухлин слинних залоз

1. Рентґенологічний

2. Пальпація пухлини

Цитологічне дослідження

4. Комп'ютерна томографія

5. УЗД

 

91. Сучасний метод лікування пухлин слинних залоз

Хірургічний

2. Променевий

3. Хіміотерапія

 

92. Епітеліальна пухлина гайморової пазухи

Плоскоклітинний рак

2. Меланома

3. Ангіома

4. Саркома

 

93. Найчастіша локалізація метастазів пухлин голови і шиї

Підщелепні лімфовузли

2. Аксилярні лімфовузли

3. Підключичні лімфовузли

 

94. Симптоми раннього раку носових ходів

Порушення носового дихання

2. Асиметрія обличчя

3. Болі

4. Пониження зору

 

95. Сучасний метод лікування пухлин голови і шиї

1. Хірургічний

2. Променевий

3. Хіміотерапія

Комбінований

 

96. Одонтогенна пухлина нижньої щелепи

Адамантінома

2. Остеома

3. Остеобластокластома

4. Епулід

 

 

97. Злоякісні пухлини щелеп зустрічаються частіше в ділянці

1. Верхньої щелепи

Нижньої щелепи

3. Однаково часто

 

98. Основний шлях метастазування раку нижньої щелепи

1. Гематогенний

Лімфогенний

3. Змішаний

 

99. Сучасний метод лікування пухлин нижньої щелепи

1. Хірургічний

2. Променевий

3. Хіміотерапія

Комбінований

 

100. Рак шкіри зустрічається найчастіше у віці

1. До 45 років

2. 45.55 років

3. 55.65 років

Понад 65 років

 

101. Назвіть передраковий процес в шкірі з найвищою частотою малігнізації

1. Шкірний ріг

2. Туберкульозний вовчак

3. Трофічна виразка

Пігментна ксеродерма

 

102. В якій ділянці найчастіше зустрічається рак шкіри?

1. Кисті рук

2. Тулуб

Голова

4. Кінцівки

 

103. Рак шкіри з найвищою частотою метастазування

1. Базаліома

Плоскоклітинний рак

3. Трихоепітеліома

4. Кератоакантома

 

104. Пухлини шкіри з найвищою частотою метастазування лімфогенним шляхом

1. Базаліома

Плоскоклітинний рак

3. Трихоепітеліома

4. Кератоакантома

5. Хвороба Педжета

6. Меланобластома

 

105. Пухлини шкіри з найвищою частотою метастазування гематогенним шляхом

1. Базаліома

2. Плоскоклітинний рак

3. Трихоепітеліома

4. Кератоакантома

Меланобластома

6. Хвороба Педжета

 

106. Пухлини шкіри найчастіше розвиваються з

1. Сполучної тканини

Епітеліальної тканини

3. Мезенхіми

4. Пігментних утворів шкіри

 

107. Основний метод діагностики раку шкіри

1. Пальпація пухлини

2. Цитологічне дослідження

3. Радіонуклідний метод

Гістологічне дослідження

 

108. Рак шкіри зустрічається з високою частотою в

1. Прибалтиці

Молдові

3. Білорусії

4. Англії

 

109. Основний метод лікування раку шкіри ІІ стадії

1. Операція

2. Омаїнова мазь

Рентґентерапія

4. Кріотерапія

5. Хіміотерапія

 

 

110. Метод діагностики пігментних пухлин шкіри

1. Пальпація

2. Біопсія

Радіофосфорна діагностика

4. УЗД

 

111. Радіофосфорна діагностика основний метод при

1. Базаліомі

2. Низькодиференційованому плоскоклітинному раку

3. Високодиференційованому плоскоклітинному раку

Меланобластомі

5. Гемангіомі

 

112. Рак шкіри зустрічається

1. Частіше в чоловіків

2. Частіше у жінок

Європейці

2. Негри

3. Китайці

 

114. На рак шкіри рідше хворіють

1. Європейці

Негри

3. Китайці

 

115. На рак шкіри частіше хворіють

1. Жителі міст

Жителі сіл

3. Без різниці

 

116. Рак шкіри рідше зустрічається у жителів

1. США

2. Англії

Японії

4. України

 

117. Рентґенотерапія є основним методом лікування при

1. Меланобластомі

2. Лімфосаркомі шкіри

Раку шкіри

4. Фібросаркомі

 

118. Який хіміопрепарат частіше застосовується при лікуванні лімфопроліферативних пухлин шкіри?

1. Циклофосфан

Блеоміцин

3. Адріабластин

4. Ломустин

5. Фторурацил

 

119. При яких пухлинах шкіри найвища ефективність лікування?

1. Фібросаркома

2. Грибоподібний мікоз

Базаліома

4. Меланобластома

 

120. Яка мазь може використовуватись для лікування поверхневого раку шкіри?

1. Преднізолонова

2. Гідрокортизонова

Колхамінова

4. Солкосерилова

5. Обліпихова олія

 

 

121. Рак шкіри розміром 3 см відноситься до

1. І стадії

ІІ стадії

3. Т3N0М0

4. Т2N1М0

 

 

1. Грудна залоза

 

122. Визначення антигена СА-15-3 має клiнiчне значення при ...

Раку молочної залози.

2. Раку шлунка.

3. Раку легенi.

4. Раку товстого кишечника.

5. Раку пiдшлункової залози.

 

123. Назвiть країну з високою смертністю вiд раку молочної залози.

Англiя.

2. Україна.

3. Iндiя.

4. Японiя.

 

124. Вкажiть країну з низькою смертністю на рак молочної залози.

1. США.

2. Японiя.

3. Канада.

4. Україна.

 

125. Вкажiть країни з найвищою захворюваністю на рак молочної залози.

1. Прибалтiйськi країни.

2. Туркменiя.

3. Україна.

 

126. Вкажiть країну з низькою захворюваністю на рак молочної залози.

1. Iндiя.

2. Україна.

3. Англiя.

 

127. В якому віці жінки найчастiше хворіють на рак молочної залози?

1. 25-45 років.

2. 45-65 років.

3. 65-85 років.

 

128. Частiше на рак молочної залози хворіють жителi ...

1. Великих мiст.

2. Малих мiст.

3. Сiл.

 

129. Передраковий стан молочної залози...

1. Лiпома.

2. Фiброма.

3. Фiброаденома.

4. Кiста.

5. Мастопатiя з пролiферацiію.

 

130. Лікування при доброякiсних пухлинах молочної залози.

1. Променева терапiя.

2. Операція.

3. Iонофорез.

4. Комбiноване лікування.

 

131. Клiнiчнi ознаки раннього раку молочної залози.

1. Бiль перед менструацiію.

2. Виразка.

3. Щiльний вузол.

4. Симптом умбiлiкацiї.

 

132. Неiнфiльтративна форма раку молочної залози.

1. Внутрiшньопротоковий рак.

2. Хвороба Педжета.

3. Скiрозний рак.

 

133. Найчастiша локалiзацiя раку молочної залози.

1. Верхньовнутрiшнiй квадрант.

2. Верхньозовнiшнiй квадрант.

3. Нижньозовнiшнiй квадрант.

4. Нижньовнутрiшнiй квадрант.

 

134. Основний шлях метастазування раку молочної залози.

1. Гематогенний.

2. Лiмфогенний.

3. Комбiнований.

 

135. Основний метод діагностики раку молочної залози.

1. Радiоiзотопний.

2. Ультразвуковий.

3. Пункцiйний.

4. Мамографія.

 

136. Метод лікування раку молочної залози розмiром 1,5 см.

1. Променева терапiя.

Хiрургiчний.

3. Хiмiотерапiя.

4. Гормонотерапiя.

 

137. Метод лікування раку молочної залози T1N1M0.

1. Променева терапiя.

2. Операція.

3. Хiмiотерапiя.

Комбiноване лікування.

5. Гормонотерапiя.

 

138. Лікування раку молочної залози T3N0M0.

1. Променева терапiя + операція.

2. Операція + променева терапiя.

3. Гормонотерапiя.

 

139. Лікування раку молочної залози T1N0M1.

1, Радикальне.

2. Палiативне.

3, Симптоматичне.

 

140. Вкажiть найважливiшi фактори ризику раку молочної залози.

1. Географiчний.

2. Етнiчний.

3. Спадковий.

4. Ендокринний.

 

141. Яке лікування проводиться при раку молочної залози III стадії?

1. Операція.

2. Операція + гамма-терапiя.

3. Хiмiотерапiя, променева терапiя, гормонотерапiя.

4. Операція + хiмiотерапiя.

5. Хiмiотерапiя, операція, хiмiотерапiя.

 

142. Променева терапiя за iнтенсивною програмою з наступною операцією застосовується при раку молочної залози такої стадії ...

1. T1N0M0.

2. T2N2M0.

3. T1N2M0.

4. T2N1M0.

 

143. Кращий прогноз раку молочної залози при стадії ...

T2N0M0.

2. T0N2M0.

3. T1N2M0.

4. T3N0M0.

 

144. Вкажiть несприятливий прогноз при раку молочної залози.

1. Високодиференцiйований рак.

2. Iнфiльтративний рак.

3. Кушiнгоїдний рак.

4. Естрогеновi i прогестероновi рецептори позитивнi.

 

145. Вкажiть кращий прогноз при раку молочної залози.

1. 20”Пухлина понад 4 см при N0M0.

2. Пухлина менша 2 см при N0M0.

3. Естрогеновi рецептори негативнi.

4. Прогестероновi рецептори негативнi.

 

146. Вкажiть препарати при хiмiотерапiї раку молочної залози за схемою CMF.

1. Циклофосфамiд, метотрексат, 5-фторурацил.

2. Цитембена, мiтомiцин С, фторафур.

3. Цисплатин, мiтоксантрон, фармарубiцин.

4. Циклофосфан, мустарген, фторафур.

 

147. Гормонотерапiя метастазуючого раку молочної залози в пременопаузi здійснюється ...

1. Тамоксифеном.

2. Бусерелiном.

3. Сiнестролом.

4. Оварiектомiію + естрогенами.

 

148. Гормонотерапiя метастазуючого раку молочної залози в постменопаузi здійснюється

1. Тамоксифеном

2. Бусерелiном.

3. Сiнестролом.

4. Оварiектомiію + естрогенами.

 

149. Який метод не використовується для діагностики раку молочної залози?

1. Пальпацiя.

2. Мамографiя.

3. Пункцiйна цитологiя.

4. Радiоiзотопна діагностика.

 

150. Який антиген найбiльш характерний для раку молочної залози?

СА 15.3.

2. СА 19.9.

3. СА 125.

4. СА 72.4.

 

151. Найчастiша локалiзацiя метастазiв раку молочної залози в печiнку.

1. Права частка.

2. Лiва частка.

3. На поверхнi печiнки.

3. В товщi печiнки.

 

152. Який симптом не є патогмонiчним для раку молочної залози?

Наявнiсть вузла.

2. Втягнення соска.

3. Симптом лимонної кiрки.

4. Втягнення шкiри.

5. Видiлення кровi зі соска.

 

153. Яка операція показана при I стадії раку молочної залози?

1. Секторальна резекцiя.

2. Абляцiя молочної залози.

3. Мастектомiя за Пейтi.

4. Мастектомiя за Голстедом.

 

154. При якiй стадії раку молочної залози показане дооперацiйне опромiнення за iнтенсивною програмою?

1. I стадії.

2. II стадії.

3. III стадії.

4. IV стадії.

 

155. В якiй стадії раку молочної залози в дооперацiйному періодi показане дрiбнофракцiйне опромiнення?

1. I стадії.

2. II стадії.

3. III стадії.

4. IV стадії.

 

156. Показом до пiсляоперацiйного опромiнення парастернальної дiлянки служить .

1. Наявнiсть метастазiв в аксилярнi лiмфатичнi вузли.

2. Медiальна локалiзацiя пухлини.

3. Центральна локалiзацiя пухлини.

4. Медiальна локалiзацiя пухлини з метастазами в аксилярнi лімфовузли.

 

 

157. Найбiльш достовiрним критерієм раку молочної залози служить ...

1. Клiнiка.

2. Мамографiчнi данi.

3. Цитологiчна верифiкацiя.

Бiопсiя.

 

158. Методом вибору ад'ювантного лікування хворих на рак молочної залози в постменопаузальному періодi з позитивними лімфовузлами i позитивними гормональними рецепторами є

1. Хiмiотерапiя.

2. Оварiектомiя.

3. Антиестрогенотерапiя.

4. Жодне лікування.

 

159. Методом вибору ад'ювантного лікування хворих раком молочної залози в постменопаузальному періодi з позитивними лімфовузлами i негативними гормональними рецепторами і ...

Хiмiотерапiя.

2. Оварiектомiя.

3. Антиестрогенотерапiя.

4. Жодне лікування.

 

 

160. Яка питома вага раку молочної залози в структурi онкологiчної захворюваності у жінок?

1. Менше 10%.

2. В межах 15%.

3. В межах 25%.

 

161. З яких тканинних елементiв молочної залози виникає рак?

1. Зi шкіри ареоли молочної залози та пипки.

2. Із жирової тканини, що оточує залозистi часточки.

3. Виключно із залозистих дольок.

4. Виключно із епiтелiю вивiдних проток.

Обмежена.

 

166. Яка локалiзацiя раку займає у жінок перше мiсце?

1. Рак шийки матки.

2. Рак тiла матки.

3. Рак яєчникiв.

4. Рак молочної залози.

 

167. Якi фактори сприяють частiшому виникненню у жінок раку молочної залози?

1. Поява перших мiсячних до 13 років.

2. Поява перших мiсячних пiсля 15 років.

3. Наступлення менопаузи до 50 років.

 

168. Якi захворювання сприяють частiшому виникненню раку молочної залози?

1. Еутиреоз з вузловими змiнами в щитоподібнiй залозi.

2. Гiпотиреоз.

3. Гiпертиреоз.

 

169. Якi фактори сприяють частiшому виникненню у жінок раку молочної залози?

1. Споживання надмiрної кiлькостi рослинної їжi.

2. Споживання надмiрної кiлькостi вуглеводiв.

3. Споживання надмiрної кiлькостi жирiв.

4. Споживання надмiрної кiлькостi м'яса.

 

170. Чи палiння тютюну (активне або пасивне) сприяє частiшому виникненню у жінок раку молочної залози?

Так

2. Нi.

3. Роль палiння тютюну у виникненнi раку молочної залози сумнiвна.

 

171. При яких супутнiх захворюваннях жінок збільшується ризик виникнення раку молочної залози?

1. Хронiчнi запальнi процеси в дихальних шляхах.

2. Ревматизм.

3. Цукровий дiабет.

4. Псорiаз.

 

172. Чи зростає ризик захворiти на рак молочної залози у жінки при наявностi в анамнезi вказiвки на таке захворювання у її матерi?

Так.

2. Нi.

3. Питання недостатньо вивчене.

 

173. Чи зростає ризик захворiти раком молочної залози у жінки при наявностi в анамнезi вказiвки на рак шлунково-кишкового-тракту у її родичiв?

1. Так.

Нi.

3. Питання недостатньо вивчене.

 

174. Який метод дослiдження молочних залоз обумовив прогрес в дiагностицi початкових стадiй раку молочної залози?

1. Аспiрацiйна бiопсiя.

2. Ультразвукове дослiдження.

3. Термографiя.

Мамографiя.

5. Самообстеження молочних залоз.

 

175. Який метод діагностики дозволяє виявити рак молочної залози, який не пальпується?

1. Удосконалення клiнiчного дослiдження.

2. Аспiрацiйна бiопсiя.

3. Ультразвукове дослiдження.

4. Термографiя.

5. Мамографiя.

 

176. Вкажiть основний метод діагностики раку молочної залози при проведеннi профiлактичних оглядiв у жінок?

1. Проведення анкетування з наступним клiнiчним оглядом.

2. Проведення анкетування з наступним клiнiчним оглядом та пункцією молочних залоз.

3. Ультразвукове дослiдження.

4. Мамографiя.

5. Термографiя.

 

177. На рентгенограмах молочних залоз виявлено мiкрокальцинати. На який дiагноз найчастiше вказує дана ознака?

1. Туберкульоз.

2. Кiсту.

Рак.

4. Фiброаденому.

 

178. Чи можна дiагностувати рак молочної залози в преiнвазивнiй фазi?

Так.

2. Нi.

3. Тiльки випадково.

 

179. Чи гомолатеральнi надключичнi лiмфатичнi вузли вiдносяться до реґіонарних лімфовузлів молочної залози?

1. Так.

Нi.

3. В цьому питаннi немає єдностi поглядiв.

 

180. Наявнiсть солiтарного вiльно рухомого метастазу раку молочної залози в гомолатеральну надключичну дiлянку є ознакою ...

1. Реґіонарного метастазування.

2. Вiддаленого метастазування.

3. Залежить вiд застосованої класифiкацiї.

 

181. Наявнiсть солiтарного вiльно рухомого метастазу раку молочної залози в контралатеральну пахвову дiлянку є ознакою

1. Реґіонарного метастазування.

2. Свiдчить про скритий рак в протилежнiй молочнiй залозi.

3. Вiддаленого метастазування.

 

182. Якi розмiри первинної пухлини вiдносяться до мiнiмального раку молочної залози ?

1. Преiнвазивний рак молочної залози .

2. Мiкроiнвазивний рак молочної залози .

3. До 0,5 см в дiаметрi.

4. До 1 см в дiаметрi.

5. До 2 см в дiаметрi.

 

183. У хворої клiнiчно запiдозрено рак молочної залози. Результати цитологiчного дослiдження декiлькох пунктатiв пухлини негативнi. Що слiд зробити?

1. Ще раз повторити пункцiю.

2. Мамографiю.

3. Сонографiю.

4. Секторальну резекцiю залози.

5. Туморектомiю.

 

 

184. Органозберiгаючi операцiї при лiкуваннi раку молочної залози T1-2N0M0 стадії повиннi доповнюватись ...

1. Дооперацiйною променевою терапією.

2. Пiсляоперацiйною променевою терапією.

3. Ад'ювантною хiмiотерапією.

4. Ад'ювантною гормонотерапією.

 

185. При якiй стадії раку молочної залози хiрургiчний метод лікування в об’ємi радикальної мастектомiї має самостiйне значення?

1. T0N0M1.

2. T0N1M0.

T1-2N0M0.

4. T1-2N1M0.

 

186. Радикальна мастектомiя за Голстедом-Майєром передбачає

1. Видалення всієї молочної залози одним блоком з пiдлеглою фасцiію та реґіонарними лімфовузлами.

T1-2N1M0.

4. T3N0M1.

 

195. При якiй локалiзацiї раку молочної залози показано застосування променевої терапiї (до або пiсля операцiї) на парастернальну та надключичну дiлянки?

1. Верхньо-зовнiшнiй квадрант.

2. Нижньо-зовнiшнiй квадрант.

3. Верхньо-внутрiшнiй квадрант.

4. Нижньо-внутрiшнiй квадрант.

5. В обох медiальних квадрантах.

 

196. Яка мета ад'ювантної хiмiотерапiї при лiкуваннi раку молочної залози?

1. Вона знищує доклiнiчнi вiддаленi метастази.

2. Вона зменшує частоту реґіональних рецидивiв раку.

3. Зменшується частота локальних та реґіональних рецидивiв.

4. Суттєво зменшується частота вiддаленого метастазування.

5. Регресують вiддаленi сформованi метастази.

 

197. Вкажiть тест, використання якого дозволяє прогнозувати ефективнiсть гормонотерапiї раку молочної залози?

1. Рiвень статевих гормонiв у кровi.

2. Спiвввiдношення естрогенiв у кровi.

3. Екскрецiя статевих гормонiв.

Нi.

3. У жінок старшого віку.

 

201. Який метод гормонотерапiї Ви порекомендуєте хворим IV стадією раку молочної залози зi збереженою менструальною функцією, якщо клiтини позбавленi рецепторiв до статевих гормонiв?

1. Оварiектомiя.

2. Андрогенотерапiя.

3. Антиестрогени.

Ріст захворюваності

2. Зниження захворюваності

3. Стабілізація захворюваності

 

208. Взаємозв'язок захворюваності раком молочної залози та яєчника

1. Обернено пропорційний

Прямо пропорційний

3. Залежності нема

 

209. Взаємозв'язок захворюваності раком шийки матки і раком молочної залози

Обернено пропорційний

2. Прямо пропорційний

3. Залежності нема

 

 

Рак легень

 

210. Яка динамiка захворюваностi раком легенi в Українi?

1. Рiст захворюваностi.

2. Зниження захворюваностi.

3. Стабiлiзацiя захворюваностi.

 

211. Основна причина пiдвищення захворюваностi раком легенi ...

1. Забруднення повiтря канцерогенами.

2. Радон у примiщеннях.

3. Курiння сигарет.

4. Радiацiйнi фактори.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 445; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.124.74 (0.253 с.)