Рiвень естрогенових рецепторiв в нормальних тканинах. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рiвень естрогенових рецепторiв в нормальних тканинах.5. Рiвень естрогенових рецепторiв в пухлинi.

 

198. Вкажiть тест, використання якого дозволяє прогнозувати резистентнiсть при гормонотерапiї раку молочної залози?

1. Рiвень статевих гормонiв в кровi.

2. Спiвввiдношення естрогенiв в кровi.

3. Екскрецiя статевих гормонiв.

4. Рiвень естрогенових рецепторiв в нормальних тканинах.

5. Рiвень естрогенових рецепторiв в пухлинi.

6. Гормональне дзеркало.

 

 

199. При яких станах менструальної функцiї хворих раком молочної залози і покази до застосування хiрургiчної оварiектомiї?

1. Зi збереженою менструальною функцією.

2. При менопаузi до 3 років.

3. При менопаузi до 5 років.

4. У пременопаузальних хворих i при менопаузi до 5 років.

 

200. Чи слiд застосовувати оварiектомiю у хворих дисемiнованими формами раку молочної залози, якщо клiтини пухлини позбавленi рецепторiв до статевих гормонiв?

1. Так.

Нi.

3. У жінок старшого віку.

 

201. Який метод гормонотерапiї Ви порекомендуєте хворим IV стадією раку молочної залози зi збереженою менструальною функцією, якщо клiтини позбавленi рецепторiв до статевих гормонiв?

1. Оварiектомiя.

2. Андрогенотерапiя.

3. Антиестрогени.

Слiд вiдмовлятись вiд гормонотерапiї.

202. Якi лiкарськi засоби використовуються для медикаментозної адреналектомiї?


1. Високi дози преднiзолону.

2. Кортизон.

3. АКТГ.

4. Амiноглютатемiд (орiмiтен, мамомiт).

5. Тамоксифен.

 

 

203. Що слiд зробити, якщо при проведеннi комбiнованої хiмiотерапiї у хворих раком молочної залози IV стадії вiдзначено зменшення кiлькостi лейкоцитiв до 2,7 Г/л?

1. Негайно припинити хiмiотерапiю.

2. Збiльшити тривалiсть перерви мiж цикламi хiмiотерапiї до моменту повної нормалiзацiї.

3. Зменшити разовi дози цитостатикiв i збiльшити перерву мiж циклами лікування.

4. Зменшити разовi дози цитостатикiв на 50% i продовжувати лікування.

 

204. Вкажiть зв'язок цукрового дiабету i опухових захворювань молочної залози.

1. Цукровий дiабет зустрічається вдвiчi частiше при раку молочної залози, нiж при доброякiсних її пухлинах.

2. Цукровий дiабет зустрічається одинаково часто при доброякiсних i злоякiсних пухлинах молочної залози, але вдвiчi частiше, нiж у здорових жінок.

3. Цукровий дiабет рiдше спостерігається у жінок з пухлинами молочної залози.

4. Зв'язок пухлин молочної залози i цукрового дiабету вiдсутнiй.

 

 

205. Як впливає прийом оральних контрацептивiв на розвиток раку молочної залози в групi жінок з доброякiсними пухлинами молочної залози?

1. Частота раку збільшується.

2. Частота раку зменшується.

3. Частота раку не змінюється.


 

206. Як впливає прийом оральних контрацептивiв на розвиток раку молочної залози у групi жінок, якi розпочали прийом контрацептивiв у віці до 18 років ще до перших пологiв?

1. Частота раку збільшується.

2. Частота раку зменшується.

3. Частота раку не змінюється.

 

207. Яка динаміка захворюваності раком молочної залози в Україні?

Ріст захворюваності

2. Зниження захворюваності

3. Стабілізація захворюваності

 

208. Взаємозв'язок захворюваності раком молочної залози та яєчника

1. Обернено пропорційний

Прямо пропорційний

3. Залежності нема

 

209. Взаємозв'язок захворюваності раком шийки матки і раком молочної залози

Обернено пропорційний

2. Прямо пропорційний

3. Залежності нема

 

 

Рак легень

 

210. Яка динамiка захворюваностi раком легенi в Українi?

1. Рiст захворюваностi.

2. Зниження захворюваностi.

3. Стабiлiзацiя захворюваностi.

 

211. Основна причина пiдвищення захворюваностi раком легенi ...

1. Забруднення повiтря канцерогенами.

2. Радон у примiщеннях.

3. Курiння сигарет.

4. Радiацiйнi фактори.

 

212. На Українi в даний час найбiльш поширений ...

1. Рак шлунка.

2. Рак товстого кишечника.

3. Рак молочної залози.

Рак легенiв.

 

213. Назвiть основний канцероген, що входить до складу тютюнового диму i викликає рак легенiв.

1. Нiкотин.

Бензпiрен.

3. Мiкрочастинки пилу.

4. Радiоактивний полонiй.

 

214. При недрiбноклiтинному раку легенi основним методом лiкування є

1. Хiрургiчний.

2. Променевий.

3. Хiмiотерапiя.

 

215. При дрiбноклiтинному раку легенi основним методом лiкування є

1. Хiрургiчний.

2. Променевий.

3. Хіміотерапія .

 

216. Бронхоскопiя найбiльше показана при ...

1. Центральному раку легенi.

2. Периферичному раку легенi.

3. Хронiчному обструктивному бронхiтi.

4. Туберкульомi.

5. Синдромi круглої тiнi.

 

217. Яке мiсце займає рак легенiв в загальнiй структурi захворюваностi населення України злоякiсними пухлинами?

1. Перше мiсце.

2. Друге мiсце.

3. Треті мiсце.

4. Четверте мiсце.

5. П'яте мiсце.

 

218. В загальнiй структурi онкологiчної захворюваностi населення України Який середнiй iнтенсивний показник захворюваностi населення України раком легенiв ?

1. 10-30 випадкiв на 100.000 населення.

2. 31-35 випадкiв на 100.000 населення.

Випадкiв на 100.000 населення.

4. Понад 50 випадкiв на 100.000 населення.

 

219. В якiй з областей України спостерігається найбiльш висока захворюванiсть населення на рак легенiв ( понад 60 випадкiв на 100.000 )

1. Днiпропетровська.

2. Запорiзька.

Кiровоградська.

4. Одеська.

5. Рiвненська.

 

220. В яких країнах свiту спостерiгаються дуже високi показники захворюваностi населення раком легенiв?

1. Аграрних.

2. Країнах, що розвиваються.

3. Промислово-аграрних.

4. Промислово розвинутих.

 

221. Якщо ризик захворiти раком легенi прийняти за 1, то як зростає можливiсть виникнення данної локалiзацiї у осiб, якi щоденно викурюють 20 та бiльше сигарет?

1. Не зростає.

2. 25"Зростає в 5 разiв.

3. Зростає в 10 разiв.

4. Зростає в 20 i бiльше разiв.

 

222. Вкажiть найчастiше мiсце виникнення центрального раку легенiв.

1. Альвеолярний епiтелiй.

2. Епiтелiй бронхiол.

3. Клiтинна мембранозна частина бронхiв.

4. Хрящевi кiльця головних та часткових бронхiв.

5. Слизова сегментарного бронха.

 

223. Вкажiть найчастiше мiсце виникнення центрального раку легенiв.

1. Хрящевi кiльця головних та часткових бронхiв.

2. Бронхiоли.

3. Субсегментарнi бронхи.

Частковi бронхи.

 

224. Вкажiть найчастiше мiсце виникнення центрального раку легенiв.

1. Альвеолярний епiтелiй.

2. Епiтелiй слизової мембранозної частини бронхiв.

3. Епiтелiй слизової оболонки головних бронхiв.

4. Епiтелiй слизової оболонки субсегментарних бронхiв та альвеол.

 

225. Вкажiть найчастiше мiсце виникнення периферичного раку легенiв.

1. Альвеолярний епiтелiй.

Слизова субсегментарних бронхiв та альвеол.

3. Слизова сегментарних бронхiв..

4. Слизова часткових бронхiв.

 

226. З якою професiйною дiяльнiстю людини пов'язаний високий ризик раку легенiв?

1. Виробництво цементу.

2. Добування вугiлля.

3. Кобальтовi та урановi копальнi.

4. Обслуговування ракет з ядерними боєголовками.

 

227. Вкажiть головне джерела забруднення атмосфери хiмiчними канцерогенами.

1. Атомнi електростанцiї.

2. Гiдроелектростанцiї.

3. Тепловi електростанцiї.

 

228. Вкажiть головне джерело забруднення атмосфери хiмiчними канцерогенами.

1. Атомнi електростанцiї.

2. Гiдроелектростанцiї.

Автомобiльний транспорт.

 

229. Пiд центральним раком легенi розумiють ...

1. Синдром округлої тiнi в дiлянцi кореня легенi.

2. Рак Пенкоста.

3. Ракова пухлина на рiвнi бронхiол.

Пораження сегментарного бронха.

 

230. Пiд центральним раком легенi розумiють

1. Рентгенологiчний синдром округлої тiнi в дiлянцi кореня легенi.

2. Медiастинальна форма раку легенi.

3. Пораження пухлинним процесом субсегментарного бронха.

4. Ателектаз частки легенi, обумовлений ендобронхiальною пухлиною.

 

231. До центрального раку легенi вiдноситься

1. Рентгенологiчний синдром округлої тiнi в периферичних вiддiлах легенi.

2. Рентгенологiчний синдром округлої тiнi в прикореневiй дiлянцi.

Ендоскопiчний синдром плюс-тканини в дiлянцi сегментарного бронха

4. Цитологiчне пiдтвердження дiагнозу на основi браш-бiопсiї iз субсегментарного бронха.

 

232. Який процент серед усiх хворих раком легенi припадає на його центральну форму?

1. До 50%.

2. 70-85%.

3. 90-95%.

 

233. Який процент серед усiх хворих раком легенi припадає на його периферичну форму?

1. До 10%.

2. 15-30%.

3. 35-50%.

 

234. Яка форма раку легенiв найчастiше виявляється за допомогою великокадрової флюорографiї, проведеної з профiлактичною метою?

1. Рак Пенкоста.

2. Центральний рак легенi (ураження сегментарного бронха).

Периферичний рак легенi.

235. У якому вiковому дiапазонi вiдмiчається найвища результативнiсть профiлактичних рентгенологiчних оглядiв населення з метою виявлення раку легенiв?

1. До 35 рокiв.

2. 35-50 рокiв.

3. 51-60 рокiв.

Понад 60 рокiв.

236. При якому патологiчному процесi рентгенолог вiдмiтить змiщення органiв середостiння в бiк патологiчного процесу?

1. При частковiй пневмонiї.

2. При дрiбно-вогнищевiй пневмонiї.

3. При туберкульомi легенiв.

При синдромi ателектазу

5. При випотi в плевральнiй порожнинi.

 

237. При якому патологiчному процесу рентгенолог вiдмiтить змiщення в здоровий бiк?

1. При периферичному раку легенiв.

2. При центральному раку легенiв.

3. При вiдкритому пневмотораксi.

4. При випотi в плевральнiй порожнинi.

 

238. При якiй макроскоповiй формi росту центрального рака легенi найчастiше розвивається ателектаз?

1. Екзофiтна пухлина з перiбронхiальним напрямком її росту.

2. Ендофiтна пухлина з внутрiшньостiнковим її ростом.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 202; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.124.74 (0.02 с.)