З епiтелiю залозистих дольок та вивiдних проток. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З епiтелiю залозистих дольок та вивiдних проток.162. Найбiльша питома вага в структурi раку молочної залози припадає на ...

1. Рак Педжета.

2. Псевдозапальнi форми раку молочної залози.

3. Часточковий рак молочної залози.

Протоковий рак молочної залози.

 

163. З якими захворюваннями необхiдно диференцiювати рак Педжета?

1. Маститом.

2. Бешихою.

3. Трiщинами пипки та ареоли.

4. Екземою шкiри.

 

164. В яких випадках слiд прогнозувати високу загрозу малiгнiзацiї?

1. При неускладнених кiстах молочної залози.

2. При кiстах з нагноінням.

3. При фiброаденомах.

4. При обмежених фiброзних мастопатiях без явищ дисплазiї епiтелiю.

При мастопатiях з явищами дисплазiї епiтелiю.

 

165. Яка форма мастопатiї вимагає хiрургiчного лікування?

1. Нiяка.

Обмежена.

 

166. Яка локалiзацiя раку займає у жінок перше мiсце?

1. Рак шийки матки.

2. Рак тiла матки.

3. Рак яєчникiв.

4. Рак молочної залози.

 

167. Якi фактори сприяють частiшому виникненню у жінок раку молочної залози?

1. Поява перших мiсячних до 13 років.

2. Поява перших мiсячних пiсля 15 років.

3. Наступлення менопаузи до 50 років.

 

168. Якi захворювання сприяють частiшому виникненню раку молочної залози?

1. Еутиреоз з вузловими змiнами в щитоподібнiй залозi.

2. Гiпотиреоз.

3. Гiпертиреоз.

 

169. Якi фактори сприяють частiшому виникненню у жінок раку молочної залози?


1. Споживання надмiрної кiлькостi рослинної їжi.

2. Споживання надмiрної кiлькостi вуглеводiв.

3. Споживання надмiрної кiлькостi жирiв.

4. Споживання надмiрної кiлькостi м'яса.

 

170. Чи палiння тютюну (активне або пасивне) сприяє частiшому виникненню у жінок раку молочної залози?

Так

2. Нi.

3. Роль палiння тютюну у виникненнi раку молочної залози сумнiвна.

 

171. При яких супутнiх захворюваннях жінок збільшується ризик виникнення раку молочної залози?

1. Хронiчнi запальнi процеси в дихальних шляхах.

2. Ревматизм.

3. Цукровий дiабет.

4. Псорiаз.

 

172. Чи зростає ризик захворiти на рак молочної залози у жінки при наявностi в анамнезi вказiвки на таке захворювання у її матерi?

Так.

2. Нi.

3. Питання недостатньо вивчене.

 

173. Чи зростає ризик захворiти раком молочної залози у жінки при наявностi в анамнезi вказiвки на рак шлунково-кишкового-тракту у її родичiв?

1. Так.

Нi.

3. Питання недостатньо вивчене.

 

174. Який метод дослiдження молочних залоз обумовив прогрес в дiагностицi початкових стадiй раку молочної залози?

1. Аспiрацiйна бiопсiя.

2. Ультразвукове дослiдження.

3. Термографiя.

Мамографiя.

5. Самообстеження молочних залоз.

 

175. Який метод діагностики дозволяє виявити рак молочної залози, який не пальпується?


1. Удосконалення клiнiчного дослiдження.

2. Аспiрацiйна бiопсiя.

3. Ультразвукове дослiдження.

4. Термографiя.

5. Мамографiя.

 

176. Вкажiть основний метод діагностики раку молочної залози при проведеннi профiлактичних оглядiв у жінок?

1. Проведення анкетування з наступним клiнiчним оглядом.

2. Проведення анкетування з наступним клiнiчним оглядом та пункцією молочних залоз.

3. Ультразвукове дослiдження.

4. Мамографiя.

5. Термографiя.

 

177. На рентгенограмах молочних залоз виявлено мiкрокальцинати. На який дiагноз найчастiше вказує дана ознака?

1. Туберкульоз.

2. Кiсту.

Рак.

4. Фiброаденому.

 

178. Чи можна дiагностувати рак молочної залози в преiнвазивнiй фазi?

Так.

2. Нi.

3. Тiльки випадково.

 

179. Чи гомолатеральнi надключичнi лiмфатичнi вузли вiдносяться до реґіонарних лімфовузлів молочної залози?

1. Так.

Нi.

3. В цьому питаннi немає єдностi поглядiв.

 

180. Наявнiсть солiтарного вiльно рухомого метастазу раку молочної залози в гомолатеральну надключичну дiлянку є ознакою ...

1. Реґіонарного метастазування.

2. Вiддаленого метастазування.

3. Залежить вiд застосованої класифiкацiї.

 

181. Наявнiсть солiтарного вiльно рухомого метастазу раку молочної залози в контралатеральну пахвову дiлянку є ознакою

1. Реґіонарного метастазування.

2. Свiдчить про скритий рак в протилежнiй молочнiй залозi.

3. Вiддаленого метастазування.

 

182. Якi розмiри первинної пухлини вiдносяться до мiнiмального раку молочної залози ?

1. Преiнвазивний рак молочної залози .

2. Мiкроiнвазивний рак молочної залози .

3. До 0,5 см в дiаметрi.

4. До 1 см в дiаметрi.

5. До 2 см в дiаметрi.

 

183. У хворої клiнiчно запiдозрено рак молочної залози. Результати цитологiчного дослiдження декiлькох пунктатiв пухлини негативнi. Що слiд зробити?

1. Ще раз повторити пункцiю.

2. Мамографiю.

3. Сонографiю.

4. Секторальну резекцiю залози.

5. Туморектомiю.

 

 

184. Органозберiгаючi операцiї при лiкуваннi раку молочної залози T1-2N0M0 стадії повиннi доповнюватись ...

1. Дооперацiйною променевою терапією.

2. Пiсляоперацiйною променевою терапією.

3. Ад'ювантною хiмiотерапією.

4. Ад'ювантною гормонотерапією.

 

185. При якiй стадії раку молочної залози хiрургiчний метод лікування в об’ємi радикальної мастектомiї має самостiйне значення?

1. T0N0M1.

2. T0N1M0.

T1-2N0M0.

4. T1-2N1M0.

 

186. Радикальна мастектомiя за Голстедом-Майєром передбачає

1. Видалення всієї молочної залози одним блоком з пiдлеглою фасцiію та реґіонарними лімфовузлами.

Видалення всієї молочної залози з пiдлеглим великим грудним м'язом та реґіонарними лімфовузлами.

3. Видалення всієї молочної залози з великим та малим грудними м'язами та реґіонарною клiтковиною.

 

187. Модифiкована радикальна мастектомiя за Пейтi передбачає

1. Видалення усієї молочної залози одним блоком з пiдлеглою фасцiію та реґіонарними лімфовузлами.

2. Видалення усієї молочної залози з пiдлеглим великим грудним м'язом та реґіонарними лімфовузлами.

3. Видалення усієї молочної залози з великим та малим грудними м'язами та реґіонарною клi

4/ Видалення усієї молочної залози однiм блоком з малим грудним м'язом та реґіонарними лімфовузлами.

 

188. На сучасному рiвнi розвитку онкологiї на який об’єм радикальної операцiї припадає найбiльша питома вага при лiкуваннi раку молочної залози?

1. На операцiю за Голстедом.

2. На операцiю за Пейтi.

3. На операцiю за Урбаном.

 

189. При якiй стадії раку молочної залози операція за Пейтi є методом вибору?

1. Преiнвазивний та мiкроiнвазивний рак.

2. T1-2N0M0.

3. T1-2N1M0.

4. T3N1M0.

5. T3N2M0.

 

190. При якiй стадії раку молочної залози операція за Голстедом є методом вибору?

1. Преiнвазивний та мiкроiнвазивний рак.

2. T1-2N0M0.

3. T1-2N1M0.

4. T3N0-1M0.

5. T1-2-3N2M0.

 

191. Який спосiб лікування вiдноситься до ад'ювантної хiмiотерапiї раку молочної залози?

1. Застосування цитостатикiв перед радикальною операцією.

2. Застосування цитостатикiв пiд час радикальної операцiї.

Застосування цитостатикiв пiсля радикальної операцiї.

 

 

192. При проведеннi ад'ювантної хiмiотерапiї раку молочної залози достатньо обмежитись ...

1. одним циклом хiмiотерапiї.

2. 6 циклами хiмiотерапiї.

3. 12 циклами хiмiотерапiї.

4. 2-3 циклами хiмiотерапiї.

5. Лікування необхiдно проводити до моменту прогресування хвороби.

 

193. Тривалiсть застосування антиестрогенових препаратiв з ад'ювантною метою повинна становити ...

1. 1-3 мiсяцi.

2. 6 мiсяцiв.

3. 12 мiсяцiв.

4. Два роки.

5. Три i бiльше років.

 

 

194. При якiй стадії раку молочної залози методом вибору є застосування променевої терапiї перед радикальною операцією?

1. Преiнвазивний та мiкроiнвазивний рак.

2. T1-2N0M0.

T1-2N1M0.

4. T3N0M1.

 

195. При якiй локалiзацiї раку молочної залози показано застосування променевої терапiї (до або пiсля операцiї) на парастернальну та надключичну дiлянки?

1. Верхньо-зовнiшнiй квадрант.

2. Нижньо-зовнiшнiй квадрант.

3. Верхньо-внутрiшнiй квадрант.

4. Нижньо-внутрiшнiй квадрант.

5. В обох медiальних квадрантах.

 

196. Яка мета ад'ювантної хiмiотерапiї при лiкуваннi раку молочної залози?

1. Вона знищує доклiнiчнi вiддаленi метастази.

2. Вона зменшує частоту реґіональних рецидивiв раку.

3. Зменшується частота локальних та реґіональних рецидивiв.

4. Суттєво зменшується частота вiддаленого метастазування.

5. Регресують вiддаленi сформованi метастази.

 

197. Вкажiть тест, використання якого дозволяє прогнозувати ефективнiсть гормонотерапiї раку молочної залози?

1. Рiвень статевих гормонiв у кровi.

2. Спiвввiдношення естрогенiв у кровi.

3. Екскрецiя статевих гормонiв.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 237; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.124.74 (0.019 с.)