Передракове порушення проліферації епітелію 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Передракове порушення проліферації епітелію3. Запальні зміни

 

307. Вкажіть злоякісну епітеліальну пухлину шлунка

1. Лімфосаркома

Рак

3. Лейоміома

 

308. Вкажіть злоякісну неепітеліальну пухлину шлунка

1. Невринома

2. Рак

Лімфосаркома

 

309. Вкажіть країну з високою захворюваністю на рак шлунка

Україна

2. США

3. Канада

 

310. Вкажіть країну з низькою захворюваністю раком шлунка

США

2. Японія

3. Україна

4. Фінляндія

 

311. Вкажіть питому вагу раку шлунка в структурі злоякісних захворювань в Україні

1. 10%

2. 20%

3. 50%

 

312. Вкажіть безумовний фактор ризику раку шлунка

1. Шкідливі звички

2. Професія

Вік

4. Спадковий фактор

 

313. Вкажіть форму росту поліпоподібної пухлини шлунка

1. Ендофітна

Екзофітна

3. Мезофітна

 

314. Який відділ шлунка найчастіше уражується пухлинним процесом?

1. Кардіальний

2. Середній

Дистальний

 

315. Вкажіть другий етап метастазування раку шлунка

1. Перигастральні метастази

2. Заочеревинні метастази

Ретропілоричні метастази

 

316. Що означає метастаз Шніцлера при раку шлунка?

1. Метастаз в надключичний лімфовузол

2. Метастаз в пупок

Метастаз в очеревину малого тазу

 

317. Що означає рак іп situ при раку шлунка?

1. Мікроінвазивний рак


2. Рак І стадії

Внутрішньоепітеліальний рак

 

318. Що означає рак І стадії при раку шлунка?

1. Мікроінвазивний рак

2. Рак І стадії

3. Внутрішньоепітеліальний рак

 

319. Чим зумовлені періодичні болі при раку шлунка?

1. Проростанням пухлини в суміжні структури

Локалізацією пухлини в вихідному відділі зі стенозом

3. Запальним процесом

 

320. При якій локалізації пухлини відмічається зниження апетиту

1. В антральному відділі

2. В кардіальному відділі

В тілі і дні шлунка

 

321. Який відділ шлунка найчастіше уражується пухлинним процесом?

1. Проксимальний

2. Середній

Дистальний

 

322. Вкажіть основний метод діагностики раку шлунка

1. Лабораторний

Ендоскопічний

3. УЗД

 

323. Вкажіть радикальний метод лікування раку шлунка

1. Хіміотерапія

2. Променеве лікування

Хірургічна операція

 

324. Вкажіть рентґенологічий симптом інфільтративного раку шлунка

1. Дефект наповнення

2. Симптом ніші

Потовщення складок, зміна рельєфу слизової

 

325. Вкажіть об'єм операції при інфільтративному раку антрального відділу шлунка

1. Субтотальна резекція

Гастректомія

3. Резекція 2/3 шлунка

 

326. Вкажіть цитостатик, який найчастіше є основою для лікування раку шлунка


1. Циклофосфан

2. Метотрексат

Фторурацил

4. Мітоміцин С

 

327. Яке 5.річне виживання після радикального лікування раку шлунка ІІІ стадії?

1. 50%

2. 25%

3. 10%

 

328. Яка динаміка захворюваності раком шлунка в Україні?

1. Ріст захворюваності

2. Зниження захворюваності

3. Стабілізація захворюваності

 

329. Взаємозв'язок захворюваності раком прямої кишки і шлунка

1. Обернено пропорційний

2. Прямо пропорційний

3. Залежності нема

 

330. В якій з вказаних країн найвища захворюваність раком шлунка?

1. США

2. Україна

3. Німеччина

4. Японія

 

331. Накладення гастро.ентероанастомозу при непрохідності шлунково.кишкового тракту відноситься до

1. Радикальних операцій

2. Паліативних операцій

3. Симптоматичних операцій

 

332. Який гастрит вважається основним передпухлинним захворюванням?

 1. Гiпертрофiчний.
 2. Дисрегенаторний.
 3. Атрофiчний.

 

333. Якi полiпи вважаються передраковими?

 1. Аденоматознi.
 2. Гiперпластичнi.
 3. Гранульоматознi.

 

334. Що означає дисплазiя епiтелiю шлунка?

 1. Рак.
 2. Передракове порушення пролiферацiї епiтелiю.
 3. Запальнi змiни.

 

335. Вкажiть злоякiсну епiтелiальну пухлину шлунка.

 1. Лiмфосаркома.
 2. Рак.
 3. Лейомiома.

 

336. Вкажiть злоякiсну неепiтелiальну пухлину шлунка.

 1. Невринома.
 2. Рак.
 3. Лiмфосаркома.

 

337. Вкажiть країну з високою захворюванiстю раком шлунка.

 1. Україна.
 2. США.
 3. Канада.

 

338. Вкажiть країну з низькою захворюванiстю раком шлунка.

 1. США
 2. Японiя.
 3. Україна.
 4. Росія.

 

339. Вкажiть форму росту полiповидної пухлини шлунка.

 1. Ендофiтна.
 2. Екзофiтна.
 3. Мезофiтна.

 

340. Який вiддiл шлунка найчастiше уражується пухлинним процесом?

 1. Кардiальний.
 2. Середнiй.
 3. Дистальний.

 

341. Що означає метастаз Шнiцлера при раку шлунка?

 1. Метастаз в надключичний лiмфовузол.
 2. Метастаз в пупок.
 3. Метастаз в очеревині малого тазу.

 

342. Що означає рак in situ при раку шлунка?

 1. Мiкроiнвазивний рак.
 2. Рак I стадiї.
 3. Внутрiшньоепiтелiальний рак.

 

343. Що означає рак I стадiї при раку шлунка?

 1. Преiнвазивний рак.
 2. Пухлина в межах слизової та пiдслизової без метастазiв в лiмфовузли.
 3. Пухлина в межах слизової та пiдслизової з метастазами в один лiмфовузол.

 

344. Чим зумовленi перiодичнi болi при раку шлунка?

 1. Проростанням пухлини в сумiжнi структури.
 2. Локалiзацiєю пухлини у вихiдному вiддiлi зi стенозом.
 3. Запальним процесом.

 

345. Вкажiть основний метод дiагностики раку шлунка.

 1. Лабораторний.
 2. Ендоскопiчний.
 3. УЗД.

 

346. Вкажiть радикальний метод лiкування раку шлунка.

 1. Хiмiотерапiя.
 2. Променеве лiкування.
 3. Хiрургiчна операцiя.

 

347. Вкажiть рентгенологiчий симптом iнфiльтративного раку шлунка.

 1. Дефект наповнення.
 2. Симптом нiшi.
 3. Потовщення складок, змiна рельєфу слизової.

348. Вкажiть об'єм операцiї при iнфiльтративному раку тіла шлунка.

 1. Субтотальна резекцiя.
 2. Гастректомiя.
 3. Резекцiя 2/3 шлунка.

 

349. Вкажiть цитостатик, який найчастiше є основою для лiкування раку шлунка.

 1. Циклофосфан.
 2. Метотрексат.
 3. 5-Фторурацил.
 4. Мiтомiцин С.

 

350. Яке 5-рiчне виживання пiсля радикального лiкування раку шлунка III стадiї?

 1. 50%.
 2. 25%.
 3. 10%.

 

351. Які поліпи товстого кишечнику частіше малігнізуються?

1. Одинокі

2. Множинні

Аденоматозні

4. Гіперпластичні

5. На широкій ніжці

 

352. Тактика при поліпі товстого кишечнику розміром до 1 см на вузькій ніжці

1. Резекція кишки

2. Кріодеструкція

Ендоскопічна поліпектомія з гістологічним дослідженням

 

353. Що означає метахронний множинний рак товстої кишки?

1. Одночасне ураження пухлиною різних відділів кишечнику

Появу пухлин різних відділів кишечнику в різний час

3. Появу рецидивів і метастазів в різних відділах кишечнику

 

354. Метод виявлення раннього раку ободової кишки

1. Рентґенологічний

2. УЗД

Скринінг за допомогою гемокульттесту і ендоскопії

4. Анкетний метод

 

355. Який перебіг раку товстого кишечнику в порівнянні з раком шлунка?

Повільніший

2. Швидше прогресування процесу

3. Відмінностей нема

 

356. Вид радикальної операції при раку сліпої кишки ІІ стадії

1. Резекція ілеоцекального кута

2. Обхідний ілеотрансверзоанастомоз

Правобічна геміколектомія

 

357. Вид радикальної операції при раку сигмоподібної кишки ІІ стадії

1. Лівобічна геміколектомія

2. Операція Гартмана

Резекція кишки

 

358. Вид радикальної операції при раку нисхідної кишки ІІ стадії

1. Резекція низхідної кишки

Лівобічна геміколектомія

3. Операція Гартмана

 

359. Тактика при недостатності швів з ознакою перитоніту після резекції товстої кишки

1. Додаткове дренування черевної порожнини

2. Релапаротомія з ушиванням недостатності

Виведення в штучний анус проксимальної частини кишки і дренування черевної порожнини

 

360. Більш оптимальна тактика при раку сигмоподібної кишки ІІ стадії з непрохідністю

1. Одномоментна резекція кишки

Виведення кишки в штучний анус з наступною резекцією

3. Операція Гартмана

 

361. Оптимальна хіміотерапія при поширеному раку ободової кишки

1. 5.Фторурацил

2. Циклофосфан

3. Фторафур

4. 5.Фторурацил + адріабластин + мітоміцин С

 

 

362. 5.річне виживання після радикального лікування раку товстого кишечнику ІІ стадії

1. 20%

2. 30%

3. 50.60%

 

363. 5.річне виживання після радикального лікування раку товстого кишечнику І стадії

1. 30%

2. 50%

3. 95%

 

364. Як часто відмічається кров в калі при раку прямої кишки?

1. Завжди

2. Рідко

Це залежить від морфологічної структури і деструкції пухлини

 

365. Які відділи прямої кишки найчастіше уражаються пухлиною?

1. Вехньоампулярний

2. Ректосигмоїдальний

Нижньоампулярний та анальний

 

366. Оптимальний вид радикального лікування раку прямої кишки Т1, екзофіт, локалізованого до 6 см над анусом

1. Екстирпація прямої кишки

2. Променеве лікування

3. Хіміотерапія

4. Економна парціальна резекція + гамма-терапія

 

367. Оптимальний вид радикального лікування раку нижньоампулярного відділу прямої кишки ІІІ стадії

1. Екстирпація прямої кишки

2. Променеве лікування

3. Хіміотерапія

4. Економна парціальна резекція з гамма-терапією

5. Доопераційна гамма-терапія + екстирпація прямої кишки

 

368. Вкажіть передракове захворювання прямої кишки

1. Геморой

2. Тріщини прямої кишки

Поліпи прямої кишки

 

369. Тактика при поліпі прямої кишки розміром до 1,5 см

1. Періодичне спостереження

2. Консервативне лікування
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 276; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.124.74 (0.024 с.)