Ендоскопічне видалення поліпа з гістологічним дослідженням 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ендоскопічне видалення поліпа з гістологічним дослідженням 

370. Тенденція захворюваності раком прямої кишки в Україні

1. Зниження захворюваності в останні роки

2. Стабілізація захворюваності

Підвищення захворюваності

 

371. Яка переважна природа анемії при раку товстого кишечнику?

1. Пов'язана з кровотечею

2. Порушення засвоєння антианемічного фактору

Аутоімунна гемолітична

 

372. Спосіб диференціації гемангіоми печінки від злоякісної пухлини

1. Радіоізотопне скенування печінки

2. Комп'ютерна томографія

Пункція під контролем лапароскопії, УЗД та цитологія

 

373. Які симптоми пухлин тонкої кишки?

1. Схуднення, загальна слабість

2. Втрата апетиту

3. Діарея

4. Симптоми непрохідності, кровотечі

 

374. Частота раку 12.палої кишки серед пухлин шлунково.кишкового тракту

1. 10%

2. 2,5%

3. 0,2%

 

375. Які пухлини тонкого кишечнику частіше зустрічаються?

1. Епітеліальні

2. Неепітеліальні

3. Однаково часто епітеліальні та неепітеліальні

 

376. Метод виявлення раннього раку прямої кишки

1. Ендоскопічне обстеження хворих, які звертаються в поліклініку зі скаргами

2. Пальцеве обстеження прямої кишки хворих, що звертаються в поліклініку

3. Ендоскопічне обстеження всіх осіб в групах підвищеного ризику (вік 50.60 років)


 

377. Вкажіть стадію раку прямої кишки при Т2N1М0

1. І стадія

2. ІІ стадія

ІІІ стадія

 

378. Більш оптимальна тактика при операбельному раку низхідної кишки з наявністю одиноких метастазів в печінці

1. Обхідний трансверзосигмоанастомоз

2. Накладання штучного ануса на поперекову кишку

3. Хіміотерапія

Паліативна лівобічна геміколектомія з наступною хіміотерапією

 

379. Оптимальна тактика при нижньоампулярному раку прямої кишки з наявністю одинокого метастазу в лівій долі печінки

1. Поліхіміотерапія

2. Променеве лікування пухлини прямої кишки + хіміотерапія

Екстирпація прямої кишки з резекцією лівої долі печінки

 

380. Тактика при раку прямої кишки ІV стадії з проростанням в суміжні органи

1. Хіміотерапія

2. Променеве лікування на пухлину

3. Накладання штучного ануса + гамма-терапія на пухлину

 

381. Оптимальна хіміотерапія при поширеному раку прямої кишки з віддаленими метастазами

1. 5.Фторурацил

2. Циклофосфан

3. 5.Фторурацил + адріабластин + мітоміцин С

 

 

382. Вкажіть країну з найвищим рівнем захворюваності раком товстого кишечнику

США

2. Україна

3. Німеччина

 

383. Вкажіть органотропний хімічний канцероген раку товстого кишечнику

1. 3,4.Бензпірен

Триптофан

3. Нітрозаміни


 

384. Вкажіть передракове захворювання кишечнику

1. Коліт

Аденоматозні поліпи

3. Неепітеліальні пухлини (фіброми, гемангіоми, ліпоми)

 

385. Вкажіть рівень захворюваності раком товстого кишечнику в Україні

1. 2 на 100.000 населення

На 100.000 населення

3. 17 на 100.000 населення

 

386. Який відділ ободової кишки уражується найчастіше раком?

1. Сліпа кишка

2. Висхідна кишка

Сигмоподібний відділ

 

387. Вкажіть найчастішу гістологічну форму злоякісної пухлини товстої кишки

1. Недиференційований рак

Аденокарцинома

3. Лімфома

 

388. Вкажіть основний шлях метастазування раку товстої кишки

1. Гематогенний

Лімфогенний

3. По очеревині

 

389. Вкажіть І стадію раку товстої кишки

1. Т1N1М0

Т2N0М0

3. Т0N1М0

 

390. Який симптом найчастіше зустрічається при раку лівої половини товстої кишки?

1. Анемія

2. Болі

Непрохідність

 

391. Яка клінічна форма найчастіше зустрічається при раку правої половини товстої кишки

1. Обтураційна

Анемічна

3. Ентероколічна

 

392. Вкажіть основний метод діагностики раку товстої кишки

1. Рентґенологічний

Ендоскопічний

3. Лабораторний

 

393. Вкажіть основний біохімічний маркер раку товстої кишки

1. Альфа.фетопротеїн

Раково.ембріональний антиген

3. Лужна фосфатаза

 

394. Вкажіть метод радикального лікування раку товстої кишки

1. Променева терапія

2. Хіміотерапія

Хірургічна операція

 

395. Вкажіть оптимальний радикальний вид операції при раку прямої кишки 14 см над анусом

1. Екстирпація прямої кишки

Внутрішньоочеревинна резекція

3. Резекція кишки з низведенням

 

396. Вкажіть вид радикальної операції при анальній локалізації раку прямої кишки

Екстирпація прямої кишки

2. Резекція кишки

3. Штучний сигмоанус

 

397. Вкажіть оптимальний вид лікування раку прямої кишки ІІІ стадії

1. Променеве лікування

2. Хірургічна операція

3. Доопераційне опромінення + хірургічна операція

 

398. Вкажіть 5.річне виживання після радикального лікування раку прямої кишки ІІІ стадії

1. 70%

2. 30%

3. 50%

 

Пухлини нирок

 

399. Вкажіть злоякісну пухлину нирки

1. Аденома

Рак

3. Фіброма

 

400. У структурі онкологічних захворювань пухлини нирки займають

1.10%

2. 30%

3.2-3%

4.15%

 

401. Захворюваність на рак нирки становить

1. 1 на 100 т. населення

2. 15 на 100 т. населення

3. 8 на 100 т. населення

4. 25 на 100 т. населення

 

402. Рак нирки виникає під впливом

1. Дисбалансу статевих гормонів

2. Впливу хімічних факторів

3. Впливу радіації

4. Рак нирки полі етіологічне захворювання

 

403. До регіонарних лімфатичних вузлів нирки належать

1. Паракавальні лімфатичні вузли

2. Парааортальні лімфатичні вузли

3. Вузли воріт нирки

4. Паракавальні, парааортальні та вузли воріт нирки

 

404. Характерною клінічною ознакою раку нирки є

1. Підвищена пітливість

2. Схуднення

3. Підвищена температура тіла та зміна показників крові

4. Клінічні симптоми тривалий час відсутні.

 

405. Для клініки раку нирки характерна

1. Анемія

2. Поліцитемія

3. Загальний аналіз крові без порушень

4. Анемія, в окремих випадках поліцитемія

 

 

406. Вкажіть найчастішу гістологічну форму раку нирки

1. Плоскоклітинний рак

Світлоклітинний рак

3. Некласифікований рак

 

407. Як часто відзначається гематурія при раку нирки?

1. Завжди

2. Рідко

В половині випадків

408. Яка частота болів при раку нирки?

1. Завжди

2. Рідко

В половині випадків

 

409. Як часто відзначаються зміни в аналізі сечі при раку нирки?

1. Завжди

2. Рідко

В половині випадків

 

410. Вкажіть метод діагностики пухлин нирки, який є найбільш інформативним

1. Лабораторний

Екскреторна урографія

3. Пальпація

 

411. Вкажіть радикальний метод лікування раку нирки

1. Променева терапія

2. Хіміотерапія

Операція

4. Гормонотерапія

 

412. Який гормональний препарат використовують найчастіше при лікуванні раку нирки?

1. Метилтестостерон

2. Синестрол

Оксипрогестерон капронат

 

413. Пухлина Вільямса це пухлина

1. Кровотворної с системи

2. Шлунково-кишкового тракту

3. Нирки.

4. Нирки у дітей.

 

414. Захворюваність на рак сечового міхура становить

1. 1-2 на 100 т. населення

2. 20 на 100 т. населення

3.9-10 на 100 т. населення

4.5 на 100 т. населення

 

415. Хворіють на рак сечового міхура найчастіше

1. Діти

2. Чоловіки

3. Жінки

4. Вибірковість відсутня.

 

416. Рак сечового міхура відноситься до професійних захворювань

1. Шоферів

2. Працівників сільського господарства

3. Працівників аніліно-фарбових підприємств

4. Малярів

 

417. Основним етіологічним фактором виникнення раку сечового міхура є

1. Куріння

2. Переїдання

3.Зловживання алкоголем

4. Етіологічні фактори не встановлені

 

418. Домінуючими симптомами раку сечового міхура є

1. Підвищена температура тіла

2. Гематурія і дизурія

3. Дизурія

4. Болі.

 

419. Стандартним методом дослідження при підозрінні на рак сечового міхура є

1. УЗІ

2. Рентгеноскопія

3. Цистоскопія з біопсією

4. Цистоскопія.

 

420. Вкажіть епітеліальну доброякісну пухлину сечового міхура

1. Лейоміома

2. Гемангіома

Папілома

 

421. Вкажіть найважливіший симптом раку сечового міхура

1. Лейоміома

2. Гемангіома

3. Папілома

 

422. Вкажіть основний метод діагностики раку сечового міхура

1. Рентґенологічний

Цистоскопічний

3. Лабораторний

 

423. Для лікування раку сечового міхура застосовують

1. Хірургічний метод лікування

2. Хірургічний, променевий, цитостатичний методи.

3. Хірургічний, променевий та гормональний методи

4. Променевий.

 

424. Фактором, що впливає на вибір методів лікування

1. Стать пацієнта

2. Глубина інвазії у стінку сечового міхура

3. Бажання хворого

4. Локалізація процесу у сечовому міхурі

 

425. Вкажіть гормони, що сприяють розвиткові раку передміхурової залози

1. Естрогени

Андрогени

3. АКТГ

4. Тироксин

 

426. Вкажіть основний метод виявлення раку передміхурової залози

1. Лабораторний

2. Ренгенологічний

Пальцеве дослідження через пряму кишку

 

427. Вкажіть радикальний метод лікування раку передміхурової залози

1. Променевий

2. Хіміотерапія

Хірургічний

 

428. Вкажіть метод лікування раку передміхурової залози ІІІ стадії

1. Простатектомія

Кастрація, гормонотерапія і променева терапія

3. Променева терапія

 

429. Які гормони застосовують при лікуванні раку передміхурової залози?

1. Андрогени

Естрогени

3. Кортикостероїди

 

430. Відомий етіологічний фактор раку ендометрія

1. Вірус

Дисгормональний стан

3. Радіація

 

431. Захворюваність раком ендометрія в Україні

1. 25 на 100.000 населення

На 100.000 населення

3. 5 на 100.000 населення

 

432. Найчастіша гістологічна структура раку ендометрія

1. Плоскоклітинний роговіючий

2. Плоскоклітинний нероговіючий

Аденокарцинома

 

433. Який ступінь диференціації раку ендометрія частішає?

1. Високо диференційований

2. Помірно диференційований

Низько диференційований

 

434. Роль залозисто.кістозної гіперплазії у виникненні раку ендометрія

1. Передрак

Фоновий процес

3. Мало вивчена

 

435. Передрак при раку ендометрія

1. Гіперплазія ендометрія кістозна
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 309; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.124.74 (0.04 с.)