Тема 35. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 35. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населенняПоняття наркоманії і наркотизму.

Предмет наркотизму і його правове значення.

Характеристика злочинів проти встановленого порядку надходження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Характеристика злочинів, що посягають на встановлений порядок отримання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та обладнання для їх виготовлення.

Характеристика злочинних діянь, пов’язаних з виготовленням наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров’я населення.

Характеристика злочинів, що пов’язані з вживанням або створенням умов для вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, одурманюючих речовин та допінгу.

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Характеристика інших злочинів проти здоров’я населення.

Під час вивчення цієї теми особливу увагу слід звернути на наступні поняття, визначення яких надано в чинному законодавстві та постановах Пленуму Верховного Суду України.

1. Всі положення Кримінального кодексу України, які передбачають склади злочинів даного виду, є бланкетними(за виключенням посіву або вирощування снотворного маку чи конопель – ч. 1 ст. 310), а саме: обов’язковою умовою реалізації цих положень є їх тлумачення шляхом використання нормативно-правових актів, відмінних від Кримінального кодексу України.

2. Наркотичні засоби – включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними (ст. 1 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15.02.1995 № 60/95-ВР).

З 1 січня 2008 р. у межах ст. 1 Закону України „Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” замість вищезазначеного легального визначення набрало чинності таке легальне визначення наркотичних засобів: наркотичні засоби – речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Психотропні речовини – включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, або емоцій, або мислення, або поведінки і становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними (ст. 1 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15.02.1995 № 60/95-ВР)

З 1 січня 2008 р. у межах ст. 1 Закону України „Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” замість вищезазначеного легального визначення набрало чинності таке легальне визначення психотропних речовин: психотропні речовини – речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4. Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють (ст. 1 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15.02.1995 № 60/95-ВР).

З 1 січня 2008 р. у межах ст. 1 Закону України „Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” замість вищезазначеного легального визначення набрало чинності таке легальне визначення аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин: аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють.

5. Прекурсори – речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (ст. 1 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15.02.1995 № 60/95-ВР).

З 1 січня 2008 р. у межах ст. 1 Закону України „Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” замість вищезазначеного легального визначення набрало чинності таке легальне визначення прекурсорів: прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин – речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

6. Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів – діяння, пов'язані з культивуванням рослин, що містять наркотичні речовини, розробкою, виробництвом, відпуском, виготовленням, зберіганням, розподілом, торгівлею, використанням, переміщенням на території України та за її межі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які здійснюються з порушенням вимог Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (ст. 1 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15.02.1995 № 62/95-ВР).

7. Виробництво наркотичних засобів та (або) психотропних речовин – усі дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів та (або) психотропних речовин із хімічних речовин та (або) рослин (ст. 1 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15.02.1995 № 60/95-ВР).

Незаконне виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин – дії, пов'язані з незаконним одержанням наркотиковмісної сировини з рослин, які їх містять, у тому числі – відокремлення макової соломи, опію від рослин опієвмісного маку або ж листя, суцвіть, пилку, смоли - від конопель (п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” від 26 квітня 2002 року № 4).

З 1 січня 2008 р. у межах ст. 1 Закону України „Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” замість вищезазначеного легального визначення набрало чинності таке легальне визначення: виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин – усі дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів, психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин, включаючи відокремлення частин рослин або наркотичних засобів, психотропних речовин від рослин, з яких їх одержують.

8. Виготовлення наркотичних засобів та (або) психотропних речовин – усі дії, включаючи рафінування та екстракцію, в результаті яких одержуються наркотичні засоби та (або) психотропні речовини, а також відбувається перетворення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів на готові до використання форми наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарські засоби, що їх вміщують.

Незаконне виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин – всі протиправні дії (за винятком виробництва), включаючи рафінування та екстракцію, в результаті яких вони одержуються, а також перетворюються на інші готові до використання їх форми чи на лікарські засоби, що їх містять.

Виготовлення прекурсорів – процес їх одержання з відповідної вихідної сировини будь-яким способом, у будь-якому вигляді (порошку, рідини, суміші тощо), приготування шляхом змішування різних хімічних препаратів або хімічного синтезу (реакції) (п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” від 26 квітня 2002 року № 4).

З 1 січня 2008 р. у межах ст. 1 Закону України „Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” замість вищезазначеного легального визначення набрало чинності таке легальне визначення: виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин – усі дії, включаючи рафінування, підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин, чи переробку наркотичних засобів і психотропних речовин, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до використання та (або) вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин, або лікарські засоби, що їх містять, чи інші наркотичні засоби, психотропні речовини.

9. Незаконне придбанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів – їх купівля, обмін на інші товари або речі, прийняття як плати за виконану роботу чи надані послуги, позики, подарунка або сплати боргу, привласнення знайденого. Під незаконним придбанням розуміється також збирання залишків наркотиковмісних рослин на пожнивних земельних площах після зняття з них охорони, на земельних ділянках громадян, а також збирання таких дикорослих рослин чи їх частин на пустирях. Не визнається незаконним придбання наркотичних засобів або психотропних речовин за виданим на законних підставах рецептом лікаря, а також відповідно до ст. 5 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15.02.1995 № 62/95-ВР (під час оперативної закупівлі) (п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” від 26 квітня 2002 року № 4).

10. Зберіганням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів – будь-які умисні дії, пов'язані з фактичним незаконним перебуванням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у володінні винного (він може тримати їх при собі, в будь-якому приміщенні, сховищі або в іншому місці) (п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” від 26 квітня 2002 року № 4).

11. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів – переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з однієї території до іншої в межах України (ст. 1 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15.02.1995 № 60/95-ВР).

Незаконне перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів – умисному переміщенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів їх власником або іншою особою будь-яким видом транспорту з однієї території на іншу в межах України з порушенням порядку і правил, установлених чинним законодавством (п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” від 26 квітня 2002 року № 4);

З 1 січня 2008 р. у межах ст. 1 Закону України „Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” замість вищезазначеного легального визначення набрало чинності таке легальне визначення: перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у межах території України.

12. Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів – незаконне переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у просторі шляхом відправлення поштою, багажем, посильним або іншим способом з одного місця в інше у межах України. При цьому злочин вважається закінченим з моменту оформлення і відправлення посилки, багажу, листа, бандеролі з цими засобами або речовинами незалежно від того, отримав їх адресат чи ні (п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” від 26 квітня 2002 року № 4).

13. Незаконний збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи прекурсорів – будь-які оплатні чи безоплатні форми реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи прекурсорів всупереч Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15.02.1995 № 60/95-ВР та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15.02.1995 № 62/95-ВР (продаж, дарування, обмін, сплата боргу, позика, введення володільцем цих засобів або речовин ін'єкцій іншій особі за її згодою тощо). Обопільне введення ін'єкцій наркотичного засобу, психотропної речовини чи їх аналога особами, які їх придбали за спільні кошти, збуту не утворюють (п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України „ Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” від 26 квітня 2002 року № 4).

14. Схилянням до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів – будь-які умисні ненасильницькі дії, спрямовані на збудження в іншої особи бажання вжити ці засоби або речовини хоча б один раз (пропозицію, умовляння, пораду, переконування тощо). Відповідальність за даний злочин настає незалежно від наслідків схиляння, тобто від того, вжила інша особа наркотичний засіб, психотропну речовину або їх аналог чи відмовилася це зробити (п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України „ Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів ” від 26 квітня 2002 року № 4).

15. Незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин – вживання однією особою чи групою осіб наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря відкритим (очевидним для інших осіб) способом, зокрема ін'єкція наркотичної рідини, куріння гашишу, крепу, опію, вживання макової соломи тощо (з урахуванням ст. 1 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15.02.1995 № 62/95-ВР і п. 15 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” від 26 квітня 2002 року № 4).

16. Місця для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів – будь-які жилі або нежилі приміщення (будинок, квартира, казино, більярдна, лазня, гараж, сарай, склад, горище, підвал, землянка тощо) за умови, що вони визначені для використання із зазначеною метою (п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” від 26 квітня 2002 року № 4).

17. Наданням приміщення для вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів – забезпечення можливості одній чи декільком особам використати його в такий спосіб хоча б один раз (п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” від 26 квітня 2002 року № 4).

18. Збут документів, які дають право на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення, виготовлення цих засобів чи речовин – будь-яка оплатна чи безоплатна форма їх реалізації (продаж, обмін, сплата боргу тощо) особою, що виготовила, підробила чи незаконно одержала такий документ, а так само іншою особою, яка усвідомлює, що документ підроблений або незаконно одержаний (п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” від 26 квітня 2002 року № 4).

19. Отруйні (сильнодіючі) речовини – речовини чи відходи, які, потрапляючи в середину організму через органи дихання, травлення або через шкіру, здатні викликати смерть людини чи справляти на неї сильний негативний вплив (Перелік небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затверджений Наказом Міністерство екології та природних ресурсів від 16.10.2000 № 165).

20. Лікарські засоби – речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму (ст. 2 Закону України "Про лікарські засоби" від 04.04.1996 № 123/96-ВР).

21. Отруйні лікарські засоби – лікарські засоби, віднесені до отруйних Міністерством охорони здоров'я України (ст. 2 Закону України "Про лікарські засоби" від 04.04.1996 № 123/96-ВР).

22. Сильнодіючі лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до сильнодіючих Міністерством охорони здоров'я України (ст. 2 Закону України "Про лікарські засоби" від 04.04.1996 № 123/96-ВР).

23. Допінг – речовини і методи, що застосовуються для підвищення працездатності спортсменів, є потенційно небезпечними для їхнього здоров'я і заборонені для використання антидопінговим Кодексом Олімпійського руху та компетентними органами відповідних спортивних організацій (ст. 1 Закону України "Про антидопінговий контроль у спорті" від 05.04.2001 № 2353-III).

Допінг - це засоби і методи, які входять до переліку заборонених Антидопінговим кодексом Олімпійського руху (примітка до ст. 323 Кримінального Кодексу України).

24. Епідемія – масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу (ст. 1 Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 06.04.2000 № 1645-III).

25. Біологічні агенти (діючі речовини) – мікроорганізми, віруси, клітини і тканини людини, тварин, їх компоненти, які використовуються у виробництві медичного імунобіологічного препарату і обумовлюють його активність (п. 2.3. Порядку проведення державної реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів в Україні, затверджений Наказом Міністерство охорони здоров'я України "Про затвердження нормативно-правових актів з питань контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів" від 06.12.2001 № 486).

Біологічні агенти – мікроорганізми, віруси, клітини і тканини тварин, їх компоненти, які використовуються у виробництві ветеринарних імунобіологічних препаратів як діючих речовин (п. 1 2. Положення про проведення державного контролю та нагляду за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини, які застосовуються в Україні, затвердженого Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 28.05.2003 № 39).

26. Радіоактивне забруднення – наявність радіоактивності на поверхні в кількостях, що перевищують 0,4 Бк/см2 для бета- і гамма-випромінювачів і для альфа-випромінювачів низької токсичності або 0,04 Бк/см2 для всіх інших альфа-випромінювачів (п. 2.14 Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджених Наказом Державного комітету ядерного регулювання від 23.05.2001 № 18 і п. 2.25. Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006, затверджених Наказом Державного комітету ядерного регулювання від 30.08.2006 № 132).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.012 с.)